Spara för ett barn

Ju tidigare du börjar, desto mer hinner besparingarna växa.
AKTUELLT

Minderårigas fonder och aktier synliga för vårdnadshavarna

Har din minderåriga fonder och aktier som inte syns i vårdnadshavarens eller vårdnadshavarnas nättjänst? Läs anvisningarna nedan om hur du får dem att synas.

Ändringar i skötseln av minderårigas aktieplaceringar och försäkringsbesparingar

Aktieplaceringar kan tills vidare skötas med den minderårigas koder endast i OP-mobilen, om koderna har aktiverats före 10.12.2020. Också skötseln av minderårigas försäkringsbesparingar har ändrats: från 17.2.2021 kan de skötas endast i vårdnadshavarens eller den befullmäktigades op.fi-tjänst. Det går alltså inte längre att sköta ärenden i anslutning till försäkringsbesparingar med den minderårigas egna koder.

Om den minderårigas placeringar redan visas i vårdnadshavarens eller den befullmäktigades op.fi-tjänst, krävs inga åtgärder.

Vårdnadshavaren eller den befullmäktigade kan sköta det minderåriga barnets bankärenden i tjänsten op.fi om hen har egna koder. Att sköta bankärenden för ett minderårigt barn kräver samtycke av alla vårdnadshavare. Vårdnadshavaren kan ansluta den minderårigas ärenden till sin egen op.fi-tjänst så här:

Fonder

Den minderårigas fonder visas i vårdnadshavarens eller den befullmäktigades op.fi-tjänst med blanketten Börja fondspara för ett barn. För att fylla i blanketten måste man logga in i tjänsten.

Till blanketten

Aktieplaceringar

Den minderårigas aktier syns i vårdnadshavarens eller den befullmäktigades op.fi-tjänst när man har lagt till åtkomsträtt till barnets förvar. Ett förvar kan öppnas och åtkomsträttigheter kan läggas till genom att ringa kundtjänsten.

Försäkringsbesparingar

Ring till vår kundtjänst och berätta att du vill överföra den minderårigas försäkringsbesparingar till din op.fi-tjänst. Vi skickar fullmakterna för vårdnadshavarna eller de befullmäktigade för underteckning till den Elektroniska underskriftstjänsten.

Vi uppdaterar tjänsten så att 15–17-åriga försäkringssparare kan få granskningsrättigheter eller begränsade ändringsrättigheter i sina tjänster. Vi informerar separat om detta.

Läs mera Stäng

 • Det lönar sig att börja i tid

  Vare sig du är en förälder, fadder eller vän, så lönar det sig att börja spara för barnet i tid. Genom att börja i god tid ser du till att också små belopp har tid att växa, och du hinner få ihop en stor summa för barnet tills hen blir vuxen.

 • Börja månadsspara i en fond

  Om du sparar ett litet belopp för ditt barn varje månad, växer barnets besparingar och du drar nytta av ränta på ränta-fenomenet och får då ränta också på avkastningen som samlats. Du kan börja till exempel med 10 euro per månad.

 • En lång spartid ger avkastning

  När man sparar för ett barn är spartiden lång och besparingarna har tid att växa. På ett konto växer pengarna inte med ränta, så genom att spara i en fond ser du till att pengarna arbetar för dig.

Barnet måste ha ett eget brukskonto
för besparingarna.

Om ditt barn redan har ett brukskonto,
kan du börja fondspara:

Så här börjar du spara för ett barn i en fond

 1. Öppna ett brukskonto

  För att det ska vara möjligt att spara för ett barn måste ett eget brukskonto öppnas för barnet. Barnet och vårdnadshavarna ska ha dispositionsrätt till kontot. För att öppna brukskontot behövs barnets personbeteckning och namn samt samtycke av båda vårdnadshavarna. Observera att det inte går att öppna ett konto för ett ofött barn.

 2. Godkänn avtalen

  Innan man kan börja spara måste vårdnadshavarna godkänna ett OP Avtal om sparande och placering för den minderåriga samt att ett förvar öppnas. Enklast börjar du spara i vår tjänst. Då får du avtalen för godkännande via den elektroniska underskriftstjänsten.

 3. Börja spara

  När kontot har öppnats och avtalen har godkänts är det dags börja spara för barnet. Du kan göra engångsteckningar eller börja månadsspara i en fond med dina egna OP-koder.

Om du vill kan du också boka tid för ett nätmöte eller ett möte i banken för att kartlägga alternativen. Om vårdnadshavarna inte kan närvara samtidigt, behöver den andra vårdnadshavaren fylla i en fullmakt för att öppna ett konto och för att börja spara för barnet. Då kan den som deltar i mötet också ensam öppna tjänster för den minderåriga.

Boka tid för ett möte

Fullmakt för att öppna konto och börja spara för ett barn

Så här sparar du 10 000 euro för ditt barn

Månadssparande: 30 €, Förväntad avkastning: 5 %, Spartid: 18 år, Sparat belopp: 6 480 €, Avkastning: 3 648 €, Totalt: 10 128 € Månadssparande: 30 €, Förväntad avkastning: 5 %, Spartid: 18 år, Sparat belopp: 6 480 €, Avkastning: 3 648 €, Totalt: 10 128 €

Observera att du skattefritt kan ge 138 euro per månad eller totalt 4 999 euro på tre år.

6 tips för att spara för ett barn

 

1. Föräldrarna kan spara på barnets konto, och på det kan också samlas pengar från far- och morföräldrar samt faddrar. Det lönar sig att flytta besparingar från barnets konto så att de ger avkastning, till exempel i fonder.

2. Det populäraste sättet att spara för ett barn är att månadsspara i en fond. Du kan välja en eller flera fonder som sparobjekt. Du väljer själv sparbelopp, det finns ingen nedre gräns. Du kan alltid ändra sparbeloppet eller hålla en paus i sparandet om det behövs.

3. Fonderna erbjuder besparingarna en god spridning och möjlighet till avkastning på lång sikt. Fonderna för sparare och hållbara fonder är utmärkta alternativ. Om du vill placera på aktiemarknaden är indexfonder med låga kostnader ett bra val.

4. Gör ditt barn till ägarkund! Som ägarkund kan du köpa och sälja nästan alla fonder avgiftsfritt. Dessutom ger fonderna OP-bonus.

5. De besparingar som är i barnets namn är barnets egendom. Barnets vårdnadshavare har besittningsrätt till tillgångarna, men lagen bestämmer hur de får användas.

6. Genom att spara för ditt barn har du samtidigt möjlighet att lära hen ekonomikunskaper genom exempel. Det kan inspirera också barnet att börja spara och placera.

Försäkringsspara för ett barn

 

En fondförsäkring är det bästa alternativet om du sparar för barnet på lång sikt och vill hålla kontrollen över tillgångarna i egna händer. Då sparar du först i en fondförsäkring som är i ditt namn. Barnet är förmånstagare till försäkringen och får pengarna i gåva senare. Du kan förordna flera barn som förmånstagare till samma försäkring. OP-fondförsäkring är ett bra alternativ om man vill spara för ett barn genom en försäkring.