Ägarkundsförmåner för sparande och placering

Att börja spara och placera kan vara ditt livs lönsammaste beslut. Då du är ägarkund i andelsbanken är det speciellt lönsamt, för då placerar du alltid förmånligare än andra. Ju mer du placerar, desto större nytta har du av förmånerna.

Visste du att du 2024 får 40 % mer OP-bonus på fonder och försäkringsbesparingar?

 

Som ägarkund placerar du i aktier utan månadsavgifter

Du får rabatt på månadsavgifterna för tjänstekoncepten för aktiesparkontot och värdeandelskontot. Du får alla förmåner och rabatter automatiskt.

Tjänstekoncept Sparare Placerare
Aktiesparkonto 0 €/mån. (norm. 2,99 €/mån.) 9,99 €/mån. (norm. 14,99 €/mån.)
Värdeandelskonto 0 €/mån. (norm. 2,99 €/mån.) 0 €/mån. (norm. 5,39 €/mån.)

Tjänsterna för placering tillhandahålls av andelsbanken. OP-fonderna förvaltas av OP-Fondbolaget Ab. OP-fondförsäkringen beviljas av OP-Livförsäkrings Ab och andelsbanken fungerar som ombud för bolaget.

*För följande specialplaceringsfonder debiteras normala kostnader: OP-Servicefastigheter, OP-Skogsägare, OP-Hyresinkomst, OP-Alternative Portfolio och OP-Private Equity. 

**Byte av försäkringens placeringsobjekt i de digitala kanalerna 0 €.

***OP-bonus används för bankens serviceavgifter och försäkringspremier. Det samlas inte OP-bonus för specialplaceringsfonden R2 Crystal eller för fondernas institutionsserier. Följande placeringsobjekt som är anknutna till försäkringsbesparingar samlar inte OP-bonus: JPM Russia A, JPM Emerging Europe Equity Fund och BlackRock GF Emerging Fund A. Fondanknutna försäkringar samlar OP-bonus, undantaget individuella placeringsförsäkringar och individuella placeringsavtal.