OP-Maailma Indeksi

OP-Maailma Indeksi

Yhdellä sijoituksella maailmanlaajuinen hajautus

OP-Maailma Indeksi on kustannustehokas tapa hajauttaa varoja osakemarkkinoille ympäri maailmaa. Matalien palkkioiden vuoksi OP-Maailma Indeksi on oivallinen vaihtoehto pitkäaikaiseen säästämiseen. Indeksirahastoihin sijoittaminen vaatii hieman sijoitusosaamista, sillä sijoittajan tulee hahmottaa oma riskinsietokyky ja sijoittaa indeksirahastoihin vain sen verran kuin on valmis sietämään osakemarkkinoihin liittyvää arvonvaihtelua.

  • Rahaston sijoitukset perustuvat maailmanlaajuisesti hajauttavaan MSCI World -vertailuindeksiin.
  • Rahastoon voit tehdä jatkuvan säästösopimuksen, mikä tekee säästämisestä helppoa ja se on mahdollista millä summalla tahansa.
  • Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita.

OP-Maailma Indeksi

Palkkiot verkossa

Merkintäpalkkio Vuosittainen hallinnointipalkkio Lunastuspalkkio
0,06 % 0,39 % 0,06 %

Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita. 

OP-Maailma Indeksin varat sijoitetaan maailmanlaajuisesti kehittyneille markkinoille, joista rakentuu salkkuun maailmantalouden näkymiä tasaisen varmasti seuraava kivijalka. OP-Maailma Indeksi sopii korkeita tuottoja hakevalle sijoittajalle, jolta löytyy riskinsietokykyä sekä halua seurata itse markkinoiden tapahtumia ja hoitaa sijoituksiaan niiden mukaisesti. Salkunhoitajan roolina on lähinnä rahaston kustannustehokas toteuttaminen indeksin mukaan. Vastineeksi omasta aktiivisuudesta rahaston hallinta-, merkintä- ja lunastuspalkkiot jäävät alhaisiksi.

OP-Maailma Indeksi soveltuu mainiosti minkä tahansa salkun hajauttamiseen. Matalien palkkioiden ja korkean pitkän aikajänteen tuotto-odotuksen vuoksi indeksirahastot täydentävät oivallisesti muita sijoituskohteita esimerkiksi pitkäaikais- ja eläkesäästäjän portfoliossa. OP-Maailma Indeksiä suositellaan ensisijaisesti tilanteessa, jossa osuuksia halutaan lunastaa aikaisintaan seitsemän vuoden kuluttua.

OP-Maailma Indeksi -sijoitusrahasto on indeksirahasto, jonka varat sijoitetaan MSCI World -indeksin mukaisesti maailmanlaajuisesti hajauttaen pörssilistattujen yhtiöiden osakkeisiin. Tämä tarkoittaa sitä, että rahaston sijoitukset jakaantuvat kulloinkin vertailuindeksiin kuuluviin maihin ja toimialoille samassa suhteessa kuin vertailuindeksissä.
Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Northern Trust Global Investments
Vertailuindeksi
MSCI World Index
Perustamispäivä
29.09.2017
ISIN
FI4000261128
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
152 Meur
Osuuden arvo (08.11.)
124,14 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintietoesite
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (07.11)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Maailma Indeksi A +4,94 % +9,31 % +8,42 % +14,92 % - -
Vertailuindeksi +4,98 % +9,41 % +8,57 % +15,25 % - -

Vuosittainen tuotto

2014 2015 2016 2017 2018 Vuoden alusta
OP-Maailma Indeksi A - - - +2,42 % -4,41 % +26,80 %
Vertailuindeksi - - - +2,90 % -4,11 % +27,12 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk
OP-Maailma Indeksi A 12,25 % 1,25
Vertailuindeksi - -

 

Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy.