Spara för ett barn

Genom att spara tryggar du ditt barns framtid ekonomiskt och ger möjligheten att följa de egna drömmarna. För ett barn sparar man ofta i åratal eller rentav årtionden. Därför lönar det sig att överväga mer lönsamma sätt än kontosparande. Du finner lämpliga placeringsobjekt i det breda fond-, aktie- och ETF-utbudet. Då du börjar i tid kan det samlas stora besparingar tills barnet blir vuxet.

För ett barn fondsparande

Det viktigaste är att börja, så börja fondspara för ett barn från 10 euro i månaden. Tack vare den långa spartiden hinner du samla tusentals euro till barnet i fondportföljen för att trygga barnet ekonomiskt. Välj en eller flera lämpliga fonder för sparande till barn ur den stora mängden med över 60 fonder. Du placerar alltid förmånligt för ett barn i OP:s fonder, för som ägarkund i andelsbanken köper och säljer du nästan alla fondandelar avgiftsfritt och samlar 0,35 procent OP-bonus.

Du kan även spara till barnet i fonder genom en placeringsförsäkring. Försäkringssparande är ett bra alternativ om du sparar för barnet på lång sikt och vill hålla kontrollen över tillgångarna i egna händer.

Aktieplacering för ett barn

Det lönar sig att inleda placering i aktier för ett barn så tidigt som möjligt. Du kommer igång genom att öppna ett värdeandelskonto eller aktiesparkonto. Du kan även öppna bägge, om du vill dra nytta av fördelarna med båda kontona,. Via kontona placerar du för ett barn i aktier och strävar effektivt efter avkastning från börsbolag.

Du kan placera för barnet brett i olika aktier och ETF-fonder. Du säkerställer alltid förmånliga priser för placering genom att göra ditt barn till ägarkund i andelsbanken. Tack vare de förmånliga priserna kan du placera även med små summor i aktier så som 100 euro. Även små regelbundna placeringar lönar sig, eftersom placeringshorisonten i ett barns aktieportfölj vanligtvis är lång, över 10 år.

Har din minderåriga fonder och aktier som syns i vårdnadshavarens eller vårdnadshavarnas nättjänst? Läs anvisningarna nedan om hur du får dem att synas.

Aktieplaceringar kan tills vidare skötas med den minderårigas koder endast i OP-mobilen, om koderna har aktiverats före 10.12.2020. En minderårigs försäkringsbesparingar kan endast skötas i vårdnadshavarens eller den befullmäktigades op.fi-tjänst.

Vårdnadshavaren eller den befullmäktigade kan sköta det minderåriga barnets bankärenden i tjänsten op.fi om hen har egna koder. Att sköta bankärenden för ett minderårigt barn kräver samtycke av alla vårdnadshavare. Vårdnadshavaren kan ansluta den minderårigas ärenden till sin egen op.fi-tjänst så här:

Fonder

Den minderårigas fonder visas i vårdnadshavarens eller den befullmäktigades op.fi-tjänst med blanketten Börja fondspara för ett barn. För att fylla i blanketten måste man logga in i tjänsten.

Aktieplaceringar

Den minderårigas aktier visas för vårdnadshavare eller befullmäktigade då åtkomsträtt till barnets värdeandelskonto, aktiesparkonto och förvar har lagts till. Åtkomsträttigheter kan läggas till genom att ringa kundtjänsten.

Försäkringsbesparingar

Ring till vår kundtjänst och berätta att du vill överföra hanteringen av den minderårigas försäkringsbesparingar till din op.fi-tjänst. Vi skickar fullmakterna för vårdnadshavarna eller de befullmäktigade för underteckning till den Elektroniska underskriftstjänsten.

Gåvoskatt ska betalas också för fondandelar och värdepapper. Gåvans mottagare ska betala gåvoskatt, ifall

  • gåvans värde är 5 000 euro eller mer
  • samma gåvogivare inom tre år ger flera gåvor, vars totala värde är 5 000 euro eller mer.

Du kan skattefritt ge 138 euro per månad eller totalt 4 999 euro på tre år. Gränsen för skattefrihet är givarspecifik alltså kan till exempel båda vårdnadshavarna skattefritt ge till samma barn under 5 000 euro under tre års tid. Fonder och aktier är alltså en bra skattefri gåva till ett barn, förutsatt att gåvans värde inte överstiger 5 000 euro under tre års tid.

Det finns ingen övre gräns för att spara och placera för ett barn. Observera ändå att du skattefritt kan ge 138 euro per månad eller totalt 4 999 euro på tre år. Gränsen för skattefrihet är givarspecifik.

Vilket konto lönar det sig att välja för placering för ett barn: aktiesparkontot eller värdeandelskontot? Svaret kan vara båda två, om du vill utnyttja fördelarna med båda kontona.

En annan viktig fråga är när det lönar sig att placera för ett barn via värdeandelskontot och när via aktiesparkontot. Svaret på den här frågan beror på placeringsstrategin, det vill säga hur lång placeringstiden är, hurdana placeringsobjekten är och vilka placeringsmålen är.

Sparande och placering är ett bra sätt för en ungdom att lära sig ekonomiska färdigheter. En över 15 årig ungdom kan spara och placera självständigt i OP-mobilen med vårdnadshavarnas samtycke. Då samtycke getts ser den unga alla besparingar och placeringar som är i hens namn och kan göra ändringar i dem. Observera att bemyndigandet inte gäller eventuella försäkringsbesparingar.

Ifall barnbidraget inte går till vardagsbehov eller anskaffningar, kan det även placeras delvis eller helt. Genom att handla så kan du samla tusentals euro för barnet tills barnet blir myndigt.

En fond för ett gudbarn eller aktier och ETF-fonder är ytterst bra gåvoidéer till ett barn. Även att öppna ett aktiesparkonto eller ett värdeandelskonto kan vara en bra gåvoidé till ett barn. Oavsett om du är mamma, pappa, vän, gudförälder eller mormor, får du på samtidigt möjligheten att lära barnet ekonomiska färdigheter och du samlar besparingar till barnet för vuxen ålder.

Se hur du kan ge placeringar i gåva med presentkort eller gåvobrev

Intressebevakarna alltså vårdnadshavarna fattar beslut om den minderårigas medel så som sådant som hör till sparande och placering. Intressebevakaren ska se till att egendomen placeras till den intressebevakades fördel. 

Spara för ditt gudbarn eller barnbarn
Finns det i ditt liv ett barn som du vill ge en penninggåva eller för vilket du vill spara regelbundet? Genom att månadsspara samlar du för barnet besparingar som ger avkastning. Samtidigt kan du lära barnet ekonomikunskaper.
Sparande och placering för unga
Visste du, att en 15-17 årig ungdom kan spara och placera självständigt i OP-mobilen med vårdnadshavares samtycke? Ju tidigare du börjar spara, desto större nytta kan du få. 

Tjänsterna för placering tillhandahålls av andelsbanken. Fonderna förvaltas av OP-Fondbolaget Ab. Det lönar sig alltid att beakta placeringsriskerna. Värdet av placeringen kan antingen stiga eller sjunka och det är inte säkert att du får tillbaka hela det kapital du placerat. OP garanterar inte att du får avkastning på din placering och den historiska avkastningen är inte en garanti för en framtida avkastning. Beskattningen beror på kundens omständigheter och kan förändras i framtiden.