Jäätikköä

OP-Ilmasto

Sijoita ilmastonmuutoksen hillitsemiseen
1

Globaalit ilmastotavoitteet kasvattavat rahaston tuottomahdollisuuksia

Kasvihuonepäästöjen sääntelyn tiukentuminen ja valtioiden hiilineutraalit tavoitteet edistävät rahaston sijoituskohteena olevien tuotteiden ja palveluiden kysyntää.

2

Sijoittamalla vaikutat ilmastonmuutoksen torjuntaan

OP-Ilmasto sijoittaa yrityksiin, joiden tuotteet ja palvelut ehkäisevät ilmastonmuutoksen etenemistä tai joiden liiketoimintaan ilmastonmuutoksen hillitsemisellä on positiivinen vaikutus.

3

Osakemarkkinan tuottoa vastuullisesti sijoittamalla

Rahasto sopii asiakkaalle, joka haluaa sijoittaa maailmanlaajuisesti sekä kehittyneille että kehittyville osakemarkkinoille ja yhtiöihin, joiden tuotteet ja palvelut ovat avainasemassa ilmastonmuutoksen torjumisessa.

OP-Ilmasto sijoittaa yhtiöihin, jotka ovat avainasemassa ilmastonmuutoksen torjunnassa

Ilmastonmuutoksen torjunta on monille yhtiöille kannattavaa liiketoimintaa. OP-Ilmasto sijoittaa varansa sellaisiin yhtiöihin, joiden liiketoiminnasta ilmastonmuutokseen liittyvät tuotteet ja palvelut muodostavat merkittävän osan. Rahastoon valitaan yrityksiä, jotka voivat esimerkiksi kehittää tai toimittaa energiaa säästävää teknologiaa, uusiutuvia energianlähteitä sekä erilaisia jäte- tai vesihuollon ja kierrättämisen ratkaisuja.

OP-Ilmastoon valitut yritykset ovat hyvässä asemassa ja hyötyvät ilmastonmuutoksen vastaisesta taistelusta, sillä ne kehittävät tuotteita ja palveluita, joiden avulla ilmastonmuutosta voidaan hillitä. Sijoituskohteena olevien yritysten kysyntä kasvaa tulevaisuudessa, kun kasvihuonepäästöjen sääntely tiukentuu ja valtiot asettavat hiilineutraaleja päästötavoitteita ilmastonmuutoksen torjumiseksi. 

Miksi kannattaa sijoittaa OP-Ilmasto-rahastoon?

  • Rahasto sopii sijoittajalle, joka haluaa sijoittaa yhtiöihin, joiden kehittämät tuotteet ja palvelut ehkäisevät ilmastonmuutoksen etenemistä. 
  • Suuntaat rahoitusta yhtiöihin, jotka edistävät ilmastonmuutokseen liittyvien ongelmien ratkaisua. 
  • Rahasto sopii korkeaa tuottoa hakevalle sijoittajalle, sillä se sijoittaa maailmanlaajuisesti sekä kehittyneille että kehittyville markkinoille.

OP-Ilmasto on tarkoitettu pitkäaikaiseen sijoittamiseen. Sitä suositellaan sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa aikaisintaan seitsemän vuoden kuluttua.

Omistaja-asiakkaana ostat, myyt ja vaihdat OP-Ilmastoa ilman kuluja.

OP-Ilmasto

Palkkiot verkossa

MERKINTÄPALKKIO VUOSITTAINEN HALLINNOINTIPALKKIO LUNASTUSPALKKIO
0,75 % 1,80 % 0,75 %

Jatkuvista säästösopimuksista ei peritä merkintäpalkkiota. Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita.

OP-Ilmasto -rahaston joulukuun tuotto 2,2 % 

OP-Ilmasto -rahaston joulukuun tuotto oli 2,2 %. Merkittävimmät tuottokehitykseen positiivisesti vaikuttaneet teollisuudenalat olivat autoteollisuus, kotitalouksien kestokulutustuotteita valmistavat yhtiöt ja kiinteistöjen hoito- ja kehittämisyhtiöt. Tuottokehitykseen eniten negatiivisesti vaikuttaneet teollisuudenalat olivat ohjelmistoyhtiöt, kiinteistösijoitusyhtiöt ja jakeluyhtiöt.

Rahaston suurimmat sektoripainot joulukuun lopussa olivat teollisuustuotteissa (noin 30 %) ja kiinteistösijoituksissa (noin 29 %). Maantieteellisesti eniten sijoituksia oli Pohjois-Amerikassa (noin 43 %) ja Aasiassa (noin 39 %).

Sijoitusmarkkinat jatkoivat joulukuussa koko vuoden läpi kestänyttä positiivisuutta kauppasovun ja Iso-Britannian vaalien toimiessa polttoaineena. Yhdysvaltain ja Kiinan saavuttama ensimmäisen vaiheen kauppasopimus riitti innostamaan markkinat uusiin ennätyksiin, vaikka sopimusta oli odotettu jo varsin pitkään. Sopimuksen yksityiskohdista ei vieläkään ole tarkkaa kuvaa, mutta uusien ja osin voimassaolevien tariffien purkaminen on osoitus halusta välttää lisäeskalaatiot. Toinen markkinoiden positiivisuutta ruokkinut tapahtuma oli Iso-Britannian parlamenttivaalit, joissa konservatiivit ottivat selvän vaalivoiton varmistaen brexitin etenemisen ja epävarmuuden poistumisen siltä osin. Talousnäkymien osalta tilanne on jatkanut vakautumistaan. Kasvunäkymät teollisuudessa ovat parantuneet hienoisesti, kun taas kuluttajan tilanne on edelleen hyvä. Pahimmat pelot kasvunäkymän heikkenemisestä ovat saaneet väistyä, mutta huolet ovat edelleen siinä määrin läsnä, että keskuspankit pitävät kiinni elvyttävästä linjastaan. Yhdysvalloissa tosin linjattiin aika selkeästi, että lisälaskuille ei ole tilaa, mikäli talouskasvu ei yllätä erityisen negatiivisesti. EKP peräänkuulutti jälleen finanssipoliittisia toimia inflaation saattamiseksi tavoitetasolle. 

Jukka Ukkonen
s
alkunhoitaja

Pääosa OP-Ilmaston varoista sijoitetaan suorina osakesijoituksina sektoreille, joihin ilmastonmuutoksella ja siihen varautumisella arvioidaan olevan suurimmat vaikutukset. Rahaston varat hajautetaan laajasti eri yhtiöiden osakkeisiin sekä kehittyneille että kehittyville osakemarkkinoille. Pääpaino on Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Tyypillisesti rahasto sijoittaa varansa noin 50–80 yhtiön osakkeeseen, mutta määrä voi vaihdella salkunhoitajan näkemyksestä riippuen. Rahaston arvosta 75–100 % sijoitetaan osakemarkkinoille. Tyypillisesti osakepaino liikkuu välillä 90–100 %. Johdannaisinstrumentteja voidaan käyttää markkinoiden muutoksilta suojautumiseen, suorien sijoitusten korvaamiseen sekä edistämään muutoin tehokasta salkunhoitoa.

Rahaston MSCI World EUR -vertailuindeksi on viitteellinen ja rahasto pyrkii sitä parempaan tuottoon pitkällä aikavälillä, joten salkunhoitajana toimivalla OP Varainhoito Oy:llä on runsaasti liikkumavaraa sijoittaa parhaina pitämiinsä osakkeisiin.

Rahaston omien vastuullisuusperiaatteiden lisäksi rahasto noudattaa OP Varainhoidon Vastuullisen sijoittamisen periaatteita

Poissulkeminen: Rahasto poissulkee aktiivisista suorista sijoituksistaan kiistanalaisten aseiden valmistajia, lämpöhiiltä tuottavia kaivosyhtiöitä, lämpöhiiltä käyttäviä sähköyhtiöitä, sekä kansainvälisiä normeja rikkoneita yhtiöitä, joihin vaikuttaminen on ollut tuloksetonta. Poissulkulista on julkinen.

Yhtiökokoukset: OP:n rahastot osallistuvat kotimaisiin ja ulkomaisiin yhtiökokouksiin vastuullisuusnäkökulmia huomioivan OP-rahastoyhtiön omistajaohjauksen periaatteiden mukaisesti.

Kansainväliset normirikkomukset: Kansainväliset normit, kuten YK:n Global Compact, määrittelevät minimitason vastuulliselle liiketoiminnalle. OP Varainhoito vaikuttaa aktiivisissa suoria sijoituksia tekevissä OP-rahastoissa yhtiöihin, joiden nähdään rikkoneen kansainvälisiä normeja. Tavoitteena on, että normeja rikkoneet yhtiöt muuttavat toimintaansa ja alkavat noudattaa kansainvälisiä normeja toiminnassaan. Käytämme Sustainalytics-yhtiötä palveluntarjoajana tunnistamaan kansainväliset normirikkomukset.

OP Varainhoito vaikuttaa tiettyihin yhtiöihin myös eri vastuullisuusteemoissa, kuten ilmastonmuutoskysymyksessä.

OP:n rahastojen ajankohtaisista vastuullisuusaiheista ja käytännön omistajavaikuttamisesta löytyy lisätietoja kaksi kertaa vuodessa julkaistavassa vastuullisen sijoittamisen katsauksessa. Tuorein vastuullisen sijoittamisen katsaus löytyy vastuullisen sijoittamisen sivulta.   

Rahaston vastuullisuusanalyysin voi lukea Lisätietoja-haitarista. 

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Jukka Ukkonen, Tero Halme
Vertailuindeksi
Ei vertailuindeksiä.
Perustamispäivä
07.04.1997
ISIN
FI0008805254
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
159 Meur
Osuuden arvo (16.01.)
41,55 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintietoesite
Lataa
Vastuullisuusraportti
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (16.01)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Ilmasto A +4,74 % +9,49 % +11,81 % +20,05 % +6,29 % +7,26 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Vuosittainen tuotto

2015 2016 2017 2018 2019 Vuoden alusta
OP-Ilmasto A +8,11 % +10,01 % +8,31 % -10,32 % +20,85 % +3,59 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk
OP-Ilmasto A 9,83 % 2,08
Vertailuindeksi - -

Omistaja-asiakkaan edut

  • Omistaja-asiakkaana ostat, myyt ja vaihdat lähes kaikkia rahastojamme ilman kuluja.
  • OP-sijoituskumppani on palvelukokonaisuus omistaja-asiakkaalle, jolle on kertynyt sijoitusvarallisuutta. Saat oman yhteyshenkilön sekä kattavaa ja ajantasaista markkinatietoa sijoituspäätöstesi tueksi.
  • Omistaja-asiakkaat pääsevät automaattisesti osakekaupankäynnin hinnaston toiselle hintaportaalle, jossa välityspalkkion suuruus on 0,18 % (vähintään 8 €), kun ensimmäisen palkkioportaan välityspalkkio on 0,2 % (vähintään 8 €).

OP-bonukset

Omistaja-asiakkaalle kertyy säästöjen ja sijoitusten lisäksi OP-bonuksia myös

  • lainoista
  • tileillä olevat varoista
  • OP-Visan Credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista
  • kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista.

OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.

 

Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy.