Konton

I vårt kontourval kan du välja ett lämpligt konto åt dig såväl för de dagliga penningaffärerna som för sparande på kort eller lång sikt. När det gäller sparande är det viktigaste att du kommer igång – efter det löper det enklare. Vilket konto är bäst för dig?
 


Konton för dagliga ärenden
 


Konton för sparande
 


Alternativ för sparande