Sijoita indeksirahastoon

Indeksirahasto on helppo, edullinen ja tehokas vaihtoehto sijoittajan salkkuun. Se on erinomainen valinta sijoittajalle, joka tavoittelee osakemarkkinoiden tuottoa ja kustannustehokkuutta.

Osakeindeksien mukaisesti sijoittavat rahastot

Suurin osa rahastoista edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia huomioimalla sijoituskohteiden kasvihuonekaasupäästöt ja hyödyntämällä poissulkua. Indeksirahastomme seuraavat MSCI ESG Screened –indeksiä*, jossa kasvihuonekaasuintensiteetti pidetään vähintään 30 prosenttia alhaisempana kuin vastaavan yleisindeksin ja joka poissulkee kiistanalaisia ja haitallisia toimialoja sekä yhtiöitä, jotka ovat rikkoneet kansainvälisiä normeja.
 
*OP-Suomi Indeksi -sijoitusrahaston vertailuindeksi on Nasdaq OMX Helsinki Benchmark Cap -index.
 

Indeksisijoittaminen soveltuu mainiosti lähes kelle tahansa. Kun sijoitat indeksirahastoihin, tunnista kuitenkin oma riskinsietokykysi. Sijoita rahastoihin sen verran, kuin olet valmis sietämään osakemarkkinoihin liittyvää arvonvaihtelua.

Indeksirahasto sopii pitkäaikaiseen säästämiseen

Matalien palkkioiden vuoksi indeksirahasto on oivallinen sijoitusvaihtoehto pitkäaikaiseen säästämiseen.

Pitkän aikavälin säästäjänä kannattaa riskiä hallita hajauttamalla järkevästi. Kun sijoitat säännöllisesti kuukausittain ja jaat sijoituksesi useampaan eri kohteeseen, hajautat tehokkaasti eli pienennät riskiä. Yhdellä rahastosijoituksella pystyt hajauttamaan sijoituksesi osakemarkkinoille ympäri maailmaa.   

Voit tehdä indeksirahastoon jatkuvan säästösopimuksen haluamallasi summalla. Tarvittaessa saat nopeasti nostettua rahat käyttöösi.

Näin indeksirahastot kerryttävät tuottoa:

  • Indeksirahastoihin laitettavat varat sijoitetaan indeksin mukaisesti osakemarkkinoille.
  • Osakkeista saatavat osingot sijoitetaan uudelleen automaattisesti vertailuindeksin mukaisesti, eli osingot päätyvät rahaston omistajille rahaston arvon nousuna. 

 

Indeksirahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy 

Tämä on mainos. Muistathan, että sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo voi nousta ja laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy ja salkunhoitajana toimii OP Varainhoito Oy. Seuraavista erikoissijoitusrahastoista veloitetaan normaalit kaupankäyntikulut: OP-Palvelukiinteistöt-, OP-Metsänomistaja-, OP-Vuokratuotto-, OP-Alternative Portfolio- ja OP-Private Equity -erikoissijoitusrahastot.