Fondtariff

På den här sidan finns fondernas kostnader fondvis. Som ägarkund köper och säljer du de flesta av våra fonder utan tecknings- eller inlösenprovision. Fondteckningar är avgiftsfria för alla vid regelbundet sparande.

Tecknings- och inlösenprovisionerna debiteras i samband med transaktionerna. Förvaltningsprovisionen och den eventuella avkastningsrelaterade provisionen samt handelskostnaderna tas ut från fondens kapital.

På fondens presentationssida finns närmare information om fonden, faktabladet samt en månadsöversikt.

Fond Teckningsprovision Inlösenprovision Löpande kostnader Avkastningsrelated provision Fondens egna handelsprovisioner (senaste 12 mån.) Månadsparande Förmåner för ägaskunder
Tecknings-, inlösen- och bytesprovisioner OP-bonus för fondinnehav
Placeringsfonden OP-Asien Index 0 % 0 % 0,39 % Nej 0,06 % Ja 0 % +0,35 %
OP-Alternative Portfolio -erikoissijoitusrahasto
Minimiteckning 1 000 €
1,00 % Graderad 2,70 % 20 % 0,00 % Nej Provisionerna debiteras +0,35 %
Placeringsfonden OP-Amerika Värdebolag 1,00 % 1,00 % 1,80 % Nej 0,11 % Ja 0 % +0,35 %
OP-Amerikka Indeksi -sijoitusrahasto 0 % 0 % 0,39 % Nej 0,04 % Ja 0 % +0,35 %
OP-Amerika Småföretag 0,75 % 0,75 % 1,60 % Nej 0,10 % Ja 0 % +0,35 %
Placeringsfonden OP-EMD Hard Currency Corporate IG 1,00 % 1,00 % 1,20 % Nej 0,0 % Ja 0 % +0,35 %
Placeringsfonden OP-EMD Hard Currency Sovereign 0,75 % 0,75 % 1,05 % Nej 0,01 % Ja 0 % +0,35 %
Specialplaceringsfonden OP-EMD Local Currency * 0,50 % 0,50 % 1,22 % Nej 0,00 % Ja 0 % +0,35 %
Placeringsfonden OP-Euro 0,00 % 0,00 % 0,07 % Nej 0,00 % Ja 0 % +0,35 %
Placeringsfonden OP-Europa Värdebolag 0,75 % 0,75 % 1,60 % Nej   Ja 0 % +0,35 %
Placeringsfonden OP-Europa Index 0 % 0 % 0,39 % Nej 0,12 % Ja 0 % +0,35 %
Placeringsfonden OP-Europa Småföretag 0,75 % 0,75 % 1,60 % Nej 0,07 % Ja 0 % +0,35 %
Placeringsfonden OP-Europa Dividendbolag 0,75 % 0,75 % 1,60 % Nej 0,10 % Ja 0 % +0,35 %
Placeringsfonden OP-High Yield 0,50 % 0,50 % 0,82 % Nej 0,01 % Ja 0 % +0,35 %
Placeringsfonden OP-High Yield Amerika 0,50 % 0,50 % 0,80 % Nej 0,00 % Ja 0 % +0,35 %
Placeringsfonden OP-Hållbar Välbefinnande 0,00 % 1,00 % 1,80 % Nej   Ja 0 % +0,35 %
Placeringsfonden OP-Klimatet 0,00 % 1,00 % 1,80 % Nej 0,16 % Ja 0 % +0,35 %
Placeringsfonden OP-Indien 1,00 % 1,00 % 2,20 % Nej 0,10 % Ja 0 % +0,35 %
Placeringsfonden OP-Japan 1,00 % 1,00 % 1,95 % Nej 0,02 % Ja 0 % +0,35 %
Placeringsfonden OP-Japan Stjärnor 1,00 % 1,00 % 1,60 % Nej 0,02 % Ja 0 % +0,35 %
Placeringsfonden OP-Asien Tillväxtmarknader 1,00 % 1,00 % 2,51 % Nej 0,12 % Ja 0 % +0,35 %
Placeringsfonden OP-Tillväxtmarknad Aktie * 1,00 % 1,00 % 1,71 % Nej 0,19 % Ja 0 % +0,35 %
Placeringsfonden OP-Hållbar Värld 0,00 % 0,50 % 1,26 % Nej 0,09 % Ja 0 % +0,35 %
Placeringsfonden OP-Kina 1,00 % 1,00 % 2,50 % Nej 0,12 % Ja 0 % +0,35 %
Placeringsfonden OP-Ränteportfölj 0,00 % 0,50 % 0,60 % Nej 0,00 % Ja 0 % +0,35 %
Placeringsfonden OP-Ränteavkastning 0,00 % 0,00 % 0,40 % Nej 0,00 % Ja 0 % +0,35 %
Placeringsfonden OP-Världen * 1,00 % 1,00 % 1,87 % Nej 0,08 % Ja 0 % +0,35 %
Placeringsfonden OP-Världen Index 0 % 0 % 0,43 % Nej 0,06 % Ja 0 % +0,35 %
Placeringsfonden OP-Moderat 0 % 0,5 % 1,39 % Nej 0,04 % Ja 0 % +0,35 %
Specialplaceringsfonden OP-Skogsägare 3,00 % Graderad 1,82 % Nej 0,54 % Nej Provisionerna debiteras +0,35 %
Placeringsfonden OP-Obligation Prima 0,00 % 0,25 % 0,40 % Nej 0,00 % Ja 0 % +0,35 %
Placeringsfonden OP-Obligation Avkastning 0,00 % 0,25 % 0,55 % Nej 0,00 % Ja 0 % +0,35 %
Placeringsfonden OP-Servicefastigheter 1,50 % Graderad 2,24% Nej 0,28 % Nej Provisionerna debiteras +0,35 %
Placeringsfonden OP-Nordiska Länder Index 0 % 0 % 0,39 % Nej 0,05 % Ja 0 % +0,35 %
Specialplaceringsfonden OP-Private Equity  1 % Graderad 3,1 % Nej - Nej Provisionerna debiteras +0,35 %
Specialplaceringsfonden OP-Private Räntestrategi A*
Minimiteckning 1 000 000 e

 

0,00 % 0,50 % 0,92 % Nej 0,02 % Nej 0 % +0,35 %
Specialplaceringsfonden OP-Private Aktiestrategi A*
Minimiteckning 1 000 000 e

 

0,00 % 0,50 % 1,36 % Nej 0,07 % Nej 0 % +0,35 %
Specialplaceringsfonden OP-Private Strategi 25 A
Minimiteckning 1 000 000 e
0,00 % 0,50 % 1,13 % Nej 0,04 % Nej 0 % +0,35 %
Specialplaceringsfonden OP-Private Strategi 50 A *
Minimiteckning 1 000 000 e
0,00 % 0,50 % 1,22 % Nej 0,04 % Nej 0 % +0,35 %
Specialplaceringsfonden OP-Private Strategi 75 A *
Minimiteckning 1 000 000 e
0,00 % 0,50 % 1,32 % Nej 0,06 % Nej 0 % +0,35 %
Placeringsfonden OP-Rent Vatten 0,00 % 1,00 % 1,80 % Nej 0,16 % Ja 0 % +0,35 %
Placeringsfonden OP-Realränta 0,00 % 0,25 % 0,50 % Nej 0,01 % Ja 0 % +0,35 %
Placeringsfonden OP-Realtillgångsbolag 1,00 % 1,00 % 1,80 % Nej 0,11 % Ja 0 % +0,35 %
Placeringsfonden OP-Modig 0,00 % 0,50 % 1,62 % Nej 0,04 % Ja 0 % +0,35 %
Placeringsfonden OP-Finland 0,00 % 1,00 % 1,60 % Nej 0,16 % Ja 0 % +0,35 %
Placeringsfonden OP-Finland Index 0 % 0 % 0,39 % Nej 0,08 % Ja 0 % +0,35 %
Placeringsfonden OP-Finland Småföretag 0,00 % 1,00 % 2,00 % Nej 0,14 % Ja 0 % +0,35 %
Placeringsfonden OP-Taktisk Portfölj * 1,00 % 1,00 % 0,61 % Nej 0,10 % Ja 0 % +0,35 %

OP-Mål 2
Fondandelarna kan tecknas och lösas in endast via tjänsten OP Placeringspartner

0,00 % 0,00 % 0,81 % Nej   Ja 0 % +0,35 %

OP-Mål 3
Fondandelarna kan tecknas och lösas in endast via tjänsten OP Placeringspartner

0,00 % 0,00 % 0,88 % Nej   Ja 0 % +0,35 %

OP-Mål 4
Fondandelarna kan tecknas och lösas in endast via tjänsten OP Placeringspartner

0,00 % 0,00 % 0,98 % Nej   Ja 0 % +0,35 %
Placeringsfonden OP-Försiktig 0,00 % 0,50 % 1,07 % Nej 0,04 % Ja 0 % +0,35 %
Placeringsfonden OP-Växande Medelklass 1,00 % 1,00 % 2,52 % Nej 0,13 % Ja 0 % +0,35 %
Specialplaceringsfonden OP-Hyresinkomst 1,50 % Graderad 2,15 % Nej 0,03 % Nej Provisionerna debiteras +0,35 %
Placeringsfonden OP-Koldioxidsnål Värld 0,00 % 1,00 % 1,81 % Nej 0,10 % Ja 0 % +0,35 %
Placeringsfonden OP-Företagslån 0,25 % 0,25 % 0,64 % Nej 0,00 % Ja 0 % +0,35 %
Placeringsfonden OP-Företagslån Amerika 0,25 % 0,25 % 0,51 % Nej 0,01 % Ja 0 % +0,35 %
Specialplaceringsfonden R2 Crystal 0,00 % 0,00 % 4,16 % 20 % 0,00 % Nej 0 % +0,00 %
  • Specialplaceringsfonderna OP-Hyresinkomst, OP-Servicefastighet, OP-Alternative Portfolio och OP-Private Equity. Teckningsprovisionen och inlösenprovisionen krediteras fonden. Inlösenprovisionen är 5 % för placeringar under 2 år. Inlösenprovisionen är 3 % för placeringar som är längre än 2 år, men kortare än 4 år. Inlösenprovisionen är 1 % för placeringar som är längre än 4 år. 
  • Specialplaceringsfondern OP-Skogsägare. Teckningsprovisionen och inlösenprovisionen krediteras fonden. Inlösenprovisionen är 5 % för placeringar under 3 år. Inlösenprovisionen är 3 % för placeringar som är längre än 3 år, men kortare än 6 år. Inlösenprovisionen är 1 % för placeringar som är längre än 6 år.
  • Ett fondbyte består av försäljning av en fond och köp av en annan fond. Normalt debiteras en tecknings- och inlösenprovision för de här transaktionerna. Då de här transaktionerna utförs som ett fondbyte debiteras inte provisionen för den fond där provisionen är lägre. Om den lägre provisionen är en provision som krediteras fonden, kan rabatten inte enligt fondens stadgar beviljas. Rabatterna för ägarkunder beaktas också vid fondbyten.
  • Fondens löpande kostnader inkluderar förvaltningsprovision, som tas ut från fondens kapital (också för fonder som utgör placeringsobjekt), förvaringsprovision, kontoavgifter och andra bankavgifter samt eventuella analyskostnader. 
  • * OP-Private Strategi-fonderna samt placeringsfonderna OP-Världen, OP-Taktisk Portfölj, OP-Tillväxtmarknad Aktie och OP-EMD Local Currency betalar de förvaltnings- och förvaringsprovisioner som tas ut för de fondandelar som utgör placeringsobjekt. 

 

Fonderna förvaltas av OP-Fondbolaget Ab.