OP-Varovainen

Järkevä tuotto ja levolliset yöunet

 • Rahasto riskiä kaihtavalle säästäjälle

  OP-Varovainen sopii säästäjälle, joka tavoittelee kohtuullista tuottoa, muttei kaipaa elämäänsä ylimääräisiä riskejä.

 • Vältä markkinoiden heilahtelut

  Rahaston sijoitukset tehdään pääsääntöisesti korkomarkkinoille, jolloin rahaston heilahtelut jäävät vähäisiksi.

 • Hyödynnä omistaja-asiakkaan edut

  Omistaja-asiakkaana ostat, myyt ja vaihdat OP-Varovainen-rahastoa ilman kuluja. 

Rahastosäästäminen voi olla huoletonta

Varovaisuus merkitsee salkun sisällön harkittua tasapainoa ja huolellista suojautumista markkinaheilahteluilta. Nyrkkisääntö kuuluu, että rahastojen tuottokehitys on sitä tasaisempaa mitä enemmän rahastolla on korkosijoituksia. OP-Varovainen on yhdistelmärahasto, joka sijoittaa pääosin maailman korkomarkkinoille ja osin osakemarkkinoille. Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa toisten rahastojen avulla. Perustilanteessa rahaston sijoitukset hajautetaan laajasti sekä kehittyneille että kehittyville markkinoille.

Rahaston hoitaminen on salkunhoitajan varmoissa käsissä eikä markkinoiden liikkeistä tarvitse kantaa huolta henkilökohtaisesti.

Rahasto varovaiselle säästäjälle

OP-Varovainen on rahasto sijoittajalle, joka odottaa rahoilleen kohtuullista tuottoa, muttei kaipaa elämäänsä ylimääräisiä riskejä. OP-Varovaiseen sijoittava voi luottaa siihen, että ammattilaiset seuraavat taukoamatta markkinoiden liikkeitä ja tekevät tarvittavat toimenpiteet, jotta sijoittaja voi keskittyä rauhassa muihin asioihin. Salkunhoitaja huolehtii, että varat on sijoitettu aina järkevästi markkinatilanteen mukaan. Jo pienellä summalla pääsee säästämisen alkuun. Rahastoa ei suositella sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa siitä kahden ensimmäisen vuoden aikana. Rahasto sopii esimerkiksi lomamatkaa tai huonekaluhankintoja suunnittelevalle.

 
Merkintäpalkkio Vuosittainen hallintopalkkio Lunastuspalkkio
0,00 % 0,95 % 0,50 %

Rahastoon tehdyistä merkinnöistä ei peritä merkintäpalkkiota. Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita.

OP-Varovainen on yhdistelmärahasto, joka sijoittaa pääosin maailman korkomarkkinoille ja osittain osakemarkkinoille.

Perustilanteessa rahaston varoista 80 % sijoitetaan korkomarkkinoille ja 20 % osakemarkkinoille. Korkosijoitusten osuus voi vaihdella välillä 70–100 % ja osakesidonnaisten sijoitusten osuus välillä 0–30 %.

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa toisten rahastojen avulla. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa. Keskeisimmin johdannaisia käytetään osake- ja korkoriskien hallintaan.

Rahaston sijoitukset tulevat hajautetuksi laajasti eri yhtiöiden osakkeisiin ja joukkovelkakirjalainoihin, koska rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa rahastoilla.
Rahaston vertailuindeksi koostuu usean indeksin yhdistelmästä. Vertailuindeksin koostumus on saatavilla rahastoesitteestä.

Rahasto pyrkii aktiivisella sijoittamisella saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Rahasto ottaa pääsääntöisesti huomattavaa aktiiviriskiä ja voi poiketa merkittävästi vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja riskitasosta.

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa toisten rahastojen avulla. Korkosijoitusten pääpaino on rahastoissa, jotka sijoittavat varansa erityisesti julkisyhteisöjen ja hyvin luokiteltujen yritysten liikkeeseen laskemiin korkoinstrumentteihin. Korkosijoitukset kohdistuvat sekä Eurooppaan että myös Euroopan ulkopuolelle kehittyvät markkinat mukaan lukien.

Rahaston tuotto oli huhtikuussa +0.12% ja tuotto vuoden alusta +2.47%

Tuotto huhtikuussa jäi vaatimattomaksi, mutta vuosituotto vain kolmanneksen vuodesta nyt kuluttua on varsin hyvä. Rahastossa tehtiin huhtikuussa harvinaisen vähän muutoksia markkinoiden ollessa rauhallisessa sivuttaisliikkeessä, eikä houkuttelevia muutoskohteista salkkujen rakenteisiin ollut tarjolla. Ainoa merkittävämpi muutos oli lyhyempien yrityslainojen vaihtaminen pitempiin korkoriskin lisäämiseksi. Salkuissa onkin nostettu hiljalleen korkoriskin määrää keskuspankkien koronnostosyklien lähestyessä loppuaan.

Huhtikuussa markkinakehitys oli rauhaisa huomattavasti vilkkaamman maaliskuun jälkeen. Maailman suurin osakemarkkina, eli Yhdysvallat, nousi hieman eurooppalaisen osakemarkkinan jatkaessa positiivista kehitystään. Korkomarkkinoilla korot vaihteeksi nousivat laskettuaan rajusti maaliskuussa Kaiken kaikkiaan voi siis todeta huhtikuun olleen varsin tylsä kuukausi sijoitusmarkkinoilla.
Sijoittajan ja säästäjän kannalta tylsyys on kuitenkin yleensä hyvä asia markkinoiden yleensä tuottaessa tasaista tuottoaan. Markkinoilla ei huhtikuussa ollut oikein mitään ihmeempää, johon tarttua. Pankkisektorin ongelmista ei kuultu uutta, keskuspankkien rahapolitiikkojen odotettiin vielä hieman kiristyvän, eikä Yhdysvalloista alkaneet yritysten ensimmäisen kvartaalin tulostiedot olleet ainakaan odotuksia huonompia, pikemminkin päinvastoin. Kuten aiemminkin todettu, markkinat ovat valmistautuneet heikompiin tuloksiin ja siten odotukset matalia ja helpommin ylitettävissä. Toukokuun ensimmäisenä päivä Yhdysvalloissa otettiin kuitenkin haltuun suurehko pankki ja myytiin JP Morganille.

Euroopan osakemarkkinan vahvuus on yllättänyt. Taloudesta on täällä saatu parempaa dataa ja energiaan liittyvät huolet on unohdettu. Ukrainan tilanne on edelleen päällä, mutta jo tiedossa. EKP:n rajut koronnostot eivät vielä näy kunnolla taloudessa ja täkäläisen osakemarkkinan arvostustaso edelleen relatiivisesti selvästi Yhdysvaltoja edullisempi. Euroopan osakemarkkina on ollut kroonisesti sijoittajien epäsuosiossa, milloin minkäkin syyn takia ja siten globaalisti sijoittajilla on ollut tilaa lisätä eurooppalaisia osakkeita salkkuihinsa. Laajemmin osakemarkkinoilla vallitsee edelleen pessimismi kurssien nousua kohtaan ja siten maaperä on ollut otollinen kurssinousulle sijoittajien laajasti alipainottaessa osakkeita. Valuuttamarkkinoilla euron kurssi dollariin nähden ylitti pitkästä aikaa 1.10-tason dollarin heikentyessä laajasti. Perinteinen kaava dollarin kurssille on ollut, että se kokee heikkenemispainetta Yhdysvaltain keskuspankin koronnostosyklin lähestyessä loppuaan. Tällä hetkellä näyttää sille, että perinteinen kaava toimisi edelleen siten, että EKP pitää ohjauskorkotasonsa vielä paikoillaan Yhdysvalloissa korkoja jo laskettaessa. Vielä korkoja ei olla laskemassa, vaan vielä hetki nostamassa kummallakin puolella Atlanttia. Tärkein korkoja nostattanut tekijä, eli inflaatio, on kuitenkin jo laskusuunnassa ja siten rauhoittaa keskuspankit. Markkinoiden odotus korkojen leikkaamisesta jo loppuvuonna on edelleen olemassa, mutta viime kuuta maltillisempana.

OP Varainhoidon allokaation mukaisesti rahastossa on edelleen normaalia vähemmän osakesijoituksia ja vastaavasti enemmän korkosijoituksia. Näkemyksemme mukaan korkomarkkinat ovat siis relatiivisesti houkuttelevampi sijoituskohde osakemarkkinoihin nähden ja siksi painotamme enemmän korkosijoituksia. Osakesijoitusten alipainotus kohdistuu lähinnä eurooppalaisiin osakkeisiin. Korkosijoituksissa ei suurempia normaalista poikkeavia painotuksia ole, pidämme kaiken kaikkiaan hajautetuista korkosijoituksista.
Rahaston päävastuullinen salkunhoitaja vaihtuu Harri Kojosesta Ville Pekkalaan toukokuun alussa.

Harri Kojonen
salkunhoitaja

Vastuullisuusasioiden huomioiminen sijoitusanalyysissä ja -päätöksenteossa tuo lisäinformaatiota perinteisen taloudellisen ja markkinadatan lisäksi. Olennaiset vastuullisuusasiat voivat vaikuttaa pitkällä aikavälillä sijoituskohteiden taloudelliseen menestykseen ja siten tuottoon.   

Rahasto noudattaa OP Varainhoidon Vastuullisen sijoittamisen periaatteita soveltuvin osin. Vastuullisen sijoittamisen periaatteissa on kuvattu muun muassa, miten OP Varainhoito huomioi vastuullisuuskysymyksiä ulkopuolisten salkunhoitoyhtiöiden valinnassa.

OP:n rahastojen ajankohtaisista vastuullisuusaiheista löytyy lisätietoja kaksi kertaa vuodessa julkaistavassa vastuullisen sijoittamisen katsauksessa. Tuorein vastuullisen sijoittamisen katsaus löytyy vastuullisen sijoittamisen sivulta.    

Rahaston vastuullisuusanalyysin voi lukea rahaston kuukausikatsauksesta.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Ville Pekkala
Vertailuindeksi
Yhdistelmäindeksi, katso tarkemmat tiedot Rahastoesitteestä.
Perustamispäivä
11.06.2009
ISIN
FI0008814702
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
653 Meur
Osuuden arvo (31.05.)
127,02 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Avaintietoasiakirja
Lataa
Säännöt
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (31.05)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Varovainen A +0,21 % +1,41 % −0,80 % −2,70 % −0,39 % −0,34 %
Vertailuindeksi +0,46 % +2,01 % −0,24 % −2,20 % +0,05 % +1,19 %

Vuosittainen tuotto

2018 2019 2020 2021 2022 Vuoden alusta
OP-Varovainen A −5,55 % +8,71 % +2,01 % +3,66 % −13,07 % +2,69 %
Vertailuindeksi −1,84 % +11,00 % +5,12 % +3,95 % −14,13 % +3,68 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Varovainen A 6,09 % - 4,45
Vertailuindeksi - - -

Omistaja-asiakkaana säästäminen ja sijoittaminen kannattaa erityisesti, koska saat siihen erinomaisia etuja.

Edut rahasto- ja vakuutussäästämiseen:

 • Ostat ja myyt lähes kaikkia rahastoja ilman kuluja.*
 • Rahastoista ja vakuutussäästöistä kerrytät 0,325 % OP-bonuksia.** 
 • Aloitat vakuutussäästämisen maksutta. 
 • Vaihdat sijoituskohteita, teet lisäsijoituksia ja vaihdat maksu- ja sijoitussuunnitelmaa OP Sijoitusvakuutukseen ja OP Säästösopimukseen maksutta digipalveluissa.  

Edut osake- ja ETF-sijoittamiseen:

 • Avaat osakesäästötilin ja arvo-osuustilin maksutta.
 • Saat alennusta osakekaupoista ja 1 prosentin palkkiokaton kotimaisiin osakekauppoihin arvo-osuustilillä. Edut ovat voimassa digipalveluissa.
 • Saat osakesuositukset ja -analyysit maksutta käyttöösi.
 • Saat alennusta säästäjän ja sijoittajan palvelupaketeista:
  Osakesäästötili: 
  Säästäjä 0 €/kk (norm. 2,99 €/kk)
  Sijoittaja 9,99 €/kk (norm. 14,99 €/kk)
  Arvo-osuustili: 
  Säästäjä 0 €/kk (norm. 2,99 €/kk)
  Sijoittaja 0 €/kk (norm. 5,39 €/kk)

Muut edut:

 • Vain omistaja-asiakkaana voit sijoittaa Tuotto-osuuteen.

Varmista, että saat kaikki edut ja hyödyt käyttöösi:

*Seuraavista erikoissijoitusrahastoista veloitetaan normaalit kulut: OP-Palvelukiinteistöt, OP-Metsänomistaja, OP-Vuokratuotto, OP-Alternative Portfolio ja OP-Private Equity.

**OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin. OP-bonuksia ei kerry R2 Crystal -erikoissijoitusrahastosta ja rahastojen instituutiosarjoista. Seuraavat vakuutussäästöihin liitetyt sijoituskohteet eivät kerrytä OP-bonuksia: JPM Russia A, JPM Emerging Europe Equity Fund ja BlackRock GF Emerging Europe Fund A. Sijoitussidonnaiset vakuutukset kerryttävät OP-bonuksia, pois lukien yksilölliset sijoitusvakuutukset ja yksilölliset sijoitussopimukset.  

Muistathan, että sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo voi nousta ja laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy ja salkunhoitajana toimii OP Varainhoito Oy. Seuraavista erikoissijoitusrahastoista veloitetaan normaalit kaupankäyntikulut: OP-Palvelukiinteistöt-, OP-Metsänomistaja-, OP-Vuokratuotto- ,OP-Alternative Portfolio- ja OP-Private Equity -erikoissijoitusrahastot.