Kehittyvien markkinoiden rahastot

OP-Aasia Indeksi

Aasia Indeksi istuu hajauttajan salkkuun

OP-Aasia Indeksi on kustannustehokas tapa hajauttaa varoja länsimaisten osakemarkkinoiden ulkopuolelle. Sijoituksen hoitaminen vaatii omaa näkemystä ja panosta. Vastineeksi siitä rahasto tarjoaa pienet hallintakulut ja korkean pitkän aikavälin tuotto-odotuksen. Indeksirahastojen osuutta kannattaa täydentää aktiivisesti hallinnoiduilla kasvuyhtiöiden ja kehittyvien markkinoiden rahastoilla sekä teemarahastoilla.

  • Kohdemarkkinana Aasian kehittyneet markkinat, jossa suurimmat sijoitukset ovat Japanin, Hong Kongin, Australian ja Singaporen pörsseissä.

OP-Aasia Indeksi

Palkkiot verkossa

Merkintäpalkkio Vuosittainen hallinnointipalkkio Lunastuspalkkio
0,06 % 0,39 % 0,06 %

Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita.

OP-Aasia Indeksin varat sijoitetaan Aasian kehittyneille markkinoille, joista rakentuu salkkuun maailmantalouden näkymiä tasaisen varmasti seuraava kivijalka. Suurimmat sijoitukset ovat Japanin, Hong Kongin, Australian ja Singaporen pörsseissä. Sijoitukset kohdistuvat markkina-arvoltaan suurimpien yritysten osakkeisiin. Koska Aasian markkinat eivät hengitä samassa rytmissä länsimarkkinoiden kanssa, tarjoaa OP-Aasia Indeksi poikkeuksellisen suuren hajautushyödyn.

OP-Aasia Indeksi on näkemyksellisen ja aktiivisen sijoittajan valinta. Se sopii korkeita tuottoja hakevalle sijoittajalle, jolta löytyy riskinsietokykyä, tuntumaa Aasian markkinoiden kehitykseen sekä halua seurata itse markkinoiden tapahtumia ja hoitaa sijoitustaan niiden mukaisesti. Salkunhoitajan roolina on lähinnä rahaston kustannustehokas toteuttaminen indeksin mukaan. Vastineeksi omasta aktiivisuudesta rahaston hallinta-, merkintä- ja lunastuspalkkiot jäävät alhaisiksi.

Osana muuta varainhoidon kokonaisuutta OP-Aasia Indeksi soveltuu toki mainiosti minkä tahansa salkun hajauttamiseen. Matalien palkkioiden ja korkean pitkän aikajänteen tuotto-odotuksen vuoksi indeksirahastot täydentävät oivallisesti hallinnoituja rahastoja esimerkiksi pitkäaikais- ja eläkesäästäjän portfoliossa. OP-Aasia Indeksiä suositellaan ensisijaisesti tilanteessa, jossa osuuksia halutaan lunastaa aikaisintaan seitsemän vuoden kuluttua.

Indeksirahastona OP-Aasia Indeksi on kilpailukykyinen ja läpinäkyvä rahastotuote. Sijoitukset toteutetaan suorilla osakeomistuksilla ja rahasto seuraa tarkasti MSCI Pacific Index -vertailuindeksiään. Sijoitukset jakautuvat siis kulloinkin vertailuindeksiin kuuluviin maihin ja yhtiöihin samassa suhteessa kuin vertailuindeksissä. Sijoittaja on näin suoraan kiinni osakemarkkinassa ja rahaston salkun sisältö on aina tiedossa. Koska rahasto pyrkii mahdollisimman tarkoin vertailuindeksin tuottoon, se pitää vain pientä käteiskassaa lunastuksia varten. Lunastuksista ja merkinnöistä johtuvan kaupankäyntitarpeen ja kustannusten vähentämiseksi rahasto voi käyttää salkunhoidossaan rajoitetusti johdannaisinstrumentteja.
Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Northern Trust Global Investments
Vertailuindeksi
MSCI Pacific Index
Perustamispäivä
29.09.2011
ISIN
FI4000029491
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
338 Meur
Osuuden arvo (12.09.)
201,55 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintietoesite
Lataa
Vastuullisuusraportti
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (12.09)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Aasia Indeksi A +5,66 % +5,59 % +6,42 % +8,73 % +7,54 % +7,44 %
Vertailuindeksi +5,63 % +5,63 % +6,60 % +9,13 % +8,08 % +8,07 %

Vuosittainen tuotto

2014 2015 2016 2017 2018 Vuoden alusta
OP-Aasia Indeksi A +9,99 % +13,88 % +6,51 % +8,76 % -7,99 % +16,19 %
Vertailuindeksi +10,80 % +14,69 % +7,29 % +9,48 % -7,58 % +16,44 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk
OP-Aasia Indeksi A 13,39 % 0,68
Vertailuindeksi - -

Omistaja-asiakkaan edut

  • Omistaja-asiakkaana ostat, myyt ja vaihdat lähes kaikkia rahastojamme ilman kuluja.
  • OP-sijoituskumppani on palvelukokonaisuus omistaja-asiakkaalle, jolle on kertynyt sijoitusvarallisuutta. Saat oman yhteyshenkilön sekä kattavaa ja ajantasaista markkinatietoa sijoituspäätöstesi tueksi.
  • Omistaja-asiakkaat pääsevät automaattisesti osakekaupankäynnin hinnaston toiselle hintaportaalle, jossa välityspalkkion suuruus on 0,18 % (vähintään 8 €), kun ensimmäisen palkkioportaan välityspalkkio on 0,2 % (vähintään 8 €).

OP-bonukset

Omistaja-asiakkaalle kertyy säästöjen ja sijoitusten lisäksi OP-bonuksia myös

  • lainoista
  • tileillä olevat varoista
  • OP-Visan Credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista
  • kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista.

OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.