Aktiesparkonto

Med OP:s aktiesparkonto placerar du skattefritt i finländska företags aktier som noteras på börsen Nasdaq Helsingfors eller marknadsplatsen First North Finland. Du ger dina placeringar den bästa möjligheten att växa på sikt. Öppna kontot och handla enkelt och bekvämt i OP-mobilen.

Hur framskrider utvecklingen av aktiesparkontot?  

Vi är nu i slutskedet av testningen av aktiesparkontot (situationen den 9.7.2021). Avsikten med testningen är att se till att funktionerna fungerar och är användbara. Efter testningen vidtar vi nödvändiga korrigeringar och inleder piloteringen. 

Under piloteringen försäkrar vi oss om aktiesparkontots funktionssäkerhet och efter det lanseras tjänsten för alla OP:s kunder. Läs mer i nyheten.

Aktiesparkontot lanseras på en helt ny plattform som en del av en större systemförnyelse för kapitalförvaltningen. Genom förnyelsen garanterar vi de bästa möjliga placeringstjänsterna också i framtiden samt vår förmåga att ännu snabbare än tidigare reagera på kundernas förändrade behov.

När kan jag öppna ett aktiesparkonto?  

Vi informerar så fort som möjligt om tidtabellen för lanseringen. Beställ nyhetsbrevet Sijoitusnäkymät eller följ oss på Instagram (@op_sijoittaminen) så får du information om lanseringen av aktiesparkontot och om andra aktuella placeringsteman. Vi informerar också om lanseringen av aktiesparkontot i op.fi. Beställ nyhetsbrevet (endast på finska)

OP är ägarkundens aktieförmedlare 

Som ägarkund får du följande förmåner:  

  • Aktiesparkonto och öppning av det från 0 € 
  • Värdepappersförvar 0 € 
  • Aktie- och marknadsanalyser samt rekommendationer 0 € 

Vad kostar aktiesparkontot?  

Det kostar inget att öppna ett aktiesparkonto. För aktiesparkontot behöver du tjänstekonceptet för sparare eller placerare. I tjänstekonceptet ingår ett förvar samt en aktie- och marknadsanalys. Dessutom fastställer konceptet kundens förmedlingsprovisioner.  
 
Tjänstekonceptet för sparare kostar 0 €/mån. för ägarkunder och 2,99 €/mån. för andra kunder. Tjänstekonceptet för placerare kostar 9,99 €/mån. för ägarkunder och 14,99 €/mån. för andra kunder. Dessutom tas det för handeln ut en orderspecifik förmedlingsprovision i enlighet med tjänstekonceptet. Läs mer i tariffen.  

Var kan jag öppna ett aktiesparkonto?  

I det första skedet går det att öppna ett aktiesparkonto endast i OP-mobilen. I de följande skedena lyckas kontoöppningen också i op.fi eller på kontoret. Vi informerar senare om tidtabellen.  

Vem kan öppna ett aktiesparkonto? 

I det första skedet kan ett aktiesparkonto öppnas av en myndig person. Företagskunder kan inte öppna ett aktiesparkonto. Det blir möjligt att öppna ett aktiesparkonto för ett barn eller en omyndig person lite senare. 

Vilka funktioner ingår i den första versionen av aktiesparkontot? 

I den första versionen kan du på ditt aktiesparkonto köpa aktier i sådana finländska företags som är listade på börsen Nasdaq Helsingfors eller på marknadsplatsen First North Finland och vilkas bolagshändelser görs i euro. Du kan inte teckna aktier vid börsintroduktion eller sekundäremission. 

Handeln med aktier i utländska företag blir möjlig i en senare version. Vi informerar om tidtabellen senare.  

Kan jag överföra ett aktiesparkonto till OP från en annan tjänsteleverantör? 

I de kommande versionerna går det att överföra ett aktiesparkonto till OP från en annan tjänsteleverantör. Vi informerar om tidtabellen senare.  

Så här fungerar aktiesparkontot?

Aktiesparkontot är ett konto inom vilket du utan direkta skatteeffekter kan köpa och sälja börsnoterade aktier som erbjuds av tjänsteleverantören. Observera att du på OP:s aktiesparkonto för närvarande endast kan köpa finländska företags aktier.

Också utdelningar och räntor är skattefria inom aktiesparkontot och du kan omplacera dem inom kontot utan att betala skatt mellan omplaceringarna. Då du använder aktiesparkontot får du således ränta på ränta då beskattningen av utdelningar och försäljningsvinsten inte tär på kapitalet. Du betalar skatt på avkastningen på placeringarna först när du tar ut medel från ditt aktiesparkonto.

Du kan sätta in pengar på aktiesparkontot och placera dem i börsaktier innanför kontot. Försäljningsvinster och utdelningar är skattefria innanför kontot. Du kan således placera dem på nytt innanför kontot utan att betala skatt. Då får du full nytta av ränta på ränta-fenomenet. Du kan ta ut pengar från kontot när som helst. Skatterna betalar du först i detta skede. Du kan sätta in pengar på aktiesparkontot och placera dem i börsaktier innanför kontot. Försäljningsvinster och utdelningar är skattefria innanför kontot. Du kan således placera dem på nytt innanför kontot utan att betala skatt. Då får du full nytta av ränta på ränta-fenomenet. Du kan ta ut pengar från kontot när som helst. Skatterna betalar du först i detta skede.

Aktiesparkontot lämpar sig för långtidssparande

Aktiesparkontot är avsett för alla som är intresserade av aktiesparande. Det lämpar sig framför allt för långsiktiga sparare som tidvis vill uppdatera innehållet i sin portfölj och omplacera eventuell avkastning och utdelningar som samlats på aktiesparkontot.

Aktiesparkontot kan öppnas av en privatkund och varje privatkund kan ha endast ett aktiesparkonto åt gången. Det går alltså inte att öppna aktiesparkonton i flera banker samtidigt, men om man vill kan man överföra kontot från en bank till en annan utan skattepåföljder.

En privatperson kan sätta in 50 000 euro på aktiesparkontot

Du kan sätta in pengar på aktiesparkontot i egen takt och i lämpliga poster upp till 50 000 euro och placera dem i de aktier du vill. Gränsen på 50 000 euro gäller penningbeloppet på kontot, men värdet av dina placeringar på kontot kan vara större eller mindre än det.

Via aktiesparkontot kan du placera endast i aktier. Det går alltså inte att köpa fondandelar, EFT:er eller andra börsnoterade produkter via aktiesparkontot. Det går inte heller att överföra gamla aktieinnehav till kontot.

Skatt betalas först på de medel som tas ut från aktiesparkontot

Då du tar ut medel från aktiesparkontot, beskattas den andel som motsvararar eventuell avkastning som kapitalskatt. För tillfället är kapitalskatten 30 %. Samma gäller utdelningar som utanför aktiesparkontot är skattepliktiga endast till 85 %. Eventuella förluster kan dras av i beskattningen endast då aktiesparkontot avslutas, dvs. då alla tillgångar säljs och medlen tas ut från aktiesparkontot.