Köpa bil - en handbok för bilköparen

Det finns många faktorer att beakta innan du fattar beslut om att köpa en bil. Läs den här guiden för bilköpare.

Allmänna tips för köp av bil

Vad ska man beakta vid valet av bil

Har det betydelse för dig vilken drivkraften är och hur mycket bränsle den förbrukar? Går den på bensin, diesel eller el. 
Har du bestämt någon emissionsgräns för din bil? Har bilen manuell eller automatisk växellåda, har den kanske fyrhjulsdrift? Påverkar bilens säkerhetsutrustning ditt beslut?

Budgeten

Då det är klart hur mycket pengar du kan använda på bilköpet, kan du börja fundera på hurdan bil du får för din budget. Väljer du en ny eller begagnad bil? Underhållskostnaderna för en ny bil kan vara lägre än för en begagnad, eller åtminstone mer förutsägbara. Tänk först igenom hur mycket du kan betala för bilen och användningen.

Gör bilköpet möjligt med bilfinansiering

Det kostar pengar att köpa en ny eller begagnad bil.
Sparande är ett bra sätt att samla pengar för ett bilköp.
Alternativt kan du finansiera köpet till exempel med bilfinansiering från OP. 

Köp av begagnad bil: Kom ihåg att kontrollera bilens uppgifter

Om du köper en begagnad bil krävs det att du är särskilt uppmärksam och företagsam. Ju bättre du sätter dig in i bilens egenskaper och uppgifter före köpet av en begagnad bil, desto större chans har du att undvika tråkiga överraskningar.

Kom alltså ihåg att kontrollera bilens allmänna skick – i synnerhet karossen, motorn, bilens krockhistoria samt en eventuell servicebok – före köpet. Kontrollera också omsorgsfullt bilens registeruppgifter samt att fordonsskatten är betald. Försäkra dig också om att den periodiska besiktningen för bilen har genomförts och att bilen inte har avställts.

Köp av en begagnad bil enkelt i tjänsten OP Smidiga affärer

Du köper enkelt och tryggt en begagnad personbil i tjänsten OP Smidiga affärer. Som köpare kan du vid behov i tjänsten söka OP:s finansiering för bilaffärer.

Efter att betalningen och ägarbytet har skett på ett tryggt sätt kan du också försäkra och registrera den personbil som du har köpt direkt i tjänsten - allt i ordning på en gång!

Läs om hur du köper en begagnad bil i tjänsten OP Smidiga affärer

Planerar du att köpa en begagnad bil av en privatperson? Då är OP:s avbetalning en trygg och behändig lösning. Du kan enkelt försäkra dig om i vilket skick bilen som du planerar att köpa är, eftersom alla bilar som finansieras med avbetalning kontrolleras hos A-Besiktning i anslutning till affären. Vid avbetalning utgör bilen säkerhet för finansieringen, så du behöver inte någon separat säkerhet för lånet. 

Läs mer om OP:s avbetalning  

 

Provkör bilen före köpet

En bil är gjord för att köras, så det är viktigt att du försäkrar dig om att bilen har goda köregenskaper innan du fattar beslut om att köpa den. När du har kontrollerat alla uppgifter och detaljer om bilen ska du provköra bilen för att försäkra dig om att den fungerar och bjuder på en angenäm körupplevelse. Kom ihåg att beakta åtminstone följande:

•     Stäng av bilradion under provkörningen och lyssna på motorljudet vid olika hastigheter.
•     Pröva också bromsarna och växlarna.
•     Se efter att kontrollamporna och den elektriska utrustningen fungerar.

Du kan också ta med en person med bra kännedom om olika fordon på provturen. Du kan be en sakkunnig om hjälp för att försäkra dig om att bilköpet inte medför några tråkiga överraskningar.

Köpa bilen

Efter att ha provkört bilen och kontrollerat detaljerna, är det dags att ta det egentliga köpbeslutet. Kom också ihåg att förhandla om priset, om du bestämmer dig för att köpa bilen. Det lönar sig alltid att pruta.

Om du köper en begagnad bil, ska du alltid kontrollera att du köper bilen av den ägare som är antecknad i registret. Det lönar sig också att upprätta ett skriftligt köpebrev för köpet med försäljaren.

Skydda din bil med en försäkring

När du har köpt en bil, ska du enligt lagen teckna en försäkring för bilen inom sju dygn från köpet. En heltäckande försäkring skyddar både din bil och din plånbok i händelse av överraskande skador och kostnader.

Du måste alltid teckna en obligatorisk trafikförsäkring för bilen och vi rekommenderar att du också tecknar en kaskoförsäkring. Kaskoförsäkringen skyddar din bil mot skador i händelse av skadegörelse och kollision. Nedan hittar du närmare uppgifter om bilförsäkringarna:

•    Obligatorisk trafikförsäkring

Samtliga motorfordon som används i trafik ska ha en trafikförsäkring. Den ersätter i enlighet med trafikförsäkringslagen personskador på passagerare och föraren i den egna bilen och skador som förorsakats den oskyldiga motparten och person- och egendomsskador som förorsakats andra delaktiga. Läs mer om trafikförsäkringen

•    Mer omfattande skydd med en kaskoförsäkring

Trafikförsäkringen ersätter aldrig skador på det egna fordonet. För att skydda dig mot skador på det egna fordonet behöver du en frivillig bilförsäkring, en kaskoförsäkring. Bland bilförsäkringarna av olika omfattning kan du välja det alternativ som passar just dina behov. Utifrån din bils registreringstecken berättar vi hurdan försäkring du behöver och beräknar premien för den aktuella försäkringen. Undrar du över hur vår räknare fungerar? Bekanta dig med hur bilförsäkringsräknaren fungerar och läs bland annat om vilka faktorer som inverkar på premien och våra tips på vilka saker som det utöver premien är skäl att beakta vid valet av försäkring.

Kom ihåg registreringen efter bilköpet

Oberoende av om du har köpt en ny eller begagnad bil ska du registrera bilen i ditt namn efter att du tecknat försäkringen. Registreringen av bilar förnyades hösten 2015. Om du har köpt bilen av en privatperson kan du få ett elektroniskt certifikat av säljaren. Del II av registreringsintyget i pappersformat, det vill säga anmälningsdelen, behövs inte nödvändigtvis längre, eftersom registreringen kan göras elektroniskt med certifikatet.

I tjänsten OP Smidiga affärer sköter du försäkring och registrering av en begagnad personbil enkelt på samma gång.

Läs om hur du registrerar en bil i tjänsten OP Smidiga affärer

När du tecknar försäkringen på nätet kan du samtidigt sköta registreringen med det elektroniska certifikatet som du fick av säljaren. Med registerutdragets anmälningsdel kan du uträtta ärendet på ett OP-kontor eller en besiktningsstation.

Om du köper fordonet i en bilaffär sköter bilaffären försäkringen och registreringen för din räkning.