osakesijoittaminen mies

Aktiesparkonto

Mot slutet av 2020 lanserar OP ett aktiesparkonto för sina kunder. Vi informerar om tidtabellen, funktionerna och prissättningen för aktiesparkontot på den här sidan under våren 2020.

Vad är ett aktiesparkonto?

Aktiesparkontot är ett konto inom vilket du kan köpa och sälja inhemska och utländska börsnoterade aktier samt aktier på marknadsplatsen First North utan direkta skatteeffekter. Också utdelningar och räntor är skattefria inom aktiesparkontot och du kan omplacera dem inom kontot utan att betala skatt mellan omplaceringarna. Då du använder aktiesparkontot får du således ränta på ränta då beskattningen av utdelningar och försäljningsvinsten inte tär på kapitalet. Du betalar skatt på avkastningen på placeringarna först när du tar ut medel från ditt aktiesparkonto.

Aktiesparkontot lämpar sig för långtidssparande

Aktiesparkontot är avsett för alla som är intresserade av aktiesparande. Det lämpar sig framför allt för långsiktiga sparare som tidvis vill uppdatera innehållet i sin portfölj och omplacera eventuell avkastning och utdelningar som samlats på aktiesparkontot.

Aktiesparkontot kan öppnas av en privatkund och varje privatkund kan ha endast ett aktiesparkonto åt gången. Det går alltså inte att öppna aktiesparkonton i flera banker samtidigt, men om man vill kan man överföra kontot från en bank till en annan utan skattepåföljder.

En privatperson kan sätta in 50 000 euro på aktiesparkontot

Du kan sätta in pengar på aktiesparkontot i egen takt och i lämpliga poster upp till 50 000 euro och placera dem i de aktier du vill. Gränsen på 50 000 euro gäller penningbeloppet på kontot, men värdet av dina placeringar på kontot kan vara större eller mindre än det.

Via aktiesparkontot kan du placera endast i aktier. Det går alltså inte att köpa fondandelar, EFT:er eller andra börsnoterade produkter via aktiesparkontot. Det går inte heller att överföra gamla aktieinnehav till kontot.

Skatt betalas först på de medel som tas ut från aktiesparkontot

Då du tar ut medel från aktiesparkontot, beskattas den andel som motsvararar eventuell avkastning som kapitalskatt. För tillfället är kapitalskatten 30 %. Samma gäller utdelningar som utanför aktiesparkontot är skattepliktiga endast till 85 %. Eventuella förluster kan dras av i beskattningen endast då aktiesparkontot avslutas, dvs. då alla tillgångar säljs och medlen tas ut från aktiesparkontot.

Förmåner för placerarkunder 2020

1. Avgiftsfri ETF-handel

Förbered dig på aktiesparkontot genom att effektivt och enkelt sprida dina tillgångar via ETF-fonder. Satsa på internationella marknader och branschvis spridning.

Vi erbjuder våra kunder avgiftsfri ETF-handel 2020. 

2. Förmån för den som öppnar ett aktiesparkonto

Öppna ett aktiesparkonto i OP och placera i inhemska aktier via aktiesparkontot. Då du färdigt har en väldiversifierad portfölj kan du tryggt börja spara i aktier i bekanta finländska företag. Du får stöd i valet av aktier av OP Analys, som ger en uppskattad inhemsk aktieanalys.

Vi erbjuder avgiftsfri handel med inhemska aktier på aktiesparkontot den första månaden efter kontoöppningen.