OP-Vuokratuotto

Asuntorahasto, jonka avulla pääset helposti asuntosijoittajaksi
1

Helppoa asuntosijoittamista

Asuntorahaston kautta pääset asuntosijoittajaksi ilman omistusasunnon tuomaa vaivaa ja suurta alkupääomaa.

2

Vakaa vuokratuotto asuntorahastosta

Vuokra-asunnot tarjoavat vakaata vuokratuottoa ja ovat näin vähemmän alttiita markkinoiden heilahtelulle.

3

Korkeampi potentiaalinen vuokratuotto ja hajautushyöty

Asuntojen ja toimitilojen vuokraus ja rakennuttaminen tarjoavat pelkkää asuntosijoittamista korkeamman tuottopotentiaalin.

Asuntorahastot ovat helppo tapa sijoittaa asuntoihin ja kiinteistöihin


OP-Vuokratuotto on erikoissijoitusrahasto, jonka avulla hajautat sijoituksiasi asuntoihin, kiinteistöihin ja niiden rakentamiseen. Rahaston sijoitukset keskittyvät kasvukeskuksiin ja houkutteleviin alueisiin.

OP-Vuokratuottoon sijoittamalla saat asuntosijoittamisen hyödyt ilman asunnon sekä vuokrasuhteen hoidosta aiheutuvaa vaivaa.

Asuntorahastot tavoittelevat tasaista ja vakaata tuottoa. OP-Vuokratuotto pyrkii saamaan tuottoa ensisijaisesti omistamiensa asuntojen vuokratuloista. Lisäksi rahasto voi hankkia omistukseensa liikekiinteistöjä ja saada lisätuottoja niitä vuokraamalla.

Miksi kannattaa sijoittaa asuntorahastoon?

 • Mahdollistaa vakaan osakemarkkinoista riippumattoman vuokratuoton.
 • Ei vaadi aiempaa kokemusta asuntosijoittamisesta.
 • Asuntorahaston kautta hajautat omistuksesi heti satoihin asuntoihin ja kiinteistöihin. 
 • Vaivaton ja helppo tapa sijoittaa asuntoihin. 

Evästevalintasi eivät toistaiseksi vaikuta YouTuben evästekäytäntöihin. Kun käynnistät videon, YouTube voi asettaa omia evästeitä ja kerätä tietoa käyttäjistä.

OP-Vuokratuotto on maltillisen sijoittajan asuntorahasto

OP-Vuokratuotto sopii pitkäjänteiselle sijoittajalle, joka tavoittelee vakaata ja tasaista tuottoa sijoituksiltaan. Asuntorahaston sijoitukset keskittyvät asunto- ja kiinteistömarkkinoille. Tästä syystä tuoton tavoitteluun ja arvoon vaikuttavat merkittävästi asunto- ja kiinteistömarkkinoiden yleinen arvonkehitys ja vuokratuottojen kehitys.

Rahasto maksaa vuosittain tuotto-osuutta 75 % realisoituneesta nettotuloksesta osuudenomistajille.Vuosittain maksetut tuotot ovat olleet:

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
euro 1,23 1,22 1,53 2,09 2,56 3,50 3,03 2,47
% 1,19 1,10 1,30 1,74 2,08 2,74 2,33 1,91

 

Asuntosijoittaminen on yleensä pitkäaikainen sijoitus, joten asuntorahastoonkin kannattaa sitoutua pidemmäksi aikaa. OP-Vuokratuotto soveltuu sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa aikaisintaan neljän vuoden kuluttua. Rahasto on erinomainen vaihtoehto, kun haaveilee asuntosijoittamisesta, mutta ei ole valmis laittamaan suurta alkupääomaa sijoitusasunnon hankintaan.

Näin ostat rahastoa

Nyt pääset asuntosijoittajaksi pienelläkin summalla – OP-Vuokratuotto-rahastolla ei ole minimimerkintäsummaa.

Rahaston merkinnät ja lunastukset vahvistetaan neljä kertaa vuodessa: 31.3., 30.6., 30.9. ja 31.12.

MERKINTÄPALKKIO VUOSITTAINEN HALLINNOINTIPALKKIO LUNASTUSPALKKIO
2,00 % 1,90 % 1,00 %

Mikäli sijoitusaika on alle 4 vuotta, peritään lunastuksen yhteydessä 3 prosentin palkkio ja alle 2 vuoden sijoituksista peritään 5 prosentin palkkio. Merkintä- ja lunastuspalkkiot hyvitetään rahastolle. Rahaston arvo lasketaan 4 kertaa vuodessa ja rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita.

Rahaston vapaat asunnot

Rahaston vapaita asuntoja esitellään kodisto.fi/op-sivustolla. Esiteltävissä kohteissa vuokranantajana voi olla OP Kiinteistösijoituksen hallinnoimat kiinteistösijoitusrahastot tai OP:n vakuutus- tai eläkeyhteisöt.

Salkunhoitajan katsaus Q2 2021

OP-Vuokratuotolle valmistui vuoden toisella kvartaalilla 132 asuntoa Helsingin Herttoniemeen kauppakeskus Hertsin yhteyteen, 63 asuntoa Oulun keskustaan sekä 50 asuntoa Joensuun keskustaan. Lisäksi rahastolle valmistui mittava yli 16.000 m2:n maalämpöä ja aurinkoenergiaa hyödyntävä logistiikkahanke Tuusulaan. Näiden neljän valmistuneen kohteen arvonnousu suhteessa investointikustannuksiin on rahaston arvostuksessa (rahastosta riippumaton ulkopuolinen arvioitsija) noin 10 miljoonaa euroa, mikä osoittaa, että asunnot ja logistiikka ovat tällä hetkellä erittäin kiinnostavia kiinteistösegmenttejä. Kesällä 2020 YIT:n kanssa solmitun esisopimuksen (kahdeksan asuinkerrostaloa) kaikki kohteet on saatu kaupallisesti maaliin ja rakentaminen käynnistettyä. Esisopimuksen kolme viimeistä kohdetta As Oy Helsingin Trissa Jätkäsaaressa, As Oy Järvenpään Basso sekä As Oy Tampereen Herrainrinne käynnistyivät huhti-kesäkuussa ja kaikki kohteet, yli 600 asuntoa, valmistuvat vuoden 2022 loppuun mennessä.

OP-Vuokratuotto käynnisti huhtikuussa historiansa toisen mittavamman myyntiprojektin, seitsemän asuinkerrostaloa, sisältäen 313 asuntoa, 5 kivijalkaliiketilaa sekä 200 pysäköintipaikkaa. Sekä kotimaisten että ulkomaisten sijoittajien kiinnostus salkkua kohtaan oli erittäin suuri ja salkkukauppa toteutettiin heinäkuun alussa. Toteutunut kauppahinta toi rahastolle noin 6 miljoonan euron myyntivoiton suhteessa kohteiden arvostukseen rahastossa, mikä tulee näkymään kolmannen kvartaalin arvostuksessa. Myynnistä saatavat pääomat tullaan käyttämään uusien kohteiden rakentamiseen.

Toisen kvartaalin päättyessä rahastolla oli omistuksessaan 6.280 valmista asuntoa (myyntien jälkeen 5.967 asuntoa). Toimitiloja salkussa on 25 kohdetta, joissa vuokrattavaa pinta-alaa on noin 160.000 m2. Rakenteilla on kymmenen asuinrakennushanketta, joihin aikanaan valmistuu 750 asuntoa. Rahaston asuntojen vuokrausaste oli kvartaalin päättyessä 97 prosenttia. Toimitilojen vuokrausaste on 92 prosenttia.

OP-Vuokratuoton sijoitettava varallisuus oli toisen kvartaalin päättyessä noin 1,76 miljardia euroa ja kiinteistökannan arvo noin 1,84 miljardia euroa. Lisäksi sijoituksia muissa rahastoissa on noin 76 miljoonaa euroa. Rahaston lainoitusaste on noin 21 prosenttia kiinteistökannan arvosta. Rahaston kiinteistökannasta on valmiissa asuntokannassa 75 %, toimitiloissa 21 % ja rakennushankkeissa 4 %.

Valmistuneiden kohteiden hyvän arvonnousun ja koronaa edeltävälle tasolle palautuneiden kassavirtojen ansiosta rahaston B-osuuden arvo nousi vuoden ensimmäisellä kvartaalilla 1,64 % (Q1 128,22 – Q2 130,32 ) ja rahaston II B-osuuden arvo nousi 1,81 % (Q1 129,82 – Q2 132,17 ).

Rahaston arvo kolmannen kvartaalin alkaessa on noin 1531 M€ ja osuudenomistajia rahastossa on yli 41.000.

Antero Tenhunen
salkunhoitaja

OP-Vuokratuotto on erikoissijoitusrahasto, joka sijoittaa varansa pääasiassa asuntoihin, toimitiloihin ja asuntojen rakentamiseen Suomessa.

Rahaston sijoitukset tehdään pääasiassa suoraan vuokraasuntoihin, jotka muodostavat tyypillisesti noin puolet rahaston sijoitussalkusta. Lisäksi rahasto sijoittaa enintään viidenneksen bruttovaroistaan asuntojen rakennuttamiseen. Nämä sijoitukset toteutetaan joko suoraan OP-Vuokratuoton oman rakennuttamisen kautta tai välillisesti sijoittamalla asuntojen rakentamista ja vuokraamista harjoittavan kommandiittiyhtiön osuuksiin. Lisäksi rahasto sijoittaa toimitiloihin, kuten liiketiloihin ja toimistoihin.

Rahaston tuottoon ja arvoon vaikuttavat merkittävästi Suomen kiinteistömarkkinoiden yleinen arvon ja vuokratuottojen kehitys. Rahaston sijoitukset keskitetään tyypillisesti kasvukeskuksiin ja muille salkunhoidon houkuttelevimpina pitämille alueille. Rahaston lukuun voidaan ottaa sijoitustoimintaa ja omaisuuden hoitamista varten luottoa määrän, joka vastaa enintään puolta (1/2) rahaston kokonaisvaroista. Erityisestä syystä rahastolle voidaan ottaa lisäksi väliaikaisesti luottoa enintään kolmasosan (1/3) rahaston varoista. Rahasto voi pantata omaisuuttaan luottojensa vakuudeksi. Rahaston varoista maksetaan kaikki kiinteistöjen hoidosta, omistamisesta ja kaupankäynnistä sekä kiinteistökaupassa käytettävistä asiantuntijapalveluista aiheutuvista kustannuksista, joilla voi olla olennaista vaikutusta rahaston tuottoon.

Rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia tukemalla kestävää kaupungistumista täydennysrakentamisen muodossa ja suosimalla energiatehokkaita ratkaisuja. Energiatehokkuuden minimivaatimus on C. Kartoitamme aina uusiutuvan energian potentiaalin ja toteutamme, jos kriteerit täyttyvät. Sijoituskohteiden valinnassa painotetaan sijainteja, jotka mahdollistavat palveluiden saavuttamisen kävellen, pyöräillen ja julkisilla liikennevälineillä. Rahasto mahdollistaa uusien terveiden kotien rakentamisen sekä laadukkaan vaihtoehdon omistusasumiselle. Valvomalla rakennuttamista varmistamme rakentamisen laadun ja kiinteistöjen pitkäikäisyyden sekä turvallisuuden käyttäjille.

​Rahasto raportoi seuraavista asioista vuosittain: rakennettavien kohteiden keskimääräinen energialuokka; uusiutuvan energian hyödyntäminen kohteissa; sijoituskohteisiin toteutettavien asuntojen lukumäärä; saavutettavuus sekä ympäristösertifikaattien kriteeristöjen täyttyminen julkisen liikenteen osalta.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
OP Kiinteistösijoitus Oy
Vertailuindeksi
Ei vertailuindeksiä
Perustamispäivä
25.04.2013
ISIN
FI4000060934
Osuussarja
Tuotto-osuus
Rahaston koko
1531 Meur
Osuuden arvo (30.09.)
132,54 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintietoesite
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (30.09)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Vuokratuotto B - +1,70 % +3,37 % +4,94 % +4,22 % +4,42 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Vuosittainen tuotto

2016 2017 2018 2019 2020 Vuoden alusta
OP-Vuokratuotto B +3,92 % +4,18 % +5,97 % +4,36 % +2,12 % +4,31 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Vuokratuotto B 1,87 % 2,94 -
Vertailuindeksi - - -

Omistaja-asiakkaan edut 1.1.2021 alkaen

 • Arvo-osuustili ja säilytys 0 €: Koti- ja ulkomaisten osakkeiden ja ETF:ien säilytys ilman kuukausimaksuja. 
 • Rahastojen ostot ja myynnit 0 €: Osta, myy ja vaihda lähes kaikkia rahastoja ilman kuluja sekä kerrytä rahastosäästämisestä OP-bonuksia.*
 • Edut osakekaupankäynnistä:
  • 1 %:n välityspalkkiokatto Suomen ja Ruotsin osakkeista sekä arvopapereista – osakkeista, warranteista ja ETF:stä.
  • Välityspalkkio 0,05-0,17 % eli mitä enemmän kauppaa käyt, sitä alhaisemmat kaupankäyntikustannukset. Edellä mainitut edut voimassa OP-mobiilissa, OP-yritysmobiilissa ja op.fi-palvelussa.
 • Osakeanalyysi 0 €: maksuton osake- ja markkina-analyysi. 
 • Vakuutussäästämisen edut: Vakuutuksen avaaminen, sijoituskohteiden vaihto ja varojen siirto on kulutonta. Sijoitussidonnaiset vakuutussäästöt kerryttävät OP-bonuksia.

*OP-bonuksia ei kerry R2 Crystal -rahastosta ja rahastojen instituutiosarjoista.

OP-bonukset

Omistaja-asiakkaalle kertyy säästöjen ja sijoitusten lisäksi OP-bonuksia myös

 • lainoista
 • tileillä olevat varoista
 • kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista

OP-bonuksia kerryttävät 1.11.2020 alkaen:

 • asuntolainat, vakuudelliset pankkilainat, opintolainat
 • säästämisen ja sijoittamisen tilit
 • rahastot ja sijoitussidonnaiset vakuutukset
 • vahinkovakuutuksen laskut

Muutoksen myötä 1.11.2020 OP-bonuksia ei kerry:

 • Käyttötilin talletuksista
 • vakuudettomista kulutusluotoista (Jousto-, Täsmä-, Kerta- ja Tililuotto)
 • OP:n osamaksurahoituksesta
 • OP-Visa credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista, OP-Visa ja OP-Mastercard -korttien korollisen luoton saldosta.

OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.

Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy.