Pariskunta istuu sohvalla.

Ägarkund

OP-bonus, förmåner och rabatter
Kampanj

Fondförmån för ägarkunder

Som ägarkund i andelsbanken kan du köpa, sälja och byta nästan alla våra fonder utan kostnader. 

Läs mer om förmånen

 

Läs mera Stäng
1

OP-bonus

Som ägarkund samlar du OP-bonus. Med bonus kan du t.ex. kvittera bankens serviceavgifter och försäkringspremier som tack vare bonus kan vara rentav gratis.

Läs mer om OP-bonus

2

Rabatter på bank- och försäkringstjänster

Du som är ägarkund får rabatt på bank- och försäkringstjänster och på OP Hem fastighetscentralens tjänster.

Läs om OP:s rabatterna

3

Förmåner från våra samarbetspartner

Som ägarkund är du bland de första som får dra nytta av de lokala förmånerna i din andelsbank och de riksomfattande förmånerna för alla ägarkunder på olika håll i Finland. Lös in samarbetspartnernas utmärkta förmåner i OP-mobilen!

Läs om OP:s förmånerna

Så här blir du ägarkund

1. Om du är kund hos andelsbanken kan du bli ägarkund på nätet eller besöka närmaste kontor. Om du inte ännu är kund hos andelsbanken OP, kan du bli ägarkund på ett kontor.

2. När du ansluter dig betalar du en medlemsinsats som är en engångsplacering. Insatsen är 100 euro i de flesta banker. Inga andra avgifter tillkommer.

3. Genast efter att du anslutit dig kan du börja utnyttja de mångsidiga förmånerna för andelsbankens ägarkunder.

4. Om du någon gång beslutar dig för att avstå från ditt ägarkundskap, får du tillbaka medlemsinsatsen.

 


 

Om du inte är kund i andelsbanken kan du boka tid på kontoret för att bli ägarkund.

Boka tid >

Som kund hos andelsbanken kan du bli ägarkund på nätet, via vår telefontjänst OP 0100 0500 eller på ett kontor. Om du inte ännu är kund hos andelsbanken, kan du bli ägarkund på ett kontor.

Medlemsinsatsen

Då du blir ägarkund betalar du en medlemsinsats, som är en engångsplacering – inga andra avgifter tas ut. I de flesta bankerna är medlemsinsatsen 100 euro. Du ser storleken på medlemsinsatsen i ägarkundsansökan och din andelsbank.

Om du någon gång beslutar dig för att avstå från ditt ägarkundskap, återbetalas medlemsinsatsen i sin helhet. Medlemsinsatsen återbetalas inom ett år från slutet av den räkenskapsperiod då ägarkundskapet upphörde.

Vem kan bli ägarkund?

Personer, sammanslutningar eller stiftelser som anlitar OP Gruppens tjänster kan ansluta sig som ägarkunder oberoende av nationalitet.

Barn som ägarkund

Ett barn kan ansluta sig som ägarkund. Om båda föräldrarna är barnets vårdnadshavare, ska föräldrarna tillsammans underteckna ägarkundsansökan för sitt minderåriga barn. Samtidigt ger föräldrarna sitt samtycke till att barnet börjar samla OP-bonus.

Om medlemsinsatsen betalas med pengar som barnet har förtjänat för eget arbete, har barnet rätt att själv underteckna medlemsansökan och betala medlemsinsatsen.

Ägarkunden avgår själv

En ägarkund har när som helst rätt att avgå ur andelsbanken genom att skriftligt anmäla det till sin andelsbank. Ägarkundskapet upphör den dag då andelsbanken har mottagit avgångsanmälan.

Ägarkunden avlider

Ägarkundskapet upphör då en ägarkund avlider. Dödsboet kan vid avvittringen eller arvskiftet överföra den avlidnas ägarkundskap vanligen till änkan eller en arvinge.

Ägarkundskapet i andelsbanken är en värdefull och annorlunda gåva som gläder länge. Ägarkundskapet är en lämplig gåva oavsett mottagarens ålder, t.ex. på födelsedagar, till nyutexaminerade eller konfirmander.