Tyttö ja nainen istuvat pöydän ääressä tietokoneella

Ägarkunder och förmåner

Förmåner hela livet ut
AKTUELLT

Tilläggsförmåner och 30 procent mer OP-bonus 2023

Som ägarkund i andelsbanken får du tilläggsförmåner hösten 2023. Du får dagliga banktjänster utan månadsavgifter 1.10.2023–31.3.2024. Räntan på ditt Brukskonto stiger också till 0,25 procent från och med 1.11.

Dessutom betalar vi ut 30 procent mer OP-bonus till dig 2023. Den extra bonusen minskar kostnaderna för dina ärenden och underlättar de dagliga penningaffärerna i synnerhet när du använder våra tjänster i stor utsträckning. 

Den nya koefficienten för OP-bonus 2023 är 0,00325 (2022 och åren innan 0,0025).

Läs mer

Läs mera Stäng
1

Dagliga banktjänster

Som ägarkund i andelsbanken får du mångsidiga tjänster för dagliga ärenden utan månadsavgifter 1.10.2023–31.3.2024* i den andelsbank där du är ägarkund. Dessutom ger ditt Brukskonto 0,25 procent i ränta från och med 1.11.2023.

* Efter att förmånen har upphört är priset på paketet med dagliga tjänster för ägarkunder från 3,95 euro/månad, och för ägarkunder under 30 år från 0 euro/månad. För övriga kunder från 8,25 euro/månad.

Lär mer om dagliga banktjänster

2

Sparande och placering

Som ägarkund får du de nya placeringsförmånerna och rabatterna som hjälper dig att förverkliga dina drömmar, vare sig de är små eller stora. Att börja placera kan vara ditt livs lönsammaste beslut.

Läs mer om tjänster för sparande och placering

3

Försäkringar

Som ägarkund får du rejäla rabatter och många förmåner för försäkringar som tryggar ditt liv. Dessutom används den OP-bonus som samlats automatiskt för betalningen av dina försäkringsräkningar.

Läs mer om försäkringsförmåner

 

 1. OP-bonus

Endast för andelsbankens ägarkunder samlas det OP-bonus för skötseln av ärenden. Bonus kan användas till exempel försäkringspremier och bankens serviceavgifter.

Läs mer och räkna ut din OP-bonus

 1. Ägarkund Plus-tjänsten

Vi erbjuder Ägarkund Plus-tjänsten till andelsbankens ägarkunder som använder våra bank- och försäkringstjänster på ett mångsidigt sätt. 
Du får en smidigare vardag och hör till de första som får de bästa förmånerna.

Läs mer

 1. Endast ägarkunder kan placera i Avkastningsandelen

En Avkastningsandel är en placering i din andelsbanks kapital. Som ägarkund kan du placera i din bank och få en konkurrenskraftig ränta på din placering. 
Läs mer om Avkastningsandelen

 1. Våra partners förmåner i OP-mobilen

Växlande riksomfattande och lokala förmåner och evenemang av våra samarbetspartner.

Läs mer om våra samarbetspartners förmåner

 1. Alla förmåner och rabatter för ägarkunder nu i OP-mobilen

Nu hittar du enkelt ägarkundernas OP-bonus, rabatter på bank- och försäkringstjänster samt våra samarbetspartners förmåner i OP-mobilen. Om du inte ännu använder OP-mobilen, ladda ner den från din appbutik.

Läs mer om OP-mobilen

Förmåner hela livet ut

 1. Du får tillgång till förmånerna så snart du har anslutit dig som ägarkund. Du kan bli ägarkund i andelsbanken genom att betala en medlemsinsats som i de flesta banker är 100 euro.
 2. Om du är kund hos andelsbanken och har OP-koder, kontrollerar du ditt ägarkundskap enkelt genom att logga in i tjänsten op.fi. Om du inte ännu är kund hos andelsbanken och du har en annan banks koder, kan du bli ägarkund utan att besöka kontoret enkelt på nätet.
 3. Årligen utnyttjar 2 miljoner ägarkunder förmåner och rabatter på bank- och försäkringstjänster som andelsbankerna erbjuder. Andelsbankerna i OP-gruppen betalar årligen ca 250 miljoner euro i OP-bonus till sina ägarkunder.

 

 

Ägarkundskap och medlemsinsats

Anslutningen som ägarkund beror på din nuvarande kundrelation och dina eventuella koder.

 • Om du är kund hos andelsbanken och har OP-koder kan du bli ägarkund genom att logga in i tjänsten op.fi. Bli ägarkund
 • Om du är kund hos andelsbanken, men inte har OP-koder, ska du börja med att boka tid för ett möte Boka tid
 • Om du inte är kund hos andelsbanken, men du har en annan banks koder och du är intresserad av att bli kund hos oss, kan du bli kund på nätet Bli kund hos oss enkelt på nätet

Medlemsinsatsen

Då du blir ägarkund betalar du en medlemsinsats, som är en engångsplacering – inga andra avgifter tas ut. I de flesta bankerna är medlemsinsatsen 100 euro. Du ser storleken på medlemsinsatsen i ägarkundsansökan och din andelsbank.

Om du någon gång beslutar dig för att avstå från ditt ägarkundskap, återbetalas medlemsinsatsen i sin helhet. Medlemsinsatsen återbetalas inom ett år från slutet av den räkenskapsperiod då ägarkundskapet upphörde.

Vem kan bli ägarkund?

Personer, sammanslutningar eller stiftelser som anlitar OP Gruppens tjänster kan ansluta sig som ägarkunder oberoende av nationalitet.

Barn som ägarkund

Ett barn kan ansluta sig som ägarkund. Om båda föräldrarna är barnets vårdnadshavare, ska föräldrarna tillsammans underteckna ägarkundsansökan för sitt minderåriga barn. Samtidigt ger föräldrarna sitt samtycke till att barnet börjar samla OP-bonus.

Om medlemsinsatsen betalas med pengar som barnet har förtjänat för eget arbete, har barnet rätt att själv underteckna medlemsansökan och betala medlemsinsatsen.

Ägarkunden avgår själv

En ägarkund har när som helst rätt att avgå ur andelsbanken genom att skriftligt anmäla det till sin andelsbank. Ägarkundskapet upphör den dag då andelsbanken har mottagit avgångsanmälan.

Ägarkunden avlider

Ägarkundskapet upphör då en ägarkund avlider. Dödsboet kan vid avvittringen eller arvskiftet överföra den avlidnas ägarkundskap vanligen till änkan eller en arvinge.