Lähikuva dollaripinosta

OP-Amerikka Indeksi

Tehot irti maailman suurimmilta osakemarkkinoilta

Hyvän indeksirahaston tunnistaa siitä, ettei sen kehitys poikkea suuresti vertailuindeksistä. Juuri näin on asia OP-Amerikka Indeksin kohdalla. Indeksirahasto edellyttää sijoittajan omaa kiinnostusta markkinoiden liikkeisiin, mutta vastineeksi tästä sekä hallinta-, merkintä- että lunastuspalkkiot jäävät alhaisiksi. Indeksirahastojen osuutta kannattaa täydentää aktiivisesti hallinnoiduilla kasvuyhtiöiden, kehittyvien markkinoiden sekä teemarahastoilla.

  • Kohdemarkkinana Pohjois-Amerikka, joka muodostaa yli 40 prosenttia maailman osakemarkkinoiden markkina-arvosta.
  • Sijoituskohteena erittäin laajan MSCI North America –indeksin mukaiset yhtiöt.

OP-Amerikka Indeksi

Palkkiot verkossa

MERKINTÄPALKKIO VUOSITTAINEN HALLINNOINTIPALKKIO LUNASTUSPALKKIO
0,06 % 0,39 % 0,06 %

Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita.

Pohjois-Amerikasta löytyvät maailman suurimmat osakemarkkinat ja monet menestyneimmistä yrityksistä. Kun kohdemarkkina on kehittynyt talousalue, rakentuu salkkuun maailmantalouden näkymiä tasaisen varmasti seuraava kivijalka. OP-Amerikka Indeksi -rahaston varat sijoitetaan vertailuindeksin mukaisesti markkina-arvoltaan suurimpien pörssilistattujen yhtiöiden osakkeisiin Yhdysvalloissa (noin 90 %) ja Kanadassa. Tämä merkitsee samalla sijoitusten keskittymistä tietyille toimialoille, kuten informaatioteknologia-, rahoitus- ja energia-alalle.

OP-Amerikka Indeksi on aktiivisen ja osaavan sijoittajan valinta. Sijoituksen kokonaisvaltainen hoitaminen edellyttää omaa panosta, sillä salkunhoitajan roolina on lähinnä rahaston kustannustehokas toteuttaminen indeksin mukaan. Osana muuta varainhoidon kokonaisuutta OP-Amerikka Indeksi soveltuu toki mainiosti kenen tahansa salkkuun. Matalien palkkioiden vuoksi indeksirahastot ovat oivallinen täydennys aktiivisesti hallinnoitujen rahastojen rinnalle esimerkiksi pitkäaikais- ja eläkesäästäjän portfolioon. Rahastoa suositellaan ensisijaisesti sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa aikaisintaan seitsemän vuoden kuluttua.

MSCI North America -indeksin elokuun tuotto -0,7 % 

Pohjois-Amerikan osakemarkkinat laskivat hieman euromääräisesti mitattuna elokuussa. Rahaston vertailuindeksi MSCI North America päätyi -0,7 % laskuun. Yhdysvaltain dollari vahvistui 0,8 % euroa vastaan parantaen rahaston tuottoa eurosijoittajalle.

Sektoreista parhaiten menestyi julkishyödykkeet, heikoiten energiasektori.

Tero Halme 
Salkunhoitaja

Indeksirahastona OP-Amerikka Indeksi on läpinäkyvä rahastotuote. Sijoitukset toteutetaan suorilla osakeomistuksilla ja rahasto seuraa tarkasti MSCI North America -vertailuindeksiään. Sijoitukset jakautuvat siis kulloinkin vertailuindeksiin kuuluviin maihin ja yhtiöihin samassa suhteessa kuin vertailuindeksissä. Sijoittaja on näin suoraan kiinni osakemarkkinassa ja rahaston sisältö on aina tiedossa. Koska rahasto pyrkii mahdollisimman tarkoin vertailuindeksin tuottoon, se pitää vain pientä käteiskassaa lunastuksia varten. Lunastuksista ja merkinnöistä johtuvan kaupankäyntitarpeen ja kustannusten vähentämiseksi rahasto voi käyttää salkunhoidossaan rajoitetusti johdannaisinstrumentteja.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
OP Varainhoito Oy
Vertailuindeksi
MSCI North America Index
Perustamispäivä
30.04.2002
ISIN
FI4000029327
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
1616 Meur
Osuuden arvo (12.09.)
238,53 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintietoesite
Lataa
Vastuullisuusraportti
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (12.09)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Amerikka Indeksi A +6,10 % +7,40 % +10,57 % +11,00 % +13,25 % +12,72 %
Vertailuindeksi +6,09 % +7,40 % +10,62 % +11,14 % +13,52 % +13,05 %

Vuosittainen tuotto

2014 2015 2016 2017 2018 Vuoden alusta
OP-Amerikka Indeksi A +27,08 % +10,02 % +14,41 % +5,81 % -1,13 % +25,73 %
Vertailuindeksi +27,42 % +10,39 % +14,91 % +6,19 % -0,98 % +25,81 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk
OP-Amerikka Indeksi A 16,25 % 0,70
Vertailuindeksi - -

Omistaja-asiakkaan edut

  • Omistaja-asiakkaana ostat, myyt ja vaihdat lähes kaikkia rahastojamme ilman kuluja.
  • OP-sijoituskumppani on palvelukokonaisuus omistaja-asiakkaalle, jolle on kertynyt sijoitusvarallisuutta. Saat oman yhteyshenkilön sekä kattavaa ja ajantasaista markkinatietoa sijoituspäätöstesi tueksi.
  • Omistaja-asiakkaat pääsevät automaattisesti osakekaupankäynnin hinnaston toiselle hintaportaalle, jossa välityspalkkion suuruus on 0,18 % (vähintään 8 €), kun ensimmäisen palkkioportaan välityspalkkio on 0,2 % (vähintään 8 €).

OP-bonukset

Omistaja-asiakkaalle kertyy säästöjen ja sijoitusten lisäksi OP-bonuksia myös

  • lainoista
  • tileillä olevat varoista
  • OP-Visan Credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista
  • kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista.

OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.