Banktjänster för 7–14-åringar

Barn och unga får de dagliga banktjänsterna, dvs. ett konto och kort, avgiftsfritt.

Bankärendena utgår från ett eget konto

På kontot kan man spara till exempel pengar som barnet fått i gåva och betala in veckopengar.

Barn och unga kan tryggt öva på att använda pengar med ett bankkort

Till barnets konto kan man ansluta ett kort, med vilket barnet kan betala sina egna utgifter, till exempel mellanmål, biosnacks och bussbiljetter.

Med ett konto och kort är det bra att öva på att använda pengar och spara

Bankärendena utgår från ett eget konto. Med hjälp av det är det lättare att sköta barnets penningaffärer, då man kan spara pengar som barnet fått i gåva och betala in veckopengar på kontot. Till ett brukskonto går det också att ansluta ett kort.

Med ett OP-Visa Basic-kort, som är ett utmärkt kort för barn och unga, kan man göra inköp i Finland, utomlands och på nätet. Med kortet kan barnet behändigt betala mellanmål, biosnacks och hobbyutgifter. Kontosaldot kontrolleras alltid när man betalar med kortet, och betalningen debiteras direkt på kontot. Kortet fungerar inte på ställen där betalterminalen inte har kontakt med nätet, såsom på flygplan. Vårdnadshavarna kan sätta ut lämpliga säkerhetsgränser för barnets kort och konto.

Om man vill att kortet ska användas för inköp på nätet eller för betalningar i appar eller tjänster, behövs en OP tjänstkod för att bekräfta inköpen. För en 7–14-åring kan man ingå ett nätbanksavtal, med vilket barnet eller den unga får en OP tjänstkod. Med koderna kan hen göra inköp och kortbetalningar på nätet och, om hen så vill, följa sina konton och göra betalningar i tjänsten OP Tillgänglig. Med de här koderna går det ändå inte att logga in i andra tjänster såsom tjänsten op.fi, OP-mobilen, FPA eller Mina Kanta-sidorna.

Om barnet har fyllt 13 år, kan kortet också anslutas till Apple Pay genom att ni kontaktar kundtjänsten.

Så här öppnar du tjänster åt en 7–14-åring – konto, kort och OP tjänstkod

Om barnet eller den unga redan har ett konto, och ni vill ansluta ett kort och en OP tjänstkod till det, följer ni samma anvisningar.

 1. Se till att den unga har ett giltigt identitetsbevis (pass eller identitetskort).
 2. Boka tid för ett möte. Åtminstone den ena vårdnadshavaren ska närvara vid mötet med barnet eller den unga. 
 3. Både den unga och de vårdnadshavare som är närvarande ska ta med sig ett giltigt identitetskort eller pass. 
 4. Om en av vårdnadshavarna inte kan närvara vid mötet, ska hen ge en fullmakt. 
 5. Under mötet uppdaterar vi vid behov kunduppgifterna samt öppnar de tjänster som behövs. 
 6. Barnet eller den unga får genast med sig sin OP tjänstkod och nyckeltalslista. Bankkortet och kortets PIN-kod sänds hem inom 1–2 veckor.

Boka tid

Välj som ämne för mötet Tjänster för privatkunder – Tjänster för minderåriga och unga. Anteckna vilka tjänster ni vill öppna för den unga.

Läs mer om godtagbara identitetsbevis

 

Hur ger jag en fullmakt?

 • Be den eventuella andra vårdnadshavaren ge en fullmakt för skötseln av ett minderårigt barns bankärenden. Det lönar sig att med en gång ge en fullmakt för den ungas alla önskade bankärenden såsom konto, kort och koder.
 • Den som är kund hos OP kan ge en fullmakt i tjänsten op.fi.
 • Om den andra vårdnadshavaren inte har OP:s koder, ber vi dig kontakta kundtjänsten. Det går också att underteckna fullmakten med en annan banks koder.

Ge fullmakt i tjänsten op.fi

Tips: Båda vårdnadshavarna gör klokt i att lämna en fullmakt för skötseln av barnets bankärenden. Då kan vårdnadshavarna till exempel ändra säkerhetsgränserna för barnets kort via kundtjänsten.

 

Så här öppnar du enskilda tjänster för en 7–14-åring

 • Du kan öppna ett konto för ett barn i tjänsten op.fi om du har OP:s koder. Den eventuella andra vårdnadshavaren godkänner kontoöppningen med sina koder. Om den andra vårdnadshavaren inte har OP:s koder, kan hen godkänna kontoöppningen också med en annan finländsk banks koder. Läs mer om kontoöppning för ett barn
 • Ett bankkort för ett barn kan beställas via kundtjänsten. För att slutföra kortbeställningen krävs ett besök på kontoret. Läs mer om att ansöka om ett bankkort för ett barn
 • En OP tjänstkod för barnet eller den unga kan man få genom att besöka andelsbanken tillsammans med vårdnadshavarna. Om en av vårdnadshavarna inte kan närvara vid mötet, ska hen ge en fullmakt. Läs mer om att öppna en OP tjänstkod för ett barn

Vi ska tillsammans stödja barnet eller den unga i hanteringen av ekonomin i olika skeden av livet. Med tanke på den ungas framtid är det mycket viktigt att penningaffärerna och kreditupplysningarna hålls i ordning. Barn och unga kan öva på att använda pengar på ett ansvarsfullt sätt och följa sina kontotransaktioner med hjälp av tjänsten OP Tillgänglig.

I OP Tillgänglig kan barnet eller den unga logga in med sin OP tjänstkod, om en sådan har öppnats.

 • Barnets konto syns med vårdnadshavarnas koder i OP-mobilen och tjänsten op.fi. En vårdnadshavare kan också smidigt överföra pengar till barnets konto och följa upp kontotransaktionerna, om hen har dispositionsrätt till kontot.
 • En vårdnadshavare kan ändra säkerhetsgränserna för barnets kort då hen är inloggad i chatten, via ett nätmeddelande eller i kundtjänsten, om den andra vårdnadshavaren har gett en fullmakt för det. Ett annat alternativ är att båda vårdnadshavarna sänder ett nätmeddelande med samma innehåll om ändring av säkerhetsgränserna.
 • Vid behov kan båda vårdnadshavarna tillsammans begränsa kontoanvändningen genom att sätta ut bruksgränser för kontot. Vårdnadshavarna kan be om ändring av bruksgränserna genom att sända likalydande nätmeddelanden, med fullmakt eller genom att besöka kontoret.
 • Den unga ser med sina koder alla konton som är i den ungas namn, även om hen inte skulle ha dispositionsrätt till dem. Den unga ser dock inte eventuella fonder och aktieplaceringar.