OP-Vuokratuotolla helposti asuntosijoittajaksi

OP-Vuokratuotto

Asuntorahasto, jonka avulla pääset helposti asuntosijoittajaksi
1

Helppoa asuntosijoittamista

Asuntorahaston kautta pääset asuntosijoittajaksi ilman omistusasunnon tuomaa vaivaa ja suurta alkupääomaa.

2

Vakaa vuokratuotto asuntorahastosta

Vuokra-asunnot tarjoavat vakaata vuokratuottoa ja ovat näin vähemmän alttiita markkinoiden heilahtelulle.

3

Korkeampi potentiaalinen vuokratuotto ja hajautushyöty

Asuntojen ja toimitilojen vuokraus ja rakennuttaminen tarjoavat pelkkää asuntosijoittamista korkeamman tuottopotentiaalin.

Asuntorahastot ovat helppo tapa sijoittaa asuntoihin ja kiinteistöihin


OP-Vuokratuotto on erikoissijoitusrahasto, jonka avulla hajautat sijoituksiasi asuntoihin, kiinteistöihin ja niiden rakentamiseen. Rahaston sijoitukset keskittyvät kasvukeskuksiin ja houkutteleviin alueisiin.

OP-Vuokratuottoon sijoittamalla saat asuntosijoittamisen hyödyt ilman asunnon sekä vuokrasuhteen hoidosta aiheutuvaa vaivaa.

Asuntorahastot tavoittelevat tasaista ja vakaata tuottoa. OP-Vuokratuotto pyrkii saamaan tuottoa ensisijaisesti omistamiensa asuntojen vuokratuloista. Lisäksi rahasto voi hankkia omistukseensa liikekiinteistöjä ja saada lisätuottoja niitä vuokraamalla.

Miksi kannattaa sijoittaa asuntorahastoon?

 • Mahdollistaa vakaan osakemarkkinoista riippumattoman vuokratuoton.
 • Ei vaadi aiempaa kokemusta asuntosijoittamisesta.
 • Asuntorahaston kautta hajautat omistuksesi heti satoihin asuntoihin ja kiinteistöihin. 
 • Vaivaton ja helppo tapa sijoittaa asuntoihin. 

Evästevalintasi eivät toistaiseksi vaikuta YouTuben evästekäytäntöihin. Kun käynnistät videon, YouTube voi asettaa omia evästeitä ja kerätä tietoa käyttäjistä.

OP-Vuokratuotto on maltillisen sijoittajan asuntorahasto

OP-Vuokratuotto sopii pitkäjänteiselle sijoittajalle, joka tavoittelee vakaata ja tasaista tuottoa sijoituksiltaan. Asuntorahaston sijoitukset keskittyvät asunto- ja kiinteistömarkkinoille. Tästä syystä tuoton tavoitteluun ja arvoon vaikuttavat merkittävästi asunto- ja kiinteistömarkkinoiden yleinen arvonkehitys ja vuokratuottojen kehitys.

Rahasto maksaa vuosittain tuotto-osuutta 75 % realisoituneesta nettotuloksesta osuudenomistajille. Vuosittain maksetut tuotot ovat olleet 1,23 e (2014), 1,22 e (2015), 1,53 e (2016), 2,09 e (2017), 2,56 e (2018), 3,50 e (2019), 3,03 e (2020).

Asuntosijoittaminen on yleensä pitkäaikainen sijoitus, joten asuntorahastoonkin kannattaa sitoutua pidemmäksi aikaa. OP-Vuokratuotto soveltuu sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa aikaisintaan neljän vuoden kuluttua. Rahasto on erinomainen vaihtoehto, kun haaveilee asuntosijoittamisesta, mutta ei ole valmis laittamaan suurta alkupääomaa sijoitusasunnon hankintaan.

Näin ostat rahastoa

Nyt pääset asuntosijoittajaksi pienelläkin summalla – OP-Vuokratuotto-rahastolla ei ole minimimerkintäsummaa.

Rahastoa voi merkitä ja lunastaa 4 kertaa vuodessa. Seuraava merkintäpäivä on 30.9.2020.

OP-Vuokratuotto

Palkkiot verkossa

MERKINTÄPALKKIO VUOSITTAINEN HALLINNOINTIPALKKIO LUNASTUSPALKKIO
2,00 % 1,90 % 1,00 %

Mikäli sijoitusaika on alle 4 vuotta, peritään lunastuksen yhteydessä 3 prosentin palkkio ja alle 2 vuoden sijoituksista peritään 5 prosentin palkkio. Merkintä- ja lunastuspalkkiot hyvitetään rahastolle. Rahaston arvo lasketaan 4 kertaa vuodessa ja rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita.

Rahaston vapaat asunnot

Rahaston vapaita asuntoja esitellään kodisto.fi/op-sivustolla. Esiteltävissä kohteissa vuokranantajana voi olla OP Kiinteistösijoituksen hallinnoimat kiinteistösijoitusrahastot tai OP:n vakuutus- tai eläkeyhteisöt.

OP-Vuokratuotto Q1/2020

Vuosi 2020 alkoi normaalissa kaupallisessa sykkeessä ja tammikuussa rahasto teki esisopimukset neljän asuinkerrostalon rakentamisesta. Kohteet sijaitsevat Tampereen Ranta-Tampellassa, Oulun keskusta-alueella, Porvoon Länsirannalla sekä Joensuun ydinkeskustassa. Näistä Tampereen kohteen kauppa toteutettiin helmikuussa. Näihin kohteisiin tulee vuoden 2021 aikana valmistumaan kaikkiaan 185 asuinhuoneistoa.

Helmi-maaliskuussa koronapandemia levittäytyi voimakkaasti maailmanlaajuisesti ja rantautui toden teolla myös Suomeen. Rajat suljettiin, liikkumista ja kokoontumisia rajoitettiin, opetustoiminta keskeytyi, ravintoloille sallittiin vain take-away -myynti, urheilu- ja kulttuuritapahtumat peruttiin yms. Lukuisat yritykset joutuivat lyhyessä ajassa taloudellisiin vaikeuksiin ja henkilöstöä lomautettiin suuria määriä. Kansantalouden ennusteita on jouduttu nopeasti muuttamaan negatiiviseen suuntaan ja vaikutukset ovat pitkälti sidoksissa siihen kuinka pitkään koronakriisi jatkuu.

Sijoitusmarkkinassa osakekurssit ovat laskeneet voimakkaasti tammikuusta viimeaikaisesta positiivisesta korjausliikkeestä huolimatta. Myös korot ovat olleet nousussa pysytellen kuitenkin edelleen negatiivisina. Korkotason ennustetaan säilyvän edelleen maltillisella tasolla eikä muutoksella ole merkittävää vaikutusta rahaston toimintaan.

Kiinteistömarkkinan osalta kriisin vaikutukset eivät näkyneet merkittävästi vielä ainakaan ensimmäisen kvartaalin arvostuksissa. OP-Vuokratuoton asuntojen ja toimistojen arvostukset pysyivät ennallaan tai jopa hieman nousivat. Liiketilojen osalta arvostuksissa varovaisuus näkyi lähinnä arvioiden tarkkuustason vaihteluvälin kasvuna ja jossain määrin kauppakeskusten arvon alenemisina.

Rahaston rakennushankkeet ovat toistaiseksi edenneet aikataulussa. Materiaalitoimituksiin ei ole tullut viivästyksiä eikä työvoiman saatavuudessa ole ollut ongelmia.

Asuntojen vuokralaisten yhteydenotot tilanteesta huolimatta ovat toistaiseksi olleet erittäin vähäisiä. Toimitilavuokralaisten kanssa keskusteluja on käyty laajemmin ja käyttäjien kanssa on tarvittaessa sovittu vuokranmaksun järjestelyistä esim. pidentämällä maksuaikaa tai muista tilanteen aiheuttamista järjestelyistä. Tällä hetkellä sovittujen toimenpiteiden vaikutus rahaston vuoden 2020 kassavirtoihin on kuitenkin varsin marginaalinen, noin 1,2 prosentin luokkaa, josta selvästi suurin osa saadaan maksujärjestelyillä takaisin rahastolle syksystä 2020 alkaen.

Rahaston lunastustoimeksiannot, jotka realisoituvat kesäkuun lopun arvoon, kasvoivat ensimmäisellä kvartaalilla 32 miljoonaan euroon, mikä vastaa noin kahta prosenttia rahaston arvosta. Samanaikaisesti uusia merkintöjä Q1 lopussa tehtiin kuitenkin lähes saman verran, joten rahaston kassavaranto säilyy erittäin hyvänä. Toisen kvartaalin ensimmäisten viikkojen lunastusmäärät ovat palanneet samalle maltilliselle tasolle verrattuna edellisten kvartaalien vastaavaan ajankohtaan, mikä osoittaa rahaston sijoittajien maltillisuutta ja ymmärrystä kiinteistösijoittamisen pitkäaikaiseen luonteeseen.

Kvartaalin päättyessä rahastolla oli omistuksessaan 5435 valmista asuntoa. Toimitiloja salkussa on 24 kohdetta, noin 144.000 m2. Rakenteilla tai rakentamisen kynnyksellä on 14 asuinrakennushanketta, joihin valmistuu 927 asuntoa. Rahaston uussijoitustoiminta jatkuu olosuhteet huomioiden normaalisti ja vallitseva kriisi ei olennaisesti muuta asuntotarvetta rahaston strategian mukaisilla kasvukeskuspaikkakunnilla.

Asuntojen vuokrausaste oli vuoden 2020 ensimmäisen kvartaalin päättyessä 96 % ja toimitilojen 93 %.

OP-Vuokratuoton sijoitettava varallisuus on vuoden 2020 toisen kvartaalin alkaessa noin 1,7 miljardia euroa ja kiinteistökannan arvo noin 1,73 miljardia euroa. Rahaston lainoitusaste on noin 18 % kiinteistökannan arvosta. Rahaston kiinteistökannasta on valmiissa asuntokannassa 70 %, toimitiloissa 22 % ja rakennushankkeissa 8 %. 

Pääasiassa ulosmaksetuista tuotto-osuuksista johtuen rahaston B-osuuden arvo laski vuoden ensimmäisellä kvartaalilla 2,06 % (Q4 129,87 – Q1 127,19) ja rahaston II B-osuuden arvo laski 1,89 % (Q4 130,33 – Q1 127,87).  
Tuotto-osuuksia maksettiin sijoittajille yhteensä noin 35,4 miljoonaa euroa (2,37 %). Ilman ulosmaksettuja tuotto-osuuksia osuuden arvon muutos olisi ollut niukasti positiivinen.

Rahasto on merkintöjen osalta kiinni vuoden toisella kvartaalilla. Rahastolla on riittävä kassavaranto ja samanaikaisesti potentiaalinen kohdetarjonta on jossain määrin vähentynyt koronakriisin seurauksena, joten tällä toimenpiteellä halutaan suojella osuudenomistajien etuja ja turvata varojen tarkoituksenmukainen sijoittaminen ja tuotto.

Salkunhoitaja 
Antero Tenhunen

OP-Vuokratuotto on erikoissijoitusrahasto, joka sijoittaa varansa pääasiassa asuntoihin, toimitiloihin ja asuntojen rakentamiseen Suomessa.

Rahaston sijoitukset tehdään pääasiassa suoraan vuokraasuntoihin, jotka muodostavat tyypillisesti noin puolet rahaston sijoitussalkusta. Lisäksi rahasto sijoittaa enintään viidenneksen bruttovaroistaan asuntojen rakennuttamiseen. Nämä sijoitukset toteutetaan joko suoraan OP-Vuokratuoton oman rakennuttamisen kautta tai välillisesti sijoittamalla asuntojen rakentamista ja vuokraamista harjoittavan kommandiittiyhtiön osuuksiin. Lisäksi rahasto sijoittaa toimitiloihin, kuten liiketiloihin ja toimistoihin.

Rahaston tuottoon ja arvoon vaikuttavat merkittävästi Suomen kiinteistömarkkinoiden yleinen arvon ja vuokratuottojen kehitys. Rahaston sijoitukset keskitetään tyypillisesti kasvukeskuksiin ja muille salkunhoidon houkuttelevimpina pitämille alueille. Rahaston lukuun voidaan ottaa sijoitustoimintaa ja omaisuuden hoitamista varten luottoa määrän, joka vastaa enintään puolta (1/2) rahaston kokonaisvaroista. Erityisestä syystä rahastolle voidaan ottaa lisäksi väliaikaisesti luottoa enintään kolmasosan (1/3) rahaston varoista. Rahasto voi pantata omaisuuttaan luottojensa vakuudeksi. Rahaston varoista maksetaan kaikki kiinteistöjen hoidosta, omistamisesta ja kaupankäynnistä sekä kiinteistökaupassa käytettävistä asiantuntijapalveluista aiheutuvista kustannuksista, joilla voi olla olennaista vaikutusta rahaston tuottoon.

Rahasto noudattaa OP Varainhoidon Vastuullisen sijoittamisen periaatteita soveltuvin osin. Vastuullisuus on järjestelmällinen osa rahaston päätöksentekoa. Prosessimme tukevat vastuullisuusteeman huomioimista entistä laajemmin koko investoinnin elinkaaren ajan. Investointipäätösten tueksi on laadittu lista vastuullisuuteen liittyvistä vaatimuksista.

OP:n kiinteistörahastojen ajankohtaisista vastuullisuusaiheista löytyy lisätietoja kerran vuodessa julkaistavassa OP Kiinteistösijoituksen vastuullisuusraportista. Tuorein raportti löytyy vastuullisen sijoittamisen sivulta.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
OP Kiinteistösijoitus Oy
Vertailuindeksi
Ei vertailuindeksiä
Perustamispäivä
25.04.2013
ISIN
FI4000060934
Osuussarja
Tuotto-osuus
Rahaston koko
1511 Meur
Osuuden arvo (31.03.)
127,19 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintietoesite
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (31.03)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Vuokratuotto B - +0,28 % +1,51 % +2,63 % +4,73 % +4,95 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Vuosittainen tuotto

2015 2016 2017 2018 2019 Vuoden alusta
OP-Vuokratuotto B +7,22 % +3,92 % +4,18 % +5,97 % +4,36 % +0,28 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Vuokratuotto B 1,85 % 1,66 -0,19
Vertailuindeksi - - -

Omistaja-asiakkaan edut

 • Omistaja-asiakkaana ostat, myyt ja vaihdat lähes kaikkia rahastojamme (säästäjän rahastot, vastuulliset rahastot sekä osake- ja korkorahastot) ilman kuluja.
 • Omistaja-asiakkaana voit säästää rahastoihin myös vakuutussäästämisen kautta. OP-sijoitusvakuutus ja OP-säästösopimus ovat omistaja-asiakkaille tarkoitettuja vakuutussäästämisen tuotteita, joihin on vaivatonta ja joustavaa säästää pitkäaikaisesti. Sijoituskohteiden vaihto ja varojen siirto vakuutukseen on kulutonta. 
 • Omistaja-asiakkaat pääsevät automaattisesti osakekaupankäynnin hinnaston toiselle hintaportaalle, jossa välityspalkkion suuruus on 0,17 % (vähintään 7 €), kun ensimmäisen palkkioportaan välityspalkkio on 0,2 % (vähintään 9 €).

OP-bonukset

Omistaja-asiakkaalle kertyy säästöjen ja sijoitusten lisäksi OP-bonuksia myös

 • lainoista
 • tileillä olevat varoista
 • OP-Visan Credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista
 • kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista.

OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.

 

Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy.