Spara för ett barn

En värdefull gåva för framtiden

 • Trygga barnets framtid

  Att spara för ett barn är en värdefull gåva för framtiden. Redan små regelbundna sparbelopp ger med åren ett bra boägg för studier, en bil eller det första egna hemmet.

 • Spara regelbundet i en fond

  Då du sparar för ett barn är tidsperspektivet långt. På ett konto växer pengarna knappt alls med ränta, så det lönar sig att placera dem i en fond, där den förväntade avkastningen är klart högre än på ett konto.

 • Bättre avkastning då spartiden är lång

  Fenomenet ränta på ränta ser till att pengarna arbetar för dig. Ju tidigare du börjar spara för ett barn, desto större nytta drar du av fenomenet ränta på ränta. 

Barnet måste ha ett eget brukskonto
för besparingarna.

Om ditt barn redan har ett brukskonto,
kan du börja fondspara:

Så här börjar du fondspara för ett barn

 1. Öppna ett brukskonto för barnet

  För att det ska vara möjligt att spara för ett barn måste ett eget brukskonto öppnas för barnet. Både barnet och vårdnadshavarna ska ha dispositionsrätt till kontot. För att öppna brukskontot behövs barnets personbeteckning och namn samt samtycke av båda vårdnadshavarna om barnet är minderårigt. Observera att det inte går att öppna ett konto för ett ofött barn.

 2. Godkänn avtalen

  Innan man kan teckna fonder eller andra placeringsprodukter måste vårdnadshavarna godkänna ett OP Avtal om sparande och placering för den minderåriga samt öppningen av ett förvar. Enklast börjar du spara i vår tjänst. Då får du avtalen för godkännande via vår elektroniska underskriftstjänst.

 3. Börja spara

  När kontot har öppnats och avtalen godkänts är det dags att börja spara för barnet. Du kan göra engångsteckningar eller spara regelbundet i en fond med dina egna nättjänstkoder.

Om du vill kan du också boka tid för ett nätmöte eller ett möte på bankens kontor för att kartlägga alternativen. Om vårdnadshavarna inte kan delta i mötet samtidigt, lönar det sig för den ena vårdnadshavaren att via en fullmakt i nättjänsten sända sitt samtycke till att öppna ett konto och börja spara för barnet. Då kan den som deltar i mötet också ensam öppna tjänster för den minderåriga.

De medel som är i barnets namn är barnets egendom. Barnets vårdnadshavare har besittningsrätt till medlen, men lagen bestämmer hur de får användas.

Bättre avkastning då spartiden är lång

Föräldrarna kan spara på barnets konto, och penninggåvor från far- och morföräldrar och faddrar kan samlas på kontot. Det lönar sig att flytta besparingar från barnets konto till sparprodukter med bättre förväntad avkastning, till exempel fonder. I en fond kan man spara på två sätt: en vårdnadshavare kan teckna fonder för barnet från sitt eget konto eller så kan man spara i en fond direkt från barnets konto.

Det populäraste sättet att spara för ett barn är genom månatligt fondsparande. Sparbeloppet kan du välja själv – det finns ingen nedre gräns och sparbeloppet kan alltid ändras. Det går också att överföra engångsbelopp till fonden några gånger per år, om det inte är möjligt att spara regelbundet.

Det lönar sig att välja sparobjekt utgående från när man vill använda pengarna. Fonderna placerar sina tillgångar på ränte- och aktiemarknaden och erbjuder en god spridning för besparingarna och möjlighet till bättre avkastning på lång sikt. Ju större andelen aktieplaceringar i en fond är, desto högre är också den förväntade avkastningen. Då du sparar för ett barn är tidsperspektivet långt, och då erbjuder aktiefonderna den bästa avkastningsmöjligheten. Till exempel bland fonderna för sparare och de ansvarsfulla temafonderna är det lätt att välja ett alternativ som lämpar sig för barnet. Om du vill placera alla medel på aktiemarknaden är en kostnadseffektiv indexfond ett bra alternativ.

Försäkringsspara för ett barn

En fondförsäkring är det bästa alternativet om du sparar för barnet på lång sikt och vill hålla kontrollen över tillgångarna i egna händer. Då sparar du först via en fondförsäkring som är i ditt namn. Barnet är förmånstagare till försäkringen och får pengarna i gåva senare. Du kan förordna flera barn som förmånstagare till samma försäkring.

T.ex. OP-fondförsäkring eller är ett gott alternativ för att spara via försäkringar.

<p hidden>hidden</p>