Tyttö ja nainen istuvat pöydän ääressä tietokoneella

Ägarkunder och förmåner

Förmåner hela livet ut
1

Dagliga banktjänster

Som andelsbanken ägarkund får du mångsidiga tjänster för dagliga ärenden med rejäla rabatter och gratis brukskonton i den andelsbank där du är ägarkund.

Lär mer om dagliga banktjänster

2

Sparande och placering

Som ägarkund får du de nya placeringsförmånerna och rabatterna som hjälper dig att förverkliga dina drömmar, vare sig de är små eller stora. Att börja placera kan vara ditt livs lönsammaste beslut.

Läs mer om tjänster för sparande och placering

3

Försäkringar

Som ägarkund får du rejäla rabatter och många förmåner för försäkringar som tryggar ditt liv. Dessutom används den OP-bonus som samlats automatiskt för betalningen av dina försäkringsräkningar.

Läs mer om försäkringsförmåner

 

  1. OP-bonus

Endast för andelsbankens ägarkunder samlas det OP-bonus för skötseln av ärenden. Med bonus kvittas automatiskt till exempel försäkringspremier och bankens serviceavgifter.

Läs mer och räkna ut din OP-bonus

  1. Ägarkund Plus-tjänsten

Vi erbjuder Ägarkund Plus-tjänsten till andelsbankens ägarkunder som använder våra bank- och försäkringstjänster på ett mångsidigt sätt. 
Du får en smidigare vardag och hör till de första som får de bästa förmånerna.

Läs mer

  1. Endast ägarkunder kan placera i Avkastningsandelen

En Avkastningsandel är en placering i din andelsbanks kapital. Som ägarkund kan du placera i din bank och få en konkurrenskraftig ränta på din placering. 
Läs mer om Avkastningsandelen

  1. Våra partners förmåner i OP-mobilen

Växlande riksomfattande och lokala förmåner och evenemang av våra samarbetspartner.

Läs mer om våra samarbetspartners förmåner

  1. Alla förmåner och rabatter för ägarkunder nu i OP-mobilen

Nu hittar du enkelt ägarkundernas OP-bonus, rabatter på bank- och försäkringstjänster samt våra samarbetspartners förmåner i OP-mobilen. Om du inte ännu använder OP-mobilen, ladda ner den från din appbutik.

Läs mer om OP-mobilen

Förmåner hela livet ut

  1. Du får tillgång till förmånerna så snart du har anslutit dig som ägarkund. Du kan bli ägarkund i andelsbanken genom att betala en medlemsinsats som i de flesta banker är 100 euro.
  2. Om du är kund hos andelsbanken och har OP-koder, kontrollerar du ditt ägarkundskap enkelt genom att logga in i tjänsten op.fi. Om du inte ännu är kund hos andelsbanken och du har en annan banks koder, kan du bli ägarkund utan att besöka kontoret enkelt på nätet.
  3. Årligen utnyttjar 2 miljoner ägarkunder förmåner och rabatter på bank- och försäkringstjänster som andelsbankerna erbjuder. Andelsbankerna i OP-gruppen betalar årligen ca 250 miljoner euro i OP-bonus till sina ägarkunder.