Kivipino kosken edustalla.

OP-Suomi

Sijoita kotimaisiin yrityksiin
1

Yhdellä sijoituksella kiinnostavimmat kotimaiset yhtiöt haltuun

OP-Suomen salkkuun poimitaan kiinnostavimmat ja tuottopotentiaaliltaan houkuttelevimmat yhtiöt kokoon katsomatta.

2

Paikallinen salkunhoitaja tuntee kotimaan markkinan

Rahaston sijoituksista vastaavalla OP Varainhoidolla on pitkä ja vankka kokemus sijoittamisesta kotimaan osakemarkkinoille.

3

Omistaja-asiakkaan edut

Omistaja-asiakkaana saat rahastomerkinnät maksutta ja OP-bonuksia.

Houkuttelevimmat kotimaiset

OP-Suomi on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääosin Suomen osakemarkkinoille yrityksiin, joiden tuottopotentiaali muodostuu osingosta ja arvonkehityksestä.

Sijoitukset hajautetaan 30-50 suomalaiseen yritykseen, jotka ovat potentiaaliinsa nähden arvostukseltaan edullisia yhtiöitä, rakenteellisia voittajia tai houkuttelevia osingonmaksajia. Näet rahaston suurimmat sijoituskohteet rahaston kuukausikatsauksesta, jonka löydät tämän sivun Dokumenteista ja lisätiedoista.

Salkunhoitaja tuntee kotimaan markkinan

Kotimaisiin osakkeisiin sijoittaessa OP Varainhoidon pitkä kokemus kotimaan osakemarkkinoista on sijoittajan vankka turva ja jatkuva voimavara. Rahaston salkunhoitaja huolehtii siitä, että salkussa on kiinnostavimmat ja tuottopotentiaaliltaan houkuttelevimmat suomalaiset yhtiöt.

Kotimaiset pörssiyhtiöt maksavat yleensä hyviä osinkoja, ja pitkäjänteinen rahastosijoittaja maksaa niistä veron vasta kotiuttaessaan voittoja rahastosta. Hyvin hajautetun rahaston kautta omistat suurella todennäköisyydellä jokaisen pörssipäivän parhaita nousijoita.

OP-Suomi

Palkkiot verkossa

MERKINTÄPALKKIO VUOSITTAINEN HALLINNOINTIPALKKIO LUNASTUSPALKKIO
0,00 % 1,60 % 0,75 %

Jatkuvista säästösopimuksista ei peritä merkintäpalkkiota. Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita.

OP-Suomen marraskuun tuotto kehittyi linjassa vertailuindeksin -3,2 prosentin tuoton kanssa

OP-Suomen tuotto marraskuussa oli -3,5 prosenttia, mikä oli pitkälti linjassa vertailuindeksi OMX Helsinki Cap Yieldin tuottokehityksen kanssa. Tuottoa paransi ylipainot ostospekulaation kohteeksi päätyneessä Baswaressa sekä odotettua paremmasta tuloksesta raportoineessa Terveystalossa. Myös sijoitus Huhtamäessä tuotti hyvin. Tuottoa rasitti puolestaan ylipaino UPM:ssä, jota painoivat uutiset sellun hinnanlaskusta Kiinan markkinoilla. Myös alipainot Koneessa ja Nordeassa heikensivät tuottoa.

Lisäsimme marraskuussa mm. Nordean, Nesteen ja Sampon painoa rahastossa. Nordean ja Sampon osinkotuotot ja arvostukset ovat kurssilaskujen myötä asettuneet houkuttelevalle tasolle. Nesteelle kuluvasta vuodesta on puolestaan muodostumassa tuloksen osalta vahva vuosi. Myös tulevien vuosien osalta moni asia, kuten USA:ssa BTC-verotuki ja uusiutuvien polttoaineiden sekoitusvelvoite, ovat kehittymässä Nesteen kannalta suotuisasti. Kevensimme marraskuussa puolestaan metsäyhtiöiden painoa. Kevensimme myös Valmetin painoa hyvän kurssikehityksen seurauksena.

Rahastossamme oli marraskuun lopussa 44 yhtiön osakkeita. Kuun aikana Nordea korvasi Fortumin viiden suurimman sijoituksen joukossa Nokian, Nesteen, UPM:n ja Sampon säilyttäessä paikkansa. Kuun lopussa rahaston suurimmat ylipainot vertailuindeksiin nähden olivat Cramon, KCR:n ja Asiakastiedon osakkeissa. Suurimmat alipainot olivat puolestaan Koneen, Nordean ja Elisan osakkeissa.

Markkinoiden levottomuus oli marraskuussa selvästi laajemmalla pohjalla kuin lokakuun korjausliikkeessä. Osakekurssien laskuun liittyi myös yrityslainojen riskilisien leveneminen, mitä ei juurikaan nähty lokakuun laskussa. Öljyn hinta oli myös voimakkaassa laskussa ja korot kääntyivät uudelleen alaspäin, kohti loppukesän tasoja. Marraskuun lopussa FED tarkensi lausuntoaan korkopolitiikan suhteen. Markkinoilla tämä tulkittiin siten, että keskuspankki olisi sittenkin varovaisempi korkojen noston osalta ja ehkä jopa valmis hidastamaan tahtia, mikä sai aikaan helpotuksen kovasti myydyissä riskillisissä omaisuuslajeissa. Lisäksi marras-joulukuun taitteessa pidetyssä G20 kokouksessa Yhdysvallat ja Kiina sopivat tauosta kaupanesteiden rakentamisessa. Vaikka kyse ei ole pysyvästä helpotuksesta, on sillä tunnelmaa parantava vaikutus. Osakemarkkina-ajureiden osalta huomiomme keskittyy korko- ja inflaatiokehityksen lisäksi erityisesti tuloskasvuun sekä taloudelliseen ja poliittiseen kehitykseen. Suosimme syklisiä osakkeita. Olemme pyrkineet käyttämään hyväksi viimeaikaista korjausliikettä niiden yhtiöiden osalta, joiden pitkän aikavälin näkymiin uskomme vahvasti.

 

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien osakesijoitusten avulla. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa.

Rahaston varat sijoitetaan hajautetusti eri yhtiöiden osakkeisiin. Tyypillisesti rahasto sijoittaa varansa noin 30–50 yhtiön osakkeeseen, mutta määrä voi vaihdella salkunhoitajan näkemyksestä riippuen. OP-Suomi pyrkii pitkällä aikavälillä OMX Helsinki Cap Yield -vertailuindeksiään parempaan tuottoon, joten se voi ottaa korkeaa aktiiviriskiä ja poiketa merkittävästi vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja riskitasosta salkunhoitajana toimivan Teemu Salosen näkemyksen mukaisesti.

Dokumentit ja lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Teemu Salonen
Vertailuindeksi
OMX Helsinki CAP Yield
Perustamispäivä
01.10.1994
ISIN
FI0008800206
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
904 Meur
Osuuden arvo (07.12.)
280,41 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintietoesite
Lataa
Vastuullisuusraportti
Lataa

Kumulatiivinen tuotto

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Suomi A -6,61 % -12,82 % -16,91 % -7,97 % +3,87 % +8,27 %
Vertailuindeksi -6,52 % -10,85 % -13,36 % -1,00 % +6,88 % +10,40 %

Vuosittainen tuotto

2013 2014 2015 2016 2017 Vuoden alusta
OP-Suomi A +35,00 % +9,24 % +16,54 % +18,37 % +5,34 % -9,93 %
Vertailuindeksi +31,63 % +10,58 % +15,92 % +13,28 % +11,54 % -2,26 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk
OP-Suomi A 13,75 % -0,56
Vertailuindeksi - -

Omistaja-asiakkaan edut

  • Omistaja-asiakkaana ostat, myyt ja vaihdat lähes kaikkia rahastojamme ilman kuluja.
  • OP-sijoituskumppani on palvelukokonaisuus omistaja-asiakkaalle, jolle on kertynyt sijoitusvarallisuutta. Saat oman yhteyshenkilön sekä kattavaa ja ajantasaista markkinatietoa sijoituspäätöstesi tueksi.
  • Omistaja-asiakkaat pääsevät automaattisesti osakekaupankäynnin hinnaston toiselle hintaportaalle, jossa välityspalkkion suuruus on 0,18 % (vähintään 8 €), kun ensimmäisen palkkioportaan välityspalkkio on 0,2 % (vähintään 8 €).

OP-bonukset

Omistaja-asiakkaalle kertyy säästöjen ja sijoitusten lisäksi OP-bonuksia myös

  • lainoista
  • tileillä olevat varoista
  • OP-Visan Credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista
  • kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista.

OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.

Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy.