OP-Maailma Indeksi

OP-Maailma Indeksi

Yhdellä sijoituksella maailmanlaajuinen hajautus

OP-Maailma Indeksi on kustannustehokas tapa hajauttaa varoja osakemarkkinoille ympäri maailmaa. Matalien palkkioiden vuoksi OP-Maailma Indeksi on oivallinen vaihtoehto pitkäaikaiseen säästämiseen. Indeksirahastoihin sijoittaminen vaatii hieman sijoitusosaamista, sillä sijoittajan tulee hahmottaa oma riskinsietokyky ja sijoittaa indeksirahastoihin vain sen verran kuin on valmis sietämään osakemarkkinoihin liittyvää arvonvaihtelua.

  • Rahaston sijoitukset perustuvat maailmanlaajuisesti hajauttavaan MSCI World ESG Universal Net -vertailuindeksiin.
  • Rahastoon voit tehdä jatkuvan säästösopimuksen, mikä tekee säästämisestä helppoa ja se on mahdollista millä summalla tahansa.
  • Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita.
Merkintäpalkkio Vuosittainen hallinnointipalkkio Lunastuspalkkio
0,00 % 0,39 % 0,00 %

Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita. 

OP-Maailma Indeksin varat sijoitetaan maailmanlaajuisesti kehittyneille markkinoille, joista rakentuu salkkuun maailmantalouden näkymiä tasaisen varmasti seuraava kivijalka. OP-Maailma Indeksi sopii korkeita tuottoja hakevalle sijoittajalle, jolta löytyy riskinsietokykyä sekä halua seurata itse markkinoiden tapahtumia ja hoitaa sijoituksiaan niiden mukaisesti. Salkunhoitajan roolina on lähinnä rahaston kustannustehokas toteuttaminen indeksin mukaan.

OP-Maailma Indeksi soveltuu mainiosti minkä tahansa salkun hajauttamiseen. Matalien palkkioiden ja korkean pitkän aikajänteen tuotto-odotuksen vuoksi indeksirahastot täydentävät oivallisesti muita sijoituskohteita esimerkiksi pitkäaikais- ja eläkesäästäjän portfoliossa. OP-Maailma Indeksiä suositellaan ensisijaisesti tilanteessa, jossa osuuksia halutaan lunastaa aikaisintaan seitsemän vuoden kuluttua.

MSCI World ESG Universal -indeksin lokakuun tuotto 6,1 %

Globaalit osakemarkkinat nousivat voimakkaasti lokakuussa. Rahaston vertailuindeksi MSCI World ESG Universal päätyi 6,1 % nousuun.

Sektoreista parhaiten menestyi energiasektori, heikoiten kiinteistösektori.

Tero Halme
salkunhoitaja

OP-Maailma Indeksi -sijoitusrahasto on passiivinen indeksirahasto, jonka varat sijoitetaan MSCI World ESG Universal Net -indeksin mukaisesti maailmanlaajuisesti hajauttaen suurien pörssilistattujen yhtiöiden osakkeisiin. Tämä tarkoittaa sitä, että rahaston sijoitukset jakaantuvat kulloinkin vertailuindeksiin
kuuluviin maihin ja toimialoille samassa suhteessa kuin vertailuindeksissä.

Koska rahasto pyrkii mahdollisimman tarkoin vertailuindeksin tuottoon, se pitää vain pientä käteiskassaa lunastuksia varten. Lunastuksista ja merkinnöistä johtuvan kaupankäyntitarpeen
vähentämiseksi rahasto voi käyttää salkunhoidossaan rajoitetusti johdannaisinstrumentteja.

Koska rahaston varat on sijoitettu markkina-arvoltaan suurimpien yhtiöiden osakkeisiin, sen sijoitukset voivat keskittyä merkittävästi tietyille toimialoille, kuten rahoitusalaan ja teollisuuteen.

Rahaston salkussa tehdään muutoksia lähtökohtaisesti vain indeksin tarkistusten yhteydessä kerran vuodessa, mistä syystä rahaston kaupankäyntikulut ovat verrattain pienet.

Rahasto noudattaa OP Varainhoidon Vastuullisen sijoittamisen periaatteita soveltuvin osin.

Rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia hyödyntämällä poissulkua, sekä antamalla suuremman painon yhtiöille, joilla on parempi vastuullisuusprofiili. Rahasto ei sijoita yhtiöihin, joilla on yhteyksiä kiistanalaisten aseiden tuotantoon. Lisäksi rahasto poissulkee yhtiöt, jotka ovat rikkoneet kansainvälisiä normeja (YK Global Compact, sekä OECD ohjeet monikansallisille yrityksille) ja yhtiöt, joilla on erittäin vakavia rikkomuksia. Vastuullisuusanalyysi perustuu MSCI ESG Research:n tutkimukseen.

Yhtiökokoukset: OP:n rahastot osallistuvat kotimaisiin ja ulkomaisiin yhtiökokouksiin vastuullisuusnäkökulmia huomioivan OP-rahastoyhtiön omistajaohjauksen periaatteiden mukaisesti. Suomalaistenkin mutta erityisesti ulkomaisten yhtiökokousten osalta, hyödynnämme kansainvälistä palveluntarjoajaa, Institutional Shareholder Services yhtiökokoustutkimuksessa.

OP Varainhoito vaikuttaa tiettyihin yhtiöihin myös eri vastuullisuusteemoissa, kuten ilmastonmuutoskysymyksessä.

OP:n rahastojen ajankohtaisista vastuullisuusaiheista ja käytännön omistajavaikuttamisesta löytyy lisätietoja kaksi kertaa vuodessa julkaistavassa vastuullisen sijoittamisen katsauksessa. Tuorein vastuullisen sijoittamisen katsaus löytyy vastuullisen sijoittamisen sivulta.   

Rahaston vastuullisuusanalyysin voi lukea rahaston kuukausikatsauksesta. Tämä analyysi perustuu MSCI ESG Research:n tuottamaan tutkimukseen ja kertoo rahaston ESG arvosanat, hiili-intensiteetin sekä vihreän liiketoiminnan osuuden.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
OP Varainhoito Oy
Vertailuindeksi
MSCI World ESG Universal Index
Perustamispäivä
29.09.2017
ISIN
FI4000261128
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
495 Meur
Osuuden arvo (01.12.)
163,55 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Avaintietoesite
Lataa
Säännöt
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (30.11)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Maailma Indeksi A +3,41 % +0,45 % +1,77 % −3,21 % +9,59 % +10,16 %
Vertailuindeksi +3,38 % +0,42 % +1,77 % −3,44 % +9,69 % +10,36 %

Vuosittainen tuotto

2017 2018 2019 2020 2021 Vuoden alusta
OP-Maailma Indeksi A +2,42 % −4,41 % +29,66 % +5,36 % +31,67 % −7,13 %
Vertailuindeksi +2,90 % −4,11 % +30,02 % +5,63 % +31,93 % −7,32 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Maailma Indeksi A 18,51 % -0,28 -
Vertailuindeksi - - -

Muistathan, että sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo voi nousta ja laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan.  OP-rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy, jonka asiamiehenä osuuspankki toimii. Seuraavista erikoissijoitusrahastoista veloitetaan normaalit kaupankäyntikulut: OP-Palvelukiinteistöt-, OP-Metsänomistaja-, OP-Vuokratuotto- ja OP-Alternative Portfolio-erikoissijoitusrahastot.