OP-Private Strategia 50 -rahasto

Mahdollisuus hyvään tuottoon kohtuullisella riskillä

Vaivatonta ja kattavaa varainhoitoa

OP-Private Strategia 50 -erikoissijoitusrahaston avulla saa vaivattoman ja kattavan aktiivisesti hoidetun varainhoitoratkaisun, jossa salkunhoitaja seuraa ja arvioi markkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia ja tekee sijoituspäätökset.

Rahasto sijoittaa maailmanlaajuisesti sekä korko- että osakemarkkinoille.

Perustilanteessa puolet rahaston varoista on sijoitettuna osakemarkkinoille ja toinen puolikas korkomarkkinoille.

Osaavaa ja vastuullista salkunhoitoa

Rahaston salkunhoidosta vastaa OP Varainhoito, jolla on pitkä kokemus ja vankka osaaminen eri sijoitustuotteista.

Sijoitustoiminta arvioi taloudellisten kriteerien lisäksi sijoituskohteiden vastuullisuutta ja pyrkii omistajana edesauttamaan kohdeyritystensä vastuullista toimintaa.

Merkintäpalkkio Vuosittainen hallintopalkkio Lunastuspalkkio
0,00 % 0,95 % 0,50 %

Rahaston minimimerkintäsumma on 1.000.000 euroa. Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia. Rahasto maksaa sijoituskohteena olevista rahasto-osuuksista perityt hallinnointi- ja säilytyspalkkiot.

Rahaston tuotto oli elokuussa -0.68% ja tuotto vuoden alusta +5.49%

Elokuussa osake- ja korkomarkkinat olivat pienimuotoisessa paineessa, joka kuitenkin korjaantui pääosin kuukauden loppuun mennessä. Osakemarkkinoita painoi korkojen nousu, joka luonnollisesti rasitti myös aavistuksen korkosijoitusten tuottoja huolimatta yhä kohentuneesta korkosijoitusten juoksevasta tuotosta. Korkosijoituksissa vähennettiin Varainhoidoin allokaatiopäätöksen mukaisesti High Yield -lainoja ja lisättiin Investment Grade -lainoja. Tämän lisäksi lisättiin edelleen korkoriskin määrää korkojen edelleen noustua ja siten lisänneet entuudestaan korkomarkkinoiden houkuttelevuutta. Osakesijoituksissa vähennettiin hieman eurooppalaisia osakkeita sekä pohjoismaisiin osakkeisiin sijoittavaa ETF:ää ja kohdennettiin sijoituksia tarkemmin sekä suomalaisiin, että ruotsalaisiin osakkeisiin. Tämän lisäksi salkusta myytiin yhdysvaltalaisiin momentum-osakkeisiin sijoittava ETF ja ostettiin luotettaviin osingonmaksajiin sekä tasapainoin S&P500- indeksiin sijoittavia ETF:iä.

OP Varainhoidon allokaation mukaisesti rahastossa on edelleen normaalia vähemmän osakesijoituksia ja vastaavasti enemmän korkosijoituksia. Näkemyksemme mukaan korkomarkkinat ovat siis relatiivisesti houkuttelevampi sijoituskohde osakemarkkinoihin nähden ja siksi painotamme enemmän korkosijoituksia. Sijoituksissa painotetaan erityisesti paremman luottoluokituksen omaavia yrityslainoja, eli Investment Grade -lainoja ja vähemmän heikomman luottokelpoisuuden High Yield -lainoja. Korkoriskin taso on normaalia korkeampi. Osakesijoituksissa painotetaan normaalia vähemmän eurooppalaisia osakkeita. Yhdysvaltain markkinoilla sijoituksia on laajan indeksin ulkopuolella mm. tasapainoin markkinoilla sijoittavan rahaston kautta.

Riskillisempien markkinoiden, kuten osakkeiden, kehitys on korkomarkkinoiden kanssa vahvasti kytköksissä, eli näkymät keskuspankkien rahapolitiikan tiukkuudesta jatkossa ovat epävarmuustekijänä edelleen ilmassa. Inflaatiokehitys on liikkumassa parempaan suuntaan, mikä helpottaa keskuspankkien tehtävää. Keskuspankkienkaan tehtävä ei kuitenkaan ole helppo ja siksi hekin tunnustavat odottavan tunnelman politiikassaan, eli lähitulevaisuuden talous- ja inflaatiokehitys määrittää tarpeen uusiin koronnostoihin. Tällä hetkellä kuitenkin vaikuttaa siltä, että talouskehityksessä on vihdoin nähtävissä riittävää heikkenemistä puoltamaan ainakin taukoa koronnostoissa. Markkinoiden tunnelma on myös muuttunut aiemmasta pessimismistä pehmeän laskun suuntaan ja siten myös korkomarkkinoilla aiempi positiivisuus on vaihtunut skeptisyyteen, joka toimii jatkossa tukena korkomarkkinalle. Osakemarkkina juhlii päivinä, jolloin korot laskevat, vaikka tämä johtuisi heikosta talousdatasta. Tarvitaan kuitenkin lisää heikompaa dataa, jotta osakkeiden mietteet kääntyvät heikon talousdatan merkitykseen yritysten tuloskehitykselle.

Harri Kojonen
​salkunhoitaja

OP-Private Strategia 50 -rahasto on yhdistelmärahasto, joka sijoittaa varansa pääosin kansainvälisille osake- ja korkomarkkinoille.

Rahaston korkosijoitusten osuus Rahaston arvosta voi vaihdella välillä 30 - 70 % ja osakesidonnaisten sijoitusten osuus välillä 30 - 70 %. Rahasto voi tehdä sijoituksia myös vaihtoehtoisiin sijoitusmuotoihin (esim. kiinteistörahastot, raakaainerahastot ja absoluuttisen tuoton rahastot).

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa toisten rahastojen avulla. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa. Keskeisimmin johdannaisia käytetään osake- ja korkoriskien hallintaan.

Rahaston osakesijoitukset ja joukkovelkakirjalainasijoitukset tulevat hajautetuksi laajasti eri yhtiöiden liikkeeseenlaskijoihin, koska rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa rahastoilla.

Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu erikoissijoitusrahasto, koska se voi sijoittaa sellaisiin sijoituskohteisiin, jotka eivät ole mahdollisia sijoitusrahastodirektiivin mukaisille rahastoille.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Harri Kojonen, Lauri Tynys
Vertailuindeksi
Yhdistelmäindeksi, katso tarkemmat tiedot Rahastoesitteestä.
Perustamispäivä
12.05.2015
ISIN
FI4000120670
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
2591 Meur
Osuuden arvo (21.09.)
181,63 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Avaintietoasiakirja
Lataa
Säännöt
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (21.09)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Private Strategia 50 +0,97 % −0,15 % +2,34 % +2,79 % +3,19 % +2,59 %
Vertailuindeksi +1,14 % +0,54 % +3,91 % +5,29 % +3,53 % +4,20 %

Vuosittainen tuotto

2018 2019 2020 2021 2022 Vuoden alusta
OP-Private Strategia 50 −5,05 % +16,04 % +1,56 % +11,97 % −11,73 % +4,26 %
Vertailuindeksi −2,50 % +18,00 % +6,85 % +12,05 % −12,92 % +6,43 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Private Strategia 50 6,12 % - 3,14
Vertailuindeksi - - -

Omistaja-asiakkaana säästäminen ja sijoittaminen kannattaa erityisesti, koska saat siihen erinomaisia etuja.

Edut rahasto- ja vakuutussäästämiseen:

 • Ostat ja myyt lähes kaikkia rahastoja ilman kuluja.*
 • Rahastoista ja vakuutussäästöistä kerrytät 0,325 % OP-bonuksia.** 
 • Aloitat vakuutussäästämisen maksutta. 
 • Vaihdat sijoituskohteita, teet lisäsijoituksia ja vaihdat maksu- ja sijoitussuunnitelmaa OP Sijoitusvakuutukseen ja OP Säästösopimukseen maksutta digipalveluissa.  

Edut osake- ja ETF-sijoittamiseen:

 • Avaat osakesäästötilin ja arvo-osuustilin maksutta.
 • Saat alennusta osakekaupoista ja 1 prosentin palkkiokaton kotimaisiin osakekauppoihin arvo-osuustilillä. Edut ovat voimassa digipalveluissa.
 • Saat osakesuositukset ja -analyysit maksutta käyttöösi.
 • Saat alennusta säästäjän ja sijoittajan palvelupaketeista:
  Osakesäästötili: 
  Säästäjä 0 €/kk (norm. 2,99 €/kk)
  Sijoittaja 9,99 €/kk (norm. 14,99 €/kk)
  Arvo-osuustili: 
  Säästäjä 0 €/kk (norm. 2,99 €/kk)
  Sijoittaja 0 €/kk (norm. 5,39 €/kk)

Muut edut:

 • Vain omistaja-asiakkaana voit sijoittaa Tuotto-osuuteen.

Varmista, että saat kaikki edut ja hyödyt käyttöösi:

*Seuraavista erikoissijoitusrahastoista veloitetaan normaalit kulut: OP-Palvelukiinteistöt, OP-Metsänomistaja, OP-Vuokratuotto, OP-Alternative Portfolio ja OP-Private Equity.

**OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin. OP-bonuksia ei kerry R2 Crystal -erikoissijoitusrahastosta ja rahastojen instituutiosarjoista. Seuraavat vakuutussäästöihin liitetyt sijoituskohteet eivät kerrytä OP-bonuksia: JPM Russia A, JPM Emerging Europe Equity Fund ja BlackRock GF Emerging Europe Fund A. Sijoitussidonnaiset vakuutukset kerryttävät OP-bonuksia, pois lukien yksilölliset sijoitusvakuutukset ja yksilölliset sijoitussopimukset.  

 

Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy