De bästa banktjänsterna för unga

Avgiftsfria banktjänster för 15−17-åriga unga.

Ett konto för den ungas pengar

Skötseln av den ungas bankärenden utgår från ett konto. Det går enkelt ett öppna ett konto för den unga på nätet. Den unga kan också själv öppna ett konto för sina egna pengar.

Ett bankkort underlättar vardagen

Det går att ansluta ett kort till kontot så att inköpen debiteras kontot direkt. Kortet kan läggas till i Pivo eller Apple Pay så att det går att betala med telefonen. Med kortet går det tryggt att betala på nätet, vid kassan och i appar.

Med OP:s koder går det enkelt att sköta ärenden på nätet

Med koderna sköter den unga ärenden i OP-mobilen och tjänsten op.fi samt i andra viktiga tjänster såsom hos FPA, skolornas gemensamma intagning och vid inköp på nätet.

Sköt penningärenden självständigt

Föräldrarna kan öppna ett konto för den unga genom att fylla i ansökan i tjänsten op.fi. Det går också att ansluta ett kort till kontot så att inköpen betalas direkt med pengarna på konto. Om man vill använda kortet för nätinköp, i appar och tjänster behövs OP:s koder.

När den unga fyllt 15 år, kan hen också själv öppna ett konto för pengar som hen tjänat. Föräldrarna har inte dispositionsrätt till kontot utan den ungas tillåtelse.

När den unga är redo att använda banktjänster självständigt kan hen få egna OP-koder. Med koderna kan den unga själv följa upp sina penningärenden samt betala räkningar och inköp på nätet. Med koderna går det att identifiera sig i viktiga tjänster såsom FPA, skolornas gemensamma intagning och urvalsprov samt behändigt köpa rese- och biobiljetter. Den unga kan börja använda OP-mobilen så att penningaffärerna alltid finns nära till hands.

Så här öppnar du tjänster för den unga

Om den unga redan har ett konto, men man vill förse kontot med ett kort eller OP:s koder, ska du följa samma anvisningar.

 1. Se till att den unga har ett giltigt identitetsbevis (pass eller identitetskort).
 2. Boka tid för ett möte. Åtminstone den ena vårdnadshavaren ska närvara vid mötet med den unga. Om den andra vårdnadshavaren inte kan närvara, ska hen ge en fullmakt.
 3. Både den unga och vårdnadshavarna ska ta med sig ett giltigt identitetsbevis.
 4. Under mötet uppdaterar vi vid behov kunduppgifterna samt öppnar de tjänster som behövs.
 5. Den unga får OP:s koder med sig genast. Bankkortet och kortets PIN-kod sänds hem inom 1–2 veckor.

Boka tid

Välj som ämne för mötet Tjänster för privatkunder – Tjänster för minderåriga och unga och nämn vilka tjänster du vill att ska öppnas för den unga.

Läs mer om godtagbara identitetsbevis

 

Hur ger jag en fullmakt?

 • Be den eventuella andra vårdnadshavaren att ge en fullmakt för skötseln av den ungas bankärenden. Det lönar sig att med en gång ge en fullmakt för den ungas alla önskade bankärenden såsom konto, kort och OP:s koder. 
 • Som kund hos OP kan du fylla i en fullmakt i tjänsten op.fi.
 • Om den andra vårdnadshavaren inte har OP:s koder, ska du kontakta kundtjänsten. Det går också att underteckna fullmakten med en annan banks koder.

Fyll i fullmakten i tjänsten op.fi

Tips: Båda föräldrarna gör klokt i att lämna en fullmakt för skötseln av den ungas bankärenden. Då går det till exempel att ändra säkerhetsgränserna också med föräldrarnas koder via kundtjänsten.

 

Så här öppnar du enskilda tjänster för den unga

 • Det går att öppna ett konto i tjänsten op.fi om den ena av föräldrarna har OP:s koder. Den eventuella andra föräldern kan godkänna kontoöppningen också med en annan finländsk banks koder. Om den unga har ett lönearbete har hen rätt att öppna ett konto och få ett kort självständigt utan vårdnadshavare. Läs mer om kontot
 • Det går att beställa ett bankkort åt den unga via kundtjänsten. För att slutföra kortbeställningen krävs ett besök på kontoret. Läs mer om kortet
 • Den unga får OP:s koder genom att besöka andelsbanken tillsammans med vårdnadshavarna. Läs mer om koderna

Vi ska tillsammans stöda den unga i hanteringen av ekonomin i olika skeden av livet. Med tanke på den ungas framtid är det mycket viktigt att kreditupplysningarna och penningaffärerna är i ordning. Den unga kan tryggt öva sig i att sköta penningärenden med OP-mobilen och Pivo.

Att börja spara och placera i god tid är ett utmärkt sätt att förbereda sig för morgondagen.

 • Den ungas konto syns med föräldrarnas koder i OP-mobilen och i tjänsten op.fi om föräldrarna har dispositionsrätt till kontot. Det går att ändra dispositionsrätterna med en fullmakt.
 • Den unga kan med sina egna koder ändra kortets säkerhetsgränser. Vid behov kan en förälder ändra dem via kundtjänsten om hen med en fullmakt har fått dispositionsrätt. 
 • Föräldern kan också om hen så vill begränsa användningen av kontot genom att i tjänsten op.fi uppge bruksgränser för kontot. Med den ungas koder går det inte att ändra kontots bruksgränser. Om den unga har öppnat ett konto för sina egna inkomster, har föräldrarna inte dispositionsrätt till kontot utan den ungas tillåtelse.
 • Den unga ser med sina koder alla konton som är i den ungas namn, även om hen inte skulle ha dispositionsrätt till dem. Den unga ser dock inte eventuella fonder och aktieplaceringar.