” ”

Vastuullinen sijoittaminen

Vastuullinen sijoittaminen kannattaa ja saat samalla mahdollisuuden vaikuttaa. Löydä sinulle sopivat vastuulliset osakkeet, rahastot ja ETF:t.
1

Olet ottanut huomioon vastuullisuuden sijoituksissasi

Sijoittamalla vastuullisiin kohteisiin tiedät, että ympäristö, sosiaalinen vastuu ja hyvä hallintotapa on otettu huomioon.

2

Tavoittelet yhtä hyvää tuottoa kuin muissakin sijoituksissa

Voit sijoittaa varasi omien arvojesi mukaisesti tinkimättä tuotto-odotuksesta.

3

Vastuullinen sijoittaminen on helppoa

Haluatko sijoittaa vastuullisesti rahastoihin, osakkeisiin tai ETF:iin? Olipa sijoituskohteesi mikä tahansa, löydät sen aina helposti.

Mitä tarkoittaa vastuullinen ja eettinen sijoittaminen?

Vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa sitä, että sijoitustoiminnassa on otettu huomioon ympäristö, sosiaalinen vastuu ja hyvä hallintotapa. Näitä kutsutaan ESG-tekijöiksi. Vastuulliset yritykset toimivat mahdollisimman kestävällä tavalla, ottavat huomioon vaikutuksensa ympäristössä ja yhteiskunnassa. Samalla tähdäten kannattavaan liiketoimintaan. Vastuullisesti toimiva yritys on elinvoimainen ja menestyvä myös pitkällä tähtäimellä. 


Vastuullisen sijoittamisen yhteydessä puhutaan myös eettisestä sijoittamisesta. Eettinen sijoittaminen tarkoittaa, että sijoituspäätöksissä otetaan huomioon sijoittajan arvot, jonka mukaan poissuljetaan tiettyjä yhtiöitä ja toimialoja. 

Mitä tarkoittaa ESG?

Vastuullisen sijoittamisen yhteydessä käytettävä kirjainlyhenne ESG tarkoittaa sitä, että kestävyys jaetaan kolmeen ESG-tekijään:

  1. Ympäristö – Environmental
    Miten yhtiöt ottavat huomioon toiminnassaan ympäristöön liittyvät seikat kuten esimerkiksi energiatehokkuus, luonnon monimuotoisuus, kiertotalous, ympäristöohjelmat ja ilmastonmuutostyöskentely.
  2. Sosiaalinen vastuu – Social
    Miten yhtiöt ottavat huomioon toiminnassaan sosiaaliseen vastuuseen liittyvät seikat kuten esimerkiksi ihmisoikeudet, lasten oikeudet, henkilöstöpolitiikka, tuoteturvallisuus, lähiyhteisön ja työelämän oikeudet.
  3. Hyvä hallintotapa – Governance
    Miten yhtiöt ottavat huomioon toiminnassaan hyvään hallintatapaan liittyvät seikat kuten esimerkiksi hallituksen riippumattomuus, hallituksen palkitseminen, veronmaksu, korruptio- ja lahjonnanvastainen toiminta ja palkitsemisjärjestelmät.

Vastuulliset osakkeet

Miten sijoittaa vastuullisesti osakkeisiin? Valitse silloin sijoituskohteeksi yhtiö, joka ottaa toiminnassaan huomioon ympäristön, sosiaalisen vastuun tai hyvän hallintotavan.

Vastuullisten osakkeiden valinnan tueksi löydät vastuullisuusanalyysit kotimaisista osakeanalyyseista. Vastuullisuusanalyysit löydät kaikista OMX Helsinki 25 -indeksiin kuuluvista yhtiöistä. Vastuullisuusosioista löydät tietoa toteutuneesta kehityksestä ja tavoitteista. Lisäksi löydät aineistoa liiketoiminnan ja markkinaympäristön tärkeimmistä vastuullisuusajureista.

Yritysten vastuullisuutta voit tarkastella myös yritysten omista vastuullisuusraporteista. Raporteista käy ilmi mm. hiilijalanjälki, hallintotapa, sosiaalinen vastuu, kestävä kehitys ja toiminnan vaikutus ympäristöön.

Vastuulliset rahastot

Kaikki vastuulliset rahastomme edistävät ESG-ominaisuuksia. Löydät myös rahastoja, joista on poissuljettu kiistanalaisia toimialoja laajemmin. Vastuullisista rahastoista löydät juuri sinun vastuullisuusmieltymyksiisi sopivia rahastoja.

Rahastojen vastuullisuusluokat

EU:n kestävän rahoituksen sääntelyn yksi tavoitteista on sijoitustuotteiden vastuullisuustiedon parempi läpinäkyvyys ja saatavuus sekä tuotteiden parempi vertailtavuus. Tämän vuoksi rahastot luokitellaan jatkossa kolmeen eri luokkaan, riippuen rahaston kestävyystavoitteista: artikla 9, artikla 8 ja artikla 6. Vastuullisuuden edistäminen rahastoissamme on meille tärkeää.

Tunnistat sen tästä Vastuullisuusluokka Kuvaus
Artikla 9 eli kestävät sijoitustuotteet Rahastot, joiden tavoitteena on kestävien sijoitusten tekeminen. Ne sijoittavat yhtiöihin, jotka tuottavat positiivista vaikuttavuutta ympäristöön, ja/tai yhteiskuntaan ja ihmisten hyvinvointiin.
Artikla 8 eli ESG-ominaisuuksia edistävät sijoitustuotteet Rahastot, jotka edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia poissulkemalla yhtiöitä, joilla on ympäristölle ja yhteiskunnalle haitallista liiketoimintaa. Rahastoihin valitaan ja painotetaan yhtiöitä, jotka huomioivat ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyvät asiat verrokkiyhtiöitään paremmin.
  Artikla 6 eli muut sijoitustuotteet Rahastot, jotka huomioivat kestävyysriskit, mutta eivät nimenomaisesti edistä tai tavoittele ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä asioita. 

Teemme vastuullisuusarvioinnin eli ESG-analyysin suurimpaan osaan rahastoistamme hyödyntäen omaa ESG-analyysimallia. 

Vastuulliset ETF-rahastot

ETF-rahastoista löytyy vastuullisella sijoittajalla lukuisia vaihtoehtoja. Voit valita laajemman hajautuksen tarjoavia tuotteita, jotka perustuvat ESG-pisteytykseen sekä kohdennetumpia teemaan perustuvia tuotteita kuten puhtaan energian tuotantoon. Tutustu valikoimaan ETF-hakukoneen tai vastuullisuuslistan avulla. 

Vastuullinen sijoittaminen meillä

Olemme sitoutuneet vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin ja otamme huomioon vastuullisuuden omissa sekä asiakkaidemme sijoituksissa. Sijoituksien vastuullisuuden tarkastelu ja yritysten kannustaminen entistä kestävämpään toimintaan, edesauttaa sijoitustavoitteiden toteutumista.

Otamme ESG-tekijät huomioon tinkimättä tuotto-odotuksesta. Toimimme vastuullisesti poissulkemalla kiistanalaisia yhtiöitä, analysoimalla yhtiöiden vastuullisuuden tasoa sekä vaikuttamalla yhtiöihin ja äänestämällä yhtiökokouksissa. Poissuljemme kaikista suorista ja aktiivisista sijoituksista mm. kiistanalaisten aseiden valmistajat ja kansainvälisten normien rikkojat. 

 

OP Sijoituskumppani
Sijoituskumppanilla sijoitat aina vastuullisesti
OP Sijoituskumppanin rahastot sijoittavat yhtiöihin, jotka ovat vastuullisuusasioissa toimialansa parhaita.
Vastuullinen sijoittaminen kuva
Vastuullisuus sijoittamisessa
Lue lisää, miten huomioimme vastuullisuuden arjessamme.

Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo voi nousta ja laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Myös odotettu tuotto voi jäädä saamatta. OP-rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy. Sijoittamisen palvelut tarjoaa osuuspankki.