Poika sohvalla

Produktskydd

Ägarkundens avgiftsfria försäkring för produkter som köpts med OP:s kreditkort

Avgiftsfri försäkring för dina inköp för 180 dagar

Försäkringen gäller automatiskt när du betalar med credit- eller debit-egenskapen hos ett kreditkort från OP.

Skydd i händelse av stölder, missöden och skador

Dina inköp med kort får skydd i händelse av skada eller stöld i sex månaders tid från inköpet.

Omfattar också inköp som du gjort utomlands eller på nätet

Produktskydd försäkrar dina inköp med kort oavsett var du gjort dem – i Finland, utomlands eller på nätet.

Produktskydd skyddar inköpen i händelse av missöden

Ibland händer det ett och annat, telefonen faller i marken eller kaffet spills på tangentbordet. Till all lycka finns försäkringen Produktskydd som skyddar inköp som ägarkunden gjort med credit- eller debit-egenskapen hos sitt kreditkort i händelse av missöden i sex månaders tid.

Produktskydd är en avgiftsfri försäkring som ingår automatiskt i alla kreditkort för ägarkunder, dvs. i OP-Visa, OP-Visa Gold, OP-Visa Platinum och OP-Mastercard

Försäkringen gäller också parallellkort när huvudkortets ägare är en ägarkund.

Det går inte att teckna försäkringen separat.

Skydda dina inköp också utomlands och i nätbutiker

Produktskyddet skyddar inköp som betalats med credit- och debit-egenskaperna inte bara i Finland utan också utomlands och i nätbutiker. Försäkringen skyddar i enlighet med villkoren inköpen i 180 dagar från den tidpunkt då kortinnehavaren har fått föremålet i sin besittning.

Produktskyddet kan ersätta om t.ex. dina splitternya glasögon går sönder, din nyinköpta pekplatta faller och går sönder eller telefonens skärm spricker.

Självrisken är 75 euro och maximiersättningen för ett enskilt föremål är 2 000 euro.

 

Om en skada inträffar, gör en skadeanmälan

Om produkten är defekt, ta kontakt med säljaren. Om produkten går sönder av någon annan anledning, ansök om ersättning från Produktskyddsförsäkringen.

Gör en skadeanmälan i OP-mobilen eller i op.fi. Du kan också anmäla en skada genom att ringa vår ersättningstjänst.

Läs mer om skadeanmälan

 

Uppdatera kreditkortet enligt din livssituation – höj kreditgränsen avgiftsfritt  

Höj själv kreditgränsen enkelt och avgiftsfritt i op.fi eller OP-mobilen. Du kan också avgiftsfritt ändra fakturans månadsbetalning och förfallodag i op.fi.

Höj kreditgränsen eller ändra månadsbetalningen och förfallodagen i op.fi

 

Försäkringsförmån för ägarkunder

Genom att bli ägarkund får du, utöver Produktskyddet, bl.a. de dagliga banktjänsterna förmånligt. Du samlar värdefull OP-bonus som används för att betala serviceavgifter för banktjänster och försäkringspremier. Du kan också köpa, sälja och byta många av våra fonder utan kostnader.

Vilka kreditkort ingår produktskyddet i?

Produktskyddet ingår automatiskt i alla ägarkunders OP-Visa, OP-Visa Gold, OP-Visa Platinum eller OP-Mastercard-kort.
 
Det ingår i huvud- och parallellkorten om huvudkortsinnehavaren är ägarkund hos andelsbanken.
 

Har produktskyddet en självrisk?

Produktskyddets självrisk är 75 euro och maximiersättningen för ett enskilt föremål är 2 000 euro.
 

När är försäkringen i kraft, vad ersätter den och vad ersätter den inte?

Produktskyddet försäkrar dina kortköp alltid när du betalar inköp på mer än 75 euro med credit- eller debit-egenskapen hos ditt OP-kreditkort i Finland, utomlands eller i en nätbutik. Försäkringen gäller 180 dagar från det ögonblick när du tar emot föremålet.
 
Den gäller föremål som köpts för eget bruk, till exempel hemelektronik, såsom TV, dator, kamera, mobiltelefon, hushållsapparater och hobbyutrustning.
 
Vad ersätter försäkringen inte?
 
Inköp som inte omfattas av försäkringen:
 • livsmedel och andra produkter som förfars
 • smycken, ädelstenar och kläder
 • levande djur och växter
 • motorfordon, delar, utrustning och tillbehör till dessa
 • kontanter, utländsk valuta, resecheckar, resebiljetter och värdepapper.
 

Försäkringen ersätter inte skador:

 • om inte tiden, omständigheterna och platsen kan fastställas noggrant
 • till följd av att ett föremål förkommit eller blivit kvarglömt
 • på föremålet självt då föremålet har gått sönder till följd av ett fel i det eller skador på grund av att föremålet har använts felaktigt
 • som förorsakats av slitage, skavning, repning, korrosion eller ett motsvarande småningom fortskridande fenomen
 • som ersätts enligt någon lag, garanti eller något annat avtalpå sportredskap i samband med att dessa används för avsett ändamål, om inte någon utomstående avsiktligt vållat skadorna
 • som sällskapsdjur förorsakat genom att bita, riva eller klösa eller som förorsakats av sällskapsdjurs utsöndringar
 • på datateknikutrustning, om orsaken till skadorna är ett feltillstånd, en felaktighet eller upphörd funktionsförmåga som förorsakats av data eller program.

Försäkringen Produktskydd beviljas av Pohjola Försäkring Ab. Korten beviljas av OP Detaljkunder Abp.