Sijoittajan etukokonaisuus

Ägarkundsförmåner för sparande och placering

Att börja spara och placera kan vara ditt livs lönsammaste beslut. Då du är ägarkund i andelsbanken får du nya och omfattande förmåner för sparande och placering. Vare sig du har små eller stora drömmar, hjälper vi dig att bli förmögnare, för det lönar sig alltid att investera i sitt eget liv.

 
Aktie- och ETF-placeringar
  • Värdeandelskontot 0 € (gäller inhemska och utländska aktier och ETF:er)

  • Rabatt på courtaget

  • Aktieanalyser 0 €

 
Fondplaceringar och Försäkringssparande
  • Köp och försäljning av nästan alla fonder 0 €*

  • Överföring av tillgångar till en fondförsäkring 0 €

  • För fondinnehav och försäkringsbesparingar 0,25% i OP-bonus årligen

*För följande fonder debiteras normala handelskostnader: OP-Servicefastigheter, OP-Skogsägare, OP-Hyresinkomst och OP-Alternative Portfolio. Det samlas inte OP-bonus för fonden R2 Crystal och fondernas intstitutionsserier. 

Tjänsterna för aktieförmedling tillhandahålls av andelsbanken. Fonderna förvaltas av OP-Fondbolaget Ab. Försäkringen beviljas av OP-Livförsäkrings Ab. Andelsbankerna fungerar som ombud för OP-Livförsäkrings Ab.