OP-Rohkea

Rohkean ja uhkarohkean erottaa aktiivinen salkunhoitaja

 • Rahastoon säästämällä parempaa tuottoa

  OP-Rohkea on pitkän aikavälin säästämisen ratkaisu sijoittajalle, joka tavoittelee korkeita tuottoja eikä pelkää ajoittaisia arvonvaihteluita.

 • Rahasto pitkän aikavälin säästämiseen

  Rahastosäästäminen sopii hyvin eläkepäiviin varautumiseen tai suurempia hankintoja suunnittelevalle.

 • Hyödynnä omistaja-asiakkaan edut

  Omistaja-asiakkaana ostat, myyt ja vaihdat OP-Rohkea-rahastoa ilman kuluja. 

Osakemarkkinoille sijoittava säästäjän rahasto

Suurin osa OP-Rohkean varoista sijoitetaan osakemarkkinoille ja pienempi osa korkomarkkinoille. Näin rahasto sijoittuu riskitasoltaan alemmaksi kuin puhdas osakerahasto. Kattava maantieteellinen sekä korko- ja osakemarkkinoille jakautuva hajautus tekevät OP-Rohkeasta houkuttelevan vaihtoehdon säästäjälle, joka ei halua itse aktiivisesti tarkkailla sijoitusmarkkinoiden liikkeitä. OP-Rohkeaan säästäessä voi luottaa siihen, että salkunhoidon ammattilaiset seuraavat markkinoita taukoamatta ja tekevät tarvittavat toimenpiteet, jotta itse voi keskittyä rauhassa muihin asioihin.

Jo pienellä sijoitussummalla on mahdollista hajauttaa erittäin laajasti ja kustannustehokkaasti.

OP-Rohkea on rahasto tuottohakuiselle ja kärsivälliselle

OP-Rohkea-rahaston korkea tuotto-odotus rakentuu rahaston suuremmasta osakepainosta, mikä tuo mukanaan korkopainotteisia rahastoja voimakkaamman alttiuden markkinoiden heilahteluille. OP-Rohkeaan säästävä tietää, että pitkäjänteisessä sijoittamisessa aika kotiuttaa osuudet koittaa suotuisammassa vaiheessa. OP-Rohkea soveltuu parhaiten säästäjälle, joka aikoo lunastaa osuutensa aikaisintaan kuuden vuoden kuluttua. OP-Rohkea sopii esimerkiksi eläkepäiviin varautumiseen tai suurempia hankintoja suunnittelevalle.

 
Merkintäpalkkio Vuosittainen hallintopalkkio Lunastuspalkkio
0,00 % 1,45 % 0,50 %

Rahastoon tehdyistä merkinnöistä ei peritä merkintäpalkkiota. Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita.

OP-Rohkea on yhdistelmärahasto, joka sijoittaa varansa pääosin maailman osakemarkkinoille ja osittain maailman korkomarkkinoille.

Perustilanteessa rahaston varoista 80 % sijoitetaan osakemarkkinoille ja 20 % korkomarkkinoille. Osakesidonnaisten sijoitusten osuus voi vaihdella välillä 70–100 % ja korkosijoitusten osuus välillä 0–30 %.

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa toisten rahastojen avulla. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa. Keskeisimmin johdannaisia käytetään osake- ja korkoriskien hallintaan.

Rahaston sijoitukset tulevat hajautetuksi laajasti eri yhtiöiden osakkeisiin ja joukkovelkakirjalainoihin, koska rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa rahastoilla.
Rahaston vertailuindeksi koostuu usean indeksin yhdistelmästä. Vertailuindeksin koostumus on saatavilla rahastoesitteestä.

Rahasto pyrkii aktiivisella sijoittamisella saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Rahasto ottaa pääsääntöisesti huomattavaa aktiiviriskiä ja voi poiketa merkittävästi vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja riskitasosta.

Osakepainoa säädellään aktiivisesti osakemarkkinariskin hallitsemiseksi ja tuottomahdollisuuksien hyödyntämiseksi. Myös johdannaisinstrumentteja voidaan käyttää erityisesti osake- ja korkoriskien hallintaan.

Elokuun aikana talouskasvussa on nähty hienoista yskähtelyä luottamuslukujen ja vähittäiskaupan hidastuessa. Kasvu on edelleen vahvaa, mutta huippuvauhti on selvästi jo ohitettu. Epäröinnin taustalla on varmasti osin deltavariantin leviäminen ja sen aiheuttama varovaisuus, mutta vaikutusta on myös Kiinan kasvun selkeällä hidastumisella. Kiinan valtion toimet, joilla suurten yhtiöiden valtaa pyritään suitsimaan, ovat vaikuttaneet globaalin kasvumoottorin toimintaan hidastavasti. Toki talouskasvu olisi globaalisti muutoinkin maltillistumassa, koska helpoin kasvupyrähdys koronakriisistä jo meni. Keskuspankit ovat hankalassa tilanteessa kasvun palauduttua jo pandemiaa edeltävälle tasolle ja inflaation jatkaessa tukevana. Haluja olisi jo vähentää tukitoimia, mutta sen toteutus tuntuu olevan vaikeaa. Puheet arvopaperiostojen vähentämisestä ovat käynnissä, ja todennäköisesti etenemässäkin ainakin Fedin osalta loppuvuoden aikana, mutta puheisiin liitetään edelleen paljon varovaisuutta osoittavia lisälausekkeita. On hyvä muistaa, että kun arvopaperiostoja aletaan vähentämään, ei se kuitenkaan tarkoita rahapolitiikan kiristämistä, vaan alkuun ainoastaan lisätuen hidastamista ja joskus ensi vuoden aikana tuen lisäämisen lopettamista. Kiristämiseen on edelleen matkaa. Elokuu oli vahva kuukausi sijoitusmarkkinoiden osalta. Osakemarkkinoilla nautittiin keskuspankkien varovaisuudesta, hyvästä tuloskasvusta ja äärimmäisen matalista koroista. Yhdysvallat oli elokuussa kovimmassa vedossa kehittyneistä markkinoista ja kehittyvien osalta Intia osoitti erittäin vahvaa vetoa. Korkomarkkinoilla riskillisemmät luokat toimittivat mukavasti tuottoja, mutta valtionlainoissa ja IG-yrityslainoissa tuotot jäivät heikoiksi hienoisesti nousseiden korkojen myötä. Valuuttamarkkinoilla kuukausi oli vakaa, joskin loppukuusta euro lähti vahvistumaan useimpia valuuttoja vastaan, eräiden EKP:n jäsenten puhuessa tuen vähentämisestä. Talouskasvu on edelleen vahvaa ja tuloskasvu on myös osoittanut vahvuutensa. Yritykset näkevät myös jatkokehityksen positiivisena. Edellytykset hyvälle kehitykselle jatkossa ovat siis olemassa, etenkin mikäli virustilanne rauhoittuu hieman rokotusten myötä. Suuret ja pidempiaikaiset elvytystoimet infrastruktuurin puolella ovat vasta lähdössä liikkeelle, tukien kasvunäkymää pitkälle tulevaisuuteen.

Nostimme osakkeet takaisin ylipainoon elokuun alkupuolella. Talouskasvu jatkuu edelleen tukevana, vaikka nopein toipuminen onkin jo nähty. Myös yritysten tuloskasvu on hyvin vahvaa. Yritykset näkevät myös jatkon positiivisena. Korkotaso on samaan aikaan pysynyt hyvin matalana ja jopa laskenut kevään tasoista, tarjoten yhä vähemmän houkuttelevan vaihtoehdon osakkeille. Tulevaisuudessa kasvu jatkunee trendikasvun yläpuolella ja keskuspankkien tuki markkinoille säilyy toistaiseksi vahvana, vaikka jatkossa hieman pienenisikin. Näin ollen riskillisillä omaisuuslajeilla on edelleen edellytykset hyvään kehitykseen.

Osakesijoituksissa painotamme syklisiä yhtiöitä ja arvotyyliä, mutta olemme vähentäneet niitä hieman lisäten salkkuun myös laatupainotusta. Maantieteellisesti ylipainotamme Eurooppaa sekä kehittyviä talouksia. Globaali talouskasvu on vahvistumassa merkittävästi ja sen myötä myös tuloskasvu paranee. Tyyliperusteisesti olemme myös pitäneet painotuksemme pienyhtiöihin ennallaan.

Koroissa alipainotamme korkoriskiä ja olemmekin kasvattaneet tätä alipainotusta kesäkuussa, korkojen laskettua tarjoten houkuttelevan paikan. Kohdistamme sijoituksista osan euroalueen ulkopuolelle. IG--lainat ovat ylipainossa korkosalkun sisällä, mutta HY-lainat laskimme alipainoon osakepainon noston yhteydessä. Alipainotamme valtionlainoja ja rahamarkkinasijoituksia.

Säästäjän rahastot saavuttivat elokuun lopussa jälleen uudet kaikkien aikojen korkeimmat arvonsa.

Harri Kojonen
salkunhoitaja

Vastuullisuusasioiden huomioiminen sijoitusanalyysissä ja -päätöksenteossa tuo lisäinformaatiota perinteisen taloudellisen ja markkinadatan lisäksi. Olennaiset vastuullisuusasiat voivat vaikuttaa pitkällä aikavälillä sijoituskohteiden taloudelliseen menestykseen ja siten tuottoon.   

Rahasto noudattaa OP Varainhoidon Vastuullisen sijoittamisen periaatteita soveltuvin osin. Vastuullisen sijoittamisen periaatteissa on kuvattu muun muassa, miten OP Varainhoito huomioi vastuullisuuskysymyksiä ulkopuolisten salkunhoitoyhtiöiden valinnassa.

OP:n rahastojen ajankohtaisista vastuullisuusaiheista löytyy lisätietoja kaksi kertaa vuodessa julkaistavassa vastuullisen sijoittamisen katsauksessa. Tuorein vastuullisen sijoittamisen katsaus löytyy vastuullisen sijoittamisen sivulta.    

Rahaston vastuullisuusanalyysin voi lukea rahaston kuukausikatsauksesta.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Harri Kojonen, Patrik Moring
Vertailuindeksi
Yhdistelmäindeksi, katso tarkemmat tiedot Rahastoesitteestä.
Perustamispäivä
15.02.1989
ISIN
FI0008802376
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
668 Meur
Osuuden arvo (23.09.)
121,73 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintietoesite
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (22.09)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Rohkea A −0,19 % +2,69 % +8,05 % +23,86 % +8,62 % +7,14 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Vuosittainen tuotto

2016 2017 2018 2019 2020 Vuoden alusta
OP-Rohkea A +4,15 % +5,11 % −9,04 % +20,14 % +3,67 % +14,72 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Rohkea A 8,61 % 2,83 0,89
Vertailuindeksi - - -

Omistaja-asiakkaan edut 1.1.2021 alkaen

 • Arvo-osuustili ja säilytys 0 €: Koti- ja ulkomaisten osakkeiden ja ETF:ien säilytys ilman kuukausimaksuja. 
 • Rahastojen ostot ja myynnit 0 €: Osta, myy ja vaihda lähes kaikkia rahastoja ilman kuluja sekä kerrytä rahastosäästämisestä OP-bonuksia.*
 • Edut osakekaupankäynnistä:
  • 1 %:n välityspalkkiokatto Suomen ja Ruotsin osakkeista sekä arvopapereista – osakkeista, warranteista ja ETF:stä.
  • Välityspalkkio 0,05-0,17 % eli mitä enemmän kauppaa käyt, sitä alhaisemmat kaupankäyntikustannukset. Edellä mainitut edut voimassa OP-mobiilissa, OP-yritysmobiilissa ja op.fi-palvelussa.
 • Osakeanalyysi 0 €: maksuton osake- ja markkina-analyysi. 
 • Vakuutussäästämisen edut: Vakuutuksen avaaminen, sijoituskohteiden vaihto ja varojen siirto on kulutonta. Sijoitussidonnaiset vakuutussäästöt kerryttävät OP-bonuksia.

*OP-bonuksia ei kerry R2 Crystal -rahastosta ja rahastojen instituutiosarjoista.

OP-bonukset

Omistaja-asiakkaalle kertyy säästöjen ja sijoitusten lisäksi OP-bonuksia myös

 • lainoista
 • tileillä olevat varoista
 • kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista

OP-bonuksia kerryttävät 1.11.2020 alkaen:

 • asuntolainat, vakuudelliset pankkilainat, opintolainat
 • säästämisen ja sijoittamisen tilit
 • rahastot ja sijoitussidonnaiset vakuutukset
 • vahinkovakuutuksen laskut

Muutoksen myötä 1.11.2020 OP-bonuksia ei kerry:

 • Käyttötilin talletuksista
 • vakuudettomista kulutusluotoista (Jousto-, Täsmä-, Kerta- ja Tililuotto)
 • OP:n osamaksurahoituksesta
 • OP-Visa credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista, OP-Visa ja OP-Mastercard -korttien korollisen luoton saldosta.

OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.

Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy.