OP-Private Strategia 50 -rahasto

Mahdollisuus hyvään tuottoon kohtuullisella riskillä

Vaivatonta ja kattavaa varainhoitoa

OP-Private Strategia 50 -erikoissijoitusrahaston avulla saa vaivattoman ja kattavan aktiivisesti hoidetun varainhoitoratkaisun, jossa salkunhoitaja seuraa ja arvioi markkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia ja tekee sijoituspäätökset.

Rahasto sijoittaa maailmanlaajuisesti sekä korko- että osakemarkkinoille.

Perustilanteessa puolet rahaston varoista on sijoitettuna osakemarkkinoille ja toinen puolikas korkomarkkinoille.

Osaavaa ja vastuullista salkunhoitoa

Rahaston salkunhoidosta vastaa OP Varainhoito, jolla on pitkä kokemus ja vankka osaaminen eri sijoitustuotteista.

Sijoitustoiminta arvioi taloudellisten kriteerien lisäksi sijoituskohteiden vastuullisuutta ja pyrkii omistajana edesauttamaan kohdeyritystensä vastuullista toimintaa.

Merkintäpalkkio Vuosittainen hallintopalkkio Lunastuspalkkio
0,00 % 0,55 % 0,50 %

Rahaston minimimerkintäsumma on 5.000.000 euroa. II-sarja ei kerrytä OP-bonuksia. Rahasto maksaa sijoituskohteena olevista rahasto-osuuksista perityt hallinnointi- ja säilytyspalkkiot.

Elokuussa säästäjän ja sijoittajan onnenpäivät jatkuivat osakemarkkinoiden kivutessa yhä korkeammille tasoille ja siivittäessä rahastojen arvoja uusiin kaikkien aikojen korkeimpiin tasoihinsa. Jälleen. Yhdysvalloissa elokuu oli jo seitsemäs nousukuukausi putkeen, mikä on historiallisesti varsin pitkä sarja. Osakemarkkinanousun kulmakerroin on myös jyrkentynyt viime kuukausina, mutta tätä voitaneen perustella edelleen kohentuneella talouskehityksellä ja yhtiöiden parantuneilla tuloksilla. Ilmassa on suuren urheilujuhlan tuntua, joka muistuttaa 80- ja 90-lukujen loppupuolien tunnelmia ainakin, jos muistan oikein tunnelmat noilta ajoilta. Suurena erona noihin aikoihin verrattuna on tietysti sijoitusmarkkinoiden elämäneliksiiri, eli korkotaso, joka matelee tasoilla, joita ei noihin aikoihin voinut edes kuvitella. Negatiiviset korot? Mahdottomuus kertoivat oppikirjat, tokihan rahalla on hinta ja jos sitä ei ole tai sen hinta olisi negatiivinen, seuraisi ryntäys investointeihin, jotka helposti tuottaisivat paremmin kuin niiden rahoituskustannus. Korkotason äärimataluus on tärkeä ero.

Finanssikriisin jälkeen globaali talouskasvu on ollut pettymys, koska samoihin lukuihin kuin aiemmissa sykleissä ei ole keskuspankkien tuesta huolimatta päästy. Talouskasvu on kuitenkin alenevaan korkotasoon kytkeytyessään ollut riittävää osakkeiden hyvinvoinnin takeena ja siten säästäjä ja sijoittaja on saanut nauttia erittäin hyvistä tuotoista. Päänraapimista ekonomistien ja miksei muidenkin keskuudessa aiheuttaa ajatus siitä, onko maailma muuttunut pysyvästi alemman kasvun ja matalamman tuottavuuden ilmastoon mm. demografisten tekijöiden seurauksena. Jos näin olisi, korkotasolla tuskin olisi mahdollisuuksia nousta aiempien syklien tasoille ja siten korkojen antama tuki olisi muuttunut poikkeustilasta pysyväksi. Vaikka näin olisi, on uusia uhkia etenkin pitkien korkojen tasolle ilmaantunut. Hallitukset näyttävät hylänneen valtioiden velkaantumista koskevan häveliäisyytensä ja suoraa kuluttajalle kohdistuvaa tukea ollaan valmiita tekemään velaksi. Valtiot rahoittavat menonsa markkinoilta ja tämä merkitsee yhä suurempaa lainojen tarjontaa, mutta myös murentaa uskoa rahan arvon säilymiseen. Säästäjän ja sijoittajan kannalta tämäkin uusi ajattelu on ainakin toistaiseksi ollut kuitenkin vain positiivista. Positiiviset seikat ovat siis edelleen voimissaan ja viruksen väistyminen sekä sen myötä paluu normaaliin taloudelliseen aktiviteettiin, mahdollistaa edelleen positiivisen aikaikkunan riskillisten sijoituskohteiden, kuten osakkeiden, menestykseen.

Varainhoidon allokaatiossa osakesijoituksissa palattiin niiden normaalia suurempaan painotukseen. Rahastot seuraavat varainhoidon allokaatiota ja siten myös rahastoissa lisättiin osakkeiden osuutta salkuista elokuun puolivälin tienoilla.

Osakesijoituksissa globaalit ja yhdysvaltalaiset osakkeet olivat elokuussa menestyjiä nousten salkussa yli 3%, joka on varsin vahva kuukausituotto. Kehittyvien maiden osakkeet päätyivät nekin positiiviseen tuottoon, mutta selvästi matalampaan Kiinan hallinnon toimien sulattaessa kyseistä markkinaa. Korkosijoitusten tuotto päätyi lähelle nollaa kuukauden oltua tapahtumaköyhä, eli sitä mihin olemme korkomarkkinoilla joutuneet muutaman viime vuoden aikana tottumaan.

Osakesijoituksissa painotamme syklisiä yhtiöitä ja arvotyyliä, mutta olemme vähentäneet niitä hieman lisäten salkkuun myös laatupainotusta. Maantieteellisesti ylipainotamme Eurooppaa sekä kehittyviä talouksia. Globaali talouskasvu on vahvistumassa merkittävästi ja sen myötä myös tuloskasvu paranee. Tyyliperusteisesti olemme myös pitäneet painotuksemme pienyhtiöihin ennallaan. Korkosijoituksissa alipainotamme korkoriskiä. Kohdistamme sijoituksista osan euroalueen ulkopuolelle, etenkin Yhdysvaltoihin. IG--lainat ovat ylipainossa korkosalkun sisällä, mutta HY-lainat laskimme alipainoon osakepainon noston yhteydessä. Alipainotamme valtionlainoja ja rahamarkkinasijoituksia.

Harri Kojonen
salkunhoitaja

OP-Private Strategia 50 on yhdistelmärahasto, joka sijoittaa varansa pääosin kansainvälisille osake- ja korkomarkkinoille.

Rahaston korkosijoitusten osuus Rahaston arvosta voi vaihdella välillä 30 - 70 % ja osakesidonnaisten sijoitusten osuus välillä 30 - 70 %. Rahasto voi tehdä vähäisessä määrin sijoituksia myös vaihtoehtoisiin sijoitusmuotoihin (esim. kiinteistörahastot, raakaainerahastot ja absoluuttisen tuoton rahastot).

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa toisten rahastojen avulla. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa. Keskeisimmin johdannaisia käytetään osake- ja korkoriskien hallintaan.

Rahaston osakesijoitukset ja joukkovelkakirjalainasijoitukset tulevat hajautetuksi laajasti eri yhtiöiden liikkeeseenlaskijoihin, koska rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa rahastoilla.

Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu erikoissijoitusrahasto, koska se voi sijoittaa sellaisiin sijoituskohteisiin, jotka eivät ole mahdollisia sijoitusrahastodirektiivin mukaisille rahastoille.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Harri Kojonen, Patrik Moring
Vertailuindeksi
Ei vertailuindeksiä
Perustamispäivä
12.05.2015
ISIN
FI4000132667
Osuussarja
Institutionaalinen kasvuosuus
Rahaston koko
2774 Meur
Osuuden arvo (23.09.)
197,70 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintietoesite
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (23.09)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Private Strategia 50 −0,08 % +2,89 % +6,63 % +17,51 % +6,93 % +6,06 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Vuosittainen tuotto

2016 2017 2018 2019 2020 Vuoden alusta
OP-Private Strategia 50 +5,60 % +4,16 % −4,67 % +16,50 % +1,97 % +9,95 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Private Strategia 50 5,81 % 3,10 2,47
Vertailuindeksi - - -

Omistaja-asiakkaan edut 1.1.2021 alkaen

 • Arvo-osuustili ja säilytys 0 €: Koti- ja ulkomaisten osakkeiden ja ETF:ien säilytys ilman kuukausimaksuja. 
 • Rahastojen ostot ja myynnit 0 €: Osta, myy ja vaihda lähes kaikkia rahastoja ilman kuluja sekä kerrytä rahastosäästämisestä OP-bonuksia.*
 • Edut osakekaupankäynnistä:
  • 1 %:n välityspalkkiokatto Suomen ja Ruotsin osakkeista sekä arvopapereista – osakkeista, warranteista ja ETF:stä.
  • Välityspalkkio 0,05-0,17 % eli mitä enemmän kauppaa käyt, sitä alhaisemmat kaupankäyntikustannukset. Edellä mainitut edut voimassa OP-mobiilissa, OP-yritysmobiilissa ja op.fi-palvelussa.
 • Osakeanalyysi 0 €: maksuton osake- ja markkina-analyysi. 
 • Vakuutussäästämisen edut: Vakuutuksen avaaminen, sijoituskohteiden vaihto ja varojen siirto on kulutonta. Sijoitussidonnaiset vakuutussäästöt kerryttävät OP-bonuksia.

*OP-bonuksia ei kerry R2 Crystal -rahastosta ja rahastojen instituutiosarjoista.

OP-bonukset

Omistaja-asiakkaalle kertyy säästöjen ja sijoitusten lisäksi OP-bonuksia myös

 • lainoista
 • tileillä olevat varoista
 • kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista

OP-bonuksia kerryttävät 1.11.2020 alkaen:

 • asuntolainat, vakuudelliset pankkilainat, opintolainat
 • säästämisen ja sijoittamisen tilit
 • rahastot ja sijoitussidonnaiset vakuutukset
 • vahinkovakuutuksen laskut

Muutoksen myötä 1.11.2020 OP-bonuksia ei kerry:

 • Käyttötilin talletuksista
 • vakuudettomista kulutusluotoista (Jousto-, Täsmä-, Kerta- ja Tililuotto)
 • OP:n osamaksurahoituksesta
 • OP-Visa credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista, OP-Visa ja OP-Mastercard -korttien korollisen luoton saldosta.

OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.

 

Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy