Anvisningar för smidig skötsel av försäkringsärenden

Funderar du på var du ska hitta din försäkringsfaktura och -post eller hur du ska få mer betalningstid för försäkringsfakturan? Vet du hur du beställer en e-faktura eller gör en skadeanmälan på nätet? Bekymra dig inte, på den här sidan får du anvisningar för hur du sköter ärenden elektroniskt hos Pohjola Försäkring. På sidan finns också frågor och svar gällande den egna skötseln av ärenden.

Så här sköter du dina försäkringsärenden i tjänsten op.fi

Så här sköter du dina försäkringsärenden i tjänsten op.fi

Så här sköter du dina försäkringsärenden i tjänsten op.fi

Söker du Mitt arkiv?

I Mitt arkiv finns de försäkrings- och bankhandlingar som har sänts till dig.
I Mitt arkiv finns de försäkrings- och bankhandlingar som har sänts till dig.

 

Läs anvisningarna för skadeanmälan, försäkrings- och digitala ärenden

 

Nu hittar du försäkringsfakturorna enklare!

Du hittar öppna försäkringsfakturor för hemmet, hälsan och bilen på den nya sidan Försäkringsfakturor. Samtidigt ser du de försäkringsfakturor som du har betalat de senaste tre åren. Du kan också enkelt begära längre betaltid för en försäkringsfaktura.

Du hittar öppna försäkringsfakturor för hemmet, hälsan och bilen på den nya sidan Försäkringsfakturor. Samtidigt ser du de försäkringsfakturor som du har betalat de senaste tre åren. Du kan också enkelt begära längre betaltid för en försäkringsfaktura.

 

Läs anvisningarna för fordons-, hem- och hälsoförsäkringen

 

 

Läs anvisningarna för reseförsäkring och dödsbo

 

Har du redan börjat använda OP-mobilen?

I OP-mobilen kan du anmäla en skada enkelt och kontrollera försäkringsfakturor behändigt.
I OP-mobilen kan du anmäla en skada enkelt och kontrollera försäkringsfakturor behändigt.