OP-Private Strategia 50 -rahasto

Mahdollisuus hyvään tuottoon kohtuullisella riskillä

Vaivatonta ja kattavaa varainhoitoa

OP-Private Strategia 50 -erikoissijoitusrahaston avulla saa vaivattoman ja kattavan aktiivisesti hoidetun varainhoitoratkaisun, jossa salkunhoitaja seuraa ja arvioi markkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia ja tekee sijoituspäätökset.

Rahasto sijoittaa maailmanlaajuisesti sekä korko- että osakemarkkinoille.

Perustilanteessa puolet rahaston varoista on sijoitettuna osakemarkkinoille ja toinen puolikas korkomarkkinoille.

Osaavaa ja vastuullista salkunhoitoa

Rahaston salkunhoidosta vastaa OP Varainhoito, jolla on pitkä kokemus ja vankka osaaminen eri sijoitustuotteista.

Sijoitustoiminta arvioi taloudellisten kriteerien lisäksi sijoituskohteiden vastuullisuutta ja pyrkii omistajana edesauttamaan kohdeyritystensä vastuullista toimintaa.

Merkintäpalkkio Vuosittainen hallintopalkkio Lunastuspalkkio
0,00 % 0,55 % 0,50 %

Rahaston minimimerkintäsumma on 5.000.000 euroa. II-sarja ei kerrytä OP-bonuksia. Rahasto maksaa sijoituskohteena olevista rahasto-osuuksista perityt hallinnointi- ja säilytyspalkkiot.

Rahaston tuotto oli huhtikuussa -1.59% ja tuotto vuoden alusta +3.06%

Osakemarkkinoiden luonteeseen kuuluvat nousut ja laskut ja erittäin vahvan alkuvuoden jälkeen oli vuorossa hengähdystauko osakkeiden laskiessa huhtikuussa. Pääsyyt tähän olivat yhä kauemmas ajassa siirtyneet ohjauskorkojen leikkaukset Yhdysvalloissa, ja tästä seurannut pitkien korkojen nousu edelleen, sekä hetkellisesti geopoliittiset paineet Iranin ja Israelin välisestä sapelinkalistelusta.

Korkomarkkinoilla huhtikuussa korot nousivat kautta linjan, joka veti useimpien korkoluokkien tuotot huhtikuun osalta negatiivisiksi. Geopolitiikan paineet laskivat hetkellisesti korkoja, mutta suotuisan inflaatiokehityksen hidastuminen johti odotettujen koronlaskujen siirtymiseen ajassa eteenpäin sekä niiden laimenemiseen. Kasvu etenkin Yhdysvalloissa on pysytellyt markkinoiden odottamaa vahvempana, joka sekin nostatti korkotasoa laajasti. Korkosijoituksissa High Yield-lainojen painoa vähennettiin edelleen hieman ja sijoitettiin varat sekä inflaatiolinkattuihin, että tavallisiin valtionlainoihin. Muutoksella vähennettiin yrityslainariskin määrää ja lisättiin korkoriskiä. Korkoriskin määrä on hieman normaalia korkeampi ja suunnitelmissa on lisätä tätä edelleen, mutta tämä vaatii etenkin Yhdysvalloista nykyistä heikompaa talouskehitystä, joka vakuuttaisi keskuspankin laskemaan ohjauskorkojaan.

Osakemarkkinoiden tuotot olivat huhtikuussa negatiivisia poikkeuksena kehittyvien maiden osakemarkkinat, joilla Kiinaan kohdistunut epäluottamus lieveni ja nostatti sikäläisiä osakekursseja etenkin Hong Kongissa listattujen osakkeiden osalta. Korkomarkkinoiden tilanne ja alkuvuonna vallinnut erittäin vahva kehitys, jossa nyt otettiin taukoa, olivat tässä päätekijät. Osakesijoituksissa tehtiin muutamia instrumenttivalintaa koskevia muutoksia Aasia-Tyynenmeren ja kehittyvien maiden osakkeiden lohkoissa. Ensin mainitussa vähennettiin OP Japanin Tähdet-rahastoa ja lisättiin OP Aasia Indeksiä sekä kehittyvien maiden osakkeissa JP Morganin pienyhtiörahastoa, sekö Amundin heikosti menestynyttä Aasia-ETF:ää. Lisäyksiä tehtiin GAM:n EM-rahastoon, sekä Vietnam-ETF:ään.
Vaihtoehtoisissa sijoituksissa kevennettiin fyysiseen kultaan sijoittavaa ETF:ään erittäin vahvan tuoton jälkeen ja sijoitettiin varoja muutamiin likvideihin erikoissijoitusrahastoihin. Vaihtoehtoisten sijoitusten tuotto jatkoi tasaista positiivista kehitystään myös huhtikuussa.

Inflaatio on edelleen merkittävä ohjauskorkojen laskua jarruttava tekijä. Viimeisimmät luvut ovat osoittaneet inflaation alenemisen pysähtyneen jyrkän laskun jälkeen ja jääneen keskuspankkien tavoitetasoja korkeammille tasoille. Ohjauskorkoja kuitenkin nostettiin verrattain korkealle tasolla inflaatio ryöpsähdettyä hyvin korkeaksi ja inflaation nyt laskettua huomattavasti, voi etenkin Euroopassa olla tilaa laskea näitä, vaikka inflaatio ei vielä noilla tavoitetasoilla ihan olekaan. Yhdysvaltain osalta talous ja etenkin työllisyys jatkaa kuitenkin edelleen vahvemmilla tasoilla ja korkojen laskeminen edellyttää nykyistä heikompaa talousdataa, jonka ilmaantumista ei tietenkään voi sulkea pois.

Painotamme edelleen osakesijoituksia normaalia enemmän, eli osakkeiden määrä salkuissa on normaalia korkeampi ja korkosijoitusten normaalia pienempi. Jatkamme edelleen suomalaisten ja eurooppalaisten osakkeiden alipainottamista osakesijoituksissa ja vastaavasti muiden alueiden ylipainottamista, etenkin Yhdysvaltojen. Korkosijoituksissa korkeariskisempien yrityslainojen osuus on normaalia pienempi ja valtionlainojen normaalia korkeampi. Korkoriskiä pyritään pitämään normaalia hieman enemmän ja etsitään tilaisuutta tämän kasvattamiseen nykytasolta.

Harri Kojonen
​salkunhoitaja

OP-Private Strategia 50 on yhdistelmärahasto, joka sijoittaa varansa pääosin kansainvälisille osake- ja korkomarkkinoille.

Rahaston korkosijoitusten osuus Rahaston arvosta voi vaihdella välillä 30–70 % ja osakesidonnaisten sijoitusten osuus välillä 30–70 %. Rahasto voi tehdä vähäisessä määrin sijoituksia myös vaihtoehtoisiin sijoitusmuotoihin (esim. kiinteistörahastot, raaka-ainerahastot ja absoluuttisen tuoton rahastot). Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa toisten rahastojen avulla. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa. Keskeisimmin johdannaisia käytetään osake- ja korkoriskien hallintaan. Rahaston osakesijoitukset ja joukkovelkakirjalainasijoitukset tulevat hajautetuksi laajasti eri yhtiöiden liikkeeseenlaskijoihin, koska rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa rahastoilla. Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu erikoissijoitusrahasto, koska se voi sijoittaa sellaisiin sijoituskohteisiin, jotka eivät ole mahdollisia sijoitusrahastodirektiivin mukaisille rahastoille.

Rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia käyttäen tämän varmistamiseksi ympäristöä, yhteiskuntaa ja hyvää hallintotapaa (ESG) koskevaa analyysimenetelmää ja sulkien pois tiettyjä sijoituskohteita. Lisätietoja käytetyistä ESG-menetelmistä on kerrottu tarkemmin rahastoesitteessä. ”Ei merkittävää haittaa” -periaatetta sovelletaan ainoastaan rahastoon sisältyviin sijoituksiin, joissa otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit. Muiden tähän rahastoon sisältyvien sijoitusten osuuden osalta ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Harri Kojonen, Lauri Tynys
Vertailuindeksi
Yhdistelmäindeksi, katso tarkemmat tiedot Rahastoesitteestä.
Perustamispäivä
12.05.2015
ISIN
FI4000132667
Osuussarja
Institutionaalinen kasvuosuus
Rahaston koko
2755 Meur
Osuuden arvo (24.05.)
206,82 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Avaintietoasiakirja
Lataa
Säännöt
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (23.05)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Private Strategia 50 +1,90 % +2,38 % +9,26 % +11,29 % +3,20 % +4,81 %
Vertailuindeksi +1,68 % +2,26 % +9,86 % +13,55 % +3,68 % +6,06 %

Vuosittainen tuotto

2019 2020 2021 2022 2023 Vuoden alusta
OP-Private Strategia 50 +16,50 % +1,97 % +12,42 % −11,37 % +10,10 % +4,85 %
Vertailuindeksi +18,00 % +6,85 % +12,05 % −12,92 % +12,60 % +5,76 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Private Strategia 50 4,95 % - 2,27
Vertailuindeksi - - -

Omistaja-asiakkaana säästäminen ja sijoittaminen kannattaa erityisesti, koska saat siihen erinomaisia etuja.

Edut rahasto- ja vakuutussäästämiseen:

 • Ostat ja myyt lähes kaikkia rahastoja ilman kuluja.*
 • Rahastoista ja vakuutussäästöistä kerrytät 0,35 % OP-bonuksia.** 
 • Aloitat vakuutussäästämisen maksutta. 
 • Vaihdat sijoituskohteita, teet lisäsijoituksia ja vaihdat maksu- ja sijoitussuunnitelmaa OP Sijoitusvakuutukseen ja OP Säästösopimukseen maksutta digipalveluissa.  

Edut osake- ja ETF-sijoittamiseen:

 • Avaat osakesäästötilin ja arvo-osuustilin maksutta.
 • Saat alennusta osakekaupoista ja 1 prosentin palkkiokaton kotimaisiin osakekauppoihin arvo-osuustilillä. Edut ovat voimassa digipalveluissa.
 • Saat osakesuositukset ja -analyysit maksutta käyttöösi.
 • Saat alennusta säästäjän ja sijoittajan palvelupaketeista:
  Osakesäästötili: 
  Säästäjä 0 €/kk (norm. 2,99 €/kk)
  Sijoittaja 9,99 €/kk (norm. 14,99 €/kk)
  Arvo-osuustili: 
  Säästäjä 0 €/kk (norm. 2,99 €/kk)
  Sijoittaja 0 €/kk (norm. 5,39 €/kk)

Muut edut:

 • Vain omistaja-asiakkaana voit sijoittaa Tuotto-osuuteen.

Varmista, että saat kaikki edut ja hyödyt käyttöösi:

*Seuraavista erikoissijoitusrahastoista veloitetaan normaalit kulut: OP-Palvelukiinteistöt, OP-Metsänomistaja, OP-Vuokratuotto, OP-Alternative Portfolio ja OP-Private Equity.

**OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin. OP-bonuksia ei kerry R2 Crystal -erikoissijoitusrahastosta ja rahastojen instituutiosarjoista. Seuraavat vakuutussäästöihin liitetyt sijoituskohteet eivät kerrytä OP-bonuksia: JPM Russia A, JPM Emerging Europe Equity Fund ja BlackRock GF Emerging Europe Fund A. Sijoitussidonnaiset vakuutukset kerryttävät OP-bonuksia, pois lukien yksilölliset sijoitusvakuutukset ja yksilölliset sijoitussopimukset.  

 

Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy