De bästa banktjänsterna för unga

15–17-åringar får banktjänsterna avgiftsfritt

Ett eget konto för den ungas pengar

Bankärendena utgår från ett eget konto. Du kan lätt öppna ett konto för den unga på nätet. Kontot kan också öppnas av den unga själv för pengar som hen tjänat i arbete.

Smidig vardag med bankkort

Ett kort kan anslutas till kontot, så att inköpen debiteras kontot direkt. Om kortet läggs till i Apple Pay eller, om den unga fyllt 16 år, i Google Pay, är det möjligt att betala också med telefonen.

Med OP:s koder sköts ärenden på nätet

Med egna koder kan den unga använda OP-mobilen och tjänsten op.fi, handla på nätet och i appar och uträtta ärenden i viktiga tjänster såsom FPA, Mina Kanta-sidor, den gemensamma ansökan till utbildning och inträdesprov.

Så här öppnar du ett konto och skaffar kort och OP:s koder åt den unga

Läs de här tipsen innan du bokar tid till kontoret.

 1. Se till att den unga har ett giltigt identitetsbevis (pass eller identitetskort) innan du bokar tid.
 2. Om den unga ännu inte har ett konto hos OP, kan du öppna ett konto på förhand i tjänsten op.fi. Då går det snabbare att sköta ärendet på kontoret. När du öppnat kontot, återvänd till den här sidan och läs vidare i anvisningarna. Öppna konto
 3. Boka tid för ett möte. Gå till rutan ”Skötsel av minderårigas och ungas ärenden” och välj där ”Skötsel av minderårigas och ungas ärenden” som ämne för mötet. Anteckna vilka tjänster du vill öppna.
 4. Åtminstone den ena föräldern ska helst närvara vid mötet med den unga. Om den andra föräldern inte kan närvara, be hen ge en fullmakt på förhand. Om ingen av er kan närvara, kan ni också ge den unga samtycke till att själv skaffa ett kort och koder. Kontakta då kundtjänsten.
 5. Kom ihåg att ta med identitetsbevis till mötet. Den unga behöver ett identitetskort eller ett pass. För föräldrarnas del godtas också körkort. Läs mer om godtagbara identitetsbevis
 6. Under mötet öppnar vi de tjänster som önskas. Den unga får genast med sig OP:s kod och nyckeltalslistan. Kortet och dess kod sänds hem inom 1–2 veckor.

 

Boka tid

 

Ge en fullmakt på förhand

 • Om den eventuella andra föräldern inte kan delta i mötet, behövs för att öppna banktjänster en fullmakt. Det lönar sig att med en gång ge en fullmakt för alla önskade bankärenden såsom konto, kort och koder. 
 • Den som är kund hos OP kan ge en fullmakt i tjänsten op.fi. Ge fullmakt i tjänsten op.fi
 • Om en av föräldrarna inte har OP:s koder, ska hen först kontakta kundtjänsten. Fullmakten kan undertecknas också med en annan banks koder.
 • Observera att det lönar sig för båda föräldrarna att ge en fullmakt för skötseln av den ungas bankärenden, eftersom den behövs till exempel för att ändra säkerhetsgränserna för kortet via kundtjänsten. 

Så här öppnar du enskilda tjänster för den unga

 • Du kan öppna ett konto för den unga i tjänsten op.fi om du har OP:s koder. Den eventuella andra föräldern ska godkänna att kontot öppnas med sina egna bankkoder, som kan vara OP:s eller en annan finländsk banks koder. Läs mer om kontoöppning för ett barn
 • Ett bankkort för den unga kan beställas via kundtjänsten. För att slutföra kortbeställningen behövs ett besök på kontoret. Läs mer om att ansöka om bankkort för ungdomar
 • Den unga får OP:s kod genom att besöka kontoret tillsammans med sina föräldrar. Om den andra föräldern inte kan närvara vid mötet, kom ihåg att be hen ge en fullmakt på förhand. Läs mer om att öppna koder för ungdomar

 • Det är lättare för den unga att hålla sin ekonomi och sitt konto under kontroll om hen endast har en lämplig mängd pengar på kontot.
 • Eventuella fonder och aktieplaceringar ser hen inte.
 • Den ungas konto syns med föräldrarnas koder i OP-mobilen och i tjänsten op.fi om de har dispositionsrätt till kontot.
 • Om föräldrarna har dispositionsrätt till kontot, kan de vid behov begränsa kontoanvändningen genom att sätta ut bruksgränser för kontot. Det här görs genom att be om ändring av bruksgränserna till exempel i chatten, i kundtjänsten eller på kontoret med fullmakt av den andra föräldern eller med likadana meddelanden av båda föräldrarna till OP:s digitala tjänster.
 • Observera att den unga kan ändra kortets säkerhetsgränser med sina egna koder. Vid behov kan också föräldern ändra dem i kundtjänsten, om hen har en fullmakt för det av den andra föräldern.
 • En ungdom som fyllt 15 år och har ett lönearbete kan också själv öppna ett konto för pengarna hen förtjänat och beställa ett kort. Vårdnadshavarna har inte dispositionsrätt till detta konto utan den ungas tillåtelse.
 • Låt oss tillsammans säkerställa att den unga håller sin ekonomi och sina kreditupplysningar i skick. Hen kan tryggt öva sig i att sköta penningärenden med OP-mobilen. Att börja spara och placera är också ett utmärkt sätt att förbereda sig inför framtiden.