OP Kiina

OP-Kiina

Valtavat mittasuhteet, valtava potentiaali

Kiinan bruttokansantuote on kasvanut keskimäärin kymmenen prosentin vauhdilla viimeiset 30 vuotta ja maa on jo kohonnut maailmantalouden uudeksi veturiksi. Silti sen todellinen kasvutarina on sijoittajan näkökulmasta vasta alussa talouden painopisteen siirtyessä viennistä kotimarkkinoille.

  • OP-Kiina tarjoaa tehokkaan tavan sijoittaa hajautetusti Suur-Kiinan alueelle eli manner-Kiinaan, Hongkongiin sekä Taiwaniin.
  • Salkunhoitajaksi on valittu laajan paikallisosaaminen perusteella J.P. Morgan Asset Management.

OP-Kiina

Palkkiot verkossa

MERKINTÄPALKKIO VUOSITTAINEN HALLINNOINTIPALKKIO LUNASTUSPALKKIO
0,75 % 2,50 % 0,75 %

Jatkuvista säästösopimuksista ei peritä merkintäpalkkiota. Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita.

Kun länsimaissa kasvu takeltelee ja velkakriisin aiheuttama epävarmuus hiertää yhä markkinaa, jatkaa Aasia vahvaa nousuaan. Kiinan merkitys maailmantaloudelle on tunnettu tosiasia. Harva sen sijaan mieltää, kuinka valtavasti Kiinan kotimarkkinat ovat kasvaneet viimeisen vuosikymmenen aikana ‒ ja silti todellisen kasvun odotetaan olevan vasta edessä. Vahvan pohjan ennusteille luo maailman suurin, yli 1,3 miljardin väkiluku. Kasvupotentiaalin mittasuhteita kuvaa keskiluokkaan kuuluvien kuluttajien määrä. Kun heitä 2000-luvun alussa on noin 70 miljoonaa, on määrä nyt yli puoli miljardia ja muutaman vuoden sisään arviolta jo yli 700 miljoonaa eli enemmän kuin Euroopassa ja Yhdysvalloissa yhteensä. Samaan aikaan maa on menossa lännen ohi myös miljoonakaupunkien määrässä. Vuonna 2012 niitä oli 58 kpl, vuonna 2025 määrän odotetaan olevan peräti 128. Kiihtyvä kaupungistuminen edellyttää luonnollisesti merkittäviä panostuksia muun muassa infrastruktuuriin.

Voimakkaasti kasvaville kehittyville markkinoille sijoittavat osakerahastot palvelevat korkeaa tuottoa hakevaa sijoittajaa. Kehittyvän maan osakemarkkinoilla toimittaessa rahaston arvo voi vaihdella huomattavasti markkinatilanteiden mukaan ja sen riskitaso on lähtökohtaisesti korkeampi kuin kehittyneille markkinoille sijoittavalla rahastolla. Rahastoon kohdistuu myös merkittävä valuuttakurssiriski, sillä rahaston Kiinan sijoitukset tehdään juanmääräisesti, Hong Kongin ja Taiwanin dollarimääräisesti. OP-Kiina onkin maan kasvuun luottavan, tuottohakuisen sijoittajan valinta. Rahastoa suositellaan ensisijaisesti sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa rahastosta aikaisintaan yhdeksän vuoden kuluttua.

OP-Kiina syyskuu 2019 

Salkku tuotti kuukauden aikana vertailuindeksiä paremmin terveysalan osakevalintojen ja IT-sektorin ylipainotuksen vetämänä, vaikka terveysalan ylipainotus heikensikin osakevalintojen vaikutusta. Vastapainona toimivat yhdyskuntapalveluiden osakevalinnat ja energiasektorin alipainotus.

IT-sektorin ylipainotuksista Beijing Thunisoft ja Venustech tekivät vahvat tulokset ilmeisesti kotimarkkinoiden rakenteellisista syistä, kuten turvallisuudesta ja tuonnin korvautumisesta johtuen. Beijing Thunisoft näyttää yhdeltä sektorin suurimmista voittajista, kun Kiinan hallitus suunnittelee oikeuslaitoksen tietojärjestelmien päivittämistä, kun taas Venustech hyötyy Kiinan kyberturvallisuusmarkkinoiden rakenteellisesta kasvusta. Terveydenhuoltosektorin hyvään tulokseen vaikutti ennen kaikkea se, ettei rahasto omistanut Sino Biopharmin osakkeita, jotka laskivat huonon tarjouskilpailumenestyksen myötä.

Yhdysvaltain pörssissä listattujen talletustodistustemme arvo laski useilla sektoreilla, mutta pääosin viestintäalalla, kun esimerkiksi IQiyin ja Douyun arvo laski. Lasku johtui Yhdysvaltain pääomamarkkinoiden mahdollisen sulkemisen kiinalaisilta yhtiöiltä ja videosisältöjen kansallisen sääntelyn tiukentumisen aiheuttamista huolista.

Tulosta heikensi myös energiasektorin alipainotus, kun rahaston omistuksiin kuulumattoman CNOOC:n osakkeet nousivat öljyn hinnan noustua Saudi-Arabian öljyinfrastruktuuriin kohdistuneiden drooni-iskujen vanavedessä. Rahasto keskittyy jatkossakin laadukkaisiin yrityksiin toimialoilla, joilla näemme mahdollisuuden rakenteelliseen kasvuun. Näitä ovat teknologia ja automaatio, terveydenhuolto ja kuluttaja-ala. Lisäksi säilytämme todennäköisesti alipainotuksemme toimialoilla, joihin valtio puuttuu merkittävästi.

OP-Kiina on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääosin Kiinan kansantasavallan, Hong Kongin ja Taiwanin osakemarkkinoille.

Rahaston sijoitukset ovat pääosin tehty paikallisissa valuutoissa ja täten rahastossa on merkittävä valuuttakurssiriski.

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien osakesijoitusten avulla. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden ja valuuttakurssien muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa.

Rahaston sijoitusaste voi vaihdella siten, että rahaston arvosta vähintään 75% ja enintään 100% sijoitetaan osakemarkkinoille. Tyypillisesti osakepaino liikkuu välillä 90-100%.

Rahaston varat sijoitetaan laajasti eri yhtiöiden osakkeisiin. Tyypillisesti rahasto sijoittaa varansa noin 40-60:n yhtiön osakkeeseen, mutta määrä voi vaihdella salkunhoitajan näkemyksestä riippuen.

Rahaston vertailuindeksi on MSCI China 10/40 Index. Rahasto pyrkii aktiivisella sijoittamisella saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Rahasto ottaa pääsääntöisesti korkeaa aktiiviriskiä ja voi poiketa erittäin merkittävästi vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja
riskitasosta.

Rahasto noudattaa OP Varainhoidon Vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Vastuullisuusasioiden huomioiminen sijoitusanalyysissa ja -päätöksenteossa tuo lisäinformaatiota perinteisen taloudellisen ja markkinadatan lisäksi. Olennaiset vastuullisuusasiat voivat vaikuttaa pitkällä aikavälillä sijoituskohteiden taloudelliseen menestykseen ja siten tuottoon.   

Poissulkeminen: Rahasto poissulkee aktiivisista suorista sijoituksistaan kiistanalaisten aseiden valmistajia, lämpöhiiltä tuottavia kaivosyhtiöitä, lämpöhiiltä käyttäviä sähköyhtiöitä, sekä kansainvälisiä normeja rikkoneita yhtiöitä, joihin vaikuttaminen on ollut tuloksetonta. Poissulkulista on julkinen.

Yhtiökokoukset: OP:n rahastot osallistuvat kotimaisiin ja ulkomaisiin yhtiökokouksiin vastuullisuusnäkökulmia huomioivan OP-rahastoyhtiön omistajaohjauksen periaatteiden mukaisesti.

Kansainväliset normirikkomukset: Kansainväliset normit, kuten YK:n Global Compact, määrittelevät minimitason vastuulliselle liiketoiminnalle. OP Varainhoito vaikuttaa aktiivisissa suoria sijoituksia tekevissä OP-rahastoissa yhtiöihin, joiden nähdään rikkoneen kansainvälisiä normeja. Tavoitteena on, että normeja rikkoneet yhtiöt muuttavat toimintaansa ja alkavat noudattaa kansainvälisiä normeja toiminnassaan. Käytämme Sustainalytics-yhtiötä palveluntarjoajana tunnistamaan kansainväliset normirikkomukset. 

OP Varainhoito vaikuttaa tiettyihin yhtiöihin myös eri vastuullisuusteemoissa, kuten ilmastonmuutoskysymyksessä.

OP:n rahastojen ajankohtaisista vastuullisuusaiheista ja käytännön omistajavaikuttamisesta löytyy lisätietoja kaksi kertaa vuodessa julkaistavassa vastuullisen sijoittamisen katsauksessa. Tuorein vastuullisen sijoittamisen katsaus löytyy vastuullisen sijoittamisen sivulta.

Rahaston vastuullisuusanalyysin voi lukea Lisätietoja-haitarista. 

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
JPMorgan Asset Management
Vertailuindeksi
MSCI China 10/40
Perustamispäivä
10.06.2002
ISIN
FI0008805965
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
220 Meur
Osuuden arvo (01.04.)
399,68 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintietoesite
Lataa
Vastuullisuusraportti
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (31.03)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Kiina A -7,52 % -3,76 % +5,49 % +7,76 % +10,07 % +2,98 %
Vertailuindeksi -7,84 % -9,26 % +0,75 % -5,30 % +4,64 % +2,05 %

Vuosittainen tuotto

2015 2016 2017 2018 2019 Vuoden alusta
OP-Kiina A +1,67 % -8,71 % +37,05 % -22,69 % +43,61 % -4,07 %
Vertailuindeksi +4,93 % +3,43 % +31,17 % -14,13 % +24,43 % -10,56 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk
OP-Kiina A 22,91 % 0,35
Vertailuindeksi - -

Omistaja-asiakkaan edut

  • Omistaja-asiakkaana ostat, myyt ja vaihdat lähes kaikkia rahastojamme (säästäjän rahastot, vastuulliset rahastot sekä osake- ja korkorahastot) ilman kuluja.
  • Omistaja-asiakkaana voit säästää rahastoihin myös vakuutussäästämisen kautta. OP-sijoitusvakuutus ja OP-säästösopimus ovat omistaja-asiakkaille tarkoitettuja vakuutussäästämisen tuotteita, joihin on vaivatonta ja joustavaa säästää pitkäaikaisesti. Sijoituskohteiden vaihto ja varojen siirto vakuutukseen on kulutonta. 
  • Omistaja-asiakkaat pääsevät automaattisesti osakekaupankäynnin hinnaston toiselle hintaportaalle, jossa välityspalkkion suuruus on 0,17 % (vähintään 7 €), kun ensimmäisen palkkioportaan välityspalkkio on 0,2 % (vähintään 9 €).

OP-bonukset

Omistaja-asiakkaalle kertyy säästöjen ja sijoitusten lisäksi OP-bonuksia myös

  • lainoista
  • tileillä olevat varoista
  • OP-Visan Credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista
  • kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista.

OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.

 

Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy.