Fler förmåner, mindre guppor i ekonomin

Att vara ägarkund i OP ger balans i vardagens ekonomi. Du får mångsidiga bestående förmåner och rabatter, och tack vare dem betalar du mindre för bank- och försäkringstjänster. Dessutom får du nu dessa tidsbestämda förmåner som stöd för din ekonomi:

  1. 40 % mer än normalt i OP-bonus 2024
  2. Dagliga banktjänster utan månadsavgifter ända till slutet av 2024

Du får förmånerna automatiskt i den andelsbank där du är ägarkund och har de produkter och tjänster som förmånen gäller. Du kan lätt kontrollera om du är ägarkund.

Extra OP-bonus

Under 2024 får du som ägarkund 40 % mer än normalt OP-bonus.

Exempelvis kan ärenden på 100 000 euro 2024 ge dig OP-bonus till ett värde av 350 euro. Normalt skulle samma summa ge bonus till ett värde av 250 euro.

OP-bonus samlas till exempel för fonder, pengar på sparkonton och lån med säkerhet. Bonus som samlats används för bland annat försäkringspremier och service- och expeditionsavgifter för lån.

Hur mycket bonus du har för närvarande ser du i OP-mobilen: gå till Annat > Ägarkund > OP-bonus.

Ägarkunder i andelsbanken kan vara lugna: en eventuell förnyelse av den skattepraxis som gäller bonus inom finansbranschen försämrar inte ägarkundernas ekonomiska fördelar.

Dagliga banktjänster utan månadsavgifter

Du får dagliga banktjänster för privatkunder utan månadsavgifter ända till 31.12.2024. Du får automatiskt tillgång till förmånen om du har både ägarkundskap och de tjänster som omfattas av förmånen i en och samma andelsbank. Förmånen omfattar:

  1. Brukskonto
  2. OP:s koder och digitala tjänster
  3. Ett eller flera kort

Förmånen gäller såväl enskilda produkter som paket med dagliga tjänster. Dess värde beror på vilka produkter och tjänster du använder. Exempelvis är priset på paketet med dagliga tjänster för ägarkunder från 3,95 euro/månad och för ägarkunder under 30 år 0 euro/månad. Brukskontot är redan avgiftsfritt för ägarkunder i den andelsbank där ägarkundskapet finns.

Som ägarkund drar du nytta av mångsidiga förmåner och rabatter

Som ägarkund får du alltid de bästa förmånerna för bank- och försäkringstjänster och nytta av OP-bonus. Till exempel samlas det ränta på ditt Brukskonto, du placerar förmånligare än andra och får kännbara rabatter på försäkringar som tryggar ditt liv. Du har även glädje av våra samarbetspartners förmåner, som du ser i OP-mobilen.

Mer information om tidsbestämda förmåner på dagliga banktjänster

Förmånen gäller från oktober 2023 till december 2024. Så länge du blir ägare under den tidsperioden får du förmånen från och med den månad då du blivit ägarkund. På grund av faktureringstidtabellen måste du vara ägarkund före den 25:e dagen i månaden. Om du blir medlem därefter får du förmånen från och med följande månad.

Serviceavgifterna för ägarkunder betalas i första hand med OP-bonus. Debiteringen sker en månad i efterskott och därför kan du i oktober se debiterade serviceavgifter för september på ditt bonuskonto. Förmånen gäller serviceavgifter från oktober 2023 fram till december 2024, vilket innebär att bonus inte debiteras mellan november 2023 och januari 2025. Du hittar ditt bonuskonto i OP-mobilen genom att välja Annat -> Ägarkund -> Bonuskonto eller i tjänsten op.fi under Dagliga penningaffärer.

Ja, förmånen gäller också nya kort som du beställer under förmånens giltighetstid.

Förmånerna för ägarkunder gäller privatpersoner. Förmånen gäller med andra ord dina personliga tjänster (tjänster som är kopplade till din personbeteckning). Om ditt företags ärenden är kopplade till ett FO-nummer gäller förmånen inte för dem.

Brukskontot är avgiftsfritt för ägarkunder i den andelsbank där de är ägarkunder. Om ett konto har flera kontohavare, är det avgiftsfritt endast om alla kontohavare är ägarkunder i den andelsbank där kontot finns.

Ägarkundernas prisförmån för OP Gold-kortet ersätts med ägarkundernas tilläggsförmån för de dagliga tjänsterna. Som en tilläggsförmån för ägarkunder får du de dagliga banktjänsterna utan månadsavgifter 1.10.2023–31.12.2024.

Gold-kortet upphör att vara månadsavgiftsfritt 31.12.2024. Efter det debiterar vi en tariffenlig månadsavgift för kortet.