OP-Kestävä Maailma kuva

OP-Kestävä Maailma

Paremman tulevaisuuden puolesta

OP-Kestävä Maailma tarjoaa säästöillesi kohteen, jossa korostuu sekä eettiset näkökulmat että helppo ja vaivaton säästäminen.

 • OP-Kestävä Maailma on oivallinen vaihtoehto säästäjälle, jolle säästökohteen valinta on samalla myös eettinen päätös.
 • Rahasto asettuu riskiltään tilisäästämisen ja osakesäästämisen välimaastoon.
 • Säännöllinen säästäminen, esimerkiksi kuukausittain, kerryttää huomaamatta suurenkin summan rahastoon.
 • Mikäli säästöille tulee tarvetta, saat ne tilillesi nopeallakin varoitusajalla.

OP-Kestävä Maailma

Palkkiot verkossa

Merkintäpalkkio Vuosittainen hallinnointipalkkio Lunastuspalkkio
0,00 % 1,25 % 0,50 %

Omistaja-asiakkaat voivat ostaa ja myydä rahastoa ilman palkkioita. Jatkuva säästäminen on kaikille mahdollista ilman merkintäpalkkioita. Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita.

OP-Kestävä Maailma tarjoaa säästöillesi kohteen, jossa korostuu kestävä kehitys, sosiaalinen hyvinvointi ja eettiset näkökulmat sekä helppo ja vaivaton säästäminen. Rahastossa käytetään sekä negatiivista että positiivista valintaa. Negatiivinen valinta tarkoittaa sitä, että rahaston sijoituskohteista on rajattu tiettyjä sektoreita ja toimintoja pois alla kuvatun mukaisesti. Poissulkemisen kriteerimme päivittyvät tarvittaessa yleisen toimintaympäristön kehityksen mukana. Positiivisessa valinnassa yritysten toimintatapoja tarkastellaan vastuullisuuden näkökulmasta ja vain yritysten parhaimmisto voi päätyä rahastoon.

NEGATIIVINEN VALINTA

Terveydelle haitalliset tai riippuvuutta aiheuttavat tuotteet ja palvelut

Rahasto ei sijoita tuotteisiin tai palveluihin, jotka ovat terveydelle haitallisia tai aiheuttavat riippuvuutta. Tähän kategoriaan luemme alkoholin ja tupakan valmistuksen sekä uhkapeliyhtiöt. Emme myöskään sijoita sellaisiin yhtiöihin, joiden liikevaihdosta merkittävä osa tulee tupakan tai alkoholin myynnistä. Mikäli em. tuotteiden osuus myynnistä on vähäinen, kuten tyypillisesti esimerkiksi tavaratalon tapauksessa, sijoittaminen on mahdollista, mikäli yhtiö muutoin täyttää rahaston vaatimukset. Arviot perustuvat salkunhoitajan käytettävissä olevaan tietoon.

Sosiaaliset ja yhteiskunnalliset aiheet

Myös sosiaalisesta ja yhteiskunnan näkökulmasta haitalliset tai kiistanalaiset toimintatavat, tuotteet ja palvelut ovat sellaisia, joihin rahasto ei sijoita. Tähän kategoriaan kuuluvat muiden aseiden kuin urheilu- ja metsästysaseiden valmistus, YK:n Global Compactin vastainen toiminta, kuten lapsityövoima ja korruptio, aikuisviihteen tuotanto, eläinkokeet muihin kuin lääketieteellisiin tarkoituksiin ja aggressiivinen verosuunnittelu. Aggressiivisen verosuunnittelun määritelmä tulee kehittymään kansainvälisten linjausten ja parantuvan raportoinnin ansiosta. Tällä hetkellä kiinnitämme huomiota esimerkiksi tietoomme tulleisiin maakohtaisiin aggressiivisiin järjestelyihin.

Ympäristö

Ympäristösyistä rahasto ei sijoita öljy- tai kaasusektorin yhtiöihin, eikä muutoin ilmastonmuutokseen merkittävästi vaikuttaviin yhtiöihin. Kriteereinä ilmastonmuutokseen vaikuttamisen suhteen käytetään fossiilisten energianlähteiden varantoja, hiilijalanjälkeä ja hiili-intensiteettiä. Rahasto ei myöskään sijoita ydinvoiman tuottajiin.

POSITIIVINEN VALINTA

Positiivisessa valinnassa jäljelle jääneiden toimialojen yrityksistä rahastoon voi päätyä ainoastaan sellaiset yritykset, jotka ovat vastuullisuuden tarkastelussa sektorinsa parhaiden joukossa. Vastuullisuustarkastelu muodostuu kolmesta kokonaisuudesta, jotka liittyvät ympäristöön, yhteiskuntaan ja yritysten hallintotapaan. Vastuullisten yritysten valinnassa hyödynnämme yhtenä lähteenä MSCI:n keräämää aineistoa, jossa yritysten vastuullisuutta arvioidaan satojen erilaisten mittareiden avulla. Mittarit liittyvät esimerkiksi työntekijöiden kohteluun, työturvallisuuteen, hankintaketjun vastuullisuuteen, kasvihuonekaasupäästöihin ja saasteisiin, veden käyttöön, tuotteiden hiilijalanjälkeen, biodiversiteettiin, hallituksen kokoonpanoon ja korruptioon.

Riskitaso ja tuotto-odotus kulkevat käsi kädessä. OP-Kestävä Maailma liikkuu molemmissa kultaista keskitietä. Se on helppo ja vaivaton vaihtoehto säästäjälle, joka on kiinnostunut tuotosta, muttei osakemarkkinoiden tiiviistä seuraamisesta. Tiukat eettiset lähtökohdat yhdistettynä tarkkaan vastuullisuuden arviointiin tarjoavat säästäjälle mielenrauhaa samalla kun salkunhoidon ammattilaiset huolehtivat, että osakemarkkinoihin liittyvät riskit pysyvät hallinnassa.

OP-Kestävä Maailma -rahasto tuotti helmikuussa keskimäärin +1,8 % osaketuottojen siivittämänä. Salkun osakkeiden arvo nousi n. +3,5 % etenkin syklisten teollisuusyritysten ja rahoitussektorin vetämänä, kun taas raaka-aine- ja päivittäistavaraosakkeet jäivät miinukselle. Korkosijoitusten tuotot jäivät keskimäärin +0,6 %:iin ilman suuria yllätyksiä suuntaan tai toiseen.

Rahaston osakesalkku koostuu tällä hetkellä n. 70 osakkeesta, Yhdysvaltojen paino hieman alle 40 % ja UK, euroalue, Kanada, Japani, ym. pienemmillä painoilla. Suurimpia toimialoja ovat rahoitus, kulutussektori ja teollisuusyritykset. Salkun korkosijoituksista n. 90 % on IG-luokiteltuja yrityslainoja, lisäksi on pieni määrä BB-luokiteltuja tai luokittelemattomia bondeja. Pääosa liikkeeseenlaskijoista on eurooppalaisia ja lainat euromääräisiä. Modifioitu duraatio on n. 4,1 ja juokseva tuotto n. 1,1 %.

Vahvan alkuvuoden jälkeen sijoittajien fokuksessa on erityisesti Kiinan ja Euroopan talouskasvunäkymät. Saksan teollisuuden ostopäällikköindeksin lukema 47,6 ja uudet tilaukset 42,6 ennakoivat talouden hidastumista. Riskinottoa osakkeissa puoltaa kuitenkin Kiinan voimistuvat elvytystoimet ja keskuspankkien varovaisempi rahapolitiikka. Yrityslainamarkkinoilla merkittävä osa loppuvuoden riskilisien leviämisestä on nyt neutraloitu, loppuvuoden kehitykseen vaikuttaa talouden fundamenttien ohella keskeisesti myös lainatarjonnan kasvu ja rahastovirrat.

OP-Kestävä Maailma on yhdistelmärahasto, joka sijoittaa perustilanteessa puolet varoista osakkeisiin ja puolet korkoihin. Rahaston osakepaino voi vaihdella 30% ja 70% välillä. Sijoitukset toteutetaan pääosin suorina osake- ja korkosijoituksina.

Sijoitukset hajautetaan maailmanlaajuisesti sekä kehittyneille että kehittyville markkinoille. Korkosijoitusten pääpaino on hyvin luokiteltujen yritysten liikkeeseen laskemissa korkoinstrumenteissa. Rajoitetusti varoja voidaan sijoittaa myös heikommin luokiteltujen tai luokittelemattomien liikkeeseenlaskijoiden korkoinstrumentteihin.

Dokumentit ja lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Juha Asikainen, Martti Saarinen
Vertailuindeksi
Ei vertailuindeksiä.
Perustamispäivä
20.09.2016
ISIN
FI4000210539
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
45 Meur
Osuuden arvo (19.03.)
105,45 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintietoesite
Lataa
Vastuullisuusraportti
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (19.03)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Kestävä Maailma A +0,64 % +6,99 % -0,35 % +1,59 % - -
Vertailuindeksi - - - - - -

Vuosittainen tuotto

2014 2015 2016 2017 2018 Vuoden alusta
OP-Kestävä Maailma A - - +1,55 % +3,96 % -6,67 % +7,02 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Kestävä Maailma A 5,60 % 0,34 1,99
Vertailuindeksi - - -

Omistaja-asiakkaan edut

 • Omistaja-asiakkaana ostat, myyt ja vaihdat lähes kaikkia rahastojamme ilman kuluja.
 • OP-sijoituskumppani on palvelukokonaisuus omistaja-asiakkaalle, jolle on kertynyt sijoitusvarallisuutta. Saat oman yhteyshenkilön sekä kattavaa ja ajantasaista markkinatietoa sijoituspäätöstesi tueksi.
 • Omistaja-asiakkaat pääsevät automaattisesti osakekaupankäynnin hinnaston toiselle hintaportaalle, jossa välityspalkkion suuruus on 0,18 % (vähintään 8 €), kun ensimmäisen palkkioportaan välityspalkkio on 0,2 % (vähintään 8 €).

OP-bonukset

Omistaja-asiakkaalle kertyy säästöjen ja sijoitusten lisäksi OP-bonuksia myös

 • lainoista
 • tileillä olevat varoista
 • OP-Visan Credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista
 • kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista.

OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.

Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy.