Jäätikköä

OP-Ilmasto

Sijoita ilmastonmuutoksen hillitsemiseen
1

Globaalit ilmastotavoitteet kasvattavat rahaston tuottomahdollisuuksia

Kasvihuonepäästöjen sääntelyn tiukentuminen ja valtioiden hiilineutraalit tavoitteet edistävät rahaston sijoituskohteena olevien tuotteiden ja palveluiden kysyntää.

2

Sijoittamalla vaikutat ilmastonmuutoksen torjuntaan

OP-Ilmasto sijoittaa yrityksiin, joiden tuotteet ja palvelut ehkäisevät ilmastonmuutoksen etenemistä tai joiden liiketoimintaan ilmastonmuutoksen hillitsemisellä on positiivinen vaikutus.

3

Osakemarkkinan tuottoa vastuullisesti sijoittamalla

Rahasto sopii asiakkaalle, joka haluaa sijoittaa maailmanlaajuisesti sekä kehittyneille että kehittyville osakemarkkinoille ja yhtiöihin, joiden tuotteet ja palvelut ovat avainasemassa ilmastonmuutoksen torjumisessa.

OP-Ilmasto sijoittaa yhtiöihin, jotka ovat avainasemassa ilmastonmuutoksen torjunnassa

Ilmastonmuutoksen torjunta on monille yhtiöille kannattavaa liiketoimintaa. OP-Ilmasto sijoittaa varansa sellaisiin yhtiöihin, joiden liiketoiminnasta ilmastonmuutokseen liittyvät tuotteet ja palvelut muodostavat merkittävän osan. Rahastoon valitaan yrityksiä, jotka voivat esimerkiksi kehittää tai toimittaa energiaa säästävää teknologiaa, uusiutuvia energianlähteitä sekä erilaisia jäte- tai vesihuollon ja kierrättämisen ratkaisuja.

OP-Ilmastoon valitut yritykset ovat hyvässä asemassa ja hyötyvät ilmastonmuutoksen vastaisesta taistelusta, sillä ne kehittävät tuotteita ja palveluita, joiden avulla ilmastonmuutosta voidaan hillitä. Sijoituskohteena olevien yritysten kysyntä kasvaa tulevaisuudessa, kun kasvihuonepäästöjen sääntely tiukentuu ja valtiot asettavat hiilineutraaleja päästötavoitteita ilmastonmuutoksen torjumiseksi. 

Miksi kannattaa sijoittaa OP-Ilmasto-rahastoon?

  • Rahasto sopii sijoittajalle, joka haluaa sijoittaa yhtiöihin, joiden kehittämät tuotteet ja palvelut ehkäisevät ilmastonmuutoksen etenemistä. 
  • Suuntaat rahoitusta yhtiöihin, jotka edistävät ilmastonmuutokseen liittyvien ongelmien ratkaisua. 
  • Rahasto sopii korkeaa tuottoa hakevalle sijoittajalle, sillä se sijoittaa maailmanlaajuisesti sekä kehittyneille että kehittyville markkinoille.

OP-Ilmasto on tarkoitettu pitkäaikaiseen sijoittamiseen. Sitä suositellaan sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa aikaisintaan seitsemän vuoden kuluttua. Omistaja-asiakkaana ostat, myyt ja vaihdat OP-Ilmastoa ilman kuluja. Vastuullisten rahastojen tuoteperheeseemme kuuluu myös kolme muuta rahastoa. Katso kaikki vastuullisen sijoittamisen rahastot

OP-Ilmasto

Palkkiot verkossa

MERKINTÄPALKKIO VUOSITTAINEN HALLINNOINTIPALKKIO LUNASTUSPALKKIO
0,75 % 1,80 % 0,75 %

Jatkuvista säästösopimuksista ei peritä merkintäpalkkiota. Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita.

OP-Ilmasto -rahaston tammikuun tuotto 4,1 % 

OP-Ilmasto -rahaston tammikuun tuotto oli 4,1 %. Merkittävimmät tuottokehitykseen positiivisesti vaikuttaneet toimialat olivat autoteollisuus, kiinteistösijoitusyhtiöt ja kotitalouksien kestokulutustuotteita valmistavat yhtiöt. Tuottokehitykseen eniten negatiivisesti vaikuttaneet toimialat olivat kiinteistöjen hoito- ja kehittämisyhtiöt, kemikaaliteollisuus ja yleishyödylliset vesiyhtiöt.

Rahaston suurimmat sektoripainot tammikuun lopussa olivat teollisuustuotteissa (noin 29 %) ja kiinteistösijoituksissa (noin 28 %). Maantieteellisesti eniten sijoituksia oli Pohjois-Amerikassa (noin 47 %) ja Aasiassa (noin 33 %).

Talousnäkymät ovat vakiintuneet heikon viime vuoden jälkeen. Myös yritystasolla kasvunäkymät ovat parantuneet, tulosten käännyttyä jälleen kasvuun. Alkuvuonna ongelmaksi on kuitenkin muodostunut nopeasti leviävä koronavirus, jonka kasvuvaikutuksia on tässä vaiheessa vaikea arvioida. Monet tekevät vertailua 2003 vuonna jyllänneeseen SARS-epidemiaan, mutta yksi yhteen vertailu ontuu hyvin erilaisten talousympäristöjen vuoksi. Joka tapauksessa on selvää, että kasvuvaikutuksia koronaviruksesta on tulossa, vähintäänkin ihmisten liikkumisen vähenemisen myötä. Monet yritykset ovat jo ilmoittaneet Kiinassa sijaitsevien toimipisteidensä sulkemisesta toistaiseksi. Vaikutuksen kestosta ei kukaan kuitenkaan voi vielä sanoa mitään. Talousnäkymien osalta nähty vakautuminen voi jäädä lyhytaikaiseksi, mikäli koronavirus jatkaa leviämistään vielä pitkään. Mikäli tilanne osoittaa rauhoittumisen merkkejä, pitäisi myös kasvunäkymien paranemisen jatkua edelleen. Suurimmat vaikutukset nähdään luonnollisesti Kiinassa, joka on hyvin tärkeä koko globaalin talouden kannalta. Pitkittyessään vaikutukset leviävät kuitenkin myös muualle Aasiaan, Eurooppaan ja Yhdysvaltoihinkin. 

Jukka Ukkonen
s
alkunhoitaja

Pääosa OP-Ilmaston varoista sijoitetaan suorina osakesijoituksina sektoreille, joihin ilmastonmuutoksella ja siihen varautumisella arvioidaan olevan suurimmat vaikutukset. Rahaston varat hajautetaan laajasti eri yhtiöiden osakkeisiin sekä kehittyneille että kehittyville osakemarkkinoille. Pääpaino on Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Tyypillisesti rahasto sijoittaa varansa noin 50–80 yhtiön osakkeeseen, mutta määrä voi vaihdella salkunhoitajan näkemyksestä riippuen. Rahaston arvosta 75–100 % sijoitetaan osakemarkkinoille. Tyypillisesti osakepaino liikkuu välillä 90–100 %. Johdannaisinstrumentteja voidaan käyttää markkinoiden muutoksilta suojautumiseen, suorien sijoitusten korvaamiseen sekä edistämään muutoin tehokasta salkunhoitoa.

Rahaston MSCI World EUR -vertailuindeksi on viitteellinen ja rahasto pyrkii sitä parempaan tuottoon pitkällä aikavälillä, joten salkunhoitajana toimivalla OP Varainhoito Oy:llä on runsaasti liikkumavaraa sijoittaa parhaina pitämiinsä osakkeisiin.

Rahaston omien vastuullisuusperiaatteiden lisäksi rahasto noudattaa OP Varainhoidon Vastuullisen sijoittamisen periaatteita

Poissulkeminen: Rahasto poissulkee aktiivisista suorista sijoituksistaan kiistanalaisten aseiden valmistajia, lämpöhiiltä tuottavia kaivosyhtiöitä, lämpöhiiltä käyttäviä sähköyhtiöitä, sekä kansainvälisiä normeja rikkoneita yhtiöitä, joihin vaikuttaminen on ollut tuloksetonta. Poissulkulista on julkinen.

Yhtiökokoukset: OP:n rahastot osallistuvat kotimaisiin ja ulkomaisiin yhtiökokouksiin vastuullisuusnäkökulmia huomioivan OP-rahastoyhtiön omistajaohjauksen periaatteiden mukaisesti.

Kansainväliset normirikkomukset: Kansainväliset normit, kuten YK:n Global Compact, määrittelevät minimitason vastuulliselle liiketoiminnalle. OP Varainhoito vaikuttaa aktiivisissa suoria sijoituksia tekevissä OP-rahastoissa yhtiöihin, joiden nähdään rikkoneen kansainvälisiä normeja. Tavoitteena on, että normeja rikkoneet yhtiöt muuttavat toimintaansa ja alkavat noudattaa kansainvälisiä normeja toiminnassaan. Käytämme Sustainalytics-yhtiötä palveluntarjoajana tunnistamaan kansainväliset normirikkomukset.

OP Varainhoito vaikuttaa tiettyihin yhtiöihin myös eri vastuullisuusteemoissa, kuten ilmastonmuutoskysymyksessä.

OP:n rahastojen ajankohtaisista vastuullisuusaiheista ja käytännön omistajavaikuttamisesta löytyy lisätietoja kaksi kertaa vuodessa julkaistavassa vastuullisen sijoittamisen katsauksessa. Tuorein vastuullisen sijoittamisen katsaus löytyy vastuullisen sijoittamisen sivulta.   

Rahaston vastuullisuusanalyysin voi lukea Lisätietoja-haitarista. 

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Jukka Ukkonen, Tero Halme
Vertailuindeksi
Ei vertailuindeksiä.
Perustamispäivä
07.04.1997
ISIN
FI0008805254
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
170 Meur
Osuuden arvo (13.02.)
45,02 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintietoesite
Lataa
Vastuullisuusraportti
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (13.02)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Ilmasto A +9,27 % +14,91 % +28,37 % +22,90 % +8,21 % +7,90 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Vuosittainen tuotto

2015 2016 2017 2018 2019 Vuoden alusta
OP-Ilmasto A +8,11 % +10,01 % +8,31 % -10,32 % +20,85 % +12,24 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk
OP-Ilmasto A 10,38 % 2,25
Vertailuindeksi - -

Omistaja-asiakkaan edut

  • Omistaja-asiakkaana ostat, myyt ja vaihdat lähes kaikkia rahastojamme (säästäjän rahastot, vastuulliset rahastot sekä osake- ja korkorahastot) ilman kuluja.
  • Omistaja-asiakkaana voit säästää rahastoihin myös vakuutussäästämisen kautta. OP-sijoitusvakuutus ja OP-säästösopimus ovat omistaja-asiakkaille tarkoitettuja vakuutussäästämisen tuotteita, joihin on vaivatonta ja joustavaa säästää pitkäaikaisesti. Sijoituskohteiden vaihto ja varojen siirto vakuutukseen on kulutonta. 
  • Omistaja-asiakkaat pääsevät automaattisesti osakekaupankäynnin hinnaston toiselle hintaportaalle, jossa välityspalkkion suuruus on 0,17 % (vähintään 7 €), kun ensimmäisen palkkioportaan välityspalkkio on 0,2 % (vähintään 9 €).

OP-bonukset

Omistaja-asiakkaalle kertyy säästöjen ja sijoitusten lisäksi OP-bonuksia myös

  • lainoista
  • tileillä olevat varoista
  • OP-Visan Credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista
  • kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista.

OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.

 

Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy.