Poika sohvalla

Produktskydd

Andelsbankens ägarkunds avgiftsfria försäkring för produkter som köpts med OP:s kreditkort

Avgiftsfri försäkring för dina inköp

Försäkringen gäller automatiskt när du betalar med credit- eller debit-egenskapen hos ett kreditkort från OP.

Skydd i händelse av stölder, missöden och skador

Dina inköp med kort får skydd i 180 eller 365 dagar i händelse av skada eller stöld.

Omfattar också inköp som du gjort utomlands eller på nätet

Produktskydd försäkrar dina inköp med kort oavsett var du gjort dem – i Finland, utomlands eller på nätet.

Produktskydd försäkrar ägarkundens kortinköp

Ibland händer det ett och annat, telefonen slinker ur din hand eller du spiller kaffe på din bärbara dator. Lyckligtvis finns Produktskydd. Det försäkrar ägarkundens credit- och debitinköp med OP:s kreditkort ett halvår eller ett år efter köpet, beroende på kortet.  

Produktskydd är en avgiftsfri försäkring som automatiskt ingår i alla kreditkort för ägarkunder, det vill säga i OP Classic, OP Gold, OP Platinum eller OP Duo.

 

Försäkringen är alltid giltig när du betalar inköp med ditt kort

Produktskyddsförsäkringen är alltid giltig när du betalat dina inköp med OP:s kreditkort med credit- eller debit-egenskapen. Du behöver alltså ingen separat försäkring till exempel för din nya telefon.  

Produktskydd täcker också inköp som du gjort utomlands eller i webbutiker. 

Självrisken i Produktskydd är endast 75 euro, med andra ord mindre än för traditionell hemförsäkring. För ett enskilt föremål ersätts högst 2 000 euro. 

Försäkringen gäller också parallellkort när huvudkortets ägare är en ägarkund. 

Försäkringen kan inte tecknas separat. 

Produktskydd ger skydd i 180 eller 365 dagar beroende på kortet 

Skyddet skyddar inköpen 180 eller 365 dagar från det ögonblick när kortinnehavaren tar emot produkten. Produktskyddets giltighet beror på kortet:  

 • I korten OP Classic gäller Produktskydd i 180 dagar.  
 • I korten OP Gold, OP Platinum och OP Duo gäller Produktskydd i 365 dagar.  

Om en skada inträffar, gör en skadeanmälan 

Om en vara är felaktig, ta kontakt med säljaren. Om varan söndras av en annan orsak, ansök om ersättning ur försäkringen Produktskydd. 

Gör en skadeanmälan i OP-mobilen eller op.fi. Du kan också anmäla en skada genom att ringa vår ersättningstjänst.

 Läs mer om att göra en skadeanmälan

 

Uppdatera kreditkortet enligt din livssituation – höj kreditgränsen avgiftsfritt  

Höj själv kreditgränsen enkelt och avgiftsfritt i op.fi eller OP-mobilen. Du kan också avgiftsfritt ändra fakturans månadsbetalning och förfallodag i op.fi. 

Höj kreditgränsen eller ändra månadsbetalningen och förfallodagen i op.fi 

Försäkringsförmån för ägarkunder

Genom att bli ägarkund får du, utöver Produktskyddet, bland annat de dagliga banktjänsterna förmånligt. Du samlar värdefull OP-bonus som används för att betala serviceavgifter för banktjänster och försäkringspremier. Du kan också köpa, sälja och byta många av våra fonder utan kostnader.

Vilka kreditkort ingår produktskyddet i?

Produktskyddet ingår automatiskt i alla ägarkunders OP Classic, OP Gold, OP Platinum eller OP Duo.
 
Det ingår i huvud- och parallellkorten om huvudkortsinnehavaren är ägarkund hos andelsbanken.
 

Har produktskyddet en självrisk?

Produktskyddets självrisk är 75 euro och maximiersättningen för ett enskilt föremål är 2 000 euro.
 

När är försäkringen i kraft, vad ersätter den och vad ersätter den inte?

Produktskyddet försäkrar dina kortköp alltid när du betalar inköp på mer än 75 euro med credit- eller debit-egenskapen hos ditt OP-kreditkort i Finland, utomlands eller i en nätbutik. Försäkringen gäller 180 eller 365 dagar (beroende på kortet) från det ögonblick när du tar emot föremålet.
 
Den gäller föremål som köpts för eget bruk, till exempel hemelektronik, såsom TV, dator, kamera, mobiltelefon, hushållsapparater och hobbyutrustning.
 
Vad ersätter försäkringen inte?
 
Inköp som inte omfattas av försäkringen:
 • livsmedel och andra produkter som förfars
 • smycken, ädelstenar och kläder
 • levande djur och växter
 • motorfordon, delar, utrustning och tillbehör till dessa
 • kontanter, utländsk valuta, resecheckar, resebiljetter och värdepapper.
 

Försäkringen ersätter inte skador:

 • om inte tiden, omständigheterna och platsen kan fastställas noggrant
 • till följd av att ett föremål förkommit eller blivit kvarglömt
 • på föremålet självt då föremålet har gått sönder till följd av ett fel i det eller skador på grund av att föremålet har använts felaktigt
 • som förorsakats av slitage, skavning, repning, korrosion eller ett motsvarande småningom fortskridande fenomen
 • som ersätts enligt någon lag, garanti eller något annat avtalpå sportredskap i samband med att dessa används för avsett ändamål, om inte någon utomstående avsiktligt vållat skadorna
 • som sällskapsdjur förorsakat genom att bita, riva eller klösa eller som förorsakats av sällskapsdjurs utsöndringar
 • på datateknikutrustning, om orsaken till skadorna är ett feltillstånd, en felaktighet eller upphörd funktionsförmåga som förorsakats av data eller program.

Korten beviljas av OP Detaljkunder Abp. Försäkringen Produktskydd beviljas av Pohjola Försäkring Ab.