Vastuullinen sijoittaminen OP:n rahastoilla

Turvaa oma ja ympäristösi tulevaisuus – aloita vastuullinen sijoittaminen
ETU

Rahastoetu omistaja-asiakkaille

Osuuspankin omistaja-asiakkaana ostat, myyt ja vaihdat kaikkia vastuullisia rahastoja kuluitta. Hyödynnä etu ja säästä sinulle tärkeitä asioita varten! 

Tutustu etuun 

Lue lisää Sulje
1

Vastuullinen sijoittaminen on vaikuttamista

Vastuullisiin yhtiöihin sijoittamalla suuntaat rahoitusta yrityksille, jotka ovat avainasemassa globaalien uhkakuvien torjunnassa. Samalla vastuuttomasti toimiviin yrityksiin kohdistuu painetta muuttaa toimintaansa.

2

Kestävän kehityksen mukainen toiminta kasvattaa rahastojen tuottomahdollisuuksia

Vastuulliset toimintatavat vaikuttavat yrityksen arvoon ja osakekurssiin. Globaalien uhkakuvien torjunta luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Vastuullisuus on kannattavaa liiketoimintaa, joka näkyy myös sijoitusten tuotossa.

3

Vastuullista sijoittamista voi tehdä monella tapaa

Vastuullinen sijoittaminen on helppo aloittaa rahastoillamme. Voit sijoittaa esimerkiksi ilmastonmuutoksen hillitsemiseen, puhtaan veden turvaamiseen tai vähähiilisen yhteiskunnan rakentamiseen.

Vastuullinen sijoittaminen luo uusia tuottomahdollisuuksia

Vastuullinen sijoittaminen ei tarkoita tuotto-odotuksista tinkimistä. Vastuullisesti toimivilla yrityksillä on vähintään yhtä hyvät mahdollisuudet tuottaa lisäarvoa sijoittajalle kuin muillakin yhtiöillä. Vastuulliset toimintatavat vähentävät riskejä yritysten toiminnassa ja vaikuttavat suoraan yrityksen arvoon ja osakekurssiin. Kun yhtiö huomioi toiminnassaan esimerkiksi ympäristö- ja ihmisoikeusasiat, ei sijoittajan tarvitse huolehtia mahdollisista mainehaitoista ja niiden vaikutuksista sijoitustensa tuottoon.

Vastuullisen sijoittamisen ei tarvitse olla arvovalinta, vaan se voi olla puhtaasti myös taloudellinen päätös. Maailmanlaajuisten ongelmien, kuten ilmastonmuutoksen ja vesikriisin ehkäiseminen luovat uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Esimerkiksi uusiutuvan energian toimittaminen, energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen ja riittävien vesivarantojen turvaaminen ovat kannattavaa liiketoimintaa monelle yhtiölle. Kun näiden tuotteiden kysyntä kasvaa kulutustottumusten ja lainsäädännöllisten muutosten myötä, ovat rahastoon valitut yritykset etulyöntiasemassa. Se näkyy myös sijoitusten tuotossa.

Löydä sinulle sopiva vastuullisen sijoittamisen rahasto

Vastuullisen sijoittamisen rahastomme huomioivat sijoituspäätöksissään eettiset näkökulmat ja kestävän kehityksen mukaiset periaatteet. OP-Kestävä Maailma tarjoaa säästöillesi kohteen, jossa korostuu eettiset näkökulmat sekä helppo ja vaivaton säästäminen. Tämä vastuullisen sijoittamisen rahasto sijoittaa osake- ja korkomarkkinoille, joten se sopii maltillista tuottoa tavoittelevalle sijoittajalle. OP-Vähähiilinen Maailma sopii eettiselle sijoittajalle, joka haluaa sijoittaa kaikille talouden sektoreille alhaisella hiilijalanjäljellä.

Ympäristöaiheiset vastuullisuusrahastomme sijoittavat yrityksiin, joiden tuotteet ja palvelut ovat avainasemassa erilaisten globaalien uhkakuvien torjunnassa. Kyseessä voivat olla sosiaaliset tai ympäristöön liittyvät uhkakuvat, kuten humanitääriseen kriisiin johtava puhtaan juomaveden puute tai ilmastonmuutos. OP-Puhdas Vesi- ja OP-Ilmasto-rahastot tarjoavat eettiselle sijoittajalle aidon mahdollisuuden osallistua maailmanlaajuisten ongelmien ratkaisuun.

Tutustu vastuullisen sijoittamisen rahastoihimme:

Katko palvelun käytössä, pahoittelemme

Palvelu ei ole juuri nyt käytettävissä. Ole hyvä ja yritä myöhemmin uudelleen.

Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy.