osakesijoittaminen mies

Aktiesparkonto

OP lanserar ett aktiesparkonto för sina kunder i början av 2021, vilket avviker något från den ursprungliga tidtabellen. För att kunna vara en konkurrenskraftig kapitalförvaltningspartner för våra kunder även framöver, förnyar vi ägarkundstjänsterna för sparande och placering samt aktieförmedlingssystemen under hösten. Aktiesparkontot lanseras som en del av den här större helheten. Vi informerar om aktiesparkontots egenskaper och prissättning i början av 2021.

Nyheter om aktiesparkontot

Uppbyggandet av aktiesparkontot framskrider och vi arbetar för fullt för att vi ska kunna erbjuda kontot åt våra kunder så fort som möjligt. Som bäst bygger vi en helt ny plattform för aktiesparkontot för att vi ska kunna trygga en så bra användarerfarenhet och funktionssäkerhet som möjligt. Vi informerar senare om tidtabellen, funktionerna och prissättningen för aktiesparkontot på den här sidan.

Vad är ett aktiesparkonto?

Aktiesparkontot är ett konto inom vilket du kan köpa och sälja inhemska och utländska börsnoterade aktier samt aktier på marknadsplatsen First North utan direkta skatteeffekter. Också utdelningar och räntor är skattefria inom aktiesparkontot och du kan omplacera dem inom kontot utan att betala skatt mellan omplaceringarna. Då du använder aktiesparkontot får du således ränta på ränta då beskattningen av utdelningar och försäljningsvinsten inte tär på kapitalet. Du betalar skatt på avkastningen på placeringarna först när du tar ut medel från ditt aktiesparkonto.

Aktiesparkontot lämpar sig för långtidssparande

Aktiesparkontot är avsett för alla som är intresserade av aktiesparande. Det lämpar sig framför allt för långsiktiga sparare som tidvis vill uppdatera innehållet i sin portfölj och omplacera eventuell avkastning och utdelningar som samlats på aktiesparkontot.

Aktiesparkontot kan öppnas av en privatkund och varje privatkund kan ha endast ett aktiesparkonto åt gången. Det går alltså inte att öppna aktiesparkonton i flera banker samtidigt, men om man vill kan man överföra kontot från en bank till en annan utan skattepåföljder.

En privatperson kan sätta in 50 000 euro på aktiesparkontot

Du kan sätta in pengar på aktiesparkontot i egen takt och i lämpliga poster upp till 50 000 euro och placera dem i de aktier du vill. Gränsen på 50 000 euro gäller penningbeloppet på kontot, men värdet av dina placeringar på kontot kan vara större eller mindre än det.

Via aktiesparkontot kan du placera endast i aktier. Det går alltså inte att köpa fondandelar, EFT:er eller andra börsnoterade produkter via aktiesparkontot. Det går inte heller att överföra gamla aktieinnehav till kontot.

Skatt betalas först på de medel som tas ut från aktiesparkontot

Då du tar ut medel från aktiesparkontot, beskattas den andel som motsvararar eventuell avkastning som kapitalskatt. För tillfället är kapitalskatten 30 %. Samma gäller utdelningar som utanför aktiesparkontot är skattepliktiga endast till 85 %. Eventuella förluster kan dras av i beskattningen endast då aktiesparkontot avslutas, dvs. då alla tillgångar säljs och medlen tas ut från aktiesparkontot.

ETF-placeringar och ETF-fonder