Kivipino kosken edustalla.

OP-Suomi

Sijoita kotimaisiin yrityksiin
1

Yhdellä sijoituksella kiinnostavimmat kotimaiset yhtiöt haltuun

OP-Suomen salkkuun poimitaan kiinnostavimmat ja tuottopotentiaaliltaan houkuttelevimmat yhtiöt kokoon katsomatta.

2

Paikallinen salkunhoitaja tuntee kotimaan markkinan

Rahaston sijoituksista vastaavalla OP Varainhoidolla on pitkä ja vankka kokemus sijoittamisesta kotimaan osakemarkkinoille.

3

Omistaja-asiakkaan edut

Omistaja-asiakkaana saat rahastomerkinnät maksutta ja OP-bonuksia.

Houkuttelevimmat kotimaiset

OP-Suomi on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääosin Suomen osakemarkkinoille yrityksiin, joiden tuottopotentiaali muodostuu osingosta ja arvonkehityksestä.

Sijoitukset hajautetaan 30-50 suomalaiseen yritykseen, jotka ovat potentiaaliinsa nähden arvostukseltaan edullisia yhtiöitä, rakenteellisia voittajia tai houkuttelevia osingonmaksajia. Näet rahaston suurimmat sijoituskohteet rahaston kuukausikatsauksesta, jonka löydät tämän sivun Dokumenteista ja lisätiedoista.

Salkunhoitaja tuntee kotimaan markkinan

Kotimaisiin osakkeisiin sijoittaessa OP Varainhoidon pitkä kokemus kotimaan osakemarkkinoista on sijoittajan vankka turva ja jatkuva voimavara. Rahaston salkunhoitaja huolehtii siitä, että salkussa on kiinnostavimmat ja tuottopotentiaaliltaan houkuttelevimmat suomalaiset yhtiöt.

Kotimaiset pörssiyhtiöt maksavat yleensä hyviä osinkoja, ja pitkäjänteinen rahastosijoittaja maksaa niistä veron vasta kotiuttaessaan voittoja rahastosta. Hyvin hajautetun rahaston kautta omistat suurella todennäköisyydellä jokaisen pörssipäivän parhaita nousijoita.

OP-Suomi

Palkkiot verkossa

MERKINTÄPALKKIO VUOSITTAINEN HALLINNOINTIPALKKIO LUNASTUSPALKKIO
0,00 % 1,60 % 0,75 %

Jatkuvista säästösopimuksista ei peritä merkintäpalkkiota. Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita.

OP-Suomen tuotto huhtikuussa reilut kaksi prosenttia

OP-Suomen tuotto huhtikuussa oli vertailuindeksin mukaisesti reilut kaksi prosenttia positiivinen. Vuoden alusta laskettuna rahaston tuotto on vajaat 13 prosenttia, noin puolitoista prosenttiyksikköä vertailuindeksin tuottoa jäljessä. Huhtikuussa rahaston sijoituksista hyvin tuottivat ylipainot Detection Technologyssa, Konecranesissa ja Suomen Hoivatiloissa. Suhteellista tuottoa avitti myös alipainot Keskon, Nokian ja Orionin osakkeissa. Tuottoa rasitti etenkin ylipaino Metsä Boardissa, jonka osake laski voimakkaasti yhtiön yllättäen ilmoitettua mittavista ylläpitoluontoisista investoinneista Husumin tehdasintegraatin sellutehtaan uusimiseen. Epävarmassa sellumarkkinassa odotettu vahva kassavirta lähivuosille on ollut osaketta tukeva tekijä, mihin nyt ilmoitetut investoinnit tekevät loven. Osakkeen arvostus on tästä huolimatta houkutteleva, mikäli sellumarkkinoilla nähdään loppuvuodesta odottamamme kysyntävetoinen käänne parempaan. Myös Koneen ja Valmetin alipainot rasittivat rahaston tuottoa suhteessa vertailuindeksiin.

Kasvatimme huhtikuussa konepajasektorin painoa rahastossa, sillä parantunut globaali kasvunäkymä ja alkuvuodelta raportoidut hyvät tilauskertymät antavat odottaa hyvän kehityksen syklisellä sektorilla jatkuvan. Ostimme sektorilta muun muassa Metson, Konecranesin ja Valmetin osakkeita. Rahoitimme ostot keventämällä painoa esimerkiksi Nordean, Keskon ja Orionin osakkeissa. Rahastossamme oli maaliskuun lopussa 44 yhtiön osakkeita.  Fortum nousi Wärtsilän ohi rahaston viiden suurimman sijoituksen joukkoon (Sampo, UPM, Nordea, Neste, Fortum). Kuun lopussa rahaston suurimmat ylipainot vertailuindeksiin nähden olivat UPM:n, Metsä Boardin ja Konecranesin osakkeissa. Suurimmat alipainot olivat puolestaan Koneen, Nokian ja Keskon osakkeissa.

Huhtikuussa talousnäkymissä tapahtui odottamaamme positiivista kehitystä Kiinan osalta. Vaikuttaisi, että Kiinan kasvunäkymä on piristymässä tehtyjen elvytystoimien seurauksena. Tällä on viiveellä selvä positiivinen vaikutus myös Euroopan tilanteeseen. Yhdistelmä Kiinan paranevaa talouskuvaa sekä hyvin matalia korkoja ja kevyttä rahapolitiikkaa auttoi markkinat huhtikuussa erittäin vahvaan kehitykseen. Vahva tuloskauden alku niin USA:ssa kuin Euroopassakin edelleen auttoi riskisentimenttiä ja vahvistaa talouden hyvän vireen näkyvän nyt myös tuloksissa. Kotimainen tuloskausi on tosin alkuvaiheessa jäänyt kokonaisuutena odotuksia vaisummaksi, vaikka sekaan mahtuu iloisiakin yllätyksiä. Talouden kasvunäkymän säilyessä positiivisena edellytykset suotuisalle osakemarkkinakehitykselle näyttäisivät kuitenkin olevan ennallaan.

Antti Karesuo
Salkunhoitaja

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien osakesijoitusten avulla. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa.

Rahaston varat sijoitetaan hajautetusti eri yhtiöiden osakkeisiin. Tyypillisesti rahasto sijoittaa varansa noin 30–50 yhtiön osakkeeseen, mutta määrä voi vaihdella salkunhoitajan näkemyksestä riippuen. OP-Suomi pyrkii pitkällä aikavälillä OMX Helsinki Benchmark Cap -vertailuindeksiään parempaan tuottoon, joten se voi ottaa korkeaa aktiiviriskiä ja poiketa merkittävästi vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja riskitasosta salkunhoitajana toimivan Teemu Salosen näkemyksen mukaisesti.

Dokumentit ja lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Antti Karessuo, Teemu Salonen
Vertailuindeksi
OMX Helsinki Benchmark Cap
Perustamispäivä
06.06.1994
ISIN
FI0008800206
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
984 Meur
Osuuden arvo (23.05.)
293,75 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintietoesite
Lataa
Vastuullisuusraportti
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (23.05)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Suomi A -7,99 % -2,65 % +3,22 % -13,46 % +6,95 % +6,39 %
Vertailuindeksi -6,74 % -0,43 % +5,48 % -6,15 % +11,42 % +9,50 %

Vuosittainen tuotto

2014 2015 2016 2017 2018 Vuoden alusta
OP-Suomi A +9,24 % +16,54 % +18,37 % +5,34 % -11,82 % +6,99 %
Vertailuindeksi +10,58 % +15,92 % +13,28 % +11,54 % -3,89 % +9,55 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk
OP-Suomi A 15,16 % -0,87
Vertailuindeksi - -

Omistaja-asiakkaan edut

  • Omistaja-asiakkaana ostat, myyt ja vaihdat lähes kaikkia rahastojamme ilman kuluja.
  • OP-sijoituskumppani on palvelukokonaisuus omistaja-asiakkaalle, jolle on kertynyt sijoitusvarallisuutta. Saat oman yhteyshenkilön sekä kattavaa ja ajantasaista markkinatietoa sijoituspäätöstesi tueksi.
  • Omistaja-asiakkaat pääsevät automaattisesti osakekaupankäynnin hinnaston toiselle hintaportaalle, jossa välityspalkkion suuruus on 0,18 % (vähintään 8 €), kun ensimmäisen palkkioportaan välityspalkkio on 0,2 % (vähintään 8 €).

OP-bonukset

Omistaja-asiakkaalle kertyy säästöjen ja sijoitusten lisäksi OP-bonuksia myös

  • lainoista
  • tileillä olevat varoista
  • OP-Visan Credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista
  • kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista.

OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.

Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy.