Omistaja-asiakkaan edut

Ägarkundsförmåner som gäller dagliga tjänster

Som ägarkund i andelsbanken får du alltid förmånligare mångsidiga dagliga tjänster. Du får förmåner och rabatter automatiskt. Endast som ägarkund får du:

  1. Ränta på Brukskontot
  2. Dagliga banktjänster utan månadsavgifter fram till 31.12.2024
  3. Produktskydd skyddar kortköp

 

Ränta på Brukskontot

Som ägarkund får du räntan på ditt Brukskonto från och med 1.11.2023. Räntan är 0,25 %.

Förmånen gäller även Brukskonton för barn, Gemensamma hushållskonton och Hyresgarantikonton.

Räntan betalas till de ägarkunder som har både Brukskonto med standardvillkor och ägarkundskap i en och samma andelsbank. Om ett konto har flera kontohavare måste de alla vara ägarkunder i samma andelsbank.

I annat fall är räntan 0,00 %.

Dagliga banktjänster utan månadsavgifter fram till 31.12.2024

Du får dagliga banktjänster för privatkunder utan månadsavgifter 1.10.2023–31.12.2024 i den andelsbank där du är ägarkund.

Förmånen omfattar:

  1. Brukskonto
  2. OP:s koder och digitala tjänster
  3. Ett eller flera kort

Förmånen gäller såväl enskilda produkter som paket med dagliga tjänster. Dess värde beror på vilka produkter och tjänster du använder. Exempelvis är priset på paketet med dagliga tjänster för ägarkunder från 3,95 euro/månad och för ägarkunder under 30 år 0 euro/månad. Brukskontot är redan avgiftsfritt för ägarkunder i den andelsbank där ägarkundskapet finns.

Observera att serviceavgifterna alltid debiteras i efterskott. Därför kan dina serviceavgifter för tidigare månader ännu debiteras efter oktober.

Produktskydd skyddar kortköp

Då du är ägarkund i andelsbanken är de inköp som du betalat med OP Gold, OP Platinum eller OP Duo skyddade med en Produktskyddsförsäkring i ett år från inköpstidpunkten. För OP Classic är försäkringen i kraft ett halvt år från inköpstidpunkten. Försäkringen gäller automatiskt när du betalar med credit- eller debit-egenskapen hos ett kreditkort från OP.

Du får alla förmåner för ägarkunder genast när du ansluter dig. Du kan lätt kontrollera om du redan är ägarkund.