Aktiesparkonto

Ny prisförmån

Aktiesparkontot är nu avgiftsfritt för under 26-åringar

Om du är under 26 år kan du nu placera utan månadsavgifter via aktiesparkontot. Du får tjänstekonceptet för sparare för 0 €/mån. (norm. 2,99 € mån.).

Syftet med den nya prisförmånen är att uppmuntra och stötta unga i deras sparande och placering.

Läs mera Stäng
1

Inga omedelbara skatteeffekter av aktieaffärer och utdelningar på kontot.

 

2

Du kan överföra högst 100 000 euro till aktiesparkontot, allt på en gång eller i flera insättningar.

 

3

Du betalar skatt på vinsten när du tar ut pengar från kontot.

 

 

Aktiesparkontot är ett konto via vilket du kan placera i finländska företags börsaktier utan att det blir omedelbara skatteeffekter av enskilda transaktioner såsom försäljning och eventuell utdelning. Så här utnyttjar du effektivt fenomenet ränta på ränta och ger dina placeringar den bästa möjligheten att ge avkastning. Skatt betalar du endast på vinster när du tar ut pengar från kontot. Det lönar sig att börja genast, för tiden är placerarens bästa vän.

Hur öppnar jag ett aktiesparkonto?

Du kan öppna ett konto och handla i OP-mobilen. Det kostar inget och det går snabbt att öppna ett konto. 

 1. Kontrollera i appbutiken att du har den nyaste versionen av OP-mobilen.
 2. Logga in i OP-mobilen.
 3. Gå till Placeringar.
 4. Välj Öppna ett aktiesparkonto.
 5. Välj Börja och läs anvisningarna.
 6. Välj tjänstekonceptet för placerare eller sparare. Om dina handelsbehov förändras kan du byta tjänstekoncept.
 7. Välj startbelopp och konto som debiteras.
 8. Läs villkoren och dokumenten och välj Godkänn.
 9. Bekräfta öppningen av kontot.
 10. Kontoöppningen lyckades och nu kan du köpa aktier.

Vad kostar aktiesparkontot?

Det kostar ingenting att öppna ett aktiesparkonto, men för att placera i aktier behöver du tjänstekonceptet för sparare eller placerare. I tjänstekonceptet ingår allt som behövs – förvaring, aktie- och marknadsanalys samt aktierekommendationer. Förmedlingsprovisionerna för aktiehandeln bestäms på basis av tjänstekonceptet. Då du öppnar ett aktiesparkonto väljer du samtidigt ett lämpligt tjänstekoncept i OP-mobilen.

Öppna ett aktiesparkonto nu, och du handlar utan månadsavgifter både innevarande och följande kalendermånad. De 30 första dagarna lägger du dessutom order gratis. Därefter tas det ut courtage för order i enlighet med tariffen.

Som ägarkund i andelsbanken placerar du alltid förmånligare

Tjänstekoncept Sparare Placerare
Ägarkund 0 €/mån. 9,99 €/mån.
Under 26-åringar 0 €/mån. 14,99 €/mån.
Inte ägarkund 2,99 €/mån. 14,99 €/mån.
Handelskostnader Förmedlingsprovision 0,15 %,
men minst 5 € 
Förmedlingsprovision 0,08 %,
men minst 3 €
 

Du kan överföra 100 000 euro till aktiesparkontot

Du kan överföra endast pengar till aktiesparkontot. Det går alltså inte att överföra tidigare skaffade aktier, EFT:er eller andra börsnoterade produkter till aktiesparkontot. Du kan sätta in högst 100 000 euro på aktiesparkontot, på en gång eller i flera insättningar. Värdet av dina placeringar kan vara större eller mindre än det.

Så här överför du pengar till aktiesparkontot:
 
 1. Logga in i OP-mobilen och gå till Placeringar.
 2. Välj Aktiesparkonto.
 3. Välj Sätt in.
 4. Skriv det belopp som du sätter in på aktiesparkontot, ange från vilket konto beloppet ska tas och välj Sätt in. 
 5. Ge Mobilnyckel-PIN och välj Bekräfta.
 6. Insättningen är klar. Nu kan du köpa aktier. 

Aktiesparkontot – beskattning och utdelningar

Via aktiesparkontot (ASK) handlar du med aktier utan omedelbara skatteeffekter. Det tas inte heller ut skatt för eventuell utdelning. Avkastningen beskattas först när du gör ett uttag från aktiesparkontot eller avslutar kontot.

När du tar ut pengar från aktiesparkontot fördelas medlen i kapital (beloppet som du satt in på kontot) och avkastning (avkastningen som samlats på din insättning). Avkastningen beskattas som kapitalinkomst. Skattesatsen för kapitalinkomst är 30 % upp till 30 000 euro och därefter 34 %. Det här gäller också utdelningar. Kapitalet som du satt in på kontot beskattas inte. Eventuella förluster kan dras av i beskattningen då aktiesparkontot avslutas, dvs. då alla aktier säljs och pengarna tas ut från aktiesparkontot.

