Förmåner för ägarkunder

Som ägarkund i andelsbanken får du de bästa förmånerna för bank- och försäkringstjänster samt OP-bonus.

 

Utöver förmåner får du OP-bonus värda pengar