Kaksi lasta halaa

Brukskonto för barn

Lär ditt barn att använda pengar redan som liten
1

Ett konto för de första besparingarna

Du kan öppna ett eget konto åt en baby.

2

Barnet lär sig använda egna pengar

Med ett brukskonto kan barnet lära sig använda pengar och spara.

3

Spara barnbidrag och gåvor

Du kan till exempel sätta in barnbidrag och penninggåvor på barnets konto.

Brukskonto för barn

Du kan öppna ett brukskonto åt ett barn för besparingar redan när barnet är litet. Då barnet blir äldre, kan du utvidga kontotjänsterna så hjälper du ditt barn att lära sig använda pengar. Vid 18 års ålder får barnet ensamt dispositionsrätt till kontot. Tills dess har också vårdnadshavarna dispositionsrätt till kontot.
poika kiipeilee puussa

Det är lätt att öppna ett konto

Oftast öppnar barnets föräldrar ett konto åt barnet. Som vårdnadshavare kan du öppna ett konto åt barnet då du har den andra förälderns eller intressebevakarens samtycke. En av föräldrarna eller en intressebevakare ska meddela dispositionsrätterna till kontot senast då man tar ut pengar från barnets konto eller ansluter ett kort till det. Om en av vårdnadshavarna är kund hos OP, kan han/hon fylla i en fullmakt i nättjänsten eller på kontoret. Om vårdnadshavaren inte är kund hos OP, kan fullmakten fyllas i bara på kontoret.

Också en far- eller morförälder eller fadder kan öppna ett konto åt barnet. För öppningen av kontot behöver du barnets personbeteckning och namn. 

Du kan ansluta ett nättjänstavtal till barnets konto med båda vårdnadshavarnas samtycke. Inga krediter kan anslutas till barnets brukskonto.

Inlåningsräntan är 0 %. 

Kapitalet och insättningsräntan omfattas av insättningsgarantin upp till det lagstadgade beloppet. De banker som hör till OP Gruppen betraktas som en enda bank vad gäller insättningsgarantin.

På brukskontot tillämpas de allmänna kontovillkoren för privatkunder.

Läs de allmänna kontovillkoren (pdf)

Brukskontot är avgiftsfritt för under 26-åringar.

Förmåner för ägarkunder

  • Som ägarkund får du brukskontot, OP-nättjänsten och OP-Visa-kortet förmånligare. Priset för ägarkunder är 3,95 euro per månad. För övriga kunder är priset 7,95 €/mån.

  • Som ägarkund får du fast ränta på ett nytt bolån för hela lånetiden, rent av för 25 år. På så vis försäkrar du dig om att räntekostnaderna för ditt bolån hålls oförändrade under hela lånetiden.

  • Som ägarkund får du studielån utan expeditionsavgift, då du ansöker om lån via tjänsten op.fi.

Läs me om förmånerna

OP-bonus

Som ägarkund samlar du OP-bonus för:

  •  Pengar på konton för sparande

  •  Bolån, studielån och banklån med säkerhet

  •  Fonder och fondanknutna försäkringar

  •  Betalda premier för till exempel hem- och fordonsförsäkring eller fortlöpande reseförsäkring

OP-bonus används för bankens serviceavgifter och premier.

Bli ägarkund


Kontot beviljas av andelsbanken.