OP-Rohkea on rahasto, joka sopii korkeaa tuottoa tavoittelevalle säästäjälle.

OP-Rohkea

Rohkean ja uhkarohkean erottaa aktiivinen salkunhoitaja

 • Rahastoon säästämällä parempaa tuottoa

  OP-Rohkea on pitkän aikavälin säästämisen ratkaisu sijoittajalle, joka tavoittelee korkeita tuottoja eikä pelkää ajoittaisia arvonvaihteluita.

 • Rahasto pitkän aikavälin säästämiseen

  Rahastosäästäminen sopii hyvin eläkepäiviin varautumiseen tai suurempia hankintoja suunnittelevalle.

 • Hyödynnä omistaja-asiakkaan edut

  Omistaja-asiakkaana ostat, myyt ja vaihdat OP-Rohkea-rahastoa ilman kuluja. 

Osakemarkkinoille sijoittava säästäjän rahasto

Suurin osa OP-Rohkean varoista sijoitetaan osakemarkkinoille ja pienempi osa korkomarkkinoille. Näin rahasto sijoittuu riskitasoltaan alemmaksi kuin puhdas osakerahasto. Kattava maantieteellinen sekä korko- ja osakemarkkinoille jakautuva hajautus tekevät OP-Rohkeasta houkuttelevan vaihtoehdon säästäjälle, joka ei halua itse aktiivisesti tarkkailla sijoitusmarkkinoiden liikkeitä. OP-Rohkeaan säästäessä voi luottaa siihen, että salkunhoidon ammattilaiset seuraavat markkinoita taukoamatta ja tekevät tarvittavat toimenpiteet, jotta itse voi keskittyä rauhassa muihin asioihin.

Jo pienellä sijoitussummalla on mahdollista hajauttaa erittäin laajasti ja kustannustehokkaasti.

OP-Rohkea on rahasto tuottohakuiselle ja kärsivälliselle

OP-Rohkea-rahaston korkea tuotto-odotus rakentuu rahaston suuremmasta osakepainosta, mikä tuo mukanaan korkopainotteisia rahastoja voimakkaamman alttiuden markkinoiden heilahteluille. OP-Rohkeaan säästävä tietää, että pitkäjänteisessä sijoittamisessa aika kotiuttaa osuudet koittaa suotuisammassa vaiheessa. OP-Rohkea soveltuu parhaiten säästäjälle, joka aikoo lunastaa osuutensa aikaisintaan kuuden vuoden kuluttua. OP-Rohkea sopii esimerkiksi eläkepäiviin varautumiseen tai suurempia hankintoja suunnittelevalle.

Palkkiot verkossa

Merkintäpalkkio Vuosittainen hallintopalkkio Lunastuspalkkio
0 % 1,45 % 0,50 %

Rahastoon tehdyistä merkinnöistä ei peritä merkintäpalkkiota. Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita.

OP-Rohkea on yhdistelmärahasto, joka sijoittaa varansa pääosin maailman osakemarkkinoille ja osittain maailman korkomarkkinoille.

Perustilanteessa rahaston varoista 80 % sijoitetaan osakemarkkinoille ja 20 % korkomarkkinoille. Osakesidonnaisten sijoitusten osuus voi vaihdella välillä 70–100 % ja korkosijoitusten osuus välillä 0–30 %.

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa toisten rahastojen avulla. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa. Keskeisimmin johdannaisia käytetään osake- ja korkoriskien hallintaan.

Rahaston sijoitukset tulevat hajautetuksi laajasti eri yhtiöiden osakkeisiin ja joukkovelkakirjalainoihin, koska rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa rahastoilla.
Rahaston vertailuindeksi koostuu usean indeksin yhdistelmästä. Vertailuindeksin koostumus on saatavilla rahastoesitteestä.

Rahasto pyrkii aktiivisella sijoittamisella saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Rahasto ottaa pääsääntöisesti huomattavaa aktiiviriskiä ja voi poiketa merkittävästi vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja riskitasosta.

Osakepainoa säädellään aktiivisesti osakemarkkinariskin hallitsemiseksi ja tuottomahdollisuuksien hyödyntämiseksi. Myös johdannaisinstrumentteja voidaan käyttää erityisesti osake- ja korkoriskien hallintaan.

Salkunhoitajan kommentti 

Toukokuussa sijoitusmarkkinoiden elpyminen covid-19 viruksen aiheuttamasta talouden pysähtymisestä jatkui vahvana. Osakemarkkinat nousivat globaalisti, yrityslainojen riskilisät kapenivat ja öljykin virkosi voimakkaan tiputuksensa jälkeen yllättävänkin vahvasti. Huolimatta markkinoiden myötätuulesta ja eittämättä huomattavasti kasvavasta valtionlainojen tarjonnasta, pysytteli korkotaso varsin muuttumattomana. Osakemarkkinoiden nousu on tapahtunut merkittävän epäuskon vallitessa; miksi osakemarkkina kykenee nousemaan vauhdilla, vaikka tiedämme talouden hidastuneen rajusti, työttömyyden noustua ja yritysten tulosten heikentyessä huomattavasti? Yksiselitteistä vastausta ei ole, mutta epäilemättä liikkeen takana ovat hiljalleen alkaneet talouden avaustoimet, viruksen leviämisen voimakas hidastuminen länsimaissa, sekä vanhat tutut keskuspankkien ja valtioiden erittäin mittavat tukitoimet.  Öljyn hinta nousi toukokuussa voimakkaasti oltuaan hetkellisesti äärimmäisessä paineessa etenkin WTI-laadun osalta. Taloudelle tärkeän raaka-aineen hinnan elpyminen lisäsi osaltaan uskoa paluusta normaaliin, joka myös heijastui inflaatio-odotuksiin, jotka nekin olivat painuneet äärimmäisen mataliksi. Yrityslainojen korkoerot tiukkenivat selvästi ja siten tuotot myös näistä olivat vahvat. Euroopassa julkistettiin mittava talouden tukipaketti, johon kuuluu elementtejä, joiden nähdään tiivistävän merkittävästi eurooppalaista integraatiota. Integraatio on ollut käynnissä koko ajan, mutta paketti toteutuessaan antaa tälle selvää lisävauhtia. Paketin käsittely on kuitenkin vielä kesken ja kuten usein on ollut tapana, saattaa se vielä vesittyä suunnitellusta. Yhdysvaltain ja Kiinan välisten suhteiden heikkeneminen on jälleen noussut esille oltuaan piilossa viruksen täyttäessä otsikot. Suurvaltojen valtataistelu jatkuu ja Yhdysvaltain nykyhallinnon aiempia aggressiivisempi retoriikka ja toimet lisäävät entuudestaan vastakkainasettelua. Markkinoille tämä kehitys saattaa olla liian hidas ja vaikeaselkoinen, eikä siten kenties tarjoa selkeää tarttumakohtaa.  Uiguurien asiasta, kuten myös Hong Kongin autonomiasta, on tullut Yhdysvaltain hallinnolle tärkeitä ja näitä käytetään Kiinan vastaisten sanktioiden perusteluina, vaikka taustalla toki on halu Kiinan taloudellinen mahdin kasvun hidastamisesta. Kiinaa syytetään myös viruksen leviämisen huonosta estämisestä jyrkin sanamuodoin ja on vaikea nähdä Kiinan sulattavan syytöksiä helposti. Yhdysvallat on viime vuosina toteuttanut monia yllättäviä poliittisia ja taloudellisia päätöksiä, joita varmasti näemme myös jatkossa. 

Osakkeiden määrää salkuissa vähennettiin alipainoon siirtämällä sijoituksia korkomarkkinoille. Osakemarkkinat ovat nousseet vahvasti, vaikka talouden näkymät ovat heikentyneet. Markkinat ovat erkaantuneet taloudesta, minkä seurauksena arvostukset ovat nousseet korkeiksi. Koska koronakriisin kestoa on mahdoton ennustaa, osakkeiden viimeaikaista nousua on vaikea perustella. Pidemmän aikavälin strategiamme mukaisesti olemme kuitenkin kiinnostuneita osakeriskin lisäämisestä ja omaamisesta arvostusten palattua normaalimmille tasoille. Osakesijoituksissa painotamme laadukkaita yhtiöitä kaikilla markkina-alueilla. Tyyleistä painotuksia on kohdistettu myös pienemmän kokoluokan yhtiöihin ja kasvuteemaan. Maantieteellisistä alueista eurooppalaiset yhtiöt ovat salkuissa ylipainossa.

Korkosijoituksissa painotamme alemman osakeriskin vastapainona merkittävästi IG- ja HY-yrityslainoja, sekä kehittyvien maiden lainoja. Kohdistamme sijoituksista suuren osan euroalueen ulkopuolelle. Sijoituksia kehittyville markkinoille on pienennetty, mutta ne ovat edelleen ylipainossa. Korkoriskissä olemme alipainossa.

Harri Kojonen
s
alkunhoitaja

Vastuullisuusasioiden huomioiminen sijoitusanalyysissä ja -päätöksenteossa tuo lisäinformaatiota perinteisen taloudellisen ja markkinadatan lisäksi. Olennaiset vastuullisuusasiat voivat vaikuttaa pitkällä aikavälillä sijoituskohteiden taloudelliseen menestykseen ja siten tuottoon.   

Rahasto noudattaa OP Varainhoidon Vastuullisen sijoittamisen periaatteita soveltuvin osin. Vastuullisen sijoittamisen periaatteissa on kuvattu muun muassa, miten OP Varainhoito huomioi vastuullisuuskysymyksiä ulkopuolisten salkunhoitoyhtiöiden valinnassa.

OP:n rahastojen ajankohtaisista vastuullisuusaiheista löytyy lisätietoja kaksi kertaa vuodessa julkaistavassa vastuullisen sijoittamisen katsauksessa. Tuorein vastuullisen sijoittamisen katsaus löytyy vastuullisen sijoittamisen sivulta.    

Rahaston vastuullisuusanalyysin voi lukea rahaston kuukausikatsauksesta.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Harri Kojonen, Patrik Moring
Vertailuindeksi
Yhdistelmäindeksi, katso tarkemmat tiedot Rahastoesitteestä.
Perustamispäivä
15.02.1989
ISIN
FI0008802376
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
470 Meur
Osuuden arvo (02.07.)
96,35 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintietoesite
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (02.07)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Rohkea A +1,19 % +16,14 % -6,72 % -0,22 % +1,90 % +1,79 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Vuosittainen tuotto

2015 2016 2017 2018 2019 Vuoden alusta
OP-Rohkea A +6,78 % +4,15 % +5,11 % -9,04 % +20,14 % -5,86 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Rohkea A 20,47 % 0,01 1,28
Vertailuindeksi - - -

Omistaja-asiakkaan edut

 • Omistaja-asiakkaana ostat, myyt ja vaihdat lähes kaikkia rahastojamme (säästäjän rahastot, vastuulliset rahastot sekä osake- ja korkorahastot) ilman kuluja.
 • Omistaja-asiakkaana voit säästää rahastoihin myös vakuutussäästämisen kautta. OP-sijoitusvakuutus ja OP-säästösopimus ovat omistaja-asiakkaille tarkoitettuja vakuutussäästämisen tuotteita, joihin on vaivatonta ja joustavaa säästää pitkäaikaisesti. Sijoituskohteiden vaihto ja varojen siirto vakuutukseen on kulutonta. 
 • Omistaja-asiakkaat pääsevät automaattisesti osakekaupankäynnin hinnaston toiselle hintaportaalle, jossa välityspalkkion suuruus on 0,17 % (vähintään 7 €), kun ensimmäisen palkkioportaan välityspalkkio on 0,2 % (vähintään 9 €).

OP-bonukset

Omistaja-asiakkaalle kertyy säästöjen ja sijoitusten lisäksi OP-bonuksia myös

 • lainoista
 • tileillä olevat varoista
 • OP-Visan Credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista
 • kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista.

OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.

 

Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy.