OP-Varovainen on jokaiselle sopiva säästäjän rahasto.

OP-Varovainen

Järkevä tuotto ja levolliset yöunet

 • Rahasto riskiä kaihtavalle säästäjälle

  OP-Varovainen sopii säästäjälle, joka tavoittelee kohtuullista tuottoa, muttei kaipaa elämäänsä ylimääräisiä riskejä.

 • Vältä markkinoiden heilahtelut

  Rahaston sijoitukset tehdään pääsääntöisesti korkomarkkinoille, jolloin rahaston heilahtelut jäävät vähäisiksi.

 • Hyödynnä omistaja-asiakkaan edut

  Omistaja-asiakkaana ostat, myyt ja vaihdat OP-Varovainen-rahastoa ilman kuluja. 

Rahastosäästäminen voi olla huoletonta

Varovaisuus merkitsee salkun sisällön harkittua tasapainoa ja huolellista suojautumista markkinaheilahteluilta. Nyrkkisääntö kuuluu, että rahastojen tuottokehitys on sitä tasaisempaa mitä enemmän rahastolla on korkosijoituksia. OP-Varovainen on yhdistelmärahasto, joka sijoittaa pääosin maailman korkomarkkinoille ja osin osakemarkkinoille. Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa toisten rahastojen avulla. Perustilanteessa rahaston sijoitukset hajautetaan laajasti sekä kehittyneille että kehittyville markkinoille.

Rahaston hoitaminen on salkunhoitajan varmoissa käsissä eikä markkinoiden liikkeistä tarvitse kantaa huolta henkilökohtaisesti.

Rahasto varovaiselle säästäjälle

OP-Varovainen on rahasto sijoittajalle, joka odottaa rahoilleen kohtuullista tuottoa, muttei kaipaa elämäänsä ylimääräisiä riskejä. OP-Varovaiseen sijoittava voi luottaa siihen, että ammattilaiset seuraavat taukoamatta markkinoiden liikkeitä ja tekevät tarvittavat toimenpiteet, jotta sijoittaja voi keskittyä rauhassa muihin asioihin. Salkunhoitaja huolehtii, että varat on sijoitettu aina järkevästi markkinatilanteen mukaan. Jo pienellä summalla pääsee säästämisen alkuun. Rahastoa ei suositella sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa siitä kahden ensimmäisen vuoden aikana. Rahasto sopii esimerkiksi lomamatkaa tai huonekaluhankintoja suunnittelevalle.

Palkkiot verkossa

Merkintäpalkkio Vuosittainen hallinnointipalkkio Lunastuspalkkio
0,00% 0,95% 0,50%

Rahastoon tehdyistä merkinnöistä ei peritä merkintäpalkkiota. Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita.

 

OP-Varovainen on yhdistelmärahasto, joka sijoittaa pääosin maailman korkomarkkinoille ja osittain osakemarkkinoille.

Perustilanteessa rahaston varoista 80 % sijoitetaan korkomarkkinoille ja 20 % osakemarkkinoille. Korkosijoitusten osuus voi vaihdella välillä 70–100 % ja osakesidonnaisten sijoitusten osuus välillä 0–30 %.

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa toisten rahastojen avulla. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa. Keskeisimmin johdannaisia käytetään osake- ja korkoriskien hallintaan.

Rahaston sijoitukset tulevat hajautetuksi laajasti eri yhtiöiden osakkeisiin ja joukkovelkakirjalainoihin, koska rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa rahastoilla.
Rahaston vertailuindeksi koostuu usean indeksin yhdistelmästä. Vertailuindeksin koostumus on saatavilla rahastoesitteestä.

Rahasto pyrkii aktiivisella sijoittamisella saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Rahasto ottaa pääsääntöisesti huomattavaa aktiiviriskiä ja voi poiketa merkittävästi vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja riskitasosta.

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa toisten rahastojen avulla. Korkosijoitusten pääpaino on rahastoissa, jotka sijoittavat varansa erityisesti julkisyhteisöjen ja hyvin luokiteltujen yritysten liikkeeseen laskemiin korkoinstrumentteihin. Korkosijoitukset kohdistuvat sekä Eurooppaan että myös Euroopan ulkopuolelle kehittyvät markkinat mukaan lukien.

Salkunhoitajan kommentti

Taloudellinen aktiviteetti on päässyt jälleen käynnistymään rajoitustoimien purkautuessa ja heijastunut parempina talouslukuina, joskin heikoilta tasoilta. Huolimatta siitä, että viruksen leviäminen on edelleen vauhdissa etenkin Yhdysvalloissa ja tietyissä kehittyvissä maissa kynnys uusiin rajoitustoimiin tuntuu olevan korkea. Toisesta aallosta syksylle puhutaan paljon kuten myös askeleista kohti rokotetta. Yritysten tähän asti julkaistut tulokset ovat olleet pääsääntöisesti odotettua parempia, mutta toki aiempaa selvästi heikompia. Markkinoilla kuitenkin uskotaan tuloskehityksen palaavan normaalimmaksi varsin pian. Keskuspankkien ja valtioiden tuki talouksille ja etenkin markkinoille jatkuu vahvana. Euroopassa saatiin sopimus, joka viitoittaa tietä yhä läheisemmälle yhteisvastuulle, kehitys, joka oli toki jo muutoinkin vauhdissa. Koronakriisi on antanut aiempaa paljon vapaammat kädet elvytykselle, uutena etenkin globaalille velkaelvytykselle. Tämän seurauksena valtioiden velkaantuminen tulee nousemaan selvästi jatkossa. Uuden ajattelun seurauksena tämän ei nähdä olevan ongelma, koska keskuspankkien rohkeus lisääntyvän velanoton kuittaamiseen velkakirjaostoilla on huomattava. Heinäkuussa otsikoita loi kullan kallistuminen ja dollarin halpeneminen. Kulta saavutti uusia korkeimpia tasojaan sekä euroon, että dollariin nähden ja dollarin kurssi tippui kaikkiin päävaluuttoihin nähden selvästi. Esimerkiksi euroon nähden dollari on halvimmillaan sitten kesän 2018, ollen kuitenkin edelleen melko vahvalla tasolla vaikkapa viimeisten 10-vuoden historialla. Kuten valuuttamarkkinoilla aina, selitykset ovat moninaiset pääosassa toki maan merkittävästi kasvava valtiontalouden vaje ja vuoden alusta huomattavasti pienentynyt korkoero. Kullan kurssinousua perustellaan inflaatio-odotusten nousulla, epäluottamuksella rahajärjestelmään, relatiivisen houkuttelevuuden kasvulla ja yksinkertaisesti vaihtoehtojen puutteella. Globaalit osakemarkkinat polkivat eurosijoittajan silmin maaliskuun jälkeisten vahvojen kuukausien asemesta paikallaan dollarin heiketessä. Nousua nähtiin aluksi Euroopassa tukipaketin läpäisyn ja paranevan koronatilanteen turvin sekä pohjoismaisissa osakkeissa. Korkomarkkinoilla yrityslainat jatkoivat vahvaa esitystään korkojenkin vielä hieman laskiessa. Heinäkuun markkinaliikkeet jäivät vaisuiksi ja osakevolatiliteetti onnistui vihdoin tämän myötä laskemaan, joskin pysyttelee vielä koholla epävarmuuden edelleen vallitessa. Sijoittajat tuntuvat olevan valmiita tai pakotettuja hyväksymään arvostuksiltaan aiempaa kalliimmat osakkeet vaihtoehtojen puuttuessa korkomarkkinatuottojen ollessa todennäköisesti jatkossakin matalia. 

Harri Kojonen
s
alkunhoitaja

Vastuullisuusasioiden huomioiminen sijoitusanalyysissä ja -päätöksenteossa tuo lisäinformaatiota perinteisen taloudellisen ja markkinadatan lisäksi. Olennaiset vastuullisuusasiat voivat vaikuttaa pitkällä aikavälillä sijoituskohteiden taloudelliseen menestykseen ja siten tuottoon.   

Rahasto noudattaa OP Varainhoidon Vastuullisen sijoittamisen periaatteita soveltuvin osin. Vastuullisen sijoittamisen periaatteissa on kuvattu muun muassa, miten OP Varainhoito huomioi vastuullisuuskysymyksiä ulkopuolisten salkunhoitoyhtiöiden valinnassa.

OP:n rahastojen ajankohtaisista vastuullisuusaiheista löytyy lisätietoja kaksi kertaa vuodessa julkaistavassa vastuullisen sijoittamisen katsauksessa. Tuorein vastuullisen sijoittamisen katsaus löytyy vastuullisen sijoittamisen sivulta.    

Rahaston vastuullisuusanalyysin voi lukea rahaston kuukausikatsauksesta.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Harri Kojonen, Patrik Moring
Vertailuindeksi
Yhdistelmäindeksi, katso tarkemmat tiedot Rahastoesitteestä.
Perustamispäivä
11.06.2009
ISIN
FI0008814702
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
742 Meur
Osuuden arvo (12.08.)
132,60 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintietoesite
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (11.08)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Varovainen A +1,23 % +4,69 % -3,19 % +0,39 % +0,74 % +0,64 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Vuosittainen tuotto

2015 2016 2017 2018 2019 Vuoden alusta
OP-Varovainen A +1,88 % +3,30 % +0,24 % -5,55 % +8,71 % -1,46 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Varovainen A 7,59 % 0,11 4,81
Vertailuindeksi - - -

Omistaja-asiakkaan edut

 • Omistaja-asiakkaana ostat, myyt ja vaihdat lähes kaikkia rahastojamme (säästäjän rahastot, vastuulliset rahastot sekä osake- ja korkorahastot) ilman kuluja.
 • Omistaja-asiakkaana voit säästää rahastoihin myös vakuutussäästämisen kautta. OP-sijoitusvakuutus ja OP-säästösopimus ovat omistaja-asiakkaille tarkoitettuja vakuutussäästämisen tuotteita, joihin on vaivatonta ja joustavaa säästää pitkäaikaisesti. Sijoituskohteiden vaihto ja varojen siirto vakuutukseen on kulutonta. 
 • Omistaja-asiakkaat pääsevät automaattisesti osakekaupankäynnin hinnaston toiselle hintaportaalle, jossa välityspalkkion suuruus on 0,17 % (vähintään 7 €), kun ensimmäisen palkkioportaan välityspalkkio on 0,2 % (vähintään 9 €).

OP-bonukset

Omistaja-asiakkaalle kertyy säästöjen ja sijoitusten lisäksi OP-bonuksia myös

 • lainoista
 • tileillä olevat varoista
 • OP-Visan Credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista
 • kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista.

OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.

Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy.