Kaksi liehuvaa Euroopan Unionin lippua.

OP-Eurooppa Indeksi

Tasapainoista hajautusta

OP-Eurooppa Indeksi on kustannustehokas sijoitusvaihtoehto aktiiviselle, hyvää tuottoa pitkällä aikajänteellä hakevalle sijoittajalle. Alhaiset hallinnointi-, merkintä- ja lunastuspalkkiot yhdistettynä rahastojen tarjoamiin verohyötyihin tekevät siitä houkuttelevan sijoitusväylän osakemarkkinoille. Indeksirahastojen osuutta kannattaa täydentää aktiivisesti hallinnoiduilla kasvuyhtiöiden, kehittyvien markkinoiden sekä teemarahastoilla.

  • Kohdemarkkinana Eurooppa, jossa suurimpina kohdemarkkinoina Iso-Britannia, Saksa, Ranska ja Sveitsi.
  • Sijoituskohteena markkina-arvoltaan suuret pörssilistatut osakkeet.

OP-Eurooppa Indeksi

Palkkiot verkossa

Merkintäpalkkio Vuosittainen hallinnointipalkkio Lunastuspalkkio
0,15 % 0,39 % 0,15 %
Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita.

Vanhan mantereen pörssit elävät tavanomaisesti rauhallisemmassa rytmissä esimerkiksi Yhdysvaltojen tai Pohjoismaiden pörssikursseihin nähden. Euroopan osakemarkkinoista suurin on Iso-Britannia, johon sijoitettu merkittävä osa rahaston varoista. Rahaston varat sijoitetaan vertailuindeksin mukaisesti markkina-arvoltaan suurimpien pörssilistattujen yhtiöiden osakkeisiin. Tämä merkitsee samalla sijoitusten keskittymistä tietyille toimialoille, kuten rahoitus- ja öljy- ja kaasualalle sekä lääketeollisuuteen. Sijoittaja saa kuitenkin jo pienellä summalla laajan hajautuksen useisiin maihin ja useille toimialoille.

OP-Eurooppa Indeksi soveltuu sijoittajalle, joka etsii tasapainoista eurooppalaisiin osakkeisiin hajauttavaa vaihtoehtoa. Indeksirahastolle tyypilliseen tapaan siihen sijoittaminen edellyttää omaa kiinnostusta markkinoiden liikkeisiin ja valmiutta reagoida niihin. Salkunhoitajan roolina on lähinnä rahaston kustannustehokas toteuttaminen indeksin mukaan. Toisaalta OP-Eurooppa Indeksi tarjoaa mahdollisuuden harjoittaa edullisesti ja ketterästi omaa näkemystä eurooppalaisten osakemarkkinoiden kehityksestä.

Osana muuta varainhoidon kokonaisuutta OP-Eurooppa Indeksi soveltuu mainiosti kenen tahansa salkkuun. Matalien palkkioiden vuoksi indeksirahastot ovat oivallinen täydennys aktiivisesti hallinnoitujen rahastojen rinnalle esimerkiksi pitkäaikais- ja eläkesäästäjän portfolioon. Indeksirahastoon voi myös tehdä jatkuvan säästösopimuksen, jolloin kuukausisäästäjäkin pääsee hyödyntämään indeksirahastoja varallisuutensa kartuttamisessa. Rahastoa suositellaan ensisijaisesti sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa aikaisintaan seitsemän vuoden kuluttua.

MSCI Europe -indeksin joulukuun tuotto 2,1 % 

Euroopan osakemarkkinat nousivat joulukuussa. Rahaston vertailuindeksi MSCI Europe päätyi 2,1 % nousuun. 

Sektoreista parhaiten menestyi rahoitussektori, heikoiten tietoliikennepalvelut.

Tero Halme
s
alkunhoitaja

Indeksirahastona OP-Eurooppa Indeksi on läpinäkyvä rahastotuote. Sijoitukset toteutetaan suorilla osakeomistuksilla ja rahasto seuraa tarkasti MSCI Europe -vertailuindeksiään. Sijoitukset jakautuvat siis kulloinkin vertailuindeksiin kuuluviin maihin ja yhtiöihin samassa suhteessa kuin vertailuindeksissä. Sijoittaja on näin suoraan kiinni osakemarkkinassa ja rahaston salkun sisältö on aina hyvin tiedossa.

Koska rahasto pyrkii mahdollisimman tarkoin vertailuindeksin tuottoon, se pitää vain pientä käteiskassaa lunastuksia varten. Lunastuksista ja merkinnöistä johtuvan kaupankäyntitarpeen ja kustannusten vähentämiseksi rahasto voi käyttää salkunhoidossaan rajoitetusti johdannaisinstrumentteja.

Rahasto noudattaa OP Varainhoidon Vastuullisen sijoittamisen periaatteita soveltuvin osin.

Yhtiökokoukset: OP:n rahastot osallistuvat kotimaisiin ja ulkomaisiin yhtiökokouksiin vastuullisuusnäkökulmia huomioivan OP-rahastoyhtiön omistajaohjauksen periaatteiden mukaisesti.

OP Varainhoito vaikuttaa tiettyihin yhtiöihin myös eri vastuullisuusteemoissa, kuten ilmastonmuutoskysymyksessä.

OP:n rahastojen ajankohtaisista vastuullisuusaiheista ja käytännön omistajavaikuttamisesta löytyy lisätietoja kaksi kertaa vuodessa julkaistavassa vastuullisen sijoittamisen katsauksessa. Tuorein vastuullisen sijoittamisen katsaus löytyy vastuullisen sijoittamisen sivulta.    

Rahaston vastuullisuusanalyysin voi lukea Lisätietoja-haitarista.                                                                      

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
OP Varainhoito Oy
Vertailuindeksi
MSCI Daily Net TR Europe
Perustamispäivä
23.04.1999
ISIN
FI4000029301
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
1015 Meur
Osuuden arvo (16.01.)
147,81 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintietoesite
Lataa
Vastuullisuusraportti
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (16.01)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Eurooppa Indeksi A +0,80 % +6,96 % +8,53 % +23,03 % +7,57 % +5,95 %
Vertailuindeksi +0,82 % +7,01 % +8,61 % +23,05 % +7,78 % +6,29 %

Vuosittainen tuotto

2015 2016 2017 2018 2019 Vuoden alusta
OP-Eurooppa Indeksi A +7,72 % +2,01 % +9,74 % -10,69 % +26,00 % +1,23 %
Vertailuindeksi +8,22 % +2,58 % +10,24 % -10,57 % +26,05 % +1,21 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk
OP-Eurooppa Indeksi A 10,91 % 2,15
Vertailuindeksi - -

Omistaja-asiakkaan edut

  • Omistaja-asiakkaana ostat, myyt ja vaihdat lähes kaikkia rahastojamme ilman kuluja.
  • OP-sijoituskumppani on palvelukokonaisuus omistaja-asiakkaalle, jolle on kertynyt sijoitusvarallisuutta. Saat oman yhteyshenkilön sekä kattavaa ja ajantasaista markkinatietoa sijoituspäätöstesi tueksi.
  • Omistaja-asiakkaat pääsevät automaattisesti osakekaupankäynnin hinnaston toiselle hintaportaalle, jossa välityspalkkion suuruus on 0,18 % (vähintään 8 €), kun ensimmäisen palkkioportaan välityspalkkio on 0,2 % (vähintään 8 €).

OP-bonukset

Omistaja-asiakkaalle kertyy säästöjen ja sijoitusten lisäksi OP-bonuksia myös

  • lainoista
  • tileillä olevat varoista
  • OP-Visan Credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista
  • kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista.

OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.