Sademetsää

OP-Vähähiilinen Maailma

Osakemarkkinatuotot selvästi alhaisemmalla hiilijalanjäljellä
1

Alhainen hiilijalanjälki tuo kilpailuetua

Rahasto poissulkee sijoituksistaan fossiilisista polttoaineista riippuvaisia yhtiöitä, joilla on korkea hiilijalanjälki tai suuret fossiilisten polttoaineiden varannot. Rahasto turvaa kilpailukykyisen tuoton, vaikka hiilidioksidipäästöjen sääntely tiukentuisikin.

2

Rahasto vähähiilistä sijoitusvaihtoehtoa etsivälle

OP-Vähähiilinen Maailma tavoittelee alle puolta pienempää hiilijalanjälkeä kuin laajasti hajautettu globaali osakeindeksi.*

3

Osakemarkkinatuottoa vastuullisesti sijoittamalla

Rahasto sopii asiakkaalle, joka haluaa sijoittaa hyvin hajautetusti maailman osakemarkkinoille alhaisella hiilijalanjäljellä.

Hiilineutraalit tavoitteet yleistyvät – riippuvaisuus fossiilisista polttoaineista voi olla riski

Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi on säädetty globaaleja ilmastotavoitteita, joiden tarkoituksena on muun muassa minimoida fossiilisten polttoaineiden käyttö ja alentaa kasvihuonepäästöjä lakeja ja verotusta muuttamalla. Muutosten myötä sijoittaminen yrityksiin, joiden toiminta aiheuttaa korkeita kasvihuonepäästöjä tai jotka omistavat fossiilisten polttoaineiden varantoja, voi muuttua taloudellisesti epähoukuttelevaksi.

OP-Vähähiilinen Maailma välttelee sijoitustoiminnassaan sellaisia yhtiöitä, joiden tuotannosta aiheutuu liikevaihtoon suhtautettuna korkeat päästöt tai jotka omistavat suuret fossiilisten polttoaineiden varannot suhteessa markkina-arvoonsa. Rahasto tavoittelee hajautetun osakemarkkinan tuottoja alle puolta pienemmällä hiilijalanjäljellä kuin laajasti hajautettu globaali osakeindeksi.**

Miksi kannattaa sijoittaa OP-Vähähiilinen maailma -rahastoon?

  • Turvaat kilpailukykyisen tuoton, vaikka hiilidioksidipäästöjen sääntely tiukentuisikin.
  • Rahasto sijoittaa maailmanlaajuisesti osakemarkkinoille, joten se sopii korkeaa tuottoa hakevalle sijoittajalle.
  • OP-Vähähiilinen Maailma tavoittelee alle puolta pienempää hiilijalanjälkeä kuin laajasti hajautettu globaali osakeindeksi, joten rahastoon sijoittamalla saat hyvin hajautetun ja kaikki talouden sektorit kattavan vähähiilisen sijoituskohteen.**

Suosittelemme OP-Vähähiilinen Maailma -rahastoa ensisijaisesti sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa aikaisintaan kuuden vuoden kuluttua. Omistaja-asiakkaana ostat, myyt ja vaihdat OP-Vähähiilinen Maailma -rahastoa kuluitta.

OP-Vähähiilinen Maailma

Palkkiot verkossa

MERKINTÄPALKKIO VUOSITTAINEN HALLINNOINTIPALKKIO LUNASTUSPALKKIO
0,75 % 1,80 % 0,75 %

Jatkuvista säästösopimuksista ei peritä merkintäpalkkiota. Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita.

*Salkun hiilijalanjälki: Salkun hiilijalanjälki on salkun kohdeyhtiöiden hiili-intensiteetin painotettu keskiarvo. Hiilijalanjäljessä on huomioitu yhtiöiden tason 1 ja tason 2 kasvihuonepäästöt (tonnia) suhteutettuna yhtiön liikevaihtoon (miljoona dollaria). Tason 1 päästöt sisältävät suorat päästöt yhtiön omasta toiminnasta. Tason 2 päästöt pitävät sisällään yhtiön ostaman sähkön ja lämmön tuotannon aiheuttamat päästöt.

** Laajasti hajautettu globaali osakeindeksi: MSCI All World -indeksi.

OP-Vähähiilinen Maailma -rahaston joulukuun tuotto 1,1 % 

OP-Vähähiilinen Maailma -rahaston joulukuun tuotto oli 1,1 %. Merkittävimmät tuottokehitykseen positiivisesti vaikuttaneet teollisuudenalat olivat pankit, terveydenhuollon laitteiden valmistajat ja puolijohdevalmistajat. Tuottokehitykseen eniten negatiivisesti vaikuttaneet teollisuudenalat olivat päivittäistavarakaupat, vakuutusyhtiöt ja erikoistuneet vähittäiskaupat.

Rahaston suurimmat sektoripainot joulukuun lopussa olivat informaatioteknologiassa (noin 23 %) ja finanssisektorilla (noin 18 %). Maantieteellisesti eniten sijoituksia oli Pohjois-Amerikassa (noin 61 %) ja Euroopassa (noin 18 %).

Sijoitusmarkkinat jatkoivat joulukuussa koko vuoden läpi kestänyttä positiivisuutta kauppasovun ja Iso-Britannian vaalien toimiessa polttoaineena. Yhdysvaltain ja Kiinan saavuttama ensimmäisen vaiheen kauppasopimus riitti innostamaan markkinat uusiin ennätyksiin, vaikka sopimusta oli odotettu jo varsin pitkään. Sopimuksen yksityiskohdista ei vieläkään ole tarkkaa kuvaa, mutta uusien ja osin voimassaolevien tariffien purkaminen on osoitus halusta välttää lisäeskalaatiot. Toinen markkinoiden positiivisuutta ruokkinut tapahtuma oli Iso-Britannian parlamenttivaalit, joissa konservatiivit ottivat selvän vaalivoiton varmistaen brexitin etenemisen ja epävarmuuden poistumisen siltä osin. Talousnäkymien osalta tilanne on jatkanut vakautumistaan. Kasvunäkymät teollisuudessa ovat parantuneet hienoisesti, kun taas kuluttajan tilanne on edelleen hyvä. Pahimmat pelot kasvunäkymän heikkenemisestä ovat saaneet väistyä, mutta huolet ovat edelleen siinä määrin läsnä, että keskuspankit pitävät kiinni elvyttävästä linjastaan. Yhdysvalloissa tosin linjattiin aika selkeästi, että lisälaskuille ei ole tilaa, mikäli talouskasvu ei yllätä erityisen negatiivisesti. EKP peräänkuulutti jälleen finanssipoliittisia toimia inflaation saattamiseksi tavoitetasolle.

Jukka Ukkonen
s
alkunhoitaja

OP-Vähähiilinen Maailma välttelee sijoitustoiminnassaan yrityksiä, joiden hiiliriski on korkea. Rahaston sijoitusuniversumi perustuu MSCI All World –indeksiin, mutta rahaston sijoituskohteeksi kelpuutetaan kultakin toimialalta vain hiilijalanjäljeltään ekologisesti toimivien yhtiöiden parhaimmisto. Rahaston sijoituskohteiden arvioitu hiilijalanjälki on noin 50 % matalampi kuin tavanomaisessa maailmanlaajuisesti sijoittavassa osakerahastossa.

Sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien osakesijoitusten avulla. Myös johdannaisinstrumentteja voidaan käyttää markkinoiden muutoksilta suojautumiseen, suorien sijoitusten korvaamiseen sekä muutoin tehokkaan salkunhoidon edistämiseen.

Rahaston omien vastuullisuusperiaatteiden lisäksi rahasto noudattaa OP Varainhoidon Vastuullisen sijoittamisen periaatteita

Poissulkeminen: Rahasto poissulkee aktiivisista suorista sijoituksistaan kiistanalaisten aseiden valmistajia, lämpöhiiltä tuottavia kaivosyhtiöitä, lämpöhiiltä käyttäviä sähköyhtiöitä, sekä kansainvälisiä normeja rikkoneita yhtiöitä, joihin vaikuttaminen on ollut tuloksetonta. Poissulkulista on julkinen.

Yhtiökokoukset: OP:n rahastot osallistuvat kotimaisiin ja ulkomaisiin yhtiökokouksiin vastuullisuusnäkökulmia huomioivan OP-rahastoyhtiön omistajaohjauksen periaatteiden mukaisesti.

Kansainväliset normirikkomukset: Kansainväliset normit, kuten YK:n Global Compact, määrittelevät minimitason vastuulliselle liiketoiminnalle. OP Varainhoito vaikuttaa aktiivisissa suoria sijoituksia tekevissä OP-rahastoissa yhtiöihin, joiden nähdään rikkoneen kansainvälisiä normeja. Tavoitteena on, että normeja rikkoneet yhtiöt muuttavat toimintaansa ja alkavat noudattaa kansainvälisiä normeja toiminnassaan. Käytämme Sustainalytics-yhtiötä palveluntarjoajana tunnistamaan kansainväliset normirikkomukset.

OP Varainhoito vaikuttaa tiettyihin yhtiöihin myös eri vastuullisuusteemoissa, kuten ilmastonmuutoskysymyksessä.

OP:n rahastojen ajankohtaisista vastuullisuusaiheista ja käytännön omistajavaikuttamisesta löytyy lisätietoja kaksi kertaa vuodessa julkaistavassa vastuullisen sijoittamisen katsauksessa. Tuorein vastuullisen sijoittamisen katsaus löytyy vastuullisen sijoittamisen sivulta.   

Rahaston vastuullisuusanalyysin voi lukea Lisätietoja-haitarista. 

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Jukka Ukkonen, Tero Halme
Vertailuindeksi
Ei vertailuindeksiä
Perustamispäivä
22.04.2015
ISIN
FI4000148226
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
135 Meur
Osuuden arvo (16.01.)
123,20 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintietoesite
Lataa
Vastuullisuusraportti
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (15.01)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Vähähiilinen Maailma A +3,24 % +7,89 % +7,14 % +21,74 % +7,18 % -
Vertailuindeksi - - - - - -

Vuosittainen tuotto

2015 2016 2017 2018 2019 Vuoden alusta
OP-Vähähiilinen Maailma A -7,63 % +7,00 % +7,54 % -9,22 % +24,02 % +2,95 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk
OP-Vähähiilinen Maailma A 10,58 % 2,09
Vertailuindeksi - -

Omistaja-asiakkaan edut

  • Omistaja-asiakkaana ostat, myyt ja vaihdat lähes kaikkia rahastojamme ilman kuluja.
  • OP-sijoituskumppani on palvelukokonaisuus omistaja-asiakkaalle, jolle on kertynyt sijoitusvarallisuutta. Saat oman yhteyshenkilön sekä kattavaa ja ajantasaista markkinatietoa sijoituspäätöstesi tueksi.
  • Omistaja-asiakkaat pääsevät automaattisesti osakekaupankäynnin hinnaston toiselle hintaportaalle, jossa välityspalkkion suuruus on 0,18 % (vähintään 8 €), kun ensimmäisen palkkioportaan välityspalkkio on 0,2 % (vähintään 8 €).

OP-bonukset

Omistaja-asiakkaalle kertyy säästöjen ja sijoitusten lisäksi OP-bonuksia myös

  • lainoista
  • tileillä olevat varoista
  • OP-Visan Credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista
  • kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista.

OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.

 

Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy.