OP-EMD Hard Currency Sovereign

Korkotuottoja kauempaa

Kun länsimaisista valtionlainoista saa hädin tuskin inflaatiosuojaa, kääntyy tuottoja hakevan sijoittajan katse kauemmas. Kehittyvien markkinoiden valtionlainat tarjoavat mielenkiintoisia mahdollisuuksia. OP-EMD Hard Currency Sovereign -korkorahaston kautta pääset vaivatta käsiksi kehittyvien talouksien valtioiden ja muiden julkisyhteisöjen liikkeeseen laskemiin lainoihin.

 • Kohdemarkkinoina keskeisiä ovat Latinalainen Amerikka, Aasia, Itä- Eurooppa, Venäjä, Afrikka ja Lähi-itä.
 • Sijoituskohteena kehittyvien talouksien liikkeelle laskemat dollarimääräiset valtiolainat.
Merkintäpalkkio Vuosittainen hallintopalkkio Lunastuspalkkio
0,75 % 1,05 % 0,75 %

Jatkuvista säästösopimuksista ei peritä merkintäpalkkiota. Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita.

Länsimaiden nihkeät kasvunäkymät, keskuspankkien nollakorkopolitiikka ja velkakriisin aiheuttama epävarmuus ovat painaneet vakavaraisten länsivaltioiden korkotasot historiallisen alas. Vaatimaton korkotuottopotentiaali kotona on lisännyt kehittyvien korkomarkkinoiden suosiota sijoittajien silmissä. Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin verrattuna kehittyvien maiden valtiolainojen korkotuottopotentiaali onkin hyvällä tasolla. Omaisuusluokan hyvä tuottokehitys ja hajautushyödyt tukevat suosion kasvua edelleen.

OP-EMD Hard Currency Sovereign sijoittaa varansa pääasiassa kehittyvien markkinoiden valtioiden, muiden julkisyhteisöjen ja ylikansallisten yhteisöjen liikkeeseenlaskemiin tai takaamiin korkoinstrumentteihin. Sijoitukset hajautetaan laajasti kehittyville markkinoille. Keskeiset kohdemarkkinat ovat Latinalainen Amerikka, Aasia, Itä- Eurooppa, Venäjä, Afrikka ja Lähi-itä. Rahastoon sijoittavan onkin syytä tiedostaa kehittyvien maiden talouskehityksessä tapahtuvien heilahteluiden vaikutus luottoriskilisien kautta rahaston arvoon. Kohdemarkkinoihin kuuluvien valtioiden taloudella, velkaantuneisuudella ja velanhoitokyvyllä on puolestaan merkittävä vaikutus rahaston luottoriskeihin.

OP-EMD Hard Currency Sovereign on globaaleista mahdollisuuksista kiinnostuneen, tuottohakuisen sijoittajan rahasto. Kehittyvät korkomarkkinat sopivat omaisuuslajina myös hajautushyötyjä hakevan salkkuun. Tarjolla on mukavaa korkotuottopotentiaalia verrattain matalalla hinnan vaihtelun riskillä. Rahastoa suositellaan ensisijaisesti sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa rahastosta aikaisintaan neljän vuoden kuluttua.

Rahaston tuotto -0.35%

OP EMD HC Sovereign rahaston tuotto joulukuussa oli -0.35%, vertailuindeksin tuotto oli 0.05%. Rahaston alituotto kulujen jälkeen vertailuindeksiin nähden oli -0.40%. Suhteellista tuottoa paransivat ylipaino Marokon ja Arabiemiraattien lainoissa sekä alipaino Kiinan ja Egyptin lainoissa. Suhteellista tuottoa alensivat ylipaino Meksikon ja Kolumbian lainoissa.

Rahastossa ovat ylipainossa Indonesian, Omanin ja Meksikon velkakirjat. Isommat alipainot ovat Kiina, Peru ja Saudi Arabia. Rahastossa on yhteensä 50 kehittyvän valtion lainoja.

Joulukuu oli kehittyvien maiden lainamarkkinoilla melko rauhallinen. Luottoriskipreemiot pysyivät marraskuisen tiukkenemisen jälkeen loppuvuonna lähes muuttumattomina. Koko vuosi jää kokonaistuotolla mitattuna kuitenkin ennätyksellisen heikoksi, korkotason nousu ja riskipreemioiden kasvu alkuvuoteen verrattuna painuivat vuoden tuoton syvälle negatiiviseksi. Loppuvuoden huolena markkinoilla ovat edelleen taantuma, kohonnut inflaatio sekä Kiinan talouden toipuminen koronan aiheuttamasta sulkutilasta. Maksuhäiriöriski on merkittävä heikommin luottoluokitelluissa valtiolainoissa. Geopoliittinen tilanne ja sen aiheuttamat seuraukset taloudelle ovat edelleen merkittävä riski. Toisaalta ensimmäisiä havaintoja inflaatiovauhdin hidastumisesta on jo nähty. Mikäli inflaatio pysyy kurissa ja kuluttajasentimentti paranee, seuraavien vuosien odotettu tuotto kehittyvien maiden lainamarkkinoilla voi yllättää positiivisesti.

Rego Ostonen
salkunhoitaja

OP-EMD Hard Currency Sovereign (Rahasto) on korkorahasto, joka sijoittaa varansa pääasiassa kehittyvien markkinoiden valtioiden, valtio-omisteisten yhteisöjen, valtioiden kontrolloimien yhteisöjen, muiden julkisyhteisöjen ja ylikansallisten yhteisöjen liikkeeseen laskemiin tai takaamiin korkoinstrumentteihin.

Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja. Johdannaissopimusten kohdeetuutena voi olla korko, valuuttakurssi tai luottoriski.

Rahaston korkoherkkyyttä mittaava modifioitu duraatio on tyypillisesti välillä 5,0–8,0 joka tarkoittaa rahaston negatiivista arvon muutosta prosentteina, jos korkotaso nousee yhden prosenttiyksikön. Korkotason laskiessa rahaston arvo nousee vastaavasti. Keskeiset kohdemarkkinat ovat Latinalainen Amerikka, Aasia, Itä- Eurooppa ja Venäjä sekä Afrikka ja Lähi-itä.

Rahaston sijoitusten painopiste on tyypillisesti pitkäaikaisissa korkoinstrumenteissa, joten rahasto vastaa korkoriskiltään pitkän koron rahastoja. Rahasto pyrkii tyypillisesti painottamaan sijoituksissaan korkoinstrumentteja, jotka on laskettu liikkeeseen kehittyneiden talouksien valuutoissa, erityisesti Yhdysvaltojen dollareissa (ns. hard currency) ja pyrkii suojaamaan valuuttakurssiriskin euroon nähden.

Rahaston vertailuindeksi on JPMorgan EMBI Global Diversified EUR Hedged Index. Rahasto pyrkii aktiivisella sijoittamisella saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Rahasto ottaa pääsääntöisesti huomattavaa aktiiviriskiä ja voi poiketa merkittävästi vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja riskitasosta.

Rahasto noudattaa OP Varainhoidon Vastuullisen sijoittamisen periaatteita soveltuvin osin.

OP:n rahastojen ajankohtaisista vastuullisuusaiheista löytyy lisätietoja kaksi kertaa vuodessa julkaistavassa vastuullisen sijoittamisen katsauksessa. Tuorein vastuullisen sijoittamisen katsaus löytyy vastuullisen sijoittamisen sivulta.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Rego Ostonen
Vertailuindeksi
JP Morgan EMBI Global Diversified Hedged Index
Perustamispäivä
15.02.2005
ISIN
FI0008808415
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
247 Meur
Osuuden arvo (26.01.)
163,68 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Avaintietoasiakirja
Lataa
Säännöt
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (26.01)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-EMD Hard Currency Sovereign A +2,78 % +10,37 % +5,45 % −13,43 % −6,33 % −3,46 %
Vertailuindeksi +2,93 % +11,36 % +4,47 % −14,69 % −6,18 % −2,90 %

Vuosittainen tuotto

2018 2019 2020 2021 2022 Vuoden alusta
OP-EMD Hard Currency Sovereign A −7,74 % +10,41 % +1,42 % −3,20 % −18,71 % +3,37 %
Vertailuindeksi −7,04 % +11,66 % +3,50 % −2,82 % −20,14 % +3,61 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-EMD Hard Currency Sovereign A 8,41 % -1,89 5,9
Vertailuindeksi - - -

Omistaja-asiakkaan edut 1.1.2021 alkaen

 • Arvo-osuustili ja säilytys 0 €: Koti- ja ulkomaisten osakkeiden ja ETF:ien säilytys ilman kuukausimaksuja. 
 • Rahastojen ostot ja myynnit 0 €: Osta, myy ja vaihda lähes kaikkia rahastoja ilman kuluja sekä kerrytä rahastosäästämisestä OP-bonuksia.*
 • Edut osakekaupankäynnistä:
  • 1 %:n välityspalkkiokatto Suomen ja Ruotsin osakkeista sekä arvopapereista – osakkeista, warranteista ja ETF:stä.
  • Välityspalkkio 0,05-0,17 % eli mitä enemmän kauppaa käyt, sitä alhaisemmat kaupankäyntikustannukset. Edellä mainitut edut voimassa OP-mobiilissa, OP-yritysmobiilissa ja op.fi-palvelussa.
 • Osakeanalyysi 0 €: maksuton osake- ja markkina-analyysi. 
 • Säästövakuutuksen edut: Vakuutuksen avaaminen, sijoituskohteiden vaihto verkossa ja lisäsijoitukset OP Sijoitusvakuutukseen ovat kuluttomia. Sijoitussidonnaiset vakuutussäästöt kerryttävät OP-bonuksia, poislukien yksilölliset sijoitusvakuutukset.**

*OP-bonuksia ei kerry R2 Crystal -rahastosta ja rahastojen instituutiosarjoista. 

OP-bonukset

Omistaja-asiakkaalle kertyy säästöjen ja sijoitusten lisäksi OP-bonuksia myös

 • lainoista
 • tileillä olevat varoista
 • kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista

OP-bonuksia kerryttävät 1.11.2020 alkaen:

 • asuntolainat, vakuudelliset pankkilainat, opintolainat
 • säästämisen ja sijoittamisen tilit
 • rahastot ja sijoitussidonnaiset vakuutukset
 • vahinkovakuutuksen laskut

Muutoksen myötä 1.11.2020 OP-bonuksia ei kerry:

 • Käyttötilin talletuksista
 • vakuudettomista kulutusluotoista (Jousto-, Täsmä-, Kerta- ja Tililuotto)
 • OP:n osamaksurahoituksesta
 • OP-Visa credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista, OP-Visa ja OP Duo -korttien korollisen luoton saldosta.

OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.

**Seuraavat vakuutussäästöihin liitetyt sijoituskohteet eivät kerrytä OP-bonuksia 1.4.2022 alkaen: OP-Venäjä A, JPM Russia A, JPM Emerging Europe Equity Fund ja BlackRock GF Emerging Europe Fund A.

Muistathan, että sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo voi nousta ja laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan.  OP-rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy, jonka asiamiehenä osuuspankki toimii. Seuraavista erikoissijoitusrahastoista veloitetaan normaalit kaupankäyntikulut: OP-Palvelukiinteistöt-, OP-Metsänomistaja-, OP-Vuokratuotto- ja OP-Alternative Portfolio-erikoissijoitusrahastot.