Jäätikköä

OP-Ilmasto

Sijoita ilmastonmuutoksen hillitsemiseen
1

Globaalit ilmastotavoitteet kasvattavat rahaston tuottomahdollisuuksia

Kasvihuonepäästöjen sääntelyn tiukentuminen ja valtioiden hiilineutraalit tavoitteet edistävät rahaston sijoituskohteena olevien tuotteiden ja palveluiden kysyntää.

2

Sijoittamalla vaikutat ilmastonmuutoksen torjuntaan

OP-Ilmasto sijoittaa yrityksiin, joiden tuotteet ja palvelut ehkäisevät ilmastonmuutoksen etenemistä tai joiden liiketoimintaan ilmastonmuutoksen hillitsemisellä on positiivinen vaikutus.

3

Osakemarkkinan tuottoa vastuullisesti sijoittamalla

Rahasto sopii asiakkaalle, joka haluaa sijoittaa maailmanlaajuisesti sekä kehittyneille että kehittyville osakemarkkinoille ja yhtiöihin, joiden tuotteet ja palvelut ovat avainasemassa ilmastonmuutoksen torjumisessa.

OP-Ilmasto sijoittaa yhtiöihin, jotka ovat avainasemassa ilmastonmuutoksen torjunnassa

Ilmastonmuutoksen torjunta on monille yhtiöille kannattavaa liiketoimintaa. OP-Ilmasto sijoittaa varansa sellaisiin yhtiöihin, joiden liiketoiminnasta ilmastonmuutokseen liittyvät tuotteet ja palvelut muodostavat merkittävän osan. Rahastoon valitaan yrityksiä, jotka voivat esimerkiksi kehittää tai toimittaa energiaa säästävää teknologiaa, uusiutuvia energianlähteitä sekä erilaisia jäte- tai vesihuollon ja kierrättämisen ratkaisuja.

OP-Ilmastoon valitut yritykset ovat hyvässä asemassa ja hyötyvät ilmastonmuutoksen vastaisesta taistelusta, sillä ne kehittävät tuotteita ja palveluita, joiden avulla ilmastonmuutosta voidaan hillitä. Sijoituskohteena olevien yritysten kysyntä kasvaa tulevaisuudessa, kun kasvihuonepäästöjen sääntely tiukentuu ja valtiot asettavat hiilineutraaleja päästötavoitteita ilmastonmuutoksen torjumiseksi. 

Miksi kannattaa sijoittaa OP-Ilmasto-rahastoon?

  • Rahasto sopii sijoittajalle, joka haluaa sijoittaa yhtiöihin, joiden kehittämät tuotteet ja palvelut ehkäisevät ilmastonmuutoksen etenemistä. 
  • Suuntaat rahoitusta yhtiöihin, jotka edistävät ilmastonmuutokseen liittyvien ongelmien ratkaisua. 
  • Rahasto sopii korkeaa tuottoa hakevalle sijoittajalle, sillä se sijoittaa maailmanlaajuisesti sekä kehittyneille että kehittyville markkinoille.

OP-Ilmasto on tarkoitettu pitkäaikaiseen sijoittamiseen. Sitä suositellaan sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa aikaisintaan seitsemän vuoden kuluttua.

Omistaja-asiakkaana ostat, myyt ja vaihdat OP-Ilmastoa ilman kuluja.

OP-Ilmasto

Palkkiot verkossa

MERKINTÄPALKKIO VUOSITTAINEN HALLINNOINTIPALKKIO LUNASTUSPALKKIO
0,75 % 1,80 % 0,75 %

Jatkuvista säästösopimuksista ei peritä merkintäpalkkiota. Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita.

OP-Ilmaston lokakuun tuotto 2,13 % 

OP-Ilmaston lokakuun tuotto oli 2,13 %. Merkittävimmät tuottokehitykseen positiivisesti vaikuttaneet teollisuudenalat olivat autoteollisuus (Tesla), kiinteistösijoitusyhtiöt ja ohjelmistoyhtiöt. Vastaavasti tuottokehitykseen eniten negatiivisesti vaikuttaneet teollisuudenalat olivat tie- ja raideliikenne, rakennusteollisuus ja teollisuuden palveluyhtiöt.

Rahaston suurimmat sektoripainot olivat kiinteistösijoituksissa (noin 31 %) ja teollisuustuotteissa (noin 31 %). Maantieteellisesti eniten sijoituksia oli Aasiassa (noin 42 %) ja Pohjois-Amerikassa (noin 41 %).

Lokakuun markkinatunnelmat ovat olleet positiivisemmat, kun kauppaneuvottelut Yhdysvaltain ja Kiinan välillä ovat edenneet sujuvammin. Sovittu välirauha ja mahdollinen tariffien voimaantulon lykkääminen on vakuuttanut markkinat siitä, ettei tilanne ole eskaloitumassa pahemmaksi. Brexit-prosessistakin tuli sekavien vaiheiden jälkeen positiivisempaa viestiä, kun EU myönsi valmistelulle jatkoajan ja Britanniassa päästiin sopuun uusista vaaleista joulukuussa. Talousrintamalla meno on jatkunut pehmeänä, mutta merkkejä tasaantumisesta on havaittavissa. Yhdysvalloissa teollisuuden pehmeys ei ole tarttunut kuluttajiin ja teollisuuden luottamus vaikuttaa ottavan askeleita parempaan. Myös Euroopassa luvut ovat parantuneet, lukuun ottamatta surkeana jatkavaa Saksaa. Meneillään olevan yritysten tulosraportointijakson anti on ollut rohkaisevaa. Vaikka tuloskasvu on pysähtynyt vuoden takaiseen nähden, ovat ne olleet hieman pelättyä parempia. 

Tero Halme
s
alkunhoitaja

Pääosa OP-Ilmaston varoista sijoitetaan suorina osakesijoituksina sektoreille, joihin ilmastonmuutoksella ja siihen varautumisella arvioidaan olevan suurimmat vaikutukset. Rahaston varat hajautetaan laajasti eri yhtiöiden osakkeisiin sekä kehittyneille että kehittyville osakemarkkinoille. Pääpaino on Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Tyypillisesti rahasto sijoittaa varansa noin 50–80 yhtiön osakkeeseen, mutta määrä voi vaihdella salkunhoitajan näkemyksestä riippuen. Rahaston arvosta 75–100 % sijoitetaan osakemarkkinoille. Tyypillisesti osakepaino liikkuu välillä 90–100 %. Johdannaisinstrumentteja voidaan käyttää markkinoiden muutoksilta suojautumiseen, suorien sijoitusten korvaamiseen sekä edistämään muutoin tehokasta salkunhoitoa.

Rahaston MSCI World EUR -vertailuindeksi on viitteellinen ja rahasto pyrkii sitä parempaan tuottoon pitkällä aikavälillä, joten salkunhoitajana toimivalla OP Varainhoito Oy:llä on runsaasti liikkumavaraa sijoittaa parhaina pitämiinsä osakkeisiin.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Tero Halme, Joonas Hämäläinen
Vertailuindeksi
Ei vertailuindeksiä.
Perustamispäivä
07.04.1997
ISIN
FI0008805254
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
149 Meur
Osuuden arvo (15.11.)
39,35 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintietoesite
Lataa
Vastuullisuusraportti
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (14.11)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Ilmasto A +4,13 % +13,00 % +8,57 % +11,94 % +6,77 % +7,12 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Vuosittainen tuotto

2014 2015 2016 2017 2018 Vuoden alusta
OP-Ilmasto A +17,99 % +8,11 % +10,01 % +8,31 % -10,32 % +18,56 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk
OP-Ilmasto A 11,52 % 1,07
Vertailuindeksi - -

Omistaja-asiakkaan edut

  • Omistaja-asiakkaana ostat, myyt ja vaihdat lähes kaikkia rahastojamme ilman kuluja.
  • OP-sijoituskumppani on palvelukokonaisuus omistaja-asiakkaalle, jolle on kertynyt sijoitusvarallisuutta. Saat oman yhteyshenkilön sekä kattavaa ja ajantasaista markkinatietoa sijoituspäätöstesi tueksi.
  • Omistaja-asiakkaat pääsevät automaattisesti osakekaupankäynnin hinnaston toiselle hintaportaalle, jossa välityspalkkion suuruus on 0,18 % (vähintään 8 €), kun ensimmäisen palkkioportaan välityspalkkio on 0,2 % (vähintään 8 €).

OP-bonukset

Omistaja-asiakkaalle kertyy säästöjen ja sijoitusten lisäksi OP-bonuksia myös

  • lainoista
  • tileillä olevat varoista
  • OP-Visan Credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista
  • kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista.

OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.

 

Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy.