OP-Rohkea on rahasto, joka sopii korkeaa tuottoa tavoittelevalle säästäjälle.

OP-Rohkea

Rohkean ja uhkarohkean erottaa aktiivinen salkunhoitaja

 • Rahastoon säästämällä parempaa tuottoa

  OP-Rohkea on pitkän aikavälin säästämisen ratkaisu sijoittajalle, joka tavoittelee korkeita tuottoja eikä pelkää ajoittaisia arvonvaihteluita.

 • Rahasto pitkän aikavälin säästämiseen

  Rahastosäästäminen sopii hyvin eläkepäiviin varautumiseen tai suurempia hankintoja suunnittelevalle.

 • Hyödynnä omistaja-asiakkaan edut

  Omistaja-asiakkaana ostat, myyt ja vaihdat OP-Rohkea-rahastoa ilman kuluja. 

Osakemarkkinoille sijoittava säästäjän rahasto

Suurin osa OP-Rohkean varoista sijoitetaan osakemarkkinoille ja pienempi osa korkomarkkinoille. Näin rahasto sijoittuu riskitasoltaan alemmaksi kuin puhdas osakerahasto. Kattava maantieteellinen sekä korko- ja osakemarkkinoille jakautuva hajautus tekevät OP-Rohkeasta houkuttelevan vaihtoehdon säästäjälle, joka ei halua itse aktiivisesti tarkkailla sijoitusmarkkinoiden liikkeitä. OP-Rohkeaan säästäessä voi luottaa siihen, että salkunhoidon ammattilaiset seuraavat markkinoita taukoamatta ja tekevät tarvittavat toimenpiteet, jotta itse voi keskittyä rauhassa muihin asioihin.

Jo pienellä sijoitussummalla on mahdollista hajauttaa erittäin laajasti ja kustannustehokkaasti.

OP-Rohkea on rahasto tuottohakuiselle ja kärsivälliselle

OP-Rohkea-rahaston korkea tuotto-odotus rakentuu rahaston suuremmasta osakepainosta, mikä tuo mukanaan korkopainotteisia rahastoja voimakkaamman alttiuden markkinoiden heilahteluille. OP-Rohkeaan säästävä tietää, että pitkäjänteisessä sijoittamisessa aika kotiuttaa osuudet koittaa suotuisammassa vaiheessa. OP-Rohkea soveltuu parhaiten säästäjälle, joka aikoo lunastaa osuutensa aikaisintaan kuuden vuoden kuluttua. OP-Rohkea sopii esimerkiksi eläkepäiviin varautumiseen tai suurempia hankintoja suunnittelevalle.

Palkkiot verkossa

Merkintäpalkkio Vuosittainen hallintopalkkio Lunastuspalkkio
0 % 1,45 % 0,50 %

Rahastoon tehdyistä merkinnöistä ei peritä merkintäpalkkiota. Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita.

OP-Rohkea on yhdistelmärahasto, joka sijoittaa varansa pääosin maailman osakemarkkinoille ja osittain maailman korkomarkkinoille.

Perustilanteessa rahaston varoista 80 % sijoitetaan osakemarkkinoille ja 20 % korkomarkkinoille. Osakesidonnaisten sijoitusten osuus voi vaihdella välillä 70–100 % ja korkosijoitusten osuus välillä 0–30 %.

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa toisten rahastojen avulla. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa. Keskeisimmin johdannaisia käytetään osake- ja korkoriskien hallintaan.

Rahaston sijoitukset tulevat hajautetuksi laajasti eri yhtiöiden osakkeisiin ja joukkovelkakirjalainoihin, koska rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa rahastoilla.
Rahaston vertailuindeksi koostuu usean indeksin yhdistelmästä. Vertailuindeksin koostumus on saatavilla rahastoesitteestä.

Rahasto pyrkii aktiivisella sijoittamisella saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Rahasto ottaa pääsääntöisesti huomattavaa aktiiviriskiä ja voi poiketa merkittävästi vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja riskitasosta.

Osakepainoa säädellään aktiivisesti osakemarkkinariskin hallitsemiseksi ja tuottomahdollisuuksien hyödyntämiseksi. Myös johdannaisinstrumentteja voidaan käyttää erityisesti osake- ja korkoriskien hallintaan.

Salkunhoitajan kommentti

Taloudellinen aktiviteetti on päässyt jälleen käynnistymään rajoitustoimien purkautuessa ja heijastunut parempina talouslukuina, joskin heikoilta tasoilta. Huolimatta siitä, että viruksen leviäminen on edelleen vauhdissa etenkin Yhdysvalloissa ja tietyissä kehittyvissä maissa kynnys uusiin rajoitustoimiin tuntuu olevan korkea. Toisesta aallosta syksylle puhutaan paljon kuten myös askeleista kohti rokotetta. Yritysten tähän asti julkaistut tulokset ovat olleet pääsääntöisesti odotettua parempia, mutta toki aiempaa selvästi heikompia. Markkinoilla kuitenkin uskotaan tuloskehityksen palaavan normaalimmaksi varsin pian. Keskuspankkien ja valtioiden tuki talouksille ja etenkin markkinoille jatkuu vahvana. Euroopassa saatiin sopimus, joka viitoittaa tietä yhä läheisemmälle yhteisvastuulle, kehitys, joka oli toki jo muutoinkin vauhdissa. Koronakriisi on antanut aiempaa paljon vapaammat kädet elvytykselle, uutena etenkin globaalille velkaelvytykselle. Tämän seurauksena valtioiden velkaantuminen tulee nousemaan selvästi jatkossa. Uuden ajattelun seurauksena tämän ei nähdä olevan ongelma, koska keskuspankkien rohkeus lisääntyvän velanoton kuittaamiseen velkakirjaostoilla on huomattava. Heinäkuussa otsikoita loi kullan kallistuminen ja dollarin halpeneminen. Kulta saavutti uusia korkeimpia tasojaan sekä euroon, että dollariin nähden ja dollarin kurssi tippui kaikkiin päävaluuttoihin nähden selvästi. Esimerkiksi euroon nähden dollari on halvimmillaan sitten kesän 2018, ollen kuitenkin edelleen melko vahvalla tasolla vaikkapa viimeisten 10-vuoden historialla. Kuten valuuttamarkkinoilla aina, selitykset ovat moninaiset pääosassa toki maan merkittävästi kasvava valtiontalouden vaje ja vuoden alusta huomattavasti pienentynyt korkoero. Kullan kurssinousua perustellaan inflaatio-odotusten nousulla, epäluottamuksella rahajärjestelmään, relatiivisen houkuttelevuuden kasvulla ja yksinkertaisesti vaihtoehtojen puutteella. Globaalit osakemarkkinat polkivat eurosijoittajan silmin maaliskuun jälkeisten vahvojen kuukausien asemesta paikallaan dollarin heiketessä. Nousua nähtiin aluksi Euroopassa tukipaketin läpäisyn ja paranevan koronatilanteen turvin sekä pohjoismaisissa osakkeissa. Korkomarkkinoilla yrityslainat jatkoivat vahvaa esitystään korkojenkin vielä hieman laskiessa. Heinäkuun markkinaliikkeet jäivät vaisuiksi ja osakevolatiliteetti onnistui vihdoin tämän myötä laskemaan, joskin pysyttelee vielä koholla epävarmuuden edelleen vallitessa. Sijoittajat tuntuvat olevan valmiita tai pakotettuja hyväksymään arvostuksiltaan aiempaa kalliimmat osakkeet vaihtoehtojen puuttuessa korkomarkkinatuottojen ollessa todennäköisesti jatkossakin matalia. 

Harri Kojonen
s
alkunhoitaja

Vastuullisuusasioiden huomioiminen sijoitusanalyysissä ja -päätöksenteossa tuo lisäinformaatiota perinteisen taloudellisen ja markkinadatan lisäksi. Olennaiset vastuullisuusasiat voivat vaikuttaa pitkällä aikavälillä sijoituskohteiden taloudelliseen menestykseen ja siten tuottoon.   

Rahasto noudattaa OP Varainhoidon Vastuullisen sijoittamisen periaatteita soveltuvin osin. Vastuullisen sijoittamisen periaatteissa on kuvattu muun muassa, miten OP Varainhoito huomioi vastuullisuuskysymyksiä ulkopuolisten salkunhoitoyhtiöiden valinnassa.

OP:n rahastojen ajankohtaisista vastuullisuusaiheista löytyy lisätietoja kaksi kertaa vuodessa julkaistavassa vastuullisen sijoittamisen katsauksessa. Tuorein vastuullisen sijoittamisen katsaus löytyy vastuullisen sijoittamisen sivulta.    

Rahaston vastuullisuusanalyysin voi lukea rahaston kuukausikatsauksesta.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Harri Kojonen, Patrik Moring
Vertailuindeksi
Yhdistelmäindeksi, katso tarkemmat tiedot Rahastoesitteestä.
Perustamispäivä
15.02.1989
ISIN
FI0008802376
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
472 Meur
Osuuden arvo (12.08.)
98,24 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintietoesite
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (11.08)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Rohkea A +0,98 % +5,85 % -8,14 % +3,73 % +2,97 % +2,12 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Vuosittainen tuotto

2015 2016 2017 2018 2019 Vuoden alusta
OP-Rohkea A +6,78 % +4,15 % +5,11 % -9,04 % +20,14 % -4,02 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Rohkea A 20,32 % 0,21 1,40
Vertailuindeksi - - -

Omistaja-asiakkaan edut

 • Omistaja-asiakkaana ostat, myyt ja vaihdat lähes kaikkia rahastojamme (säästäjän rahastot, vastuulliset rahastot sekä osake- ja korkorahastot) ilman kuluja.
 • Omistaja-asiakkaana voit säästää rahastoihin myös vakuutussäästämisen kautta. OP-sijoitusvakuutus ja OP-säästösopimus ovat omistaja-asiakkaille tarkoitettuja vakuutussäästämisen tuotteita, joihin on vaivatonta ja joustavaa säästää pitkäaikaisesti. Sijoituskohteiden vaihto ja varojen siirto vakuutukseen on kulutonta. 
 • Omistaja-asiakkaat pääsevät automaattisesti osakekaupankäynnin hinnaston toiselle hintaportaalle, jossa välityspalkkion suuruus on 0,17 % (vähintään 7 €), kun ensimmäisen palkkioportaan välityspalkkio on 0,2 % (vähintään 9 €).

OP-bonukset

Omistaja-asiakkaalle kertyy säästöjen ja sijoitusten lisäksi OP-bonuksia myös

 • lainoista
 • tileillä olevat varoista
 • OP-Visan Credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista
 • kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista.

OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.

Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy.