Brukskonto för barn

Öppna enkelt ett konto för barnet på nätet

För sparande av en grundplåt, för insättning av penninggåvor, eller kanske för att lära barnet grunderna i ekonomi, om hen redan har nått den åldern. Att öppna ett konto för barnet är alltså på flera sätt en god idé.

Hela familjen har nytta av att barnen är ägarkunder. När du öppnar ett konto åt ditt barn kan du samtidigt ansluta barnet som ägarkund. Som ägarkund får barnet 0,25 % ränta på kontot. Läs mer under ”Insättningsränta”.

För att öppna ett konto behöver du

  • det minderåriga barnets personbeteckning och registrerat namn
  • OP:s koder
  • den andra vårdnadshavaren ska ha koder till OP eller vilken som helst annan finländsk bank
  • cirka 15 minuter tid.

När går det inte att öppna ett konto på nätet?

Läs mer om att vara kund hos OP

Öppna konto för ett barn – steg för steg

  • Fyll i ansökan på nätet.
  • Den andra vårdnadshavaren får meddelande om ansökan. Den andra vårdnadshavaren ska godkänna de avtal som hänför sig till kontoöppningen genom att på den här sidan välja "Gå till ansökan" och följa anvisningarna. Om du är barnets enda vårdnadshavare, öppnas kontot när du har fyllt i ansökan.
  • Du får ett meddelande när kontot kan tas i bruk.

Det här kontot kan vårdnadshavarna använda självständigt med sin OP-kod.

Öppna konto för barnbarn eller gudbarn 

Som exempelvis mor- eller farförälder eller fadder kan du öppna ett Brukskonto som gåva åt ett barn. Det gör du genom att kontakta vår kundtjänst. Du kan skicka ett meddelande via OP:s digitala tjänster eller chatt, eller så kan du ringa oss. För att det ska gå smidigt att öppna kontot, är det bra om barnet är kund hos OP redan innan kontot öppnas. Om barnet inte är kund hos OP, ber vi vårdnadshavarna lämna de uppgifter som behövs för barnets kundrelation. Vi kontaktar barnets vårdnadshavare per brev eller med ett meddelande som kan läsas i OP-mobilen eller tjänsten op.fi. För att kunna öppna ett konto behöver du barnets personbeteckning och namn.

Ingen gåvoskatt behöver betalas då du ger en gåva på högst 138 euro per månad eller 4 999 euro vart tredje år. Då du ger gåvan på barnets konto, behöver du inte upprätta någon gåvoskattedeklaration.

Öppna konto för en ung persons egna inkomster

Vill ditt barn som redan fyllt 15 år öppna ett Brukskonto för sina inkomster? Då en ung person fyller 15 år kan hen själv öppna ett konto för sina inkomster.

Räntan på Brukskontot är fast 0,25 % för andelsbankens ägarkunder. Räntan löper då kontot och ägarkundskapet är i samma andelsbank. Om kontot har fler än en kontohavare måste de alla vara ägarkunder i den andelsbank där kontot finns. För andra än ägarkunder är insättningsräntan fast 0,00 %.

Beräkning och betalning av insättningsräntan

Beräkningsgrunden för insättningsräntan på Brukskontot är kalendermånadens lägsta saldo. Det lägsta saldot beräknas enligt dagens slutsaldo.

Insättningsräntan fogas till kapitalet på kontot årligen 1.12 och räntan kan tas ut från kontot före mitten av december, om inte annat avtalats separat i kontoavtalet. Du kan kontrollera räntebetalningsdagen i kontoavtalet. Det elektroniska kontoavtalet finns i Mitt arkiv. Kontoavtal i pappersform har antingen skickats till dig per post eller så har du fått det på mötet.

Beskattning

I samband med räntebetalningen tas det ut källskatt på räntan. Insättningen och räntan behöver inte uppges i beskattningen.

Brukskontot är avgiftsfritt för under 26-åringar. På kontot tillämpas de allmänna kontovillkoren för privatkunder.

Observera att banken har rätt att ändra kontoavtalet, villkoren för det och tariffen. Banken informerar om ändringar i enlighet med villkoren. 

Besparingarna på kontot skyddas av insättningsgarantin. Insättningsgarantin ersätter högst 100 000 euro av insättarens insättningar i en och samma inlåningsbank. De banker som hör till OP Gruppen betraktas som en enda bank när det gäller insättningsgarantin.

Insättningsgarantin skyddar insättarens medel på kontot, om inlåningsbanken skulle bli insolvent. Om inlåningsbanken har försatts i konkurs eller om den har bestående betalningssvårigheter, betalar Verket för finansiell stabilitet ersättningar till bankens insättare ur insättningsgarantifondens medel.


Kontot tillhandahålls av andelsbanken.