OP-EMD Local Currency

Globaaleja reittejä tuottoon

Länsimaiden nihkeät talouskasvunäkymät, keskuspankkien nollakorkopolitiikka ja velkakriisin aiheuttama epävarmuus ovat painaneet länsimaiden vakavaraisten valtioiden korkotasot historiallisen alhaisille tasoille. OP-EMD Local Currency -korkorahasto tarjoaa kokeneelle sijoittajalle mahdollisuuden hyötyä kehittyvien markkinoiden valuuttojen vahvistumisesta ja hyvistä korkotuotoista.

 • Kohdemarkkinoina keskeisiä ovat Latinalainen Amerikka, Aasia, Itä- Eurooppa, Afrikka ja Lähi-itä.
 • Sijoituskohteena paikallisen valuutan määräisinä liikkeelle lasketut joukkolainat.
Merkintäpalkkio Vuosittainen hallintopalkkio Lunastuspalkkio
0,50 % 0,65 % 0,50 %

Jatkuvista säästösopimuksista ei peritä merkintäpalkkiota. Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita. Rahasto maksaa sijoituskohteena olevista rahasto-osuuksista perityt hallinnointi- ja säilytyspalkkiot.

Länsimaiden vaatimattomat korkotuotot ovat johtaneet kehittyvien korkomarkkinoiden suosion nopeaan kasvuun sijoittajien keskuudessa. Kehittyvillä markkinoilla korkotuottopotentiaali on hyvä ja paikallisissa valuutoissa on rakenteellista vahvistumispainetta suhteessa länsivaluuttoihin.

Pitkän koron rahastona OP-EMD Local Currency tavoittelee hyvää korkotuottoa pitkällä aikavälillä. Sijoitukset kohdistuvat kehittyvien valtioiden, yritysten ja yhteisöjen liikkeeseenlaskemiin tai takaamiin korkoinstrumentteihin erityisesti Latinalaisessa Amerikassa, Aasiassa, Itä- Euroopassa,Afrikassa ja Lähi-Idässä. Rahaston nimen mukaisesti OP-EMD Local Currencyn sijoitukset kohdistuvat erityisesti paikallisen valuutan määräisinä liikkeelle laskettuihin joukkolainoihin (local currency) ja valuuttakurssiriskin kantaa sijoittaja. Myös länsivaluutoissa liikkeeseen laskettuja korkosijoituksia (hard currency eli USD-, EUR- tai JPY-määräisiä) voidaan hyödyntää. Niiden osalta liikkeeseenlaskija kantaa paikalliseen valuuttaan liittyvän kurssiriskin.

OP-EMD Local Currency soveltuu sijoituskohteeksi kokeneelle sijoittajalle, joka tavoittelee hyvää pitkän aikavälin korkotuottoa ja ymmärtää kehittyvien korkomarkkinoiden erityispiirteet. Sijoittajan on syytä huomioida, että kehittyvillä markkinoilla korkoinstrumenttien hintakehitys vaihtelee tyypillisesti länsimaita voimakkaammin heijastuen vahvasti lainan hintakehitykseen ja rahasto-osuuden arvo voi vaihdella huomattavasti markkinatilanteiden mukaan. Kun valuuttakurssiriskejä ei suojata pois, rahaston tuottoon ja riskiin vaikuttaakin korkotason muutosten ohella olennaisesti kehittyvien talouksien valuuttojen muutokset suhteessa euroon. Kehittyvät korkomarkkinat sopivat omaisuuslajina myös hajautushyötyjä hakevan salkkuun. Hajautushyöty suomalaiseen sijoitussalkkuun on erityisen korkea. Keskimääräinen korkosijoituksen pituus liikkuu kolmen ja kuuden vuoden välillä.

OP-EMD Local Currency (Rahasto) on korkorahasto, joka sijoittaa kaikki varansa käteisvaroja lukuun ottamatta toiseen sijoitusrahastoon, joka on Ninety One Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund. Kohderahasto on rekisteröity Luxemburgiin.

OP-EMD Local Currency on erikoissijoitusrahasto, koska se voi sääntöjensä mukaisesti sijoittaa kaikki varansa ainoastaan yhden sijoitusrahastodirektiivin edellytykset täyttävän sijoitusrahaston tai yhteissijoitusyrityksen osuuksiin. Rahasto sijoittaa varansa Kohderahaston kautta pääosin kehittyvien markkinoiden valtioiden, muiden julkisyhteisöjen, ylikansallisten yhteisöjen ja yritysten liikkeeseenlaskemiin tai takaamiin korkoinstrumentteihin.

Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja käteisvarojen hallintaan sekä toteuttaessaan sijoituksia toisiin rahastoihin. Johdannaissopimusten kohde-etuutena voi olla valuutta tai valuuttakurssi. Rahaston korkoherkkyyttä mittaava modifioitu duraatio on tyypillisesti välillä 4–6.

Kohderahasto voi hyödyntää laajasti kehittyvien korkomarkkinoiden eri omaisuuslajeja. Keskeiset kohdemarkkinat ovat Latinalainen Amerikka, Aasia, Itä-Eurooppa,Afrikka ja Lähi-itä. Kohderahaston sijoitusten painopiste on tyypillisesti pitkäaikaisissa korkoinstrumenteissa, joten rahasto vastaa korkoriskiltään pitkän koron rahastoja. Kohderahasto pyrkii painottamaan sijoituksissaan korkoinstrumentteja, jotka on laskettu liikkeeseen kehittyvien talouksien paikallisen valuutan määräisinä (ns. local currency). Se voi hyödyntää myös kehittyneiden talouksien valuutassa (ns. hard currency) liikkeeseen laskettuja korkosijoituksia.

Rahaston vertailuindeksi on JPM GBI-EM Global Diversified. Rahasto pyrkii aktiivisella sijoittamisella saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Rahasto ottaa pääsääntöisesti huomattavaa aktiiviriskiä ja voi poiketa merkittävästi vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja
riskitasosta.

Rahasto noudattaa OP Varainhoidon Vastuullisen sijoittamisen periaatteita soveltuvin osin.

OP:n rahastojen ajankohtaisista vastuullisuusaiheista löytyy lisätietoja kaksi kertaa vuodessa julkaistavassa vastuullisen sijoittamisen katsauksessa. Tuorein vastuullisen sijoittamisen katsaus löytyy vastuullisen sijoittamisen sivulta.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
NinetyOne
Vertailuindeksi
JPM GBI-EM Global Diversified
Perustamispäivä
07.01.2010
ISIN
FI4000008313
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
76 Meur
Osuuden arvo (03.02.)
135,11 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Avaintietoasiakirja
Lataa
Säännöt
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (02.02)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-EMD Local Currency A +3,38 % +3,41 % +2,40 % −2,57 % −3,05 % +0,14 %
Vertailuindeksi +3,42 % +4,08 % +1,50 % −4,02 % −3,44 % +0,42 %

Vuosittainen tuotto

2018 2019 2020 2021 2022 Vuoden alusta
OP-EMD Local Currency A −4,01 % +16,14 % −4,94 % −1,13 % −5,51 % +2,39 %
Vertailuindeksi −1,48 % +15,56 % −5,79 % −1,82 % −5,90 % +2,87 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-EMD Local Currency A 10,51 % -0,49 5,97
Vertailuindeksi - - -

Omistaja-asiakkaan edut 1.1.2021 alkaen

 • Arvo-osuustili ja säilytys 0 €: Koti- ja ulkomaisten osakkeiden ja ETF:ien säilytys ilman kuukausimaksuja. 
 • Rahastojen ostot ja myynnit 0 €: Osta, myy ja vaihda lähes kaikkia rahastoja ilman kuluja sekä kerrytä rahastosäästämisestä OP-bonuksia.*
 • Edut osakekaupankäynnistä:
  • 1 %:n välityspalkkiokatto Suomen ja Ruotsin osakkeista sekä arvopapereista – osakkeista, warranteista ja ETF:stä.
  • Välityspalkkio 0,05-0,17 % eli mitä enemmän kauppaa käyt, sitä alhaisemmat kaupankäyntikustannukset. Edellä mainitut edut voimassa OP-mobiilissa, OP-yritysmobiilissa ja op.fi-palvelussa.
 • Osakeanalyysi 0 €: maksuton osake- ja markkina-analyysi. 
 • Säästövakuutuksen edut: Vakuutuksen avaaminen, sijoituskohteiden vaihto verkossa ja lisäsijoitukset OP Sijoitusvakuutukseen ovat kuluttomia. Sijoitussidonnaiset vakuutussäästöt kerryttävät OP-bonuksia, poislukien yksilölliset sijoitusvakuutukset.**

*OP-bonuksia ei kerry R2 Crystal -rahastosta ja rahastojen instituutiosarjoista. 

OP-bonukset

Omistaja-asiakkaalle kertyy säästöjen ja sijoitusten lisäksi OP-bonuksia myös

 • lainoista
 • tileillä olevat varoista
 • kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista

OP-bonuksia kerryttävät 1.11.2020 alkaen:

 • asuntolainat, vakuudelliset pankkilainat, opintolainat
 • säästämisen ja sijoittamisen tilit
 • rahastot ja sijoitussidonnaiset vakuutukset
 • vahinkovakuutuksen laskut

Muutoksen myötä 1.11.2020 OP-bonuksia ei kerry:

 • Käyttötilin talletuksista
 • vakuudettomista kulutusluotoista (Jousto-, Täsmä-, Kerta- ja Tililuotto)
 • OP:n osamaksurahoituksesta
 • OP-Visa credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista, OP-Visa ja OP Duo -korttien korollisen luoton saldosta.

OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.

**Seuraavat vakuutussäästöihin liitetyt sijoituskohteet eivät kerrytä OP-bonuksia 1.4.2022 alkaen: OP-Venäjä A, JPM Russia A, JPM Emerging Europe Equity Fund ja BlackRock GF Emerging Europe Fund A.

Muistathan, että sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo voi nousta ja laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan.  OP-rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy, jonka asiamiehenä osuuspankki toimii. Seuraavista erikoissijoitusrahastoista veloitetaan normaalit kaupankäyntikulut: OP-Palvelukiinteistöt-, OP-Metsänomistaja-, OP-Vuokratuotto- ja OP-Alternative Portfolio-erikoissijoitusrahastot.