Så här sköter du dina försäkringsärenden i tjänsten op.fi

I tjänsten op.fi tecknar och konkurrensutsätter du enkelt försäkringar, gör skadeanmälningar och sköter andra dagliga försäkringsärenden. Vi har sammanställt frågor och svar gällande skötseln av ärenden på nätet. Här nedan kan du välja ämne och läsa anvisningarna.

Så här tecknar du försäkringar, gör ändringar och anmäler skador

 

Så här tecknar, konkurrensutsätter och jämför du försäkringar 

På nätet kan du lätt bekanta dig med försäkringar och teckna i princip alla försäkringar för privatkunder. När du har bekantat dig med den försäkring som du vill ha kan du skräddarsy lämpliga skydd till den, jämföra premier och till sist teckna den försäkring som du vill ha. Den försäkring som du har tecknat syns inom några vardagar i avsnittet Mina försäkringar när du först har loggat in i tjänsten op.fi.

Du kan välja den försäkring du vill ha, bekanta dig med försäkringen, räkna ut premien och teckna försäkringen via länken nedan. 

Vissa försäkringar går ännu inte att teckna på nätet. Du blir då hänvisad till att antingen begära offert eller ringa vår försäkringsrådgivare, så du blir inte heller i de här fallen utan det försäkringsskydd som du vill ha.

På nätet kan du teckna försäkringar en åt gången, men du kan också begära offert på flera eller varför inte alla försäkringar för hemmet och familjen med den elektroniska blanketten föroffertbegäran. 

I offertbegäran kan du fastställa på vilka försäkringar du önskar få en offert. När vi har gått igenom din begäran om försäkringsoffert sänder vi dig en försäkringsoffert, i vilken vi beaktar de rabatter och förmåner som omfattningen av dina ärenden inkluderar. Du får förmåner för till exempel omfattningen av dina ärenden och för att du är ägarkund i andelsbanken.

 

Så här sköter du dina försäkringsärenden och ändrar dina försäkringsuppgifter
 

Alla dina försäkringar syns i regel när du loggar in i tjänsten op.fi och navigerar till avsnittet Mina försäkringar. 

Observera att i avsnittet Mina försäkringar syns automatiskt bara de försäkringar där du är försäkringstagare. Om till exempel din make har försäkrat ert gemensamma hem med en hemförsäkring och är försäkringstagare till försäkringen i fråga, syns hemförsäkringen i hans försäkringsuppgifter.

På nätet kan du ändra vissa uppgifter för försäkringar, som försäkringsbelopp, självrisk och förmånstagare till en försäkring. Du kan inte ändra alla uppgifter för försäkringen. Om du inte lyckas göra ändringar på nätet, kan du kontakta oss antingen per telefon eller genom att skicka ett meddelande i tjänsten op.fi eller i OP-mobilen.  

Du kan ändra uppgifterna för försäkringarna genom att logga in på tjänsten op.fi och gå till avsnittet Mina försäkringar. När du öppnar den försäkring som du vill ha, kan du kontrollera uppgifterna för försäkringen och göra vissa ändringar. Den ändring som du har gjort syns i op.fi med några dagars dröjsmål. 

Du kan enkelt ändra antalet premieposter för försäkringspremien på sidan Försäkringsavtal i tjänsten op.fi. Välj försäkring och ändra antalet premieposter. 

Du kan be om mer betaltid för Pohjola Försäkrings fakturor i tjänsten op.fi och OP-mobilen. 

Det går inte att säga upp en försäkring per telefon, utan det ska alltid göras skriftligen eller genom inloggning via nätet. Det är enklast att säga upp frivilliga försäkringar inloggad på tjänsten op.fi. Via länken nedan kan du logga in på tjänsten op.fi och säga upp försäkringar. Välj den försäkring du vill ha från listan, varefter du kan säga upp försäkringen. Du kan även säga upp flera försäkringar på samma gång. Den uppsägning som du har gjort syns i tjänsten op.fi med några dagars dröjsmål.

Vi ber dig observera innan du säger upp din försäkring att uppsägningen av försäkringen kan inverka på giltigheten, premierna och eventuella koncentreringsförmåner gällande andra försäkringar. 

Om du efter att försäkringen sagts upp vill teckna en ny motsvarande försäkring, kan villkoren för försäkringen ha ändrat jämfört med den försäkring som du har sagt upp, eller så finns motsvarande skydd inte längre att tillgå. Försäkra dig således om att du inte oavsiktligen försvagar ditt skydd genom att säga upp en försäkring med villkor som är gynnsamma för dig. Om du är osäker ber vi dig kontakta vår kundtjänst innan du säger upp skyddet. 

Uppsägning av trafikförsäkring

Trafikförsäkringen är en lagstadgad försäkring, och den kan därför sägas upp endast när fordonet byter ägare, när fordonet avförs ur registret med ett skrotningsintyg eller på grund av en skada, eller om fordonet avställs. Trafikförsäkringen för ett fordon som avställts kan du vid behov avsluta med ett nätmeddelande. Det lönar sig att säga upp försäkringen endast när din bil är avställd en längre tid.

Om du har betalat överflödiga försäkringspremier för en uppsagd försäkring, återbetalar vi premierna på ditt konto cirka två veckor efter att försäkringen har sagts upp. Vi kan också kreditera den överflödiga försäkringspremien från följande försäkringsfaktura i avtalet. 

Vi ber dig försäkra dig om att ditt kontonummer är uppdaterat, så att vi kan betala in återbetalningen av premien.

Du kan behöva ett intyg över dina försäkringar för olika situationer. Du kan skriva ut intyg genom att logga in i tjänsten op.fi. Du hittar det försäkringsintyg du behöver på sidan Försäkringar i uppgifterna för försäkringen i fråga eller på sidan Kort.

 

Så här anmäler du skador och ansöker om försäkringsersättning
 

Vi har i tjänsten Pohjola Skadehjälpen samlat instruktioner för olika skadesituationer i vardagen. Skriv in den skada som inträffat i sökfältet i Skadehjälpen. Tjänsten söker instruktioner åt dig och uppgift om vilken försäkring som hjälper vid skadan i fråga.

I Pohjola Skadehjälpen hittar du också uppgifter om våra samarbetspartner som hjälper dig i en skadesituation. När du sköter dina ärenden hos våra samarbetspartner, behöver du inte nödvändigtvis göra en skadeanmälan om en skada som inträffat, eftersom samarbetspartnern sköter både skadesituationen och ansökan om ersättning för din räkning. Av en samarbetspartner kan du också få förmåner och rabatter.

Det går smidigt att göra en skadeanmälan i tjänsten op.fi och i OP-mobilen, men det är inte alltid nödvändigt att göra en skadeanmälan. Vissa skadesituationer kan du sköta hos våra samarbetspartner som också sköter skadeanmälan för din räkning. 

Du kan göra en skadeanmälan och ansöka om försäkringsersättning med en elektronisk skadeanmälan. Du gör skadeanmälan genom att logga in i tjänsten op.fi och navigera till blanketten för skadeanmälan. 

Observera dock att i fråga om vissa skador behöver du inte nödvändigtvis göra en skadeanmälan, för du kan i en skadesituation sköta ditt ärende hos en av våra samarbetspartner. Samarbetspartnern hjälper till med att sköta skadesituationen och sköter också skadeanmälan för din räkning. I Pohjola Skadehjälpen hittar du uppgifter om våra samarbetspartner som hjälper dig en skadesituationer. 

Försäkringsersättningar och eventuella försäkringspremier som ska återbetalas betalas in på det konto som du har uppgett. Du kan ändra dina kontouppgifter via nedanstående länk.

 

Så här kontrollerar och uppdaterar du dina uppgifter
 

Du kan kontrollera din kontaktinformation i Min profil, som du hittar vid ditt namn i tjänsten op.fi. Där kan du också ändra ditt telefonnummer och din e-postadress. Du kan meddela ändringar i ditt namn eller din adress per telefon eller genom att skicka ett meddelande i tjänsten op.fi eller i OP-mobilen.

Kontrollera också att ditt kontonummer är uppdaterat för eventuell återbetalning av försäkringspremier eller ersättningar. Du kan kontrollera och vid behov uppdatera ditt kontonummer för försäkringsärendenpå sidan Försäkringar - Konton. 

 

 

Skötsel av försäkringsärenden för ett minderårigt barns räkning

 

Som försäkringstagare ser du försäkringarna för ditt minderåriga barn i tjänsten op.fi, om du loggar in i och navigerar till avsnittet Mina försäkringar.

Som vårdnadshavare har du rätt att se skadeuppgifterna för ett minderårigt barn och du kan göra en skadeanmälan gällande en försäkring för barnet.

Om du är barnets vårdnadshavare kan du göra en skadeanmälan gällande barnets försäkring genom att logga in i tjänsten op.fi och navigera till Skador och vidare till Anmäl skada.

Om du redan har anmält skadan och du behöver anmäla tilläggskostnader eller ge kompletterande redogörelser gällande skadan, kan du göra detta via Anmälda skador i avsnittet Skador. Sök fram den anmälda skadan i förteckningen och gå därefter till anmälan om tilläggskostnader eller kompletterande redogörelser.

Om du har tecknat en hälsoförsäkring för ditt barn redan under graviditetstiden, ska du när barnet är fött meddela dess namn och personbeteckning till uppgifterna i försäkringen. 

Du kan meddela personbeteckningen för och namnet på en ny familjemedlem genom att skicka ett meddelande i tjänsten op.fi eller i OP-mobilen, så uppdaterar vi hens kunddata.

 

 

Skötsel av ärenden på nätet per försäkringsslag

 

Försäkringar för fordon

 

Om du inte använder ditt fordon under en viss tidsperiod, kan du göra en avställning av fordonet. Du kan göra det i tjänsten op.fi i avsnittet Mina försäkringar genom att under rubriken Fordonsförsäkringar välja “Gör en anmälan". Du kan alternativt göra registreringsändringar i Trafik- och kommunikationsverket Traficoms webbtjänst eller hos närmaste besiktningsstation som gör registreringar. För ändringar i registreringen debiteras en avgift enligt Traficoms prislista.

Ändringar i registeruppgifterna uppdateras automatiskt i uppgifterna för dina försäkringar. För den tid fordonet är avställt debiteras för trafikförsäkringen endast en minimipremie på 14 euro. I fråga om kaskoförsäkringen debiteras en premie för de skydd som skyddar fordonet också under avställningstiden.

Du kommer väl ihåg att uppdatera ditt kontonummer för en eventuell återbetalning av premier. Du kan vid behov granska och uppdatera det på avsnittet Försäkringar – Konton

Vissa fordonsförsäkringar hos Pohjola Försäkring är automatiskt åretruntpremiesatta, varvid säsongvariationen har beaktats i försäkringsfakturorna. Vid åretruntpremiesättning är premierna för exempelvis en motorcykelförsäkring automatiskt högre under våren och sommaren, medan premierna för en snöskoter är högre under hösten och vintern.

Vi har till din hjälp samlat olika anvisningar för både försäljning och köp av bil. I anvisningarna hittar du hjälp i såväl försäkrings- som finansieringsfrågor, och vi listar också våra tips för hur man säkerställer en lyckad bilaffär.

 

Försäkringar för hemmet

 

Som hemförsäkringskund hos Pohjola Försäkring behöver du inte säga upp din gamla försäkring och teckna en ny hemförsäkring när du flyttar, utan du kan uppdatera din nuvarande hemförsäkring till din nya adress behändigt i tjänsten op.fi. Du säkerställer då att försäkringen är i kraft vid en eventuell bilaffär eller under en eventuell flyttning.

 

Tiesitkö, että voit hoitaa lähes kaikkia vakuutusasioitasi myös OP-mobiilissa? 

Löydät OP-mobiilista esimerkiksi vakuutustesi vakuutuskirjat ja -ehdot sekä digitaaliset vakuutuskortit, joita tarvitset esimerkiksi kumppanillamme asioidessa. OP-mobiilissa teet helposti myös vahinkoilmoituksen ja ostat vakuutuksia. Vakuutusasiointi OP-mobiilissa onnistuu myös toisen pankin tunnuksilla.