OP-Rohkea on rahasto, joka sopii korkeaa tuottoa tavoittelevalle säästäjälle.

OP-Rohkea

Rohkean ja uhkarohkean erottaa aktiivinen salkunhoitaja
1

Rahastoon säästämällä parempaa tuottoa

OP-Rohkea on pitkän aikavälin säästämisen ratkaisu sijoittajalle, joka tavoittelee korkeita tuottoja eikä pelkää ajoittaisia arvonvaihteluita.

2

Rahasto pitkän aikavälin säästämiseen

Rahastosäästäminen sopii hyvin eläkepäiviin varautumiseen tai suurempia hankintoja suunnittelevalle.

3

Omistaja-asiakkaan edut

Omistaja-asiakas ostaa, myy ja vaihtaa suurinta osaa rahastoja ilman erillisiä kuluja.

Osakemarkkinoille sijoittava säästäjän rahasto

Suurin osa OP-Rohkean varoista sijoitetaan osakemarkkinoille ja pienempi osa korkomarkkinoille. Näin rahasto sijoittuu riskitasoltaan alemmaksi kuin puhdas osakerahasto. Kattava maantieteellinen sekä korko- ja osakemarkkinoille jakautuva hajautus tekevät OP-Rohkeasta houkuttelevan vaihtoehdon säästäjälle, joka ei halua itse aktiivisesti tarkkailla sijoitusmarkkinoiden liikkeitä. OP-Rohkeaan säästäessä voi luottaa siihen, että salkunhoidon ammattilaiset seuraavat markkinoita taukoamatta ja tekevät tarvittavat toimenpiteet, jotta itse voi keskittyä rauhassa muihin asioihin.
Jo pienellä sijoitussummalla on mahdollista hajauttaa erittäin laajasti ja kustannustehokkaasti.

OP-Rohkea on rahasto tuottohakuiselle ja kärsivälliselle

OP-Rohkea-rahaston korkea tuotto-odotus rakentuu rahaston suuremmasta osakepainosta, mikä tuo mukanaan korkopainotteisia rahastoja voimakkaamman alttiuden markkinoiden heilahteluille. OP-Rohkeaan säästävä tietää, että pitkäjänteisessä sijoittamisessa aika kotiuttaa osuudet koittaa suotuisammassa vaiheessa. OP-Rohkea soveltuu parhaiten säästäjälle, joka aikoo lunastaa osuutensa aikaisintaan kuuden vuoden kuluttua. OP-Rohkea sopii esimerkiksi eläkepäiviin varautumiseen tai suurempia hankintoja suunnittelevalle.

Palkkiot verkossa

Merkintäpalkkio Vuosittainen hallintopalkkio Lunastuspalkkio
0 % 1,45 % 0,50 %

Rahastoon tehdyistä merkinnöistä ei peritä merkintäpalkkiota. Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita.

OP-Rohkea – rahaston sijoituspolitiikka

Yhdistelmärahastona OP-Rohkea sijoittaa pääosin maailman osakemarkkinoille ja osin myös korkomarkkinoille. Perustilanteessa rahaston varoista 80 % sijoitetaan osakemarkkinoille ja 20 % korkomarkkinoille. Osakesidonnaisten sijoitusten osuus voi vaihdella välillä 70–100 % ja korkosijoitusten osuus välillä 0–30 %.

Osakepainoa säädellään aktiivisesti osakemarkkinariskin hallitsemiseksi ja tuottomahdollisuuksien hyödyntämiseksi. Myös johdannaisinstrumentteja voidaan käyttää erityisesti osake- ja korkoriskien hallintaan.

Sijoitusmarkkinoiden hyvä vire jatkui edelleen helmikuussa, vaikka tammikuu olikin jo yksi historian parhaista vuodenaloituksista. Palanneen optimismin taustalla olivat erityisesti Yhdysvaltain keskuspankki muuttuneet lausunnot rahapolitiikan osalta. Keskuspankki reagoi loppuvuoden markkinaturbulenssiin luopumalla aikeistaan nostaa korkoa ja on nyt myös päättämässä taseensa pienentämisen. Positiivista tunnelmaa ovat luoneet myös Kiinan lisääntynyt elvytys, joka alkaa näkymään jo mm. rahan määrän kasvussa. Lisäksi näkyvissä oleva ratkaisuhakuisuus kauppakiistassa Yhdysvaltain ja Kiinan välillä tukee markkinoiden tunnelmaa. Korkotasot ovat edelleen jääneet hyvin matalalle tasolle keskuspankkien muuttuneen linjan myötä, ja kasvunäkymän pysyessä maltillisena ei nousupaineita ole näköpiirissä. Yrityslainoissa riskilisät jatkoivat tiukkenemistaan. Osakemarkkinoilla tuloskausi sujui pääosin positiivisissa merkeissä, joskin alkuvuoden tulosennusteet ovat edelleen jatkaneet laskemistaan kohottaen samalla arvostustasoja yhdessä voimakkaasti nousseen markkinan kanssa, korostaen valppaana pysymisen tärkeyttä.

Salkun osakerahastot tuottivat helmikuussa edelleen hyvin. Parhaita tuottoja saatiin pohjoisamerikkalaisista ja eurooppalaisista osakkeista, mutta osakemarkkinoiden tuotot olivat hyviä kaikilla päämarkkinoilla. Rahastoista hyviä tuottoja saatiin mm. OP-Amerikka Pienyhtiöistä ja USA:n markkinoiden osinkoyhtiö-etf:stä. Kehittyvillä markkinoilla osakkeiden tuotot olivat eurosijoittajalle keskimäärin kehittyneitä markkinoita matalampia ja eri maiden välillä oli paljon hajontaa. Yhdistelmärahaston rahastoista erityisesti OP-Kiina tuotti kuukaudessa hyvin, yli 10%. Latinalaisen Amerikan osakkeet sen sijaan jäivät pari prosenttia pakkaselle. Jatkoimme helmikuun alussa toimiala-etf:ien myymistä (mm. robotiikka- ja cyberturvallisuus) ja lisäsimme korkeaa osinkoa maksavien yhdysvaltalaisten osakkeiden painoa. Osakestrategiassa on edelleen erityispainotusta Euroopan ja Japanin pienyhtiöissä.

Korkorahastojen tuotot olivat kahtiajakoiset helmikuussa. Valuuttasuojattujen OP-Obligaatio Priman ja OP-Reaalikoron arvot laskivat hieman, mutta luottoriskillisempien korkoluokkien tuotot olivat positiivisia. Kuukauden parhaita tuottoja korkorahastojen osalta saatiin OP-High Yieldistä ja OP-High Yield Amerikasta. Yhdistelmärahaston korko-osassa on edelleen merkittävä osa korkean luottoluokituksen yrityslainoissa. Erityistä painotusta pidetään inflaatiolinkatuissa lainoissa sekä houkuttelevaa juoksevaa tuottoa maksavissa matalan luottoluokituksen yrityslainoissa. Yhdysvaltain dollarin määrä on kohderahastojen valinnasta johtuen suuri, mutta valuuttavaikutus on pääosin suojattu.

Dokumentit ja lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Harri Kojonen, Juha Hytönen
Vertailuindeksi
Ei vertailuindeksiä.
Perustamispäivä
15.02.1989
ISIN
FI0008802376
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
427 Meur
Osuuden arvo (19.03.)
94,06 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintietoesite
Lataa
Vastuullisuusraportti
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (19.03)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Rohkea A +1,57 % +10,06 % -0,16 % +1,35 % +4,57 % +5,77 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Vuosittainen tuotto

2014 2015 2016 2017 2018 Vuoden alusta
OP-Rohkea A +12,73 % +6,78 % +4,15 % +5,11 % -9,04 % +10,41 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Rohkea A 8,72 % 0,19 0,90
Vertailuindeksi - - -

Omistaja-asiakkaan edut

  • Omistaja-asiakkaana ostat, myyt ja vaihdat lähes kaikkia rahastojamme ilman kuluja.
  • OP-sijoituskumppani on palvelukokonaisuus omistaja-asiakkaalle, jolle on kertynyt sijoitusvarallisuutta. Saat oman yhteyshenkilön sekä kattavaa ja ajantasaista markkinatietoa sijoituspäätöstesi tueksi.
  • Omistaja-asiakkaat pääsevät automaattisesti osakekaupankäynnin hinnaston toiselle hintaportaalle, jossa välityspalkkion suuruus on 0,18 % (vähintään 8 €), kun ensimmäisen palkkioportaan välityspalkkio on 0,2 % (vähintään 8 €).

OP-bonukset

Omistaja-asiakkaalle kertyy säästöjen ja sijoitusten lisäksi OP-bonuksia myös

  • lainoista
  • tileillä olevat varoista
  • OP-Visan Credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista
  • kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista.

OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.

Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy.