Lapsi reppuselässä

Vastuullinen sijoittaminen OP:n rahastoilla

Turvaa oma ja ympäristösi tulevaisuus – aloita vastuullinen sijoittaminen
1

Vastuullinen sijoittaminen on vaikuttamista

Vastuullisiin yhtiöihin sijoittamalla suuntaat rahoitusta yrityksille, jotka ovat avainasemassa globaalien uhkakuvien torjunnassa. Samalla vastuuttomasti toimiviin yrityksiin kohdistuu painetta muuttaa toimintaansa.

2

Kestävän kehityksen mukainen toiminta kasvattaa rahastojen tuottomahdollisuuksia

Vastuulliset toimintatavat vaikuttavat yrityksen arvoon ja osakekurssiin. Globaalien uhkakuvien torjunta luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Vastuullisuus on kannattavaa liiketoimintaa, joka näkyy myös sijoitusten tuotossa.

3

Vastuullista sijoittamista voi tehdä monella tapaa

Voit sijoittaa rahastojemme kautta esimerkiksi ilmastonmuutoksen hillitsemiseen, puhtaan veden turvaamiseen tai vähähiilisen yhteiskunnan rakentamiseen.

4

Hyödynnä omistaja-asiakkaan edut

Omistaja-asiakkaana ostat, myyt ja vaihdat vastuullisen sijoittamisen rahastoja ilman kuluja.

Vastuullisuus luo uusia tuottomahdollisuuksia

Vastuullinen sijoittaminen ei tarkoita tuotto-odotuksista tinkimistä. Vastuullisesti toimivilla yrityksillä on vähintään yhtä hyvät mahdollisuudet tuottaa lisäarvoa sijoittajalle kuin muillakin yhtiöillä. Vastuulliset toimintatavat vähentävät riskejä yritysten toiminnassa ja vaikuttavat suoraan yrityksen arvoon ja osakekurssiin. Kun yhtiö huomio toiminnassaan esimerkiksi ympäristö- ja ihmisoikeusasiat, ei sijoittajan tarvitse huolehtia mahdollisista mainehaitoista ja niiden vaikutuksista sijoitustensa tuottoon.

Vastuullisen sijoittamisen ei tarvitse olla arvovalinta, vaan se voi olla puhtaasti myös taloudellinen päätös. Maailmanlaajuisten ongelmien, kuten ilmastonmuutoksen ja vesikriisin ehkäiseminen luovat uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Esimerkiksi uusiutuvan energian toimittaminen, energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen ja riittävien vesivarantojen turvaaminen ovat kannattavaa liiketoimintaa monelle yhtiölle. Kun näiden tuotteiden kysyntä kasvaa kulutustottumusten ja lainsäädännöllisten muutosten myötä, ovat rahastoon valitut yritykset etulyöntiasemassa. Se näkyy myös sijoitusten tuotossa.

Löydä sinulle sopiva vastuullisen sijoittamisen rahasto

Vastuullisen sijoittamisen rahastomme huomioivat sijoituspäätöksissään eettiset näkökulmat ja kestävän kehityksen mukaiset periaatteet. OP-Kestävä Maailma tarjoaa säästöillesi kohteen, jossa korostuu eettiset näkökulmat sekä helppo ja vaivaton säästäminen. Rahasto sijoittaa osake- ja korkomarkkinoille, joten se sopii maltillista tuottoa tavoittelevalle sijoittajalle. OP-Vähähiilinen Maailma sopii sijoittajalle, joka haluaa sijoittaa kaikille talouden sektoreille alhaisella hiilijalanjäljellä.

Ympäristöaiheiset vastuullisuusrahastomme sijoittavat yrityksiin, joiden tuotteet ja palvelut ovat avainasemassa erilaisten globaalien uhkakuvien torjunnassa. Kyseessä voivat olla sosiaaliset tai ympäristöön liittyvät uhkakuvat, kuten humanitääriseen kriisiin johtava puhtaan juomaveden puute tai ilmastonmuutos. OP-Puhdas Vesi- ja OP-Ilmasto-rahastot tarjoavat sijoittajalle aidon mahdollisuuden osallistua maailmanlaajuisten ongelmien ratkaisuun.

Tutustu vastuullisen sijoittamisen rahastoihimme:

 

Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy.