Placeringstariff

Bekanta dig med tarifferna för sparande och placering via den här sidan. Här finns en sammanställning av priserna för fonder, aktier, försäkringssparande och strukturerade placeringsprodukter. Som ägarkund sparar och placerar du alltid förmånligare.

Ägarkundens förmåner från och med 1.1.2021

 • Värdeandelskonto och förvaring 0 €: Förvaring av inhemska och utländska aktier och ETF:er utan månadsavgifter. 
 • Köp och försäljning av fonder 0 €: Köp, sälj och byt nästan alla fonder utan kostnader och samla OP-bonus för fondsparande.*
 • Förmåner för aktiehandel:
  • Courtagetak på 1 % för finska och svenska aktier samt värdepapper – aktier, warranter och ETF:er.
  • Courtage 0,05–0,17 %, det vill säga ju mer du handlar, desto lägre är dina handelskostnader. De ovan nämnda förmånerna gäller i OP-mobilen, OP-företagsmobilen och tjänsten op.fi.
 • Aktieanalys 0 €: Avgiftsfri aktie- och marknadsanalys. 
 • Förmåner för försäkringssparande: Det kostar ingenting att öppna en försäkring, byta placeringsobjekt och överföra tillgångar. Det samlas OP-bonus för fondanknutna försäkringsbesparingar.

*Det samlas inte OP-bonus för fonden R2 Crystal och fondernas institutionsserier.

OP-bonus

Förutom för besparingar och placeringar samlar ägarkunden OP-bonus också för

 • lån
 • medel på konton
 • försäkringspremier för hemmet, familjen och fordon

Från och med 1.11.2020 samlas OP-bonus för:

 • bolån, banklån med säkerhet, studielån
 • spar- och placeringskonton
 • fonder och fondanknutna försäkringar
 • fakturor för skadeförsäkring

I och med ändringen 1.11.2020 samlas OP-bonus inte för:

 • insättningar på brukskonton
 • konsumentkrediter utan säkerhet (Flex-, Special-, Engångs- och Kontokredit)
 • OP:s avbetalningsfinansiering
 • inköp som betalats med OP-Visa Credit-funktionen, OP-Visa- och OP-Mastercard-kortens kreditsaldo med ränta.

OP-bonus används för bankens serviceavgifter och försäkringspremier.

*För följande specialplaceringsfonder debiteras normala handelsavgifter: OP-Servicefastigheter, OP-Skogsägare, OP-Hyresinkomst och OP-Alternative Portfolio. Det samlas inte OP-bonus för fonden R2 Crystal, Placeringsfonden OP-Ryssland och fondernas intstitutionsserier.

**Byte av försäkringens placeringsobjekt i de digitala kanalerna 0 €.

***Följande placeringsobjekt som anslutits till försäkringsbesparingar ger inte OP-bonus sedan 1.4.2022: OP-Venäjä A, JPM Russia A, JPM Emerging Europe Equity Fund och BlackRock GF Emerging Europe Fund A.

Tjänsterna för aktiesparkonto, värdeandelskonto och aktieplacering tillhandahålls av andelsbanken. OP-fonderna förvaltas av OP-Fondbolaget Ab och andelsbanken fungerar som ombud för bolaget. OP Fondförsäkringen beviljas av OP-Livförsäkrings Ab och andelsbanken fungerar som ombud för bolaget.