Indeksisijoittamisen perusteet ja sen aloittaminen

Indeksirahastojen suosio sijoituskohteina on kasvanut voimakkaasti viime vuosina. Toinen tapa indeksisijoittamiseen ovat ETF-rahastot. Kummatkin tavat onnistuvat helposti OP:n kautta.

Indeksisijoittaminen on helpointa aloittaa indeksirahastoilla. OP:lla on tarjolla kuusi eri puolille maailmaa sijoittavaa indeksirahastoa, jotka kattavat kaikki päämarkkina-alueet: maailma, Pohjois-Amerikka, Eurooppa, Pohjoismaat, Suomi ja Aasia. OP:n indeksirahastoista kertyy OP:n omistaja-asiakkaille OP-bonuksia.

Indeksisijoittaminen onnistuu myös ETF-rahastojen (Exchange Traded Fund) eli pörssinoteerattujen indeksiosuusrahastojen kautta. ETF-rahastot seuraavat indeksirahastojen tavoin tiettyä indeksiä ja sijoittavat sen perusteella eri osakkeisiin. ETF:illä käydään kauppaa kuin osakkeilla, joissa pitää huomioida arvopapereiden rajahinnat, mahdolliset valuuttakulut sekä niihin vaadittava arvopaperisäilytys. OP:lla on kattava, yli 700 ETF:n valikoima.

Mikä on indeksi?

Indeksi kertoo, mikä on hyödykkeen keskimääräinen tuotto markkinoilla. Se seuraa markkinoiden yleistä kehitystä ja kuvaa arvon muutosta. Indeksi voi esimerkiksi seurata jonkun pörssin, esimerkiksi Helsingin pörssin tai raaka-aineiden kehitystä markkinoilla. Indeksirahasto tai ETF-rahasto puolestaan seuraa valitsemansa indeksin kehitystä ja sijoittaa sen pohjalta yritysten osakkeisiin tai hyödykkeisiin.

Miten aloittaa indeksisijoittaminen?

Matalien palkkioiden vuoksi indeksirahastot ja ETF-rahastot sopivat hyvin pitkäaikaiseen sijoittamiseen. Mikäli sinulla on jo OP Säästämisen ja sijoittamisen sopimus tehtynä, voit aloittaa säästämisen OP:n indeksirahastoihin heti OP:n verkkopalvelun tai OP-mobiilin kautta. ETF-rahastoihin sijoittaminen vaatii lisäksi osakesijoittamisen palvelupaketin avaamista.

Voit tehdä OP:n indeksirahastoihin jatkuvan säästösopimuksen ja säästää kuukausittain haluamallasi summalla. Kun sijoitat säännöllisesti ja jaat sijoituksesi useampaan eri kohteeseen, hajautat tehokkaasti eli pienennät riskiä. Rahastoihin voi tehdä myös kertamerkintöjä, jos säännöllinen säästäminen ei ole mahdollista. ETF-rahastoihin on helpointa sijoittaa kertasijoituksina.

Kenelle indeksisijoittaminen sopii?

Indeksisijoittaminen on hyvä vaihtoehto, jos aiot sijoittaa pitkäaikaisesti, kestät osakemarkkinoiden riskiä, tavoittelet hyvää tuottoa sekä arvostat sijoittamisen läpinäkyvyyttä ja kustannustehokkuutta.

Tarvittaessa rahat ovat nostettavissa käyttöön nopeasti, mutta indeksisijoittamisessa kannattaa tähdätä pidemmälle. Suositeltava sijoitusaika OP:n indeksirahastoihin on vähintään seitsemän vuotta, sillä indeksirahastot sijoittavat osakemarkkinoille. Sama koskee ETF-rahastoja. Osakemarkkinoiden pitkän aikavälin tuotto-odotus on 6–8 % vuosittain. Korkean tuotto-odotuksen johdosta myös riski on korkea.

Jos riskin ottaminen mietityttää, kannattaa sijoittaminen aloittaa säästämiseen suunnitelluilla rahastoilla, joissa varoja hajautetaan myös korkomarkkinoille. Jos haluat aktiivisesti vaikuttaa omiin sijoituksiisi, saattaa suora osakesijoittaminen sopia sinulle paremmin.

Indeksisijoittamisen kulut

Kaikkien OP:n indeksirahastojen hallinnointipalkkio on 0,39 %. Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia 0,25 % henkilöasiakkaille, jotka ovat Osuuspankin omistaja-asiakkaita. Merkintä- ja lunastuspalkkiot vaihtelevat tuotteittain 0,06–0,10 %:n välillä, ja ne hyvitetään kokonaisuudessaan rahastolle kaupankäyntikulujen kattamiseksi.

ETF-rahastojen hallinnointipalkkiot vaihtelevat huomattavasti tuotteittain, useimmiten 0,20–0,60 %:n välillä. Kaupankäynnin hinta ETF-rahastoilla määrittyy kyseisen osakemarkkinan hinnan mukana; esimerkiksi Saksan osakemarkkinan hinnoittelu alkaa hinnasta 0,20 %, min. 8 €. Lisäksi on huomioitava säilytyksen hinta palvelupaketin yhteydessä.

Sijoitusneuvonta OP:n asiakkaalle

Kun kaipaat apua sijoittamisen aloitukseen tai nykyisiin sijoituksiisi, maksuton sijoitusneuvontamme on palveluksessasi. Ota meihin yhteyttä, niin sovimme tapaamisen kanssasi verkkoneuvotteluna, konttorissa tai puhelimitse – missä vain haluat. Varaa neuvotteluaika soittamalla palvelunumeroomme 0100 0500 tai tee verkkoajanvaraus.