Pohjola Sairaala -sovelluksesta nopea apu terveyshuoliin

Pohjola Hälsomästare -tjänsten

Hjälp vid hälsoproblem per telefon or genom en app
1

Hjälp snabbt, om du råkar ut för en olycka eller blir sjuk

Pohjola Hälsomästare hjälper dig per telefon och via chatten. När du kontaktar hälsomästaren bedömer en erfaren yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården dina symptom och bokar vid behov tid hos en av våra läkarpartner. Du kan också få ersättningsbeslut direkt i samband med den första kontakten, vilket innebär att en separat skadeanmälan inte behövs.

2

Inte längre några onödiga läkarbesök och grubblande hemma

Pohjola Hälsomästare hjälper dig, om du undrar om du borde besöka läkare. I bästa fall undviker du läkarbesök och får klara anvisningar för hemvård av hälsomästaren. Du behöver inte tveka att kontakta hälsomästaren om du oroar dig för din eller ditt barns hälsa.

3

För Pohjola Försäkrings kunder

Som personförsäkringskund hos Pohjola Försäkring får du avgiftsfritt hälsorådgivning genom en app och per telefon.

Hjälp genom en app och per telefon 0100 5225

Kontakta Pohjola Sjukhus hälso- och sjukvårdsexperter via appen eller per telefon 0100 5225, om du insjuknar eller skadar dig.

Ladda ner appen Pohjola Sjukhus:

Gör så här om du insjuknar eller skadas:

  1. Kontakta först hälsomästaren per telefon eller via chatten i appen.
  2. Du får en bedömning av dina symptom och hänvisas vid behov direkt till adekvat vård hos våra läkarpartner eller vår distansmottagning. Om ett läkarbesök inte är nödvändigt, får du tydliga anvisningar för hemvård.
  3. I samband med avgiftsbelagda läkartjänster kontrollerar hälsomästaren vad din försäkring hos Pohjola Försäkring täcker och om du kan få direktersättning. Som försäkringskund hos Pohjola Försäkring kan du få ett ersättningsbeslut genast under skötseln av ärendet.

Förutom med Pohjola Sjukhus samarbetar vi med flera läkare. Hälsomästaren hänvisar dig alltid till en lämplig partner. När du besöker en läkarpartner betalar du endast självrisken, medan vår partner tar hand om ersättningsansökan.

Tjänsten Pohjola Hälsomästare i ett nötskal:

  • Hälsorådgivning med låg tröskel per telefon och chatt
  • Om du först kontaktar hälsomästaren betalar du endast eventuell självrisk
  • Lättare att söka ersättning – andra tar hand om skadeanmälan
  • Adekvat vård direkt – hälsomästaren hänvisar dig direkt till en mottagning eller distansmottagning med en lämplig expert

Hjälpen är nära till hands både vardagar och veckoslut

Experterna vid Pohjola Sjukhus betjänar dig per telefon eller via chatten i Pohjola Sjukhus app varje dag kl. 7–23.

Ladda ner appen Pohjola Sjukhus:

Ring Pohjola Hälsomästare tfn 0100 5225*.

*För samtalen tar vi ut en normal lokalnätsavgift (lna) eller en mobilsamtalsavgift (msa) enligt en inhemsk operatörs tariff.

Hälsotjänsterna tillhandahålls av Pohjola Sjukhus Ab. Försäkringstjänsterna tillhandahålls av Pohjola Försäkring Ab.