OP-bonus gör din vardag förmånligare

När du är ägarkund i andelsbanken, samlar du OP-bonus. Bonus betalas månatligen och används för betalning av dina bank- och försäkringstjänster. OP-bonus underlättar dagliga penningärenden i synnerhet när du använder våra tjänster i stor omfattning.

Som ägarkund får du 40 procent mer OP-bonus än normalt 2024.

För vad får jag OP-bonus?

OP-bonus samlas för andelsbankens ägarkunder för många vardagliga saker: till exempel ett bolån för ett eget hem, ett månatligt sparbelopp i en fond eller en försäkring för ett barn. Ju mera ärenden du har, desto mera OP-bonus samlar du.

Bonus samlas för

 1. banklån med säkerhet, till exempel bolån och studielån
 2. medel på sparkonton
 3. fonder
 4. fondanknutna försäkringar
 5. betalda premier för till exempel hem- och fordonsförsäkring samt fortlöpande reseförsäkring

Hur mycket OP-bonus får jag?

Som ägarkund får du OP-bonus utifrån dina månatliga ärenden. Mängden bonus som samlas till dig kan du räkna enkelt med hjälp av bonusräknaren.

År 2024 samlar du 40 procent mer OP-bonus än normalt. Vi betalar extra OP-bonus för vi vill dela vårt goda resultat till ägarkunderna.

För vad används OP-bonus?

OP-bonus som du samlat används för betalning av dina bank- och försäkringstjänster.

Den gångna månadens bonus syns på ditt bonuskonto i mitten av följande månad. Med bonus betalas serviceavgifter och försäkringsfakturor i den ordning de bildas. Bonusen är skattefri för dig och därför är dess användning automatisk.*

Användningsobjekt för bonus är

 1. dagliga banktjänster (brukskonto, OP:s digitala tjänster och OP:s betalkort)
 2. service- och expeditionsavgifter för banklån med säkerhet
 3. försäkringar, såsom premier för försäkringar för hem, familj och fordon
 4. förvarings- och portföljförvaltningsprovisioner för besparingar och placeringar
 5. arvoden för juridiska tjänster
 6. OP Hems fastighetsförmedlingsprovisioner

Som ägarkund i andelsbanken får du de dagliga banktjänsterna utan månadsavgifter fram till slutet av 2024. Bonus som samlats medan erbjudandet gäller används inte för månadsavgifterna i fråga.

Var ser jag hur mycket OP-bonus jag har samlat och hur den har använts?

Då du är ägarkund ser du din aktuella bonussumma i OP-mobilen och tjänsten op.fi direkt då du loggat in.

Under dina kontouppgifter ser du saldot på ditt bonuskonto. Då du klickar på saldot ser du transaktionerna på ditt bonuskonto.

I OP-mobilen kan du närmare undersöka vilka tjänster OP-bonus årligen har samlats för och till vad den har använts. Du finner uppgifterna via följande sökväg:

1. Logga in i OP-mobilen

2. Välj Annat nere till höger

3. Välj Ägarkund och därefter OP-bonus

OP-bonus samlas till dig från det ögonblick då du ansluter dig som ägarkund. Du kan lätt kontrollera om du är ägarkund.

*OP-bonus är skattefri för ägarkunderna. Skattefriheten förutsätter dock att bonusen används till de bank- och försäkringstjänster som OP Gruppen bestämt och valt samt till gruppens övriga serviceavgifter. På grund av det här kan ägarkunderna inte ta ut OP-bonus som pengar eller själv välja användningsobjekten för dem.