Maapallo

OP-Maailma

Tasaista tuottoa laajalla otannalla

Hajauttaminen viisainta, mitä salkulleen voi tehdä. OP-Maailman kautta laaja hajautus onnistuu helposti. Rahasto sijoittaa sekä kehittyneille että kehittyville osakemarkkinoille ympäri maailmaa. Globaali hajautus pienentää yksittäisiin markkina-alueisiin liittyvää riskiä.

 • Sijoituskohteina osakemarkkinat ympäri maailmaa. 
 • Rahaston sijoitukset toteutetaan pääosin toisten rahastojen avulla kattavan hajautuksen saavuttamiseksi.
MERKINTÄPALKKIO VUOSITTAINEN HALLINNOINTIPALKKIO LUNASTUSPALKKIO
0,75 % 1,60 % 0,75 %

Jatkuvista säästösopimuksista ei peritä merkintäpalkkiota. Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita. Rahasto maksaa sijoituskohteena olevista rahasto-osuuksista perityt hallinnointi- ja säilytyspalkkiot.

Rahasto on aktiivisesti hoidettu osakerahasto eli sen salkunhoitaja tutkii ja seuraa puolestasi eri maantieteellisten alueiden ja toimialojen markkinakehitystä ja toteuttaa rahaston sijoituspolitiikkaa oman näkemyksensä pohjalta. Osakesijoittaminen ei ole koskaan täysin riskitöntä.Yleinen markkinariski on ja pysyy, ja rahaston arvo voi vaihdella huomattavasti markkinatilanteiden mukaan. Laajalla hajautuksella voidaan kuitenkin merkittävästi pienentää yksittäisiin kohdemarkkinoihin, toimialoihin tai osakkeisiin sisältyvää heilahtelua.

Osakemarkkinoiden mittakaavassa tasaisen hyvää riskikorjattua tuottoa tarjoava OP-Maailma sopii salkun kivijalaksi vaivatonta sijoituskohdetta etsivälle osakesijoittajalle. Rahasto soveltuu hyvin myös säästäjälle. Halutessaan salkkua voi täydentää omaa markkinanäkemystä tukevilla erikoistuneemmilla rahastoilla. OP-Maailma -rahastoa suositellaan ensisijaisesti sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa aikaisintaan seitsemän vuoden kuluttua.

Rahaston maaliskuun tuotto oli 3,2 %

Maaliskuu oli jälleen positiivinen kuukausi osakemarkkinoilla. Globaali MSCI World -indeksi tuotti euroissa mitattuna kuukauden aikana noin 3,4 % ja parhaiten päämarkkina-alueista menestyivät eurooppalaiset osakkeet 4,2 % tuotollaan ja heikoiten puolestaan meni kehittyvillä markkinoilla, joskin niidenkin kuukausituotto oli varsin hyvä 2,3 %. Yhdysvalloissa pitkään markkinoita hallinneet suuret teknologiayhtiöt tuottivat pitkästä aikaa laajaa indeksiä heikommin. Esimerkiksi teknologiapainotteinen Nasdaq 100 -indeksi tuotti kuukauden aikana 1,3 %, kun taas S&P 500-indeksi kipusi 3,3 % tuottoon. Nousumarkkinan laaja-alaistuminen näkyi myös tasapainotetun S&P 500-indeksin tuotossa, joka oli peräti 4,5 % kuukauden aikana. Tasapainotetussa S&P 500-indeksissä jokaisella yhtiöllä on sama indeksipaino, jonka takia suurilla yhtiöillä on tässä indeksissä pienempi painoarvo kuin perusmuotoisessa S&P 500-indeksissä.

Rahaston sijoitukset on hajautettu hyvin laajasti eri maantieteellisille alueille, tyyleihin ja sektoreihin. Kuukauden aikana pienennettiin kokonaisuudessaan painoa kehittyvien markkinoiden osakkeissa, mutta tästä poiketen altistumaa Intiassa kuitenkin lisättiin. Intian markkina on pitkän aikavälin sijoittajalle mielenkiintoinen rakenteellinen kasvumarkkina, jota tukee muun muassa kansainvälisten sijoittajien vetäytyminen Kiinan markkinalta sekä vahva demografinen pohja. Euroopan sisällä pienennettiin merkittävästi altistumaa suomalaisiin osakkeisiin, joiden tuottokehitys on ollut pettymys huolimatta houkuttelevasta tuloskasvuodotuksesta ja edullisesta arvostuksesta. Globaaleissa osakkeissa lisättiin tekoälyyn ja kyberturvallisuuteen sijoittavia temaattisia ETF:iä ja allokaatiota Yhdysvaltain markkinaan kasvatettiin.

Osakemarkkinoiden eteenpäin katsovat tuotto-odotukset näyttävät laajasti tarkasteltuna houkuttelevilta ja globaali makrotalouskuva on riskillisiä omaisuusluokkia, kuten osakkeita, tukeva. On kuitenkin hyvä huomata, että markkinoiden vahvuus on kestänyt jo useamman kuukauden ajan ja arvostustasot ovat paikoitellen kivunneet korkeiksi, erityisesti suurten yhdysvaltalaisten yhtiöiden osalta. Näiden kannalta tulevien kvartaalien tuloskasvu on avainasemassa ja tulospettymykset voivat aiheuttaa korjausliikkeen osakekursseihin. Riskejä markkinoille voi aiheuttaa myös geopoliittisen tilanteen heikentyminen tai inflaation odotuksia maltillisempi hidastuminen, joka aiheuttaisi keskuspankeille painetta lykätä tulevia koronlaskuja. Sijoittajan on tällaisessa tilanteessa hyvä huolehtia omasta riskienhallinnastaan muun muassa laajan globaalin hajautuksen keinoin.

Lauri Tynys
salkunhoitaja

OP-Maailma on osakerahasto, joka sijoittaa varansa laajasti koko maailman osakemarkkinoille.

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa sijoittamalla varat toisten sijoitusrahastojen, erikoissijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin (Kohderahastot). Rahaston varat voidaan sijoittaa kokonaisuudessaan kohderahastoihin ja yhteen Kohderahastoon voidaan sijoittaa enintään 20 % rahaston arvosta.

Erikoissijoitusrahastoihin ja muihin kuin sijoitusrahastodirektiivin mukaisiin yhteissijoitusyrityksiin voidaan sijoittaa yhteensä enintään 30 % Rahaston arvosta. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa.

Rahaston sijoitusaste voi vaihdella siten, että rahaston arvosta vähintään 75 % ja enintään 100 % sijoitetaan osakemarkkinoille. Tyypillisesti osakepaino liikkuu välillä 90–100 %.

Rahaston osakesijoitukset tulevat hajautetuksi laajasti eri yhtiöiden osakkeisiin, koska rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa rahastoilla.

Rahaston vertailuindeksi on MSCI World EUR. Rahasto pyrkii aktiivisella sijoittamisella saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Rahasto ottaa pääsääntöisesti huomattavaa aktiiviriskiä ja voi poiketa merkittävästi vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja riskitasosta.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Lauri Tynys
Vertailuindeksi
MSCI World EUR
Perustamispäivä
02.06.1997
ISIN
FI0008807516
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
389 Meur
Osuuden arvo (23.04.)
62,56 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Avaintietoasiakirja
Lataa
Säännöt
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (22.04)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Maailma A −3,57 % +2,88 % +14,00 % +14,89 % +5,24 % +8,13 %
Vertailuindeksi −2,57 % +5,68 % +17,81 % +21,76 % +9,92 % +11,70 %

Vuosittainen tuotto

2019 2020 2021 2022 2023 Vuoden alusta
OP-Maailma A +26,95 % +4,52 % +26,77 % −14,77 % +15,43 % +4,81 %
Vertailuindeksi +30,02 % +6,33 % +31,07 % −12,78 % +19,60 % +8,76 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Maailma A 9,38 % - -
Vertailuindeksi - - -

Omistaja-asiakkaana säästäminen ja sijoittaminen kannattaa erityisesti, koska saat siihen erinomaisia etuja.

Edut rahasto- ja vakuutussäästämiseen:

 • Ostat ja myyt lähes kaikkia rahastoja ilman kuluja.*
 • Rahastoista ja vakuutussäästöistä kerrytät 0,35 % OP-bonuksia.** 
 • Aloitat vakuutussäästämisen maksutta. 
 • Vaihdat sijoituskohteita, teet lisäsijoituksia ja vaihdat maksu- ja sijoitussuunnitelmaa OP Sijoitusvakuutukseen ja OP Säästösopimukseen maksutta digipalveluissa.  

Edut osake- ja ETF-sijoittamiseen:

 • Avaat osakesäästötilin ja arvo-osuustilin maksutta.
 • Saat alennusta osakekaupoista ja 1 prosentin palkkiokaton kotimaisiin osakekauppoihin arvo-osuustilillä. Edut ovat voimassa digipalveluissa.
 • Saat osakesuositukset ja -analyysit maksutta käyttöösi.
 • Saat alennusta säästäjän ja sijoittajan palvelupaketeista:
  Osakesäästötili: 
  Säästäjä 0 €/kk (norm. 2,99 €/kk)
  Sijoittaja 9,99 €/kk (norm. 14,99 €/kk)
  Arvo-osuustili: 
  Säästäjä 0 €/kk (norm. 2,99 €/kk)
  Sijoittaja 0 €/kk (norm. 5,39 €/kk)

Muut edut:

 • Vain omistaja-asiakkaana voit sijoittaa Tuotto-osuuteen.

Varmista, että saat kaikki edut ja hyödyt käyttöösi:

*Seuraavista erikoissijoitusrahastoista veloitetaan normaalit kulut: OP-Palvelukiinteistöt, OP-Metsänomistaja, OP-Vuokratuotto, OP-Alternative Portfolio ja OP-Private Equity.

**OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin. OP-bonuksia ei kerry R2 Crystal -erikoissijoitusrahastosta ja rahastojen instituutiosarjoista. Seuraavat vakuutussäästöihin liitetyt sijoituskohteet eivät kerrytä OP-bonuksia: JPM Russia A, JPM Emerging Europe Equity Fund ja BlackRock GF Emerging Europe Fund A. Sijoitussidonnaiset vakuutukset kerryttävät OP-bonuksia, pois lukien yksilölliset sijoitusvakuutukset ja yksilölliset sijoitussopimukset.  

Tämä on mainos. Muistathan, että sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo voi nousta ja laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy ja salkunhoitajana toimii OP Varainhoito Oy. Seuraavista erikoissijoitusrahastoista veloitetaan normaalit kaupankäyntikulut: OP-Palvelukiinteistöt-, OP-Metsänomistaja-, OP-Vuokratuotto-, OP-Alternative Portfolio- ja OP-Private Equity -erikoissijoitusrahastot.