Sparande och placering

Du kan börja spara och placera när som helst. Ju tidigare du börjar, desto större nytta har du av fenomenet ränta på ränta. Läs mer om hur du kommer igång och börja redan idag.

 

Så här börjar du fondspara
Ny prisförmån
Så här börjar du placera i aktier
Det lönar sig att börja placera i aktier, eftersom de på lång sikt är det mest lönsamma placeringsobjektet. Läs följande innan du börjar placera i aktier.

Hur börjar jag fondspara?

Undrar du hur du ska börja placera? Det enklaste sättet att börja placera är att börja månadsspara i en fond. Du kan börja med 10 €/mån., men med ett större belopp ökar dina besparingar ännu snabbare. Du kan ändra sparbeloppet rent av månatligen så att det är lämpligt för dig. Om du inte har möjlighet att spara månatligen, kan du också börja med att göra en engångsplacering i en fond. 

Vi erbjuder ett stort urval på över 60 fonder såsom aktiefonder, indexfonder och fonder för ansvarsfull placering. I fonderna placeras pengarna på ränte- och aktiemarknaden. Välj en fond som passar dig genom att med hjälp av sparräknaren jämföra fondernas förväntade avkastningar och placeringstider. Vare sig du är en erfaren placerare eller nybörjare lönar det sig att placera och sträva efter avkastning på fonder.

Hur börjar jag placera i aktier?

På lång sikt ger aktier historiskt sett den bästa avkastningen. Avkastningen bildas av aktiernas värdestegring och utdelning. Aktieplacering lämpar sig för placerare som strävar efter hög avkastning och som tål fluktuationerna på marknaden. För att börja behöver du ett aktiesparkonto eller värdeandelskonto, ett värdepappersförvar, ett nättjänstavtal och ett bankkonto. Du kan börja till exempel med 100 euro tack vare de förmånliga förmedlingsprovisionerna.

Som ägarkund sparar och placerar du alltid förmånligt

Som ägarkund i andelsbanken köper och säljer du nästan alla fonder utan kostnader. Dessutom ger fonderna dig 0,35 % i OP-bonus. 

Du öppnar ett värdeandelskonto och aktiesparkonto avgiftsfritt. Dessutom är det alltid förmånligt att handla med aktier och andra börsnoterade produkter. Du betalar högst 1 procent i förmedlingsprovision för handel med inhemska aktier via värdeandelskontot.

Sprid placeringarna på bostäder, fastigheter och skog

Om du vill diversifiera dina placeringar i fastighetsförmögenhet, lyckas det enkelt via fonder även med ett mindre belopp. Avkastningen på bostadsfonder och fastighetsfonder består av hyresinkomsten och av placeringsobjektens värdestegring. 

En skogsfond är ett utmärkt sätt att diversifiera tillgångar utanför aktie- och ränteplaceringar. Du kan också placera små belopp och avkastningen uppkommer ur tillväxten och värdeförändringen i trädbeståndet. 

Läs mer om fonder som placerar i bostäder, fastigheter och skog

Du drar nytta av fenomenet ränta på ränta genom att spara långsiktigt

Det lönar sig att behålla besparingarna och placeringarna så länge som möjligt, till exempel tiotals år. Då drar du nytta av fenomenet ränta på ränta fullt ut och slipper onödiga kostnader och skatter. Placering på lång sikt fungerar bäst då du med avkastningen på placeringarna under åren köper mer aktier eller fonder. Om du säljer dna placeringar under dåliga tider, kan det minska avkastningen på dina placeringar.

 

Placering är alltid förknippat med risker. Placeringarnas värde kan öka eller minska, och placeraren kan förlora det placerade kapitalet delvis eller helt. Också den förväntade avkastningen kan utebli. OP-fonderna förvaltas av OP-Fondbolaget Ab. Tjänsterna för placering tillhandahålls av andelsbanken.