Tariff för aktiesparkonto och information om marknadsplatser

Med aktiesparkontot handlar du alltid förmånligt, i synnerhet när du är ägarkund. Tjänstekonceptet du valt avgör dina handelskostnader. Du handlar avgiftsfritt de 30 första dagarna och det tas inte ut någon månadsavgift för innevarande eller följande kalendermånad.

Tjänstekoncept Sparare Placerare
Ägarkund 0 €/mån. 9,99 €/mån.
Under 26-åringar 0 €/mån. 14,99 €/mån.
Inte ägarkund 2,99 €/mån. 14,99 €/mån.
Handelskostnader Förmedlingsprovision 0,15 %,
men minst 5 € 
Förmedlingsprovision 0,08 %,
men minst 3 €

Våra tjänstekoncept omfattar aktieförvaring, ingående aktie- och marknadsanalyser samt aktierekommendationer av experter. Det går inte att använda OP-bonus för månadsavgifterna för tjänstekoncepten. Observera även att courtagetaket på 1 % inte gäller för aktiesparkontot. 

Överföring av aktiesparkonto från OP till en annan tjänsteleverantör
(inklusive överföring av saldouppgifter, inhemska aktier och penningmedel)
80 € (inkl. moms 24 %)
Överföring av andra värdepapper 25 €/per värdepappersslag (inkl. moms 24 %)
Avslutning av aktiesparkonto 50 € (inkl. moms 24 %)


Om dina handelsbehov förändras kan du byta tjänstekoncept i OP-mobilen. Ändringen träder i kraft följande månad.

Information om marknadsplatser

På ett aktiesparkonto kan du handla med finländska företags börsaktier som är noterade på börsen Nasdaq Helsingfors eller på marknadsplatsen First North Finland. 
Det är inte möjligt att handla med utländska företags aktier eller teckningsrätter. Det är inte heller möjligt att handla med utländska företags värdepapper som är listade på börsen Nasdaq Helsingfors eller på marknadsplatsen First North Finland och vilkas bolagshändelser görs i någon annan valuta än EUR (till exempel Telia, SSAB, Endomines och Sotkamo Silver). Du kan sälja teckningsrätter du äger från aktiesparkontot, men inte köpa dem. Du kan inte teckna aktier vid börsintroduktion eller sekundäremission.

Läs mer om aktiesparkontot

Välj tjänstekonceptet för sparare om du handlar med aktier sporadiskt. Tjänstekonceptet är avgiftsfritt för ägarkunder. Du betalar endast för handeln.

Välj tjänstekonceptet för placerare om du vill försäkra dig om förmånliga priser för aktiv handel. Vi rekommenderar det här konceptet om du handlar aktivt mer än 5 gånger per månad eller för mer än 15 000 euro.

Köpesumma Sparare
Förmedlingsprovision 0,15 %,
men minst 5 € 
Placerare
Förmedlingsprovision 0,08 %,
men minst 3 €
100 €  5 €  3 € 
1 000 €  5 €  3 € 
5 000 €  7,5 €  4 € 

 

Aktiesparkonto

Öppna ett aktiesparkonto och börja placera.

Ägarkundsförmåner för placering

Läs mer om våra omfattande förmåner för sparande och placering.