OP-Private Strategia 50 -rahasto

Mahdollisuus hyvään tuottoon kohtuullisella riskillä

Vaivatonta ja kattavaa varainhoitoa

OP-Private Strategia 50 -erikoissijoitusrahaston avulla saa vaivattoman ja kattavan aktiivisesti hoidetun varainhoitoratkaisun, jossa salkunhoitaja seuraa ja arvioi markkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia ja tekee sijoituspäätökset.

Rahasto sijoittaa maailmanlaajuisesti sekä korko- että osakemarkkinoille.

Perustilanteessa puolet rahaston varoista on sijoitettuna osakemarkkinoille ja toinen puolikas korkomarkkinoille.

Osaavaa ja vastuullista salkunhoitoa

Rahaston salkunhoidosta vastaa OP Varainhoito, jolla on pitkä kokemus ja vankka osaaminen eri sijoitustuotteista.

Sijoitustoiminta arvioi taloudellisten kriteerien lisäksi sijoituskohteiden vastuullisuutta ja pyrkii omistajana edesauttamaan kohdeyritystensä vastuullista toimintaa.

Merkintäpalkkio Vuosittainen hallintopalkkio Lunastuspalkkio
0,00 % 0,55 % 0,50 %

Rahaston minimimerkintäsumma on 5.000.000 euroa. II-sarja ei kerrytä OP-bonuksia. Rahasto maksaa sijoituskohteena olevista rahasto-osuuksista perityt hallinnointi- ja säilytyspalkkiot.

Sijoitusmarkkinoilla oli eloisaa myös huhtikuussa korkojen jatkaessa nousuaan kummallakin puolella Atlanttia. Osakemarkkinat ovat itse asiassa olleet melko rauhalliset ja kulkeneet sivuittaisliikkeessä etenkin hyvän hajautuksen omaavan eurosijoittajan silmin, koska dollarin vahvistuminen euroon nähden on auttanut Yhdysvaltain osakemarkkinan menestystä euroissa mitattuna. Ukrainan kriisin vaikutus on edelleen vaimentunut, mutta keskuspankkipolitiikan käynnissä olevan muutoksen merkitys kasvanut entuudestaan. Inflaatio jatkaa edelleen hyvin korkeana ja tämä pitää keskuspankkiirien kämmenet kosteina. Miten saada inflaatio talttumaan ilman, että talouskehitys tästä kärsisi? Perinteinen tapa taistella inflaatiota vastaan on ohjauskorkojen nosto, joka pyrkii talouden jarruttamiseen ja siten inflaatiopaineiden neutraloimiseen. Koronakriisistä elvyttäessä rahapolitiikan muutoksessa ei ole pidetty kiirettä epävarmuuksien vallitessa ja siten tämä muutos normaalimpaan suuntaan onkin viivästynyt normaalia pidemmäksi. Normalisointi on kuitenkin nyt käynnistynyt ja ohjauskorkojen nostoja odotetaan reippaasti Yhdysvalloista ja myös euroalueella odotukset useista koronnostoista ovat nousseet jo tälle vuodelle.

Inflaatio tuskin jaksaa jatkaa näin korkeana pitkään, mutta reippaasti alempikin taso oikeuttaa rahapolitiikan muutokseen. Korkojen nousu on tänä vuonna aiheuttanut korkosijoittajille tappiota, jopa historiallisen korkeita, mutta positiivinen puoli muutoksessa on se, että korkosijoituksista on nyt saatavissa juoksevaa korkoa, joka on aiempaa huomattavasti paremmalla tasolla etenkin Yhdysvalloissa, jossa esimerkiksi paremman luottokelpoisuuden yrityslainat tarjoavat yli 4%:n juoksevaa tuottoa. Euroopassa tilanne ei vielä yhtä mairitteleva vastaavan koron ollessa korkeintaan 2%:a. Yhdysvaltojen osalta korkomarkkinan tuottotaso on siis varmastikin joillekin sijoittajille jo houkuttavalla tasolla, mutta keskuspankin koronnostosyklin ollessa vasta alullaan, ei siirtymistä osakkeista korkosijoituksiin vielä ole suuremmassa mittakaavassa nähty.

Valuuttamarkkinoilla on pitkästä aikaa merkittävää liikettä. Valuutat olivat yllättävänkin stabiileja viime vuonna huolimatta muissa omaisuusluokissa koetusta heilunnasta ja nyt markkinoiden merkittävimmän valuutan eli dollarin huomattava vahvistuminen lähes kaikkiin valuuttoihin nähden on saanut aikaan aaltoja, jotka tuppaavat heijastumaan myös muihin omaisuusluokkiin. Dollarin laajaa vahvuutta kuvaava indeksi on vahvistunut tänä vuonna 7-8%, joka on merkittävä liike näin lyhyessä ajassa. Valuuttakursseja liikuttavat monet asiat, joista esimerkiksi korkoero eri markkinoiden välillä on vain yksi ja siksi valuuttojen suunnan ennakointi onkin varsin haastavaa. Voidaan kuitenkin todeta dollarin olevan tällä hetkellä pitkäaikaisessa vaihteluvälissään varsin arvokas.

Kiina kamppailee edelleen Koronatartuntojen estämisessä pystyttäen tarpeen mukaan rajoitteita, jotka samalla haittaavat talouskasvua. Kiina on maailman toiseksi suuri n kansantalous, joten Kiinan talouskasvulla on yhä suurempi merkitys koko maailman talouskasvulle. Tukitoimia taloudelle on tehty ja niitä ollaan tekemässä lisää ja siten Kiina kulkee sekä rahapolitiikassa, että finanssipolitiikassa toiseen suuntaan kuin muut suuret taloudet. Tämä tukee välillisesti taloutta myös meillä.

Varainhoidon allokaatiossa, eli sijoitusten jakautumisessa on tehty muutamia muutoksia sitten edellisen Sijoitusnäkymät -materiaalin ilmestyttyä. Osakesijoituksissa kehittyvien maiden osakkeista varoja siirrettiin japanin osakemarkkinoille relatiivisen houkuttelevuuden kasvettua Japanissa. Yhdysvalloissa pienyhtiöiden määrää alennettiin suurempien yritysten hyödyksi. Osakemarkkinoilla yhdysvaltalaiset ja japanilaiset osakkeet ovat näkemyksemme mukaan parhaassa asemassa lähitulevaisuudessa. Korkosijoituksissa korkoriskin alipainotusta pienennettiin korkojen nyt noustua reippaasti aiemmasta, sekä siirrettiin hieman investment grade -lainoja Euroopasta Yhdysvaltoihin valuuttasuojattuna. Korkosijoituksilla oli edelleen heikko kuukausi korkojen edelleen noustessa ja rasittaessa etenkin pitemmän duraation, eli korkoriskin, sijoituksia kuten valtion- ja yrityslainoja. Kaikki korko-omaisuusluokat painuivat tuotoiltaan negatiivisiksi ollen globaalisti poikkeuksellisen heikkoja. Osakemarkkinatuotot jäivät negatiivisiksi huhtikuussa, joskin Yhdysvaltojen osalta muuta maailmaa vähemmän dollarin onnistuttua vahvistumaan selvästi euroon nähden, joka nosti dollarimääräisten sijoitusten tuottoa euromääräisesti tarkasteluna. Vaihtoehtoiset sijoitukset olivat edelleen ilonaihe niitten jatkaessa vakaata tuottoaan muiden omaisuuslajien ollessa paineessa, joskin on todennäköistä, että osa vaihtoehtoisten sijoitusten sisällöstä tulee vaikuttumaan muiden omaisuusluokkien paineesta seuraavaan arvonlaskentaan tultaessa.

Harri Kojonen
salkunhoitaja

OP-Private Strategia 50 on yhdistelmärahasto, joka sijoittaa varansa pääosin kansainvälisille osake- ja korkomarkkinoille.

Rahaston korkosijoitusten osuus Rahaston arvosta voi vaihdella välillä 30 - 70 % ja osakesidonnaisten sijoitusten osuus välillä 30 - 70 %. Rahasto voi tehdä vähäisessä määrin sijoituksia myös vaihtoehtoisiin sijoitusmuotoihin (esim. kiinteistörahastot, raakaainerahastot ja absoluuttisen tuoton rahastot).

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa toisten rahastojen avulla. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa. Keskeisimmin johdannaisia käytetään osake- ja korkoriskien hallintaan.

Rahaston osakesijoitukset ja joukkovelkakirjalainasijoitukset tulevat hajautetuksi laajasti eri yhtiöiden liikkeeseenlaskijoihin, koska rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa rahastoilla.

Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu erikoissijoitusrahasto, koska se voi sijoittaa sellaisiin sijoituskohteisiin, jotka eivät ole mahdollisia sijoitusrahastodirektiivin mukaisille rahastoille.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Harri Kojonen, Lauri Tynys
Vertailuindeksi
Ei vertailuindeksiä
Perustamispäivä
12.05.2015
ISIN
FI4000132667
Osuussarja
Institutionaalinen kasvuosuus
Rahaston koko
2647 Meur
Osuuden arvo (13.05.)
185,89 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintietoesite
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (12.05)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Private Strategia 50 −4,30 % −4,93 % −9,54 % −1,74 % +3,83 % +3,19 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Vuosittainen tuotto

2017 2018 2019 2020 2021 Vuoden alusta
OP-Private Strategia 50 +4,16 % −4,67 % +16,50 % +1,97 % +12,42 % −8,04 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Private Strategia 50 6,94 % -0,19 2,33
Vertailuindeksi - - -

Omistaja-asiakkaan edut 1.1.2021 alkaen

 • Arvo-osuustili ja säilytys 0 €: Koti- ja ulkomaisten osakkeiden ja ETF:ien säilytys ilman kuukausimaksuja. 
 • Rahastojen ostot ja myynnit 0 €: Osta, myy ja vaihda lähes kaikkia rahastoja ilman kuluja sekä kerrytä rahastosäästämisestä OP-bonuksia.*
 • Edut osakekaupankäynnistä:
  • 1 %:n välityspalkkiokatto Suomen ja Ruotsin osakkeista sekä arvopapereista – osakkeista, warranteista ja ETF:stä.
  • Välityspalkkio 0,05-0,17 % eli mitä enemmän kauppaa käyt, sitä alhaisemmat kaupankäyntikustannukset. Edellä mainitut edut voimassa OP-mobiilissa, OP-yritysmobiilissa ja op.fi-palvelussa.
 • Osakeanalyysi 0 €: maksuton osake- ja markkina-analyysi. 
 • Vakuutussäästämisen edut: Vakuutuksen avaaminen, sijoituskohteiden vaihto ja varojen siirto on kulutonta. Sijoitussidonnaiset vakuutussäästöt kerryttävät OP-bonuksia.

*OP-bonuksia ei kerry R2 Crystal -rahastosta ja rahastojen instituutiosarjoista.

OP-bonukset

Omistaja-asiakkaalle kertyy säästöjen ja sijoitusten lisäksi OP-bonuksia myös

 • lainoista
 • tileillä olevat varoista
 • kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista

OP-bonuksia kerryttävät 1.11.2020 alkaen:

 • asuntolainat, vakuudelliset pankkilainat, opintolainat
 • säästämisen ja sijoittamisen tilit
 • rahastot ja sijoitussidonnaiset vakuutukset
 • vahinkovakuutuksen laskut

Muutoksen myötä 1.11.2020 OP-bonuksia ei kerry:

 • Käyttötilin talletuksista
 • vakuudettomista kulutusluotoista (Jousto-, Täsmä-, Kerta- ja Tililuotto)
 • OP:n osamaksurahoituksesta
 • OP-Visa credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista, OP-Visa ja OP Duo -korttien korollisen luoton saldosta.

OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.

 

Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy