Nainen istuttaa kukkia

Ägarkundskapet i andelsbanken

– för ditt liv
AKTUELLT

30 % mer i OP-bonus 2023

Under 2023 får du som andelsbankens ägarkund 30 % mer OP-bonus. Den extra bonusen minskar kostnaderna för dina ärenden och underlättar de dagliga penningaffärerna i synnerhet när du använder våra tjänster i stor utsträckning. 

Den nya koefficienten för OP-bonus 2023 är 0,00325 (2022 och åren innan 0,0025).

Läs mer

Läs mera Stäng

Bli ägarkund!

Som ägarkund i andelsbanken får du förmåner för det viktigaste i ditt liv. Vi finns till hands när du behöver råd för att förverkliga dina drömmar eller hjälp i penningaffärer.

Du kan bli ägarkund genom att betala en medlemsinsats som i de flesta banker är 100 euro. Inga andra anslutningsavgifter tillkommer. Om du någon gång beslutar dig för att avstå från ditt ägarkundskap, får du tillbaka medlemsinsatsen.

  1. Om du är kund hos andelsbanken och har OP-koder, kan du bli ägarkund genom att logga in i tjänsten op.fi.
    Bli ägarkund
  2. Om du inte ännu är kund hos andelsbanken och du har en annan banks koder, kan du bli ägarkund utan att besöka kontoret.
    Bli kund hos oss enkelt på nätet

Ägarkundskap och medlemsinsats

Anslutningen som ägarkund beror på din nuvarande kundrelation och dina eventuella koder.

  • Om du är kund hos andelsbanken och har OP-koder kan du bli ägarkund genom att logga in i tjänsten op.fi. Bli ägarkund
  • Om du är kund hos andelsbanken, men inte har OP-koder, ska du börja med att boka tid för ett möte Boka tid
  • Om du inte är kund hos andelsbanken, men du har en annan banks koder och du är intresserad av att bli kund hos oss, kan du bli kund på nätet Bli kund hos oss enkelt på nätet

Medlemsinsatsen

Då du blir ägarkund betalar du en medlemsinsats, som är en engångsplacering – inga andra avgifter tas ut. I de flesta bankerna är medlemsinsatsen 100 euro. Du ser storleken på medlemsinsatsen i ägarkundsansökan och din andelsbank.

Om du någon gång beslutar dig för att avstå från ditt ägarkundskap, återbetalas medlemsinsatsen i sin helhet. Medlemsinsatsen återbetalas inom ett år från slutet av den räkenskapsperiod då ägarkundskapet upphörde.

Vem kan bli ägarkund?

Personer, sammanslutningar eller stiftelser som anlitar OP Gruppens tjänster kan ansluta sig som ägarkunder oberoende av nationalitet.

Barn som ägarkund

Ett barn kan ansluta sig som ägarkund. Om båda föräldrarna är barnets vårdnadshavare, ska föräldrarna tillsammans underteckna ägarkundsansökan för sitt minderåriga barn. Samtidigt ger föräldrarna sitt samtycke till att barnet börjar samla OP-bonus.

Om medlemsinsatsen betalas med pengar som barnet har förtjänat för eget arbete, har barnet rätt att själv underteckna medlemsansökan och betala medlemsinsatsen.

Ägarkunden avgår själv

En ägarkund har när som helst rätt att avgå ur andelsbanken genom att skriftligt anmäla det till sin andelsbank. Ägarkundskapet upphör den dag då andelsbanken har mottagit avgångsanmälan.

Ägarkunden avlider

Ägarkundskapet upphör då en ägarkund avlider. Dödsboet kan vid avvittringen eller arvskiftet överföra den avlidnas ägarkundskap vanligen till änkan eller en arvinge.

Ägarkundskapet i andelsbanken är en värdefull och annorlunda gåva som gläder länge. Ägarkundskapet är en lämplig gåva oavsett mottagarens ålder, t.ex. på födelsedagar, till nyutexaminerade eller konfirmander.