OP Kiina

OP-Kiina

Valtavat mittasuhteet, valtava potentiaali

Kiina – maailman suurin vientitalous ja kasvava kotimarkkina

Manner-Kiinan markkinat antavat sijoittajille tilaisuuden sijoittaa laatuyrityksiin, jotka toimivat varakkaiden kuluttajien, vanhenevan väestön ja teknologisten innovaatioiden kaltaisilla rakenteellisen kasvun alueilla. Ne avaavat mahdollisuuksia teknologiavetoisille rintamille, joilla Kiina on edelläkävijä ja tavoittelee johtoasemaa. Näistä alueista hyviä esimerkkejä ovat muun muassa itseohjautuvat autot, tekoäly, verkkokauppa ja mobiilimaksaminen. Lisäksi Kiinan viimeaikaiset ponnistelut avata finanssimarkkinoitaan laajemmin ulkomaisille toimijoille ovat helpottaneet kansainvälisten sijoittajien pääsyä käsiksi maan tarjoamiin mahdollisuuksiin.

Kiinan kasvava keskiluokka sekä tukee että vaatii entistä hienostuneempaa kulutushyödykevalikoimaa, ja tähän kysyntään vastaavat yhä useammin kotimaiset yritykset. Samaan aikaan kiinalaisyritykset kipuavat teknologiakäyrällä siirtyen matalan katteen hyödykkeistä korkeamman lisäarvon tuotantoon ja luovat uudenlaisia mahdollisuuksia kestokulutustavaramarkkinoilla, elintarvike- ja juomateollisuudessa, viihdeteollisuudessa sekä matkailussa. Teknologia- ja automaatioalan edistysaskeleet ovat ripeitä muun muassa kämmenlaitteiden komponenttien, ohjelmistopalveluiden ja tehdasautomaation aloilla. Terveydenhuollossa näemme innovatiivisia palveluita sekä lääkealan tutkimusta ja tuotekehitystä, ja mukana kehityksessä on myös perinteinen kiinalainen lääketiede.

Makrotaloudesta kumpuavia mahdollisia uhkia ovat mm. Yhdysvaltain ja Kiinan kauppasuhteet, Kiinan kiinteistömarkkinoiden laskusuhdanne ja valtio-omisteisten yhtiöiden liian suuri velkaantuminen. Nämä makrotalouden huolet ovat käymistilassa. Hallituksen pitkän aikavälin reitti kohti tasapainon kestävää korjausta on kuitenkin myönteinen, ja sillä tiellä on saavutettu jo huomattavaa menestystä.

Miksi kannattaa sijoittaa OP-Kiina-rahastoon?

 • Rahasto sopii sijoittajalle, joka haluaa hyötyä Kiinan nopeasta talouskasvusta.
 • Kasvava ja vaurastuva keskiluokka luovat vahvaa kasvupotentiaalia väkiluvultaan maailman suurimmalle kotimarkkinalle.
 • OP-Kiina on mielenkiintoinen vaihtoehto sijoittajalle, joka tavoittelee korkeaa tuottoa voimakkaasti kasvavilta kehittyviltä markkinoilta.

Rahaston tuottokehitys voi vaihdella huomattavasti markkinatilanteiden mukaan, ja sen riskitaso on lähtökohtaisesti korkeampi kuin kehittyneille markkinoille sijoittavalla rahastolla. Rahastoon kohdistuu myös merkittävä valuuttakurssiriski, sillä rahaston Kiinan-sijoitukset tehdään juanmääräisesti, Hong Kongin ja Taiwanin puolestaan dollarimääräisesti. Rahastoa suositellaan sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa rahastosta aikaisintaan yhdeksän vuoden kuluttua.

Omistaja-asiakkaana ostat, myyt ja vaihdat OP-Kiina-rahastoa ilman kuluja. Kehittyvien markkinoiden rahastovalikoimaamme kuuluu myös kuusi muuta rahastoa. 

MERKINTÄPALKKIO VUOSITTAINEN HALLINNOINTIPALKKIO LUNASTUSPALKKIO
0,75 % 2,50 % 0,75 %

Jatkuvista säästösopimuksista ei peritä merkintäpalkkiota. Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita.

Kun länsimaissa kasvu takeltelee ja velkakriisin aiheuttama epävarmuus hiertää yhä markkinaa, jatkaa Aasia vahvaa nousuaan. Kiinan merkitys maailmantaloudelle on tunnettu tosiasia. Harva sen sijaan mieltää, kuinka valtavasti Kiinan kotimarkkinat ovat kasvaneet viimeisen vuosikymmenen aikana ‒ ja silti todellisen kasvun odotetaan olevan vasta edessä. Vahvan pohjan ennusteille luo maailman suurin, yli 1,3 miljardin väkiluku. Kasvupotentiaalin mittasuhteita kuvaa keskiluokkaan kuuluvien kuluttajien määrä. Kun heitä 2000-luvun alussa on noin 70 miljoonaa, on määrä nyt yli puoli miljardia ja muutaman vuoden sisään arviolta jo yli 700 miljoonaa eli enemmän kuin Euroopassa ja Yhdysvalloissa yhteensä. Samaan aikaan maa on menossa lännen ohi myös miljoonakaupunkien määrässä. Vuonna 2012 niitä oli 58 kpl, vuonna 2025 määrän odotetaan olevan peräti 128. Kiihtyvä kaupungistuminen edellyttää luonnollisesti merkittäviä panostuksia muun muassa infrastruktuuriin.

Voimakkaasti kasvaville kehittyville markkinoille sijoittavat osakerahastot palvelevat korkeaa tuottoa hakevaa sijoittajaa. Kehittyvän maan osakemarkkinoilla toimittaessa rahaston arvo voi vaihdella huomattavasti markkinatilanteiden mukaan ja sen riskitaso on lähtökohtaisesti korkeampi kuin kehittyneille markkinoille sijoittavalla rahastolla. Rahastoon kohdistuu myös merkittävä valuuttakurssiriski, sillä rahaston Kiinan sijoitukset tehdään juanmääräisesti, Hong Kongin ja Taiwanin dollarimääräisesti. OP-Kiina onkin maan kasvuun luottavan, tuottohakuisen sijoittajan valinta. Rahastoa suositellaan ensisijaisesti sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa rahastosta aikaisintaan yhdeksän vuoden kuluttua.

OP-Kiina -rahaston vuoden 2022 tuotto oli -23,40%

OP-Kiina -rahaston arvo laski vuonna 2022 -23,40%. Tuotto oli vertailuindeksiä heikompaa indeksin laskiessa -16,39%.
Rahaston asemointi laadukkaisiin kasvuyhtiöihin oli selkein syy rahaston relatiiviseen alituottoon. Nopeasti noussut korkotaso johti osakemarkkinoilla merkittävään rotaatioon, jossa sijoittajien pitkään suosiossa olleet kasvuosakkeet menestyivät arvo-osakkeita heikommin. OP-Kiinan sijoitusstrategia pohjautuu laadukkaiden kasvuyhtiöiden poimintaan ja vallinneessa markkinaympäristössä strategia ei menestynyt. Tyylirotaation ohella lisähaastetta rahastolle aiheutti myös Kiinan regulaatiotoimet, jotka kohdistuivat erityisesti suuriin teknologiayhtiöihin. Lisäksi Kiinassa koronatartuntojen leviämiseen suhtauduttiin nollatoleranssilla, ja merkittävät talouden sulkutoimenpiteet loivat epävarmuutta markkinoille.

Rahaston salkun asemointi säilyi varsin staattisena alkuvuonna. Salkussa Kiinan A-osakkeiden on 50% luokkaa. Sektoritasolla rahastolla oli vuoden aikana selvä ylipaino IT-sektorilla ja teollisuusosakkeissa. Voimakkain alipaino taas oli harkinnanvaraisissa kulutushyödykkeissä sekä finanssisektorilla. Rahaston sijoitusstrategiassa keskitytään laadukkaiden kasvuyhtiöiden poimintaan.

Rahasto ei ole käyttänyt sijoitustoiminnassaan toiminnassaan johdannaisia alkuvuoden aikana.

Ukrainan sota, voimakkaasti kohonneet energian hinnat ja korkea inflaatio pitävät markkinoita toistaiseksi otteessaan. Näiden tekijöiden ohella myös Kiinan keskushallinnon regulaatiotoimet ovat painaneet suurten kiinalaisten yhtiöiden markkina-arvoja kuluvan vuoden aikana. Viime aikoina pahimmat regulaatiohuolet ovat kuitenkin markkinoilla helpottaneet. Luopuminen nolla-koronapolitiikasta on myös omiaan tukemaan kiinalaisten yhtiöiden näkymiä. Maltillistuneet arvostustasot luovat myös osaltaan tilaa kurssinousulle epävarmuuksien hellittäessä.

OP-Kiina on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääosin Kiinan kansantasavallan, Hong Kongin ja Taiwanin osakemarkkinoille.

Rahaston sijoitukset ovat pääosin tehty paikallisissa valuutoissa ja täten rahastossa on merkittävä valuuttakurssiriski.

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien osakesijoitusten avulla. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden ja valuuttakurssien muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa.

Rahaston sijoitusaste voi vaihdella siten, että rahaston arvosta vähintään 75% ja enintään 100% sijoitetaan osakemarkkinoille. Tyypillisesti osakepaino liikkuu välillä 90-100%.

Rahaston varat sijoitetaan laajasti eri yhtiöiden osakkeisiin. Tyypillisesti rahasto sijoittaa varansa noin 40-60:n yhtiön osakkeeseen, mutta määrä voi vaihdella salkunhoitajan näkemyksestä riippuen.

Rahaston vertailuindeksi on MSCI China 10/40 Index. Rahasto pyrkii aktiivisella sijoittamisella saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Rahasto ottaa pääsääntöisesti korkeaa aktiiviriskiä ja voi poiketa erittäin merkittävästi vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja
riskitasosta.

Rahasto noudattaa OP Varainhoidon Vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Vastuullisuusasioiden huomioiminen sijoitusanalyysissa ja -päätöksenteossa tuo lisäinformaatiota perinteisen taloudellisen ja markkinadatan lisäksi. Olennaiset vastuullisuusasiat voivat vaikuttaa pitkällä aikavälillä sijoituskohteiden taloudelliseen menestykseen ja siten tuottoon.   

Poissulkeminen: Rahasto poissulkee aktiivisista suorista sijoituksistaan kiistanalaisten aseiden valmistajia, lämpöhiiltä tuottavia kaivosyhtiöitä, lämpöhiiltä käyttäviä sähköyhtiöitä, sekä kansainvälisiä normeja rikkoneita yhtiöitä, joihin vaikuttaminen on ollut tuloksetonta. Poissulkulista on julkinen.

Yhtiökokoukset: OP:n rahastot osallistuvat kotimaisiin ja ulkomaisiin yhtiökokouksiin vastuullisuusnäkökulmia huomioivan OP-rahastoyhtiön omistajaohjauksen periaatteiden mukaisesti.

Kansainväliset normirikkomukset: Kansainväliset normit, kuten YK:n Global Compact, määrittelevät minimitason vastuulliselle liiketoiminnalle. OP Varainhoito vaikuttaa aktiivisissa suoria sijoituksia tekevissä OP-rahastoissa yhtiöihin, joiden nähdään rikkoneen kansainvälisiä normeja. Tavoitteena on, että normeja rikkoneet yhtiöt muuttavat toimintaansa ja alkavat noudattaa kansainvälisiä normeja toiminnassaan. Käytämme Sustainalytics-yhtiötä palveluntarjoajana tunnistamaan kansainväliset normirikkomukset. 

OP Varainhoito vaikuttaa tiettyihin yhtiöihin myös eri vastuullisuusteemoissa, kuten ilmastonmuutoskysymyksessä.

OP:n rahastojen ajankohtaisista vastuullisuusaiheista ja käytännön omistajavaikuttamisesta löytyy lisätietoja kaksi kertaa vuodessa julkaistavassa vastuullisen sijoittamisen katsauksessa. Tuorein vastuullisen sijoittamisen katsaus löytyy vastuullisen sijoittamisen sivulta.

Rahaston vastuullisuusanalyysin voi lukea rahaston kuukausikatsauksesta.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (UK) LIMITED
Vertailuindeksi
MSCI China 10/40
Perustamispäivä
10.06.2002
ISIN
FI0008805965
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
220 Meur
Osuuden arvo (03.02.)
479,33 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Avaintietoasiakirja
Lataa
Säännöt
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (03.02)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Kiina A +2,97 % +18,71 % −1,11 % −10,56 % +5,49 % +4,07 %
Vertailuindeksi +5,94 % +28,20 % +2,39 % −4,65 % −0,63 % −1,09 %

Vuosittainen tuotto

2018 2019 2020 2021 2022 Vuoden alusta
OP-Kiina A −22,69 % +43,61 % +58,12 % −10,61 % −23,40 % +6,25 %
Vertailuindeksi −14,13 % +24,43 % +19,95 % −14,08 % −16,39 % +9,28 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Kiina A 33,53 % -0,39 -
Vertailuindeksi - - -

Omistaja-asiakkaan edut 1.1.2021 alkaen

 • Arvo-osuustili ja säilytys 0 €: Koti- ja ulkomaisten osakkeiden ja ETF:ien säilytys ilman kuukausimaksuja. 
 • Rahastojen ostot ja myynnit 0 €: Osta, myy ja vaihda lähes kaikkia rahastoja ilman kuluja sekä kerrytä rahastosäästämisestä OP-bonuksia.*
 • Edut osakekaupankäynnistä:
  • 1 %:n välityspalkkiokatto Suomen ja Ruotsin osakkeista sekä arvopapereista – osakkeista, warranteista ja ETF:stä.
  • Välityspalkkio 0,05-0,17 % eli mitä enemmän kauppaa käyt, sitä alhaisemmat kaupankäyntikustannukset. Edellä mainitut edut voimassa OP-mobiilissa, OP-yritysmobiilissa ja op.fi-palvelussa.
 • Osakeanalyysi 0 €: maksuton osake- ja markkina-analyysi. 
 • Säästövakuutuksen edut: Vakuutuksen avaaminen, sijoituskohteiden vaihto verkossa ja lisäsijoitukset OP Sijoitusvakuutukseen ovat kuluttomia. Sijoitussidonnaiset vakuutussäästöt kerryttävät OP-bonuksia, poislukien yksilölliset sijoitusvakuutukset.**

*OP-bonuksia ei kerry R2 Crystal -rahastosta ja rahastojen instituutiosarjoista. 

OP-bonukset

Omistaja-asiakkaalle kertyy säästöjen ja sijoitusten lisäksi OP-bonuksia myös

 • lainoista
 • tileillä olevat varoista
 • kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista

OP-bonuksia kerryttävät 1.11.2020 alkaen:

 • asuntolainat, vakuudelliset pankkilainat, opintolainat
 • säästämisen ja sijoittamisen tilit
 • rahastot ja sijoitussidonnaiset vakuutukset
 • vahinkovakuutuksen laskut

Muutoksen myötä 1.11.2020 OP-bonuksia ei kerry:

 • Käyttötilin talletuksista
 • vakuudettomista kulutusluotoista (Jousto-, Täsmä-, Kerta- ja Tililuotto)
 • OP:n osamaksurahoituksesta
 • OP-Visa credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista, OP-Visa ja OP Duo -korttien korollisen luoton saldosta.

OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.

**Seuraavat vakuutussäästöihin liitetyt sijoituskohteet eivät kerrytä OP-bonuksia 1.4.2022 alkaen: OP-Venäjä A, JPM Russia A, JPM Emerging Europe Equity Fund ja BlackRock GF Emerging Europe Fund A.

Muistathan, että sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo voi nousta ja laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan.  OP-rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy, jonka asiamiehenä osuuspankki toimii. Seuraavista erikoissijoitusrahastoista veloitetaan normaalit kaupankäyntikulut: OP-Palvelukiinteistöt-, OP-Metsänomistaja-, OP-Vuokratuotto- ja OP-Alternative Portfolio-erikoissijoitusrahastot.