Indeksisijoittaminen

Indeksisijoittamisen perusteet ja sen aloittaminen

Indeksisijoittaminen on edullista ja helppoa – aktiivisemmasta sijoittamisesta pitävien mielestä toisinaan jopa pitkäveteistä. Toisaalta se on riskin ottamista samaan tapaan kuin osakesijoittaminen yleensäkin. Indeksirahastojen suosio sijoituskohteina on kasvanut voimakkaasti viime vuosina. Mitä indeksisijoittaminen ja -rahastot oikeastaan ovat?

Indeksi on arvopaperimarkkinoiden eli käytännössä pörssin kokonaistilannetta kuvaava suhdeluku, joka kuvaa osakkeiden kurssikehitystä.

Indeksirahasto puolestaan seuraa valitsemansa indeksin kehitystä ja sen pohjalta sijoittaa yritysten osakkeisiin. Se on passiivisesti sijoittava rahasto eli se ei harjoita aktiivista salkunhoitoa, jossa osakevalinnoilla tavoitellaan korkeampia tuottoja kuin indekseillä on mahdollista saavuttaa. Passiivisen indeksisijoittamisen ja indeksirahaston toimintakulut ovat alhaisemmat kuin aktiiviseen salkunhoitoon perustuvissa sijoitusrahastoissa, ja siksi indeksirahastoon sijoittaminen on kustannuksiltaan edullista.

Indeksisijoittamisen kaksi tapaa

Indeksisijoittaminen on helpointa aloittaa indeksirahastoilla. OP:lla on tarjolla kuusi eri puolille maailmaa sijoittavaa indeksirahastoa, joilla voi kattaa kaikki päämarkkina-alueet. Alueellisesti laajin on 

joka sijoittaa maailmanlaajuisesti osakkeisiin seuraten MSCI World -indeksiä. Lisäksi Suomella ja Pohjoismailla on omat indeksirahastonsa. OP:n tarjoamia indeksirahastoja koskevat materiaalit ovat kaikki suomenkielisiä, ja sijoittaminen on helppoa. Kuukausisäästäminen onnistuu myös helposti.

Toinen tapa indeksisijoittaa on sijoittaa ETF-rahastoihin (Exchange Traded Fund) eli pörssinoteerattuihin indeksiosuusrahastoihin. Samaan tapaan kuin indeksirahastot, myös 

seuraavat tiettyä indeksiä ja sen perusteella sijoittavat eri osakkeisiin. ETF-sijoituksia tehdään käytännössä ulkomaisten pörssien kautta, sillä kotimaisia ETF-rahastoja on vain muutama.

ETF-sijoittaminen vaatii useimmiten hieman enemmän perehtymistä ja osaamista sijoittamisesta. ETF:illä käydään kauppaa kuin osakkeilla, joissa pitää huomioida arvopapereiden rajahinnat, mahdolliset valuuttakulut, sekä niihin vaadittava arvopaperisäilytys. ETF-valikoimaa on valtavasti, ja tuotteiden nimet sekä materiaalit avaintietoesitettä lukuun ottamatta ovat yleensä englanniksi. Nimissä viitataan usein indekseihin, joten indeksien nimet tulee tuntea. Mikäli sinua kiinnostaa ETF-sijoittaminen, sinun kannattaa katsoa tämä

jakso, jossa kerromme, mitä ETF:stä pitäisi tietää ja miten niihin sijoitetaan.

Kenelle indeksisijoittaminen sopii?

Indeksisijoittaminen on hyvä vaihtoehto asiakkaalle, joka sijoittaa pitkäaikaisesti ja kestää osakemarkkinoiden riskiä, tavoittelee hyvää tuottoa sekä arvostaa sijoittamisen läpinäkyvyyttä ja kustannustehokkuutta.

Sen sijaan indeksisijoittaminen ei ole kaikkein otollisin tapa sijoittaa, jos asiakkaalle ei osakemarkkinoiden riski sovi, tai jos asiakas haluaa aktiivisesti vaikuttaa sijoituksiinsa.

Jatkuvaan säästämiseen toimivat helpoiten OP:n indeksirahastot. Niihin voi tehdä jatkuvan säästösopimuksen haluamallaan, esimerkiksi kuukausittaisella summalla.

Tarvittaessa rahat ovat nostettavissa käyttöön nopeasti, mutta indeksirahastoon sijoittamisessa kannattaa tähdätä pidemmälle. OP:n indeksirahastojen sijoitusaika on suositeltavaa olla vähintään seitsemän vuotta, koska indeksirahastot sijoittavat osakemarkkinoille. Osakemarkkinoiden pitkän aikavälin tuotto-odotus on 6–8 % vuosittain. Korkean tuotto-odotuksen johdosta myös riski on korkea. 

Indeksisijoittamisen kulut

Kaikkien OP:n indeksirahastojen hallinnointipalkkio on 0,39 %. Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia 0,25 % henkilöasiakkaille, jotka ovat Osuuspankin omistaja-asiakkaita. Merkintä- ja lunastuspalkkiot vaihtelevat tuotteittain 0,06–0,10 %:n välillä, ja ne hyvitetään kokonaisuudessaan rahastolle kaupankäyntikulujen kattamiseksi.

ETF-rahastojen hallinnointipalkkiot vaihtelevat huomattavasti tuotteittain, useimmiten 0,20–0,60 %:n välillä. Kaupankäynnin hinta ETF-rahastoilla määrittyy kyseisen osakemarkkinan hinnan mukana; esimerkiksi Saksan osakemarkkinan hinnoittelu alkaa hinnasta 0,20 %, min. 8 €. Lisäksi on huomioitava säilytyksen hinta palvelupaketin yhteydessä.

Indeksisijoittamisen haasteet

Indeksirahastot kattavat useimmiten vain pääosakemarkkinat. Jos haluaa sijoittaa yksittäisiin maihin tai toimialoihin, pitää indeksisijoittaminen tehdä ETF:ien kautta, jotka taas vaativat enemmän osaamista. Lisäksi on hyvä huomata, että kaikkeen ei voi sijoittaa indeksien kautta, kuten esimerkiksi kotimaiseen reaaliomaisuuteen, vaikkapa asuntoihin ja metsään.

On myös hyvä huomata, että välttämättä kaikki osakemarkkinat eivät sovi indeksisijoittamiseen niin hyvin. Tyypillisesti niillä jonkin tietyn toimialan osuus korostuu voimakkaasti, esimerkkinä vaikkapa energiateollisuuden suuri painoarvo Venäjän pörssissä. Aktiivisempi salkunhoito, joka sijoittaa hajautetusti muuhunkin kuin esimerkiksi öljyteollisuuteen, voi tällaisella markkinalla tuottaa paremmin.

Miten aloittaa indeksisijoittaminen?

Indeksisijoittaminen kannattaa aloittaa helpommasta päästä eli indeksirahastoista. OP:n asiakkaana teet sijoituksesi vaivattomasti verkkopankissa, joten tarvitset verkkopankkitunnukset.

Kun ensimmäistä kertaa ryhdyt käyttämään OP:n mitä tahansa säästämisen ja sijoittamisen palvelua, sinun tulee tehdä kanssamme OP Säästämisen ja sijoittamisen sopimus, eli hyväksyt sopimuksen rahaston ostovaiheessa.

Sitten vain valitset laajasta OP:n indeksirahastojen valikoimasta itsellesi sopivimman. Löydät niistä tarkempaa tietoa 

Op.fi-verkkopalvelun kautta voit sijoittaa myös ETF-rahastoihin, ja kaupat teet samaan tapaan kuin osaketoimeksiannoissa. Tarvitset arvopaperisäilytyksen ja arvo-osuustilin, ja maksat saman markkinapaikan mukaisen kaupankäyntipalkkion kuin osakkeista. Kaikista ETF-tuotteista löytyy avaintietoasiakirja, joka sijoittajan tulee kuitata luetuksi ennen toimeksiannon hyväksymistä. Tietoa kaupankäynnistä ETF:illä sekä ETF-hakukoneen löydät 
Kun kaipaat apua sijoittamisen aloitukseen tai nykyisiin sijoituksiisi OP:n asiakkaana, maksuton sijoitusneuvontamme on palveluksessasi. Ota meihin yhteyttä, niin sovimme tapaamisen kanssasi verkkoneuvotteluna, konttorissa tai puhelimitse – missä vain haluat. Varaa neuvotteluaika soittamalla palvelunumeroomme 0100 0500 tai tee