Sparande och placering för unga

AKTUELLT

Så här kan den unga själv spara och sköta sina placeringar

30.5.2022 hindras sparande och placering med OP-koder för minderårig som öppnats före 10.12.2020. Om ungdomen inte har behov att självständigt sköta placeringar kan hen fortsätta att använda befintliga OP-koder.

Ifall en 15-17 åring vill sköta fonder och aktier självständigt i OP-mobilen, behövs vårdnadshavarnas samtycke och koder som öppnats efter 10.12.2020. Om ungdomen har koder som öppnats tidigare, behöver de förnyas. 

Du kan kontrollera när koderna öppnats genom att logga in i tjänsten op.fi med ungdomens koder. 

Kontrollera när koderna öppnats

Ifall ungdomen saknar OP-koder kan du ge samtycke till öppnande av koder och skötsel av besparingar och placeringar via länken nedan. Vi meddelar när ungdomen kan hämta koderna på banken och börja spara och placera.

Så här kan ungdomen inleda eller fortsätta placerande med egna OP-koder

1. Vårdnadshavaren fyller i formuläret nedan för att bemyndiga den minderåriga att självständigt sköta besparingar och placeringar i OP-mobilen. Vårdnadshavaren ska ha OP-koder. 

2. Om ungdomen vill placera i aktier via värdeandelskonto ska även öppnande av tjänstekoncept väljas i formuläret. Om ungdomen redan har ett värdeandelskonto lämnas punkten tom.

3. Behandlingen tar minst några vardagar.

4. Vårdnadshavarna meddelas per e-post eller sms när dokumenten kan undertecknas elektroniskt.

5. Vi meddelar när behörighet givits och ifall ungdomen behöver nya OP-koder. 

6. Ifall ungdomen behöver nya OP-koder meddelar vi när de kan hämtas på banken. Ungdomen behöver ha med sig pass eller identitetskort med bild.

7. Nu kan ungdomen självständigt sköta besparingar och placeringar i OP-mobilen med sina egna koder. 

8. Ifall bemyndigandet behöver tas bort ska vårdnadshavaren ta kontakt med banken.

En bemyndigad minderårig ser alla besparingar och placeringar som är i hens namn och kan genomföra ändringar. Observera att bemyndigandet inte gäller för eventuella försäkringsbesparingar.

Bemyndiga ungdom att sköta besparingar och placeringar självständigt här

Läs mera Stäng

Visste du, att en 15-17 årig ungdom kan spara och placera självständigt i OP-mobilen med vårdnadshavares samtycke? Ju tidigare du börjar spara, desto större nytta kan du få.

Vårdnadshavares samtycke krävs om en ungdom vill spara och placera självständigt. Då samtycke getts ser en bemyndigad minderårig alla besparingar och placeringar som är i hens namn och kan genomföra ändringar. Observera att bemyndigandet inte gäller för eventuella försäkringsbesparingar.

Den unga kan köpa och sälja fonder och placera i aktier via ett aktiesparkonto och värdeandelskonto. En minderårig kan inte köpa placeringsprodukter som definieras som komplexa eller placeringsprodukter som noteras utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Produkter som definieras som komplexa är till exempel komplexa placerings- och ETF-fonder, strukturerade placeringar, warranter och certifikat.

Spar- och placeringsförmåner för unga

Om du är under 26 år kan du placera utan månadsavgifter via ett aktiesparkonto och värdeandelskonto. Nästan alla tjänstekoncept är avgiftsfria för dig. Du får förmånerna och rabatterna automatiskt.

Tjänstekoncept Sparare Placerare
Aktiesparkonto 0 €/mån. (norm. 2,99 €) 14,99 €/mån.
Värdeandelskonto 0 €/mån. (norm. 2,99 €) 0 €/mån. (norm. 5,39 €/mån.)

Du handlar också alltid förmånligt. Ta en närmare titt på handelskostnaderna i tariffen.

Se priserna för placering

Du vet väl att du placerar ännu förmånligare som ägarkund? Läs mer om ägarkundsförmånerna för sparande och placering.

Se placeringsförmånerna för ägarkunder

Få koll på ekonomin genom sparande och placering

Att spara och placera är ett smart sätt att få kunskap i ekonomi. Vi behöver alla lära oss hantera vår ekonomi och kunskap man lär sig i ung ålder återspeglas i den ekonomiska kompetensen senare. 

Om sparande och placering är något helt nytt rekommenderar vi att man bekantar sig med ämnet på vår sida och till exempel genom att följa våra experter på sociala medier.

Allt om sparande och placering
Läs om sparande och placering innan du börjar.
Vad borde jag placera i just nu?
Se experters aktuella placeringsidéer.
Följ experter
Håll dig underrättad om vad som sker på marknaden och snappa upp värdefulla placeringsidéer.
Spara för ett barn
Trygga ditt barns framtid genom att spara.
Placering medför alltid risker. Placeringarnas värde kan öka eller minska, och placeraren kan förlora det placerade kapitalet delvis eller helt. Också den förväntade avkastningen kan utebli. OP-fonderna förvaltas av OP-Fondbolaget Ab. Tjänsterna för placering tillhandahålls av Andelsbanken.