Sparande och placering

 

Läs också
 

 

Hur börjar jag placera?

Enklast börjar du genom att regelbundet placera ett visst belopp i en placeringsfond. Vi erbjuder ett stort urval fonder som lämpar sig för placering, bl.a. aktiefonder, indexfonder och fonder för ansvarsfull placering.

Placering i fonder

I fonderna placeras tillgångarna på ränte- och aktiemarknaden. Du kan hitta de placeringsalternativ som lämpar sig för dig genom att jämföra placeringsobjektens placeringstider och avkastningsförväntningar med avkastningsräknaren.

Placera i aktier

Aktierna är det placeringsobjekt som ger avkastning på lång sikt. Aktieplacering lämpar sig för placerare som är ute efter hög avkastning och som har kompetens, tid och intresse att förvalta sina placeringar. Avkastningen består av aktiernas värdestegring och utdelning. För att kunna börja placera i aktier behöver du ett värdepappersförvar, ett värdeandelskonto, ett nättjänstavtal och ett bankkonto.

Placera via ett aktiesparkonto

Inkom ett aktiesparkonto kan aktiesparare köpa och sälja både inhemska och utländska börsnoterade aktier samt aktier på marknadsplatsen First North utan direkta skatteeffekter. Läs mer om aktiesparkontot.

Fastighetsplacering och bostadsplacering

När du vill diversifiera dina placeringar i fastighetsförmögenhet, lyckas det bäst också med mindre belopp via fonder. Avkastningen på bostadsfonder och fastighetsfonder består av hyresinkomsten och av placeringsobjektens värdestegring.

Placeringar i skog

En skogsfond är ett utmärkt alternativ för att sprida tillgångar utanför aktier och ränteplaceringar. Det går att placera små belopp i fonden och dess avkastning uppkommer ur tillväxten och värdeförändringen i trädbeståndet.

Placering på lång sikt

Placering på lång sikt fungerar bäst då du med avkastningen på placeringarna under åren köper mer aktier eller fondandelar. Då slipper du kostnader och skatt vid försäljning och kan dra nytta av fenomenet ränta på ränta. 

Förmånlig placering för ägarkunder

Som ägarkund kan du köpa, sälja och byta nästan alla våra fonder utan kostnader. Också handeln med aktier och andra börsnoterade värdepapper är förmånlig för ägarkunderna i OP:s elektroniska självbetjäningskanaler. Läs mer om de värdefulla förmånerna för ägarkunder.

Läs mer om våra nyaste aktierekommendationer

Läs också om de nyaste aktierekommendationerna från OP:s aktieanalys. På listan OP:s Bästa finns alltid de bästa tipsen om vilka inhemska aktier det just nu lönar sig att köpa eller sälja. På våra sidor för aktieplacering finns också aktierekommendationer och riktkurser.