Du kan sätta in pengar på aktiesparkontot och placera dem i börsaktier innanför kontot. Försäljningsvinster och utdelningar är skattefria innanför kontot. Du kan således placera dem på nytt innanför kontot utan att betala skatt. Då får du full nytta av ränta på ränta-fenomenet. Du kan ta ut pengar från kontot när som helst. Skatterna betalar du först i detta skede. Du kan sätta in pengar på aktiesparkontot och placera dem i börsaktier innanför kontot. Försäljningsvinster och utdelningar är skattefria innanför kontot. Du kan således placera dem på nytt innanför kontot utan att betala skatt. Då får du full nytta av ränta på ränta-fenomenet. Du kan ta ut pengar från kontot när som helst. Skatterna betalar du först i detta skede.

För hurdana placerare lämpar sig aktiesparkontot?

Aktiesparkontot lämpar sig för alla som är intresserade av aktieplacering. Bäst lämpar det sig för långsiktiga placerare som tidvis uppdaterar sin portfölj och placerar eventuell avkastning och utdelning som samlats på aktiesparkontot på nytt.

Då du är kund hos andelsbanken kan du öppna ett aktiesparkonto. Observera att du bara kan ha ett aktiesparkonto åt gången, dvs. du ska inte öppna ett konto samtidigt i en annan bank.

Aktiesparkonto eller värdeandelskonto?

 

Aktiesparkonto

 • Du kan sätta in endast pengar och högst 100 000 €.
 • Handel: inhemska aktier
 • Beskattning vid uttag av medel: försäljningsvinst 30–34 %
 • Utdelningarna betalas in på aktiesparkontot och de kan placeras på nytt före beskattningen.
 • På längre sikt lönar det sig att hålla kvar inhemska utdelningsaktier på aktiesparkontot.
 • Du kan dra av försäljningsförlusterna då du avslutar kontot och tar ut pengarna från kontot.
 • Du kan ha endast ett aktiesparkonto.Aktiesparkontot är ett alternativ då du vill omplacera utdelningar och eventuella försäljningsvinster

Öppna ett aktiesparkonto

Värdeandelskonto

 • Ingen övre gräns för insättningar. Det är möjligt att överföra existerande aktier och ETF-produkter till kontot.
 • Handel: aktier, fonder, ETF- och ETP-produkter.
 • Beskattas årligen: försäljningsvinst 30–34 % och utdelningar 25,5–28,9 %.
 • Utdelningarna betalas på det konto du valt.
 • Källskatt som överskrider skattesatsen för utdelningar i Finland beaktas och avräknas i regel i beskattningen i hemlandet.
 • Du kan dra av försäljningsförluster årligen i beskattningen och utnyttja dem innevarande år och de följande fem åren för överlåtelsevinster.
 • Antalet värdeandelskonton är inte begränsat.Via värdeandelskontot sprider du effektivt dina placeringar, och det lämpar sig för alla placerare. 

Öppna ett värdeandelskonto

Ofta är en kombination av ett aktiesparkonto och ett värdeandelskonto en fungerande lösning, eftersom det på ett aktiesparkonto bara går att köpa aktier. Med en kombination får du bra spridning för dina placeringar. Placeringstiden, placeringsobjekten och placeringsmålen avgör via vilket konto det lönar sig att handla. Aktiesparkontots smidighet kan vara viktigare än att till fullo utnyttja fördelarna med båda kontona.

Placeringstid   Värdeandelskonto Aktiesparkonto
Lång Inhemska utdelningsaktier   x
  Inhemska tillväxtföretag x  
  Utländska utdelningsaktier x  
  Utländska tillväxtföretag x  
Kort Inhemska utdelningsaktier   x
  Inhemska tillväxtföretag   x
  Utländska utdelningsaktier   x
  Utländska tillväxtföretag   x

 

Aktiesparkonto eller värdeandelskonto?
Har du funderat på vilket konto det lönar sig att välja för placering: aktiesparkontot eller värdeandelskontot?
Aktier och aktieplacering

Produkter och tjänster för placering.

Som ägarkund sparar och placerar du förmånligare

Som ägarkund får du täckande placeringsförmåner.

OST lapselle
Aktiesparkonto för barn

Placera i aktier för ditt barn utan några omedelbara skatteeffekter enkelt i OP-mobilen.

Aktiesparkontot tillhandahålls av andelsbanken. Det lönar sig också att beakta placeringsriskerna. Värdet av placeringen kan antingen stiga eller sjunka och det är inte säkert att du får tillbaka hela det kapital du placerat. OP garanterar inte att du får avkastning på din placering och den historiska avkastningen är inte en garanti för en framtida avkastning. Beskattningen beror på kundens omständigheter och kan förändras i framtiden.