Sademetsää

OP-Vähähiilinen Maailma

Osakemarkkinatuotot selvästi alhaisemmalla hiilijalanjäljellä
1

Alhainen hiilijalanjälki tuo kilpailuetua

Rahasto poissulkee sijoituksistaan fossiilisista polttoaineista riippuvaisia yhtiöitä, joilla on korkea hiilijalanjälki tai suuret fossiilisten polttoaineiden varannot. Rahasto turvaa kilpailukykyisen tuoton, vaikka hiilidioksidipäästöjen sääntely tiukentuisikin.

2

Rahasto vähähiilistä sijoitusvaihtoehtoa etsivälle

OP-Vähähiilinen Maailma tavoittelee alle puolta pienempää hiilijalanjälkeä kuin laajasti hajautettu globaali osakeindeksi.*

3

Osakemarkkinatuottoa vastuullisesti sijoittamalla

Rahasto sopii asiakkaalle, joka haluaa sijoittaa hyvin hajautetusti maailman osakemarkkinoille alhaisella hiilijalanjäljellä.

Hiilineutraalit tavoitteet yleistyvät – riippuvaisuus fossiilisista polttoaineista voi olla riski

Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi on säädetty globaaleja ilmastotavoitteita, joiden tarkoituksena on muun muassa minimoida fossiilisten polttoaineiden käyttö ja alentaa kasvihuonepäästöjä lakeja ja verotusta muuttamalla. Muutosten myötä sijoittaminen yrityksiin, joiden toiminta aiheuttaa korkeita kasvihuonepäästöjä tai jotka omistavat fossiilisten polttoaineiden varantoja, voi muuttua taloudellisesti epähoukuttelevaksi.

OP-Vähähiilinen Maailma välttelee sijoitustoiminnassaan sellaisia yhtiöitä, joiden tuotannosta aiheutuu liikevaihtoon suhtautettuna korkeat päästöt tai jotka omistavat suuret fossiilisten polttoaineiden varannot suhteessa markkina-arvoonsa. Rahasto tavoittelee hajautetun osakemarkkinan tuottoja alle puolta pienemmällä hiilijalanjäljellä kuin laajasti hajautettu globaali osakeindeksi.**

Miksi kannattaa sijoittaa OP-Vähähiilinen maailma -rahastoon?

  • Turvaat kilpailukykyisen tuoton, vaikka hiilidioksidipäästöjen sääntely tiukentuisikin.
  • Rahasto sijoittaa maailmanlaajuisesti osakemarkkinoille, joten se sopii korkeaa tuottoa hakevalle sijoittajalle.
  • OP-Vähähiilinen Maailma tavoittelee alle puolta pienempää hiilijalanjälkeä kuin laajasti hajautettu globaali osakeindeksi, joten rahastoon sijoittamalla saat hyvin hajautetun ja kaikki talouden sektorit kattavan vähähiilisen sijoituskohteen.**

Suosittelemme OP-Vähähiilinen Maailma -rahastoa ensisijaisesti sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa aikaisintaan kuuden vuoden kuluttua. Omistaja-asiakkaana ostat, myyt ja vaihdat OP-Vähähiilinen Maailma -rahastoa kuluitta. Vastuullisten rahastojen tuoteperheeseemme kuuluu myös kolme muuta rahastoa. Katso kaikki vastuullisen sijoittamisen rahastot

OP-Vähähiilinen Maailma

Palkkiot verkossa

MERKINTÄPALKKIO VUOSITTAINEN HALLINNOINTIPALKKIO LUNASTUSPALKKIO
0,75 % 1,80 % 0,75 %

Jatkuvista säästösopimuksista ei peritä merkintäpalkkiota. Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita.

*Salkun hiilijalanjälki: Salkun hiilijalanjälki on salkun kohdeyhtiöiden hiili-intensiteetin painotettu keskiarvo. Hiilijalanjäljessä on huomioitu yhtiöiden tason 1 ja tason 2 kasvihuonepäästöt (tonnia) suhteutettuna yhtiön liikevaihtoon (miljoona dollaria). Tason 1 päästöt sisältävät suorat päästöt yhtiön omasta toiminnasta. Tason 2 päästöt pitävät sisällään yhtiön ostaman sähkön ja lämmön tuotannon aiheuttamat päästöt.

** Laajasti hajautettu globaali osakeindeksi: MSCI All World -indeksi.

OP-Vähähiilinen Maailma -rahaston tammikuun tuotto -0,2 % 

OP-Vähähiilinen Maailma -rahaston tammikuun tuotto oli -0,2 %. Merkittävimmät tuottokehitykseen positiivisesti vaikuttaneet teollisuudenalat olivat ohjelmistoyhtiöt, IT palvelut ja terveydenhuollon laitteiden valmistajat. Tuottokehitykseen eniten negatiivisesti vaikuttaneet teollisuudenalat olivat pankit, öljy- ja kaasuyhtiöt ja elektroniikkalaitteiden valmistajat.

Rahaston suurimmat sektoripainot tammikuun lopussa olivat informaatioteknologiassa (noin 24 %) ja finanssisektorilla (noin 19 %). Maantieteellisesti eniten sijoituksia oli Pohjois-Amerikassa (noin 61 %) ja Euroopassa (noin 21 %).

Talousnäkymät ovat vakiintuneet heikon viime vuoden jälkeen. Myös yritystasolla kasvunäkymät ovat parantuneet, tulosten käännyttyä jälleen kasvuun. Alkuvuonna ongelmaksi on kuitenkin muodostunut nopeasti leviävä koronavirus, jonka kasvuvaikutuksia on tässä vaiheessa vaikea arvioida. Monet tekevät vertailua 2003 vuonna jyllänneeseen SARS-epidemiaan, mutta yksi yhteen vertailu ontuu hyvin erilaisten talousympäristöjen vuoksi. Joka tapauksessa on selvää, että kasvuvaikutuksia koronaviruksesta on tulossa, vähintäänkin ihmisten liikkumisen vähenemisen myötä. Monet yritykset ovat jo ilmoittaneet Kiinassa sijaitsevien toimipisteidensä sulkemisesta toistaiseksi. Vaikutuksen kestosta ei kukaan kuitenkaan voi vielä sanoa mitään. Talousnäkymien osalta nähty vakautuminen voi jäädä lyhytaikaiseksi, mikäli koronavirus jatkaa leviämistään vielä pitkään. Mikäli tilanne osoittaa rauhoittumisen merkkejä, pitäisi myös kasvunäkymien paranemisen jatkua edelleen. Suurimmat vaikutukset nähdään luonnollisesti Kiinassa, joka on hyvin tärkeä koko globaalin talouden kannalta. Pitkittyessään vaikutukset leviävät kuitenkin myös muualle Aasiaan, Eurooppaan ja Yhdysvaltoihinkin. 

Jukka Ukkonen
salkunhoitaja

OP-Vähähiilinen Maailma välttelee sijoitustoiminnassaan yrityksiä, joiden hiiliriski on korkea. Rahaston sijoitusuniversumi perustuu MSCI All World –indeksiin, mutta rahaston sijoituskohteeksi kelpuutetaan kultakin toimialalta vain hiilijalanjäljeltään ekologisesti toimivien yhtiöiden parhaimmisto. Rahaston sijoituskohteiden arvioitu hiilijalanjälki on noin 50 % matalampi kuin tavanomaisessa maailmanlaajuisesti sijoittavassa osakerahastossa.

Sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien osakesijoitusten avulla. Myös johdannaisinstrumentteja voidaan käyttää markkinoiden muutoksilta suojautumiseen, suorien sijoitusten korvaamiseen sekä muutoin tehokkaan salkunhoidon edistämiseen.

Rahaston omien vastuullisuusperiaatteiden lisäksi rahasto noudattaa OP Varainhoidon Vastuullisen sijoittamisen periaatteita

Poissulkeminen: Rahasto poissulkee aktiivisista suorista sijoituksistaan kiistanalaisten aseiden valmistajia, lämpöhiiltä tuottavia kaivosyhtiöitä, lämpöhiiltä käyttäviä sähköyhtiöitä, sekä kansainvälisiä normeja rikkoneita yhtiöitä, joihin vaikuttaminen on ollut tuloksetonta. Poissulkulista on julkinen.

Yhtiökokoukset: OP:n rahastot osallistuvat kotimaisiin ja ulkomaisiin yhtiökokouksiin vastuullisuusnäkökulmia huomioivan OP-rahastoyhtiön omistajaohjauksen periaatteiden mukaisesti.

Kansainväliset normirikkomukset: Kansainväliset normit, kuten YK:n Global Compact, määrittelevät minimitason vastuulliselle liiketoiminnalle. OP Varainhoito vaikuttaa aktiivisissa suoria sijoituksia tekevissä OP-rahastoissa yhtiöihin, joiden nähdään rikkoneen kansainvälisiä normeja. Tavoitteena on, että normeja rikkoneet yhtiöt muuttavat toimintaansa ja alkavat noudattaa kansainvälisiä normeja toiminnassaan. Käytämme Sustainalytics-yhtiötä palveluntarjoajana tunnistamaan kansainväliset normirikkomukset.

OP Varainhoito vaikuttaa tiettyihin yhtiöihin myös eri vastuullisuusteemoissa, kuten ilmastonmuutoskysymyksessä.

OP:n rahastojen ajankohtaisista vastuullisuusaiheista ja käytännön omistajavaikuttamisesta löytyy lisätietoja kaksi kertaa vuodessa julkaistavassa vastuullisen sijoittamisen katsauksessa. Tuorein vastuullisen sijoittamisen katsaus löytyy vastuullisen sijoittamisen sivulta.   

Rahaston vastuullisuusanalyysin voi lukea Lisätietoja-haitarista. 

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Jukka Ukkonen, Tero Halme
Vertailuindeksi
Ei vertailuindeksiä
Perustamispäivä
22.04.2015
ISIN
FI4000148226
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
140 Meur
Osuuden arvo (13.02.)
126,34 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintietoesite
Lataa
Vastuullisuusraportti
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (13.02)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Vähähiilinen Maailma A +3,25 % +7,62 % +15,70 % +17,12 % +7,50 % -
Vertailuindeksi - - - - - -

Vuosittainen tuotto

2015 2016 2017 2018 2019 Vuoden alusta
OP-Vähähiilinen Maailma A -7,63 % +7,00 % +7,54 % -9,22 % +24,02 % +5,57 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk
OP-Vähähiilinen Maailma A 10,86 % 1,61
Vertailuindeksi - -

Omistaja-asiakkaan edut

  • Omistaja-asiakkaana ostat, myyt ja vaihdat lähes kaikkia rahastojamme (säästäjän rahastot, vastuulliset rahastot sekä osake- ja korkorahastot) ilman kuluja.
  • Omistaja-asiakkaana voit säästää rahastoihin myös vakuutussäästämisen kautta. OP-sijoitusvakuutus ja OP-säästösopimus ovat omistaja-asiakkaille tarkoitettuja vakuutussäästämisen tuotteita, joihin on vaivatonta ja joustavaa säästää pitkäaikaisesti. Sijoituskohteiden vaihto ja varojen siirto vakuutukseen on kulutonta. 
  • Omistaja-asiakkaat pääsevät automaattisesti osakekaupankäynnin hinnaston toiselle hintaportaalle, jossa välityspalkkion suuruus on 0,17 % (vähintään 7 €), kun ensimmäisen palkkioportaan välityspalkkio on 0,2 % (vähintään 9 €).

OP-bonukset

Omistaja-asiakkaalle kertyy säästöjen ja sijoitusten lisäksi OP-bonuksia myös

  • lainoista
  • tileillä olevat varoista
  • OP-Visan Credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista
  • kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista.

OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.

 

Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy.