Kivipino kosken edustalla.

OP-Suomi

Sijoita kotimaisiin yrityksiin
1

Yhdellä sijoituksella kiinnostavimmat kotimaiset yhtiöt haltuun

OP-Suomen salkkuun poimitaan kiinnostavimmat ja tuottopotentiaaliltaan houkuttelevimmat yhtiöt kokoon katsomatta.

2

Paikallinen salkunhoitaja tuntee kotimaan markkinan

Rahaston sijoituksista vastaavalla OP Varainhoidolla on pitkä ja vankka kokemus sijoittamisesta kotimaan osakemarkkinoille.

3

Omistaja-asiakkaan edut

Omistaja-asiakkaana saat rahastomerkinnät maksutta ja OP-bonuksia.

Houkuttelevimmat kotimaiset

OP-Suomi on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääosin Suomen osakemarkkinoille yrityksiin, joiden tuottopotentiaali muodostuu osingosta ja arvonkehityksestä.

Sijoitukset hajautetaan 30-50 suomalaiseen yritykseen, jotka ovat potentiaaliinsa nähden arvostukseltaan edullisia yhtiöitä, rakenteellisia voittajia tai houkuttelevia osingonmaksajia. Näet rahaston suurimmat sijoituskohteet rahaston kuukausikatsauksesta, jonka löydät tämän sivun Dokumenteista ja lisätiedoista.

Salkunhoitaja tuntee kotimaan markkinan

Kotimaisiin osakkeisiin sijoittaessa OP Varainhoidon pitkä kokemus kotimaan osakemarkkinoista on sijoittajan vankka turva ja jatkuva voimavara. Rahaston salkunhoitaja huolehtii siitä, että salkussa on kiinnostavimmat ja tuottopotentiaaliltaan houkuttelevimmat suomalaiset yhtiöt.

Kotimaiset pörssiyhtiöt maksavat yleensä hyviä osinkoja, ja pitkäjänteinen rahastosijoittaja maksaa niistä veron vasta kotiuttaessaan voittoja rahastosta. Hyvin hajautetun rahaston kautta omistat suurella todennäköisyydellä jokaisen pörssipäivän parhaita nousijoita.

OP-Suomi

Palkkiot verkossa

MERKINTÄPALKKIO VUOSITTAINEN HALLINNOINTIPALKKIO LUNASTUSPALKKIO
0,00 % 1,60 % 0,75 %

Jatkuvista säästösopimuksista ei peritä merkintäpalkkiota. Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita.

OP-Suomen huhtikuun tuotto reilut 12 prosenttia 

OP-Suomen huhtikuun tuotto oli reilut 12 prosenttia positiivinen finanssimarkkinoiden palautuessa nopeasti maaliskuun jyrkästä pudotuksesta. Rahaston tuotto ylitti vertailuindeksin tuoton vajaalla prosenttiyksiköllä. Vuoden alusta rahaston tuotto on vajaat 13 prosenttia pakkasella, noin 2,5 prosenttiyksikköä vertailuindeksiä enemmän. Rahaston sijoituksista huhtikuussa hyvin tuottivat etenkin Keskon, Fortumin ja Terveystalon ylipainot. Suhteellista tuottoa auttoi myös alipainot Nokian Renkaiden ja Wärtsilän osakkeissa. Tuottoa rasittivat puolestaan etenkin Nesteen ja Detection Technologyn ylipainot sekä Orionin alipaino suhteessa vertailuindeksiin.

Rahastossamme oli kuun lopussa 32 yhtiön osakkeita, joista viisi suurinta ovat Fortum, Neste, Kesko, Sampo ja Kone. Nostimme Sammon UPM-Kymmenen edelle rahaston viiden suurimman sijoituksen joukkoon osakkeen jäätyä nousussa jälkeen niin pohjoismaisia vakuutusverrokkejaan kuin kotimaan markkinaakin. Kasvatimme painoa myös Fortumissa.  Kevensimme painoa muun muassa kriisissä markkinaa vähemmän laskeneen Telian osakkeessa. Suurimmat ylipainot vertailuindeksiin nähden olivat Fortumin, Keskon ja Nesteen osakkeissa. Suurimmat alipainot olivat puolestaan Nokian, Nordean ja Stora Enson osakkeissa.

Maaliskuussa sijoitusmarkkinoilla nähtiin ennätyksellisen nopea ja voimakas lasku, kun koronakriisin vaikutukset lamauttivat maailmantalouden. Hieman yllättäen, tästä rahoitusmarkkinoiden kriisistä toivuttiin jo huhtikuussa hyvinkin vahvasti. Huhtikuu olikin itse asiassa yksi vahvimpia osakekuukausia miesmuistiin. Sijoitusmarkkinoiden vahvistumisen taustalla olivat vanhat lääkkeet. Keskuspankkien ja valtioiden erittäin massiiviset tukiohjelmat saivat markkinat katsomaan synkkenevän talousnäkymän yli, pidemmälle tulevaisuuteen. Koronakriisin alkuvaiheissa joka puolella on keskitytty hoitamaan tilanteesta kärsivien ongelmia ja estämään taudin hallitsematon leviäminen. Kovin pitkään taloudet eivät nykyisenkaltaisia rajoituksia kestä ja siksi suunnitelmat talouksien asteittaisesta avaamisesta on myös ollut merkittävä sijoitusmarkkinoiden optimismin lähde. Tässä ympäristössä vaihtoehtoisten tuottavien sijoituskohteiden puute tukee edelleen osakkeiden houkuttelevuutta pidemmällä aikavälillä, mutta viruksen vaikutukset yritysten tuloksiin lyhyellä aikavälillä on vielä pääosin näkemättä. Varsinkin tässä ympäristössä painotamme osakevalinnoissamme rakenteellista kasvua sekä vahvaa kassavirtaa, pitkällä aikavälillä kasvavaa osinkovirtaa sekä vakaata ja ennustettavaa liiketoimintaa.

Antti Karessuo
s
alkunhoitaja

OP-Suomi on osakerahasto joka sijoittaa varansa pääosin Suomen osakemarkkinoille yrityksiin, joiden tuottopotentiaali muodostuu osingosta ja arvonkehityksestä. Sijoituskohteet ovat potentiaaliinsa nähden arvostukseltaan edullisia yhtiöitä, rakenteellisia voittajia ja/tai houkuttelevia osingonmaksajia.

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien osakesijoitusten avulla. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa.

Rahaston varat sijoitetaan hajautetusti eri yhtiöiden osakkeisiin. Tyypillisesti rahasto sijoittaa varansa noin 30–50 yhtiön osakkeeseen, mutta määrä voi vaihdella salkunhoitajan näkemyksestä riippuen.

Rahaston sijoitukset voivat keskittyä myös toimialakohtaisesti, joten kyseisten toimialojen menestys voi vaikuttaa rahaston arvonkehitykseen.

Rahaston vertailuindeksi on OMX Helsinki Benchmark Cap. Rahasto pyrkii aktiivisella sijoittamisella saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Rahasto ottaa pääsääntöisesti huomattavaa aktiiviriskiä ja voi poiketa merkittävästi vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja
riskitasosta.

Rahasto noudattaa OP Varainhoidon Vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Vastuullisuusasioiden huomioiminen sijoitusanalyysissa ja -päätöksenteossa tuo lisäinformaatiota perinteisen taloudellisen ja markkinadatan lisäksi. Olennaiset vastuullisuusasiat voivat vaikuttaa pitkällä aikavälillä sijoituskohteiden taloudelliseen menestykseen ja siten tuottoon.   

Poissulkeminen: Rahasto poissulkee aktiivisista suorista sijoituksistaan kiistanalaisten aseiden valmistajia, lämpöhiiltä tuottavia kaivosyhtiöitä, lämpöhiiltä käyttäviä sähköyhtiöitä, sekä kansainvälisiä normeja rikkoneita yhtiöitä, joihin vaikuttaminen on ollut tuloksetonta. Poissulkulista on julkinen.

Yhtiökokoukset: OP:n rahastot osallistuvat kotimaisiin ja ulkomaisiin yhtiökokouksiin vastuullisuusnäkökulmia huomioivan OP-rahastoyhtiön omistajaohjauksen periaatteiden mukaisesti.

Kansainväliset normirikkomukset: Kansainväliset normit, kuten YK:n Global Compact, määrittelevät minimitason vastuulliselle liiketoiminnalle. OP Varainhoito vaikuttaa aktiivisissa suoria sijoituksia tekevissä OP-rahastoissa yhtiöihin, joiden nähdään rikkoneen kansainvälisiä normeja. Tavoitteena on, että normeja rikkoneet yhtiöt muuttavat toimintaansa ja alkavat noudattaa kansainvälisiä normeja toiminnassaan. Käytämme Sustainalytics-yhtiötä palveluntarjoajana tunnistamaan kansainväliset normirikkomukset. 

OP Varainhoito vaikuttaa tiettyihin yhtiöihin myös eri vastuullisuusteemoissa, kuten ilmastonmuutoskysymyksessä.

OP:n rahastojen ajankohtaisista vastuullisuusaiheista ja käytännön omistajavaikuttamisesta löytyy lisätietoja kaksi kertaa vuodessa julkaistavassa vastuullisen sijoittamisen katsauksessa. Tuorein vastuullisen sijoittamisen katsaus löytyy vastuullisen sijoittamisen sivulta.

Rahaston vastuullisuusanalyysin voi lukea rahaston kuukausikatsauksesta.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Antti Karessuo, Teemu Salonen
Vertailuindeksi
OMX Helsinki Benchmark Cap
Perustamispäivä
06.06.1994
ISIN
FI0008800206
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
764 Meur
Osuuden arvo (22.05.)
298,43 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintietoesite
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (22.05)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Suomi A +9,18 % -14,91 % -8,39 % -0,67 % -1,84 % +2,69 %
Vertailuindeksi +9,64 % -14,10 % -5,90 % -2,25 % +1,76 % +5,24 %

Vuosittainen tuotto

2015 2016 2017 2018 2019 Vuoden alusta
OP-Suomi A +16,54 % +18,37 % +5,34 % -11,82 % +23,09 % -11,69 %
Vertailuindeksi +15,92 % +13,28 % +11,54 % -3,89 % +20,64 % -9,37 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk
OP-Suomi A 25,63 % -0,02
Vertailuindeksi - -

Omistaja-asiakkaan edut

  • Omistaja-asiakkaana ostat, myyt ja vaihdat lähes kaikkia rahastojamme (säästäjän rahastot, vastuulliset rahastot sekä osake- ja korkorahastot) ilman kuluja.
  • Omistaja-asiakkaana voit säästää rahastoihin myös vakuutussäästämisen kautta. OP-sijoitusvakuutus ja OP-säästösopimus ovat omistaja-asiakkaille tarkoitettuja vakuutussäästämisen tuotteita, joihin on vaivatonta ja joustavaa säästää pitkäaikaisesti. Sijoituskohteiden vaihto ja varojen siirto vakuutukseen on kulutonta. 
  • Omistaja-asiakkaat pääsevät automaattisesti osakekaupankäynnin hinnaston toiselle hintaportaalle, jossa välityspalkkion suuruus on 0,17 % (vähintään 7 €), kun ensimmäisen palkkioportaan välityspalkkio on 0,2 % (vähintään 9 €).

OP-bonukset

Omistaja-asiakkaalle kertyy säästöjen ja sijoitusten lisäksi OP-bonuksia myös

  • lainoista
  • tileillä olevat varoista
  • OP-Visan Credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista
  • kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista.

OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.

 

Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy.