OP-Metsänomistaja on kotimainen metsärahasto

OP-Metsänomistaja – kotimainen metsärahasto

Ammattimaista metsänhoitoa vaivattomassa paketissa
1

Helpoin tapa omistaa kotimaista metsää

OP-Metsänomistaja tarjoaa kustannustehokasta ja vaivatonta kotimaisen metsän ammattimaista omistamista.

2

Vakaata tuottoa metsästä

Metsärahaston tasainen tuotto muodostuu puuston kasvusta ja puuvarannon arvonmuutoksesta. Ensisijainen tuottokanava on rahaston omistamien metsäkiinteistöjen puun myynti.

3

Erinomainen rahasto maltilliselle sijoittajalle sijoitusten hajauttamiseen

OP-Metsänomistaja tarjoaa matalan riskin sijoitusvaihtoehdon varojen hajauttamiseksi korkomarkkinoita korkeammalla tuotto-odotuksella ja osakemarkkinoita alhaisemmalla riskillä.

Metsärahaston salkussa havisee oikeaa metsää

OP-Metsänomistajan salkussa havisee arvopapereiden asemesta oikeaa metsää. Ja puu kasvaa silloinkin, kun suhdanteet eivät. Metsärahastoon sijoittamalla pääset omistajaksi suureen metsäkiinteistöportfolioon, joka tuo mukanaan suuren sijoittajan skaalaedut.

OP-Metsänomistaja tarjoaa kustannustehokasta ja ammattimaista metsänhoitoa helpossa ja vaivattomassa muodossa. Pääset mukaan metsän mahdollisuuksiin pienemmällä sijoitussummalla, kuin perinteisessä suorassa kaupassa ja metsänhoidosta huolehtivat puolestasi kokeneet ammattilaiset. Metsärahasto jakaa vuosittain 75 prosenttia rahaston nettotuloksesta rahasto-osuuden omistajille.

Tasaista tuottoa puun kasvusta

OP-Metsänomistajan tarjoama tasainen tuotto muodostuu puuston kasvusta sekä puuvarannon arvonmuutoksesta. Metsärahaston ensisijainen tuottokanava onkin sen omistamien metsäkiinteistöjen puun myynti. Lisäksi tuottoa hankitaan metsäkiinteistöjä jalostamalla, palstoittamalla, kaavoittamalla sekä hyödyntämällä kiinteistöjen maa-aineksia ja niiden mahdollisia vapaa-ajan arvoja.

Miksi kannattaa sijoittaa metsärahastoon?

OP-Metsänomistaja on erinomainen vaihtoehto varojen hajauttamiseksi perinteisten omaisuusluokkien, kuten osakkeiden ja korkosijoitusten ulkopuolelle.

  • Mahdollistaa vakaan, osakemarkkinoista riippumattoman tuoton matalalla riskillä.
  • Ei vaadi aikaisempaa kokemusta metsäsijoittamisesta.
  • Pääset metsäsijoittajaksi 5 000 euron minimisummalla.

Metsärahasto sopii pitkäjänteiselle sijoittajalle, joka haluaa hajauttaa osan sijoituksistaan kotimaiseen metsään, muttei tahdo käyttää aikaansa metsänhoitoon ja puukauppoihin. Myös aikaisemmat puukauppatuotot on helppo sijoittaa metsärahaston kautta takaisin metsään. Suosittelemme OP-Metsänomistajaa ensisijaisesti sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa aikaisintaan kuuden vuoden kuluttua.

OP-Metsänomistaja

Palkkiot verkossa

Merkintäpalkkio Vuosittainen hallinnointipalkkio Lunastuspalkkio
4,00 % 1,50 % 1,00 %

Mikäli sijoitusaika on alle 6 vuotta, peritään lunastuksen yhteydessä 3 prosentin palkkio ja alle 3 vuoden sijoituksista peritään 5 prosentin palkkio. Merkintä- ja lunastuspalkkiot hyvitetään rahastolle. Rahaston arvo lasketaan 2 kertaa vuodessa ja rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita. Minimimerkintä 5000 euroa.

Rahaston metsien pinta-ala oli kesäkuun 2018 lopussa noin 52 600 hehtaaria. Vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla metsää ostettiin 4 600 hehtaaria. Oston kohteena oli 57 metsäkiinteistöä keskikoon ollessa noin 80 hehtaaria. Metsätilojen lisäksi rahasto jatkoi Tornator yhtiön osakkeiden hankintaa. Kesäkuussa 2018 rahasto osti 0,7 prosentin osuuden yhtiöstä. Kaupan jälkeen rahasto omistaa 5 % Tornator Oyj:stä.

Puun hinta, erityisesti tukkipuun hinta, nousi voimakkaasti kevään aikana. Tämä heijastui myös metsäkiinteistömarkkinoille, jossa puun nouseva hintakehitys siirtyi metsätilojen hintoihin. Rahastolle metsätilojen hankinta oli voimakkaassa muutoksessa olevilla markkinoilla haastavaa. Hankinnassa onnistuttiin kuitenkin kohtuullisesti, rahaston sijoitusasteen ollessa 96 % kesäkuun lopussa.

Rahaston tuotto oli vuoden 2018 ensimmäisellä vuosipuoliskolla 1,93 prosenttia. Tuotto pitää sisällään rahasto-osuuden omistajille maaliskuussa jaetun noin 1,6 prosentin tuotto-osuuden. Rahasto-osuuden arvo oli kesäkuun lopussa 118,54. Osuuden arvo nousi joulukuun 2017 lopun arvosta noin 0,3 prosenttia. Rahaston pääoman määrä oli heinäkuun 2018 alussa 165 miljoonaa euroa.   

Puun hintojen nousu keväällä nosti rahaston puusta saamaa hintaa edellisvuodesta. Hintojen nousu heijastui erityisesti päätehakkuuleimikoista saatuun hintaan, mutta myös harvennushakkuu leimikoiden hinta nousi edellisvuodesta. Rahaston lumituholeimikoiden hakkuut ovat myös päässeet käyntiin. Tuhot näyttävät jäävän ennakkoarvioita vähäisimmiksi. Lopullista tietoa tuhojen suuruudesta ei vielä kuitenkaan ole tiedossa.

Loppuvuonna 2018 rahasto jatkaa metsätilojen maantieteellisesti hajautettua ostoa. Metsätilojen hankinnassa hyödynnetään useita hankintakanavia. Näkymä metsäsektorilla jatkuu myönteisenä, mikä pitää puun kysynnän vahvana myös loppuvuonna.            

Dokumentit ja lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
OP Kiinteistösijoitus Oy
Vertailuindeksi
Ei vertailuindeksiä
Perustamispäivä
31.12.2014
ISIN
FI4000108436
Osuussarja
Tuotto-osuus
Rahaston koko
165 Meur
Osuuden arvo (29.06.)
118,54 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintietoesite
Lataa

Kumulatiivinen tuotto

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Metsänomistaja B - - +1,93 % +4,15 % - -
Vertailuindeksi - - - - - -

Vuosittainen tuotto

2013 2014 2015 2016 2017 Vuoden alusta
OP-Metsänomistaja B - 0,00 % +11,13 % +6,83 % +4,16 % +1,93 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Metsänomistaja B - - 0,00
Vertailuindeksi - - -

OP-Metsänomistaja on erikoissijoitusrahasto, joka tähtää pitkän aikavälin arvonnousuun sijoittamalla varansa pääosin suoraan suomalaisiin, mutta osin myös muualla Euroopan talousalueella sijaitseviin metsäkiinteistöihin.

Metsäkiinteistöjä ostetaan vapailta markkinoilta instituutioilta, yksityisiltä metsänomistajilta ja valtiolta erityisesti Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon, Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin alueilla. Rahasto voi omistaa myös suoraan metsäomistamiseen keskittyvän listaamattoman yhtiön osakkeita, yhteismetsäosuuksia tai vastaavia suoraan metsäomistamiseen liittyviä sijoitusinstrumentteja. Käteisvarojen hallintaan ja varallisuuden väliaikaiseen sijoittamiseen voidaan lisäksi käyttää korkosijoituksia. Markkinoiden muutoksilta suojautumiseksi, suorien sijoitusten korvaamiseksi sekä muutoin tehokkaan salkunhoidon edistämiseksi varoja voidaan sijoittaa johdannaissopimuksiin ja OTC-johdannaisiin.

OP-Metsänomistaja suojaa metsäomaisuutensa metsävakuutuksin. Keskeisimmät rahaston arvonkehitykseen liittyvät riskit ovat Suomen metsäkiinteistömarkkinoiden sekä puun arvonkehitys. Rahaston tuottoon voivat vaikuttaa olennaisesti myös kiinteistöjen hoidosta, omistamisesta ja kaupankäynnistä sekä kiinteistökaupassa käytettävistä asiantuntijapalveluista aiheutuvat kustannukset, jotka maksetaan rahaston varoista.

Lisäksi rahaston käyttämän velkavivun takia korkojen tai lainakustannusten nousu voivat heikentää rahaston tuottoa. Sijoittajan on myös hyvä huomioida rahasto-osuuteen liittyvä likviditeettiriski eli riski siitä, ettei rahaston sijoitusten muuttaminen käteiseksi aina onnistu suunnitellussa ajassa tai toivottuun hintaan. Niinpä lunastustoimeksiantojen toteuttaminen voi joissakin tilanteissa kestää tavanomaista pidempään.

Rahasto realisoi tuottonsa puu- ja metsäkiinteistömarkkinoilla ja jakaa vuosittain 75 % nettotuloksesta rahasto-osuuden omistajille. Rahasto on verovapaa ja voitto-osuus sijoittajalle pääomatuloa.

Omistaja-asiakkaan edut

  • Omistaja-asiakkaana ostat, myyt ja vaihdat lähes kaikkia rahastojamme ilman kuluja.
  • OP-sijoituskumppani on palvelukokonaisuus omistaja-asiakkaalle, jolle on kertynyt sijoitusvarallisuutta. Saat oman yhteyshenkilön sekä kattavaa ja ajantasaista markkinatietoa sijoituspäätöstesi tueksi.
  • Omistaja-asiakkaat pääsevät automaattisesti osakekaupankäynnin hinnaston toiselle hintaportaalle, jossa välityspalkkion suuruus on 0,18 % (vähintään 8 €), kun ensimmäisen palkkioportaan välityspalkkio on 0,2 % (vähintään 8 €).

OP-bonukset

Omistaja-asiakkaalle kertyy säästöjen ja sijoitusten lisäksi OP-bonuksia myös

  • lainoista
  • tileillä olevat varoista
  • OP-Visan Credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista
  • kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista.

OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.

Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy.