Vastuullinen sijoittaminen kuva

Vastuullisuus sijoittamisessa

Uskomme, että maailmaa voi rakentaa parempaan suuntaan myös säästämällä. Oikeaan osoitteeseen sijoitetut säästöt tuovat turvaa omaan sekä yhteiseen tulevaisuuteemme.

OP:n vastuullinen sijoittaminen muodostuu

  • vastuullisuusasioiden huomioimisesta sijoituspäätöksenteossa
  • aktiivisesta omistajuudesta
  • positiivisesta ja negatiivisesta arvottamisesta
  • kansainvälisten normien seurantaprosessista sekä vaikuttamisesta

Uskomme, että sijoituskohteiden vastuullisuuden tarkastelu ja yritysten kannustaminen entistä kestävämpään yritystoimintaan, edesauttavat pitkän aikavälin sijoitustavoitteiden toteutumista. Vastuullisuus sijoittamisessa ei siis tarkoita hyvästä tuottopotentiaalista luopumista. Vastuullisilla yhtiöillä on vähintään yhtä hyvät mahdollisuudet tuottaa lisäarvoa sijoittajalle kuin muillakin yhtiöillä.

Vastuullisen sijoittamisen teemarahastot

Tarjoamme vastuullisesta sijoittamisen kiinnostuneille myös aihepiiriin erikoistuneita säästämisen ja sijoittamisen tuotteita. Eettisistä näkökulmista kiinnostuneille löytyy erityisesti säästämisen tarpeisiin soveltuva OP-Kestävä Maailma. Osakesijoittamisesta kiinnostuneille löytyy ympäristöaiheisia teemarahastoja, jotka tarjoavat sijoittajalle aidon mahdollisuuden osallistua ongelmien ratkaisuun.

Sijoituskohteiden valinnassa korostuvat tuotteet ja palvelut, joilla on ratkaiseva rooli erilaisten maailmanlaajuisten uhkakuvien torjunnassa. Kyseessä voivat olla ympäristöön liittyvät tai sosiaaliset uhkakuvat. Näistä esimerkkeinä ilmastonmuutos tai humanitaariseen kriisiin johtava ruoan tai juomaveden puute.

Tutustu vastuullisen sijoittamisen tuotteisiin > 

Rahastojen hiilijalanjäljet

Julkaisemme OP-osakerahastojen hiilijalanjäljen puolivuosittain. Hiili-intensiteettilukujen julkistamisen myötä OP tarjoaa sijoittajien käyttöön uuden hiiliriskiä kuvaavan tunnusluvun rahastovalinnan tueksi.

Vastuullisen sijoittamisen katsaus

OP Varallisuudenhoidon koostamasta katsauksesta voit tutustua, miten toteutamme vastuullista sijoittamista eri osa-alueilla.

OP Varallisuudenhoidon vuoden 2017 YK:n vastuullisen sijoittamisen raportin kriittinen tarkastelu

Varmistaaksemme että OP Varallisuudenhoidon YK:n vastuullisen sijoittamisen raportti (UNPRI raportti) ja siinä kuvatut prosessit vastaavat UNPRI:n antamaa ohjeistusta, OP Varallisuudenhoito pyysi kolmatta osapuolta suorittamaan kriittisen tarkastelun vuoden 2017 raportista. KPMG Oy Ab:n suorittaman kriittisen tarkastelun loppulausunto on luettavissa täällä.

Rahastokohtaiset vastuullisuusraportit

Rahaston vastuullisuusanalyysissä esitetään rahaston sisältö ESG-näkökulmasta. ESG-tarkoittaa ympäristöön, sosiaalisiin kysymyksiin ja hallintotapaan liittyviä tekijöitä. Rahaston ympäristö-, sosiaalinen ja hallintotavan arvio perustuu salkun kohdeyhtiöiden analyysiin. Raportti julkaistaan rahastoille, mikäli käytössämme olevan ESG-analyysin kattavuus on yli 50 prosenttia salkun sijoituksista. Rahastokohtaiset vastuullisuusraportit löydät jokaisen rahaston omalta verkkosivulta kohdasta dokumentit.

Yhtiöiden poissulkeminen eli negatiivinen arvottaminen

Vastuullisen sijoittamisen periaatteissa kerromme kriteerit, joiden mukaisesti voimme sulkea aktiivisista sijoituksistamme pois yhtiöitä. Poissulkeminen perustuu tyypillisesti kansainvälisten normien tai OECD:n ohjeiden vastaiseen toimintaan, tietyn tyyppisten aseiden valmistamiseen tai hiiliriskiin.

Kansainvälisten normien seuranta

Kansainvälisten normien seurannassa hyödynnämme puolueetonta yhteistyökumppania (GES Investment Service), joka tuottaa sijoitustoiminnan käyttöön jatkuvaa analyysia kansainvälisten normien toteutumisesta sijoituskohteissa. Lisäksi GES Investment Service käy OPn varainhoito- ja rahastoyhtiöiden sijoitukset läpi kaksi kertaa vuodessa kansainvälisten normirikkomusten varalta. Seulonta kattaa OPn varainhoitoyhtiön hallinnoimat suorat ja aktiiviset osake- ja yrityslainasijoitukset. Sen ulkopuolelle jäävät esimerkiksi indeksituotteet ja ulkopuolisten salkunhoitajien hoitamat rahastot.

Omistajaohjauksen periaatteet

Tällä sivulla on julkistettu OP-Rahastoyhtiö Oy:n ja omaisuudenhoitajina toimivien osuuspankkien sekä OP Varainhoito Oy:n omistajaohjauksen periaatteet. Omistajaohjauksen periaatteet ovat yhtiöiden hallitusten hyväksymät. Omistajaohjauksen toimista raportoidaan tällä sivustolla vuosittain. OP-Rahastoyhtiö tiedottaa omistajaohjauksesta lisäksi OP-rahastojen puolivuotis- ja vuosikertomuksessa sekä OP-rahastojen rahastoesitteessä.  

OP-Varainhoito Oy

OP-Rahastoyhtiö

Osuuspankit

OP Kiinteistösijoitus Oy

OP Kiinteistösijoitus Oy ei laadi eikä julkista omistajaohjauksen periaatteita, koska yhtiön hoitamat rahastot eivät sijoita varojaan säännellyllä markkinalla kaupankäynnin kohteena olevan yhtiön osakkeisiin.