Banktjänster för 7-14-åringar

Barn och unga får de dagliga banktjänsterna, dvs. ett konto och kort, avgiftsfritt.

Bankärendena utgår från ett eget konto

På kontot kan man spara till exempel pengar som fåtts i gåva och betala in veckopengar.

Med ett bankkort kan man tryggt öva på att använda pengar

Till barnets konto kan man ansluta ett kort, med vilket hen kan betala sina egna utgifter såsom mellanmål, hobbyutgifter och bussbiljetter.

Koll på ekonomin och sparandet med hjälp av ett eget konto och kort

OP Basic-kortet är ett utmärkt kort för barn och unga. Med det kan man göra inköp i Finland, utomlands och på nätet. Kontosaldot kontrolleras alltid när man betalar med kortet, och betalningen debiteras direkt på kontot. Kortet fungerar inte på ställen där betalterminalen inte har kontakt med nätet, såsom på flygplan. Det lönar sig för föräldrarna att sätta ut säkerhetsgränser för barnets kort och konto, varmed den dagliga användningen redan på förhand har begränsats så att den är lämplig. 

Genom att öppna en egen OP-kod för barnet kan hen själv i OP-mobilen följa upp saldot och transaktionerna på kontot samt bekräfta betalningar på nätet, i appar och i tjänster. Observera att det med den här koden inte går att logga in i tjänster som kräver stark autentisering, såsom tjänsten op.fi, FPA eller Mina Kanta-sidor. Om man vill att barnet ska ha möjlighet att logga in i sådana tjänster kan föräldrarna separat be om det om barnet är över 12 år. 

Om barnet har fyllt 13 år, kan hens kort också anslutas till Apple Pay genom att man kontaktar kundtjänsten. Google Pay kan anslutas till kortet först när barnet fyllt 16 år. 

Så här öppnar du banktjänster åt en 7–14-åring

Öppna ett eget bankkonto, ett kort och OP:s kod åt barnet. Om barnet redan har ett konto, och ni vill ansluta ett kort och en kod till det, följer ni samma anvisningar. 

 1. Se till att barnet eller den unga har ett giltigt identitetsbevis (pass eller identitetskort) innan du bokar tid för ett möte. 
 2. Boka tid för ett möte. Välj “Tjänster för privatkunder – Tjänster för minderåriga och unga” som ämne för mötet. Anteckna vilka tjänster du vill öppna. 
 3. Åtminstone den ena föräldern ska närvara vid mötet med barnet eller den unga. Om den andra föräldern inte kan närvara, be hen ge en fullmakt på förhand.  
 4. Kom ihåg att ta med identitetsbevis till mötet. För barnet eller den unga behövs identitetskort eller pass. För föräldrarnas del räcker också körkort. Läs mer om godtagbara identitetsbevis
 5. Under mötet öppnar vi de tjänster som önskas. Barnet eller den unga får genast med sig OP:s kod och nyckeltalslistan. Bankkortet och dess kod sänds hem inom 1–2 veckor.  

 

Boka tid

 

Kom ihåg att ge en fullmakt på förhand

 • För att öppna banktjänster behövs alltid en fullmakt om den eventuella andra föräldern inte kan delta i mötet. Det lönar sig att med en gång ge en fullmakt för alla önskade bankärenden såsom konto, kort och koder.
 • Vi rekommenderar att båda föräldrarna ger en fullmakt för skötseln av barnets bankärenden, eftersom den kan behövas senare, till exempel för att ändra säkerhetsgränserna för barnets kort via kundtjänsten.
 • Den som är kund hos OP kan ge en fullmakt i tjänsten op.fi. Ge fullmakt i tjänsten op.fi
 • Om den andra föräldern inte har OP:s koder, ska du kontakta kundtjänsten. Det går också att underteckna fullmakten med en annan banks koder.

Så här öppnar du enskilda tjänster åt ett barn

 • Du kan öppna ett konto åt barnet eller den unga i tjänsten op.fi om du har OP:s koder. Den eventuella andra föräldern ska godkänna att kontot öppnas med sina egna bankkoder, som kan vara OP:s eller en annan finländsk banks koder. Läs mer om kontoöppning för ett barn 
 • Du kan beställa ett bankkort för ett barn eller en ungdom via kundtjänsten. För att slutföra kortbeställningen krävs ett besök på kontoret. Läs mer om att ansöka om ett bankkort för ett barn
 • OP:s kod för ett barn eller en ungdom kan skaffas genom att besöka andelsbanken tillsammans med föräldrarna. Om en av föräldrarna inte kan närvara vid mötet, ska hen ge en fullmakt. Läs mer om att öppna koder för ett barn

Vi ska tillsammans stödja barnet eller den unga i hanteringen av ekonomin. Med tanke på framtiden är det mycket viktigt att penningaffärerna och kreditupplysningarna hålls i ordning. 

 • Observera att barnet eller den unga med sina koder ser alla konton som hen har dispositionsrätt till. 
 •  Om också föräldrarna har dispositionsrätt till barnets eller den ungas konto, ser de kontot med sina egna koder i OP-mobilen och tjänsten op.fi. Då kan en förälder också smidigt överföra pengar till barnets konto och följa upp kontotransaktionerna. 
 • En förälder kan ändra säkerhetsgränserna för barnets kort då hen är inloggad i chatten, via ett nätmeddelande eller i kundtjänsten, om den andra föräldern har gett en fullmakt för det. Ett annat alternativ är att båda föräldrarna sänder ett likadant nätmeddelande om ändring av säkerhetsgränserna. 
 • Vid behov kan föräldrarna tillsammans begränsa kontoanvändningen genom att sätta ut bruksgränser för kontot. De kan be om ändring av bruksgränserna genom att sända likadana nätmeddelanden, med fullmakt eller genom att besöka kontoret.