Aktiesparkonto för barn

Placera i aktier för ditt barn utan några omedelbara skatteeffekter enkelt i OP-mobilen.
Ny prisförmån

Aktiesparkontot är nu avgiftsfritt för under 26-åringar

Nu kan under 26-åringar placera utan månadsavgifter via aktiesparkontot. Du får tjänstekonceptet för sparare för 0 €/mån. (norm. 2,99 € mån.).

Syftet med den nya prisförmånen är att uppmuntra och stötta unga i deras sparande och placering.

Läs mera Stäng
1

Inga omedelbara skatteeffekter av aktieaffärer och utdelningar på aktiesparkontot. Skatt betalar du endast på vinster när du tar ut pengar från kontot.

 

2

Öppna ett aktiesparkonto för ditt barn avgiftsfritt och placera utan månadsavgifter. Aktiesparkontot är avgiftsfritt för alla under 26-åringar.

 

3

Ett förmånligt sätt att aktiespara till ditt barn. Aktieaffärer från 0,08 % (min. 3 €). Handeln med aktier är gratis de 30 första dagarna.

 

4

Du kan överföra högst 100 000 euro till barnets aktiesparkonto, allt på en gång eller i flera insättningar.

 

Varför öppna ett aktiesparkonto för sitt barn?

Ett aktiesparkonto är ett utmärkt alternativ för den som vill spara till sitt barn, eftersom det är det bästa valet för långsiktigt sparande. Placeringstiden ska exempelvis helst vara mer än 5 år. Försäljningsvinster och utdelningar betalas in på aktiesparkontot och kan placeras på nytt före beskattningen. På så vis drar du effektivt nytta av fördelarna med aktiesparkontot och ränta på ränta-effekten. 

Hur öppnar jag ett aktiesparkonto för mitt barn? Så här kommer du igång

Innan det går att öppna ett aktiesparkonto för en minderårig måste barnet ha ett eget brukskonto och vara kund hos OP. Minst en förälder måste också vara kund hos oss. Vårdnadshavarna ska dessutom försäkra sig om att barnet inte har ett aktiesparkonto i någon annan bank. Om barnet har fler än ett aktiesparkonto kommer Skatteförvaltningen att påföra en skatteförhöjning. 

Öppna ett brukskonto för ditt barn

Aktier kan köpas och säljas med barnets aktiesparkonto i OP-mobilen med vårdnadshavarnas OP-koder. Barnet kan själv sälja och köpa aktier när från 18 års ålder, eller med vårdnadshavarnas samtycke från 15 års ålder.

Beskattning av aktiesparkontot

Via aktiesparkontot handlar du med aktier utan omedelbara skatteeffekter. Ingen skatt tas ut på utdelning som betalas in på aktiesparkontot. Avkastningen och utdelningar beskattas först vid uttag från kontot eller när du avslutar aktiesparkontot. Skattesatsen är 30 % eller 34 % beroende på kapitalinkomsterna. 

Du kan sälja aktierna och ta ut pengarna från kontot när du vill. Skatten på eventuell avkastning tas ut automatiskt. Med ett aktiesparkonto kan du skjuta upp skattepåföljderna och dra full nytta av ränta på ränta-effekten.

Vilka aktier ska jag köpa till barnets aktiesparkonto?

En placeringsportfölj ska helst ha aktier i ungefär 5–10 olika företag. Du kan börja med ett företag och så småningom utöka med fler för att sprida placeringarna. Spridning jämnar ut placeringarnas risker och du undviker större värdefluktuationer.

De populäraste aktierna för barnsparande år 2023 är:

  1. Nordea Bank Abp 
  2. UPM-Kymmene Oyj 
  3. Sampo Abp
  4. Fortum Abp
  5. Nokia Abp
  6. Neste Abp
  7. Nokian Renkaat Oyj
  8. Kone Oyj 
  9. Metsä Board Oyj 
  10. Kesko Abp

Hur kan barnet själv placera via aktiesparkontot?

Att placera som minderårig är enkelt med vårdnadshavarnas samtycke. Föräldrarna kan ge sitt barn som fyllt 15 år rätt att sköta sina egna placeringar. Efter att ett aktiesparkonto har öppnats för barnet och föräldrarna har gett sitt bemyndigande kan barnet självständigt köpa och sälja aktier med aktiesparkontot i OP-mobilen.

Ge bemyndigande till den ungas sparande och placering här

Vad händer med aktiesparkontot när barnet fyller 18?

När barnet fyller 18 övergår dispositionsrätten till aktiesparkontot från föräldrarna till barnet. Därför är det klokt att prata med barnet om sparande samt om placeringar och hur man tar hand om dem. Vi hjälper gärna unga som närmar sig vuxen ålder att spara på ett långsiktigt och hållbart sätt. Myndiga kunder kan dessutom boka tid till avgiftsfri placeringsrådgivning.

Tariff för aktiesparkonto
Ta del av tariffen för aktiesparkontot.
Spara för ett barn
Trygga ditt barns framtid genom att spara.

Aktiesparkontot tillhandahålls av andelsbanken. Det lönar sig också att beakta placeringsriskerna. Värdet av placeringen kan antingen stiga eller sjunka och det är inte säkert att du får tillbaka hela det kapital du placerat. OP garanterar inte att du får avkastning på din placering och den historiska avkastningen är inte en garanti för en framtida avkastning. Beskattningen beror på kundens omständigheter och kan förändras i framtiden.