Öppna konto för ett barn

Öppna enkelt ett brukskonto för barnet på nätet

För sparande av en grundplåt, för insättning av penninggåvor, eller kanske för att lära barnet grunderna i ekonomi, om hen redan har nått den åldern. Att öppna ett konto för barnet är alltså på flera sätt en god idé.

Hela familjen har nytta av att barnen är ägarkunder. När du öppnar ett konto åt ditt barn kan du samtidigt ansluta barnet som ägarkund.

För att öppna ett konto behöver du

  • det minderåriga barnets personbeteckning och registrerat namn
  • OP:s koder
  • den andra vårdnadshavaren ska ha koder till OP eller vilken som helst annan finländsk bank
  • cirka 15 minuter tid.

När går det inte att öppna ett konto på nätet?

Läs mer om att vara kund hos OP

Öppna konto för ett barn – steg för steg

  • Fyll i ansökan på nätet.
  • Den andra vårdnadshavaren får meddelande om ansökan. Den andra vårdnadshavaren ska godkänna de avtal som hänför sig till kontoöppningen genom att på den här sidan välja "Gå till ansökan" och följa anvisningarna.
  • Du får ett meddelande när kontot kan tas i bruk.

Det här kontot kan vårdnadshavarna använda självständigt med sin OP-kod.

Öppna konto för barnbarn eller gudbarn 

Som mor- eller farförälder eller gudförälder kan du på nätet öppna ett brukskonto exempelvis som gåva åt barnet. Om barnet inte är kund hos OP ber vi vårdnadshavarna om de uppgifter som behövs för att inleda en kundrelation. Vi kontaktar barnets vårdnadshavare per brev eller nätmeddelande. För att kunna öppna ett konto behöver du barnets personbeteckning och namn.

Ingen gåvoskatt behöver betalas då du ger en gåva på högst 138 euro per månad eller 4 999 euro vart tredje år. Då du ger gåvan på barnets konto, behöver du inte upprätta någon gåvoskattedeklaration.

Öppna konto för en ung persons egna inkomster

Vill ditt barn som redan fyllt 15 år öppna ett brukskonto för sina inkomster? Då en ung person fyller 15 år kan hen själv öppna ett konto för sina inkomster.

Inlåningsräntan är 0 %. 

Kapitalet och insättningsräntan omfattas av insättningsgarantin upp till det lagstadgade beloppet. De banker som hör till OP Gruppen betraktas som en enda bank vad gäller insättningsgarantin.

På brukskontot tillämpas de allmänna kontovillkoren för privatkunder.

Läs de allmänna kontovillkoren (pdf)

Brukskontot är avgiftsfritt för under 26-åringar.

Att vara ägarkund gynnar hela familjen.

Inom familjehelheten kan OP-bonus som samlas för familjemedlemmars ärenden användas för hela familjens ärenden.

Läs mer om förmånerna för ägarkunder


Kontot beviljas av andelsbanken.