Vastuulliset rahastot

Löydä sinulle paras vastuullinen rahasto ja vaurastu viisaasti.
1

Löydä sinulle paras vastuullinen rahasto

Valittavinasi on 20 eri vastuullista rahastoa kuten vastuullisia teemarahastoja, indeksirahastoja ja reaaliomaisuusrahastoja.

2

Tavoittele tuottoa vastuullisesti

Vastuullisella rahastolla tavoittelet tuottoa ja huomioit samalla vastuullisuuden.

3

Vaurastu viisaasti

Omistaja-asiakkaana säästät vastuullisiin rahastoihin aina edullisemmin, sillä ostat ja myyt lähes kaikkia rahastoja kuluitta ja saat rahastoistasi 0,35 % OP-bonuksia vuosittain.

Löydä sinulle sopiva vastuullinen rahasto

Vastuullisista rahastoista löydät juuri sinun vastuullisuusmieltymyksiisi sopivia rahastoja. Kaikki vastuulliset rahastomme edistävät ESG-tekijöitä eli huomioivat sijoitustoiminnassa ympäristön, sosiaalisen vastuun ja hyvän hallintotavan. Löydät myös rahastoja, joista on poissuljettu kiistanalaisia toimialoja laajemmin. 

Osa vastuullisista teemarahastoista tarjoavat sijoittajille mahdollisuuden osallistua ongelmien ratkaisuun. Sijoittamalla vastuulliseen rahastoon sijoitat yhtiöihin, joiden tuotteet ja palvelut pyrkivät ympäristön ja sosiaalisten uhkakuvien, kuten ilmastonmuutoksen ja humanitaaristen kriisien, torjuntaan maailmanlaajuisesti. Esimerkiksi OP-Ilmasto ja OP-Puhdas Vesi -rahastojen sijoituskohteiden valinnassa korostuvat tuotteet ja palvelut, joilla on vahva rooli eri uhkakuvien ratkaisemisessa.

 

 

  

Vastuulliset teemarahastot

Vastuulliset indeksirahastot

Indeksirahastoon säästäminen on myös vastuullinen valinta. Suurin osa indeksirahastoistamme käyttää vertailuindeksinä MSCI ESG Universal -indeksiä, joka antaa suuremman painon paremman vastuullisuusprofiilin yhtiöille. Nämä rahastot edistävät ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia hyödyntämällä poissulkua sekä antamalla suuremman painon yhtiöille, joilla on parempi vastuullisuusprofiili eli ESG-profiili. 

Tutustu indeksirahastoihin

Vastuulliset reaaliomaisuusrahastot

Vastuulliselle sijoittajalle löytyy hyviä vaihtoehtoja hajauttamiseen reaaliomaisuusrahastoista. Vastuulliset asunto-, kiinteistö- ja metsärahastot ovat mainio tapa hajauttaa muihin omaisuusluokkiin, koska niiden arvon kehitys ei juuri korreloi osakemarkkinoiden kanssa.

Työntekijä valmistaa lankaa
OP-Kestävä Maailma -sijoitusrahasto
Sijoita rahaston kautta yrityksiin, jotka ovat toimialansa parhaiden joukossa vastuullisuudessa.
OP-Vähähiilinen Maailma -sijoitusrahasto
Sijoita rahaston kautta vähähiilisiin yhtiöihin ja tavoittele osakemarkkinatuottoja alle puolta pienemmällä hiilijalanjäljellä.
OP-Kestävä Hyvinvointi -sijoitusrahasto
OP-Kestävä Hyvinvointi -sijoitusrahasto
Sijoita rahastoon ja tavoittele houkuttelevia tuottoja yhtiöistä, jotka edistävät ihmisten hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta.
Jäätikköä
OP-Ilmasto -sijoitusrahasto
Sijoita rahaston kautta yrityksiin, joiden tuotteet ja palvelut ovat avainasemassa ilmastonmuutoksen torjunnassa.
Ihminen pesee käsiä luonnossa
OP-Puhdas Vesi -sijoitusrahasto
Sijoita rahaston kautta yrityksiin, jotka turvaavat puhtaan veden riittävyyden tulevaisuudessa.
” ”
Vastuullinen sijoittaminen
Tutustu tarkemmin vastuulliseen sijoittamiseen sekä vastuulliseen osakkeisiin ja ETF-rahastoihin.

Tämä on mainos. Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy ja salkunhoidosta vastaa OP:n rahastojen rahastoesitteessä yksilöity salkunhoitoyhteisö. Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo voi nousta ja laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Historiallinen kehitys ei ole tae mahdollisesta tuotosta tulevaisuudessa. Mitä suuremmat rahaston kulut ovat sitä suurempi vaikutus niillä on sijoituksen odotettuun tuottoon. Lisäksi mahdollinen tuotto riippuu verotuksesta, joka puolestaan riippuu kunkin sijoittajan henkilökohtaisesta tilanteesta ja voi muuttua jatkossa. Jos rahastoa markkinoidaan ulkomailla, voi OP-Rahastoyhtiö Oy päättää lopettaa tällaisen markkinoinnin. Tällä sivulla esitetyt tiedot eivät anna täydellistä kuvaa rahaston ominaisuuksista.

Sijoittamista koskevassa päätöksessä on otettava huomioon kaikki rahaston ominaisuudet tai tavoitteet, jotka kuvataan OP:n rahastojen rahastoesitteessä ja muissa rahastoa koskevissa asiakirjoissa. Tutustu ennen lopullisen sijoituspäätöksen tekemistä rahastojen rahastoesitteeseen ja kunkin rahaston rahastokohtaisilta sivuilta löytyvään avaintietoasiakirjaan ja rahaston sääntöihin. Rahastoesite sekä sijoitusrahastoja koskeva tiivistelmä sijoittajien oikeuksista ovat saatavilla op.fi-palvelusta. Materiaalit ovat saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.