Ägarkundsförmåner för sparande och placering

Det lönar sig att spara och placera – speciellt för dig som är ägarkund i andelsbanken. Du placerar alltid förmånligare än andra och dessutom får du många andra utmärkta förmåner.

Dina förmåner för aktie- och ETF-placering

 1. Aktiesparkonto 0 €

  Då du är ägarkund öppnar du ett aktiesparkonto avgiftsfritt och placerar i finländska företags börsaktier utan månadsavgifter med tjänstekonceptet för sparare.

  Du kan öppna ett aktiesparkonto i OP-mobilen i avsnittet Placeringar.
 2. Värdeandelskonto 0 €

  Som ägarkund kan du placera i inhemska och utländska aktier samt ETF-fonder utan månadsavgifter. Du kan även utan avgift överföra ditt värdeandelskonto till oss.

  När du ska börja placera i aktier behöver du ett värdeandelskonto som du kan öppna i tjänsten op.fi.
 1. Rabatt på courtaget

  Som ägarkund köper du aktier och ETF-fonder förmånligare.

  Dessutom betalar du högst 1 procent i förmedlingsprovision för handel med inhemska aktier. Förmånen är i kraft i de digitala tjänsterna och den gäller för handel som sker via värdeandelskontot.
 1. Aktieanalyser utan extra kostnad

  Dra nytta av omfattande aktieanalyser om finländska och utländska börsbolag när du väljer aktier.

Dina förmåner för fond- och försäkringssparande

 1. Köp och sälj nästan alla fonder 0 euro*
 2. Du kan avgiftsfritt överföra tillgångar till OP-fondförsäkring och OP-sparavtal
 3. Byt placeringsobjekt avgiftsfritt i tjänsten op.fi
 4. OP-bonus för fonder och försäkringssparande – upp till 40 procent mera år 2024**

Endast ägarkunder kan placera i Avkastningsandelen

Genom att placera i Avkastningsandelen kan du dra nytta av din andelsbanks framgång. Som ägarkund kan du placera i Avkastningsandelen, vars avkastningsmål för 2024 är 5,5 procent. Avkastningsmålet fastställs årligen. Vårt mål är att betala dig så mycket som möjligt i ränta.

Du får alla förmåner för ägarkunder genast när du ansluter dig. Du kan lätt kontrollera om du redan är ägarkund.

Tjänsterna för placering tillhandahålls av andelsbanken. OP-fonderna förvaltas av OP-Fondbolaget Ab. OP-fondförsäkringen beviljas av OP-Livförsäkrings Ab och andelsbanken fungerar som ombud för bolaget.

*För följande specialplaceringsfonder debiteras normala kostnader: OP-Servicefastigheter, OP-Skogsägare, OP-Hyresinkomst, OP-Alternative Portfolio och OP-Private Equity. 

**OP-bonus används för bankens serviceavgifter och försäkringspremier. Det samlas inte OP-bonus för specialplaceringsfonden R2 Crystal eller för fondernas institutionsserier. Följande placeringsobjekt som är anknutna till försäkringsbesparingar samlar inte OP-bonus: JPM Russia A, JPM Emerging Europe Equity Fund och BlackRock GF Emerging Fund A. Fondanknutna försäkringar samlar OP-bonus, undantaget individuella placeringsförsäkringar och individuella placeringsavtal